slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
I. rész PowerPoint Presentation
Download Presentation
I. rész

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

I. rész - PowerPoint PPT Presentation


  • 156 Views
  • Uploaded on

I. rész. Talajreakció erő összehasonlító biomechanikai vizsgálat. Dr. Rácz Levente Phd., Prof. Dr. Bretz Károly, Dr. Lukas Trzaskoma Phd., Sáfár Sándor, Gál Renátó, Gréger Zsolt Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Biomechanika Laboratórium. a vizsgálat célja.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'I. rész' - badrani


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
talajreakci er sszehasonl t biomechanikai vizsg lat
Talajreakció erő

összehasonlító biomechanikai vizsgálat

Dr. Rácz Levente Phd., Prof. Dr. Bretz Károly, Dr. Lukas Trzaskoma Phd.,

Sáfár Sándor, Gál Renátó, Gréger Zsolt

Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar

Biomechanika Laboratórium

slide3

a vizsgálat célja

  • biomechanikai megközelítéssel megvizsgálni az Enquist lábbeli alsó végtagra gyakorolt hatását
  • feltárni az Enquist lábbeli speciális talpszerkezetéből adódó következményeket
  • igazolni az Enquist és a hagyományos cipő használatából származó eltéréseket
slide4

hipotézis

A tudományos kutatások szabályai szerint összehasonlító vizsgálatunkban nullhipotézist állítottunk fel.

A nullhipotézis statisztikai módszerekkel történő igazolása a két eltérő talpszerkezetű lábbeli közötti különbség hiányát, illetve elvetése a statisztikailag is igazolható eltérések meglétét igazolja.

slide5

nullhipotézis

  • Miután még nem volt ez irányú vizsgálat, így az alábbi nullhipotézisekből indultunk ki:
  • járás során nincs különbség a járás fázisainak időszerkezetében az Enquist lábbeli és a hagyományos cipő használatakor
  • a talajreakciós erők hasonlóan alakulnak az Enquist lábbeliben és a hagyományos cipőben
  • ?
  • =
slide6

vizsgálat körülményei

vizsgálati személyek

Vizsgálatunk során 20 egészséges, átlagos testalkatú, átlagos fizikai aktivitású személy adatait rögzítettük. Vizsgálatunk ezen személyek járás eredményeit (40 lépését) dolgozta fel. Életkor: 28,8 ± 8,8, testmagasság: 172,2 ± 6, testsúly: 66,15 ± 11,1.

vizsgált lábbelik

Minden személynél elvégeztük a vizsgálatot a leggyakrabban használt, hagyományos, normál talpú cipőjével (jelölése: N) és a speciális talpszerkezetű Enquist lábbelivel (jelölése: E).

slide7

vizsgálat körülményei

alkalmazott műszer

Kistler Force Plate System (2 erőplatóval háromdimenziós talajreakció elemzés, Bioware 2812D feldolgozó program, mintafelvételi frekvencia 1000 Hz).

alkalmazott statisztikai módszer

A műszerrel rögzített eredeti, valamint a számított relatív értékeket, változókat a kétféle cipő tekintetében student’s t teszttel hasonlítottuk össze.

slide8

adatok rögzítése és feldolgozása

  • az erőplatók a járás hossztengelyében a talaj szintjében egymás után úgy helyezkedtek el, hogy egy lépésciklus jobb, illetve bal lábas támaszfázisa került külön-külön rögzítésre
  • a vizsgálati személyek átlagos járás sebességgel 4-5 lépés megtétele után érték el az első platformot és sebességváltozás nélkül haladtak tovább a második platformra, majd sebességük további megtartásával még legalább 3 lépést tettek
slide9

FV1 FV2 FV3

FH1

TFH1

TFH2

FH2

TFV1

TFV2

TFV3

TÖSSZ

TKÉTLÁB

A járás irányávalpárhuzamos vízszintes, vagyis a horizontális, illetve az alátámasztásra merőleges vertikális erőkomponenseket rögzítettük az idő függvényében 1000 Hz frekvenciával.

Az elemzés során a horizontális és vertikális erő-idő görbék nevezetes erőcsúcs értékeit és idő tényezőit hasonlítottuk össze.

slide13

járás időszerkezetének vizsgálata

A rögzített adatokat a teljes támaszidőre vonatkoztatva normalizáltuk, hogy a vizsgálati személyek antropometriai méret különbségéből és a haladási sebesség eltéréseiből adódó különbségeket kizárjuk.

Az időváltozókban egyetlen mért adat esetében sem találtunk statisztikailag igazolható különbséget.

slide14

nullhipotézis igazolása

  • a támaszfázis időtartama nem különbözött, ami közel azonos sebességű járást jelent a két eltérő talpszerkezetű cipőben, továbbá ez a tény jogalapot jelent a további statisztikai összehasonlítások elvégzésére
  • sem a vertikális, sem a horizontális erőcsúcsok megjelenési idejében, sem a kettős támasz időtartamában nem volt statisztikailag igazolható különbség a normál és a speciális talpszerkezetű Enquist cipő összehasonlításakor
  • sem a támaszfázis sem a lengőfázis időszerkezetét nem befolyásolja az Enquist cipő
  • vizsgálati eredmény
  • Az Enquist lábbeli nem változtatja meg a járás saroktámasz, gördítés, elrugaszkodás, kettős támasz és lengés fázisainak időváltozóit.
slide15

talajreakció erőadatok járás során

A talajreakció erőadatokat (vertikális és horizontális) a testsúlyra vonatkoztatva normalizáltuk, hogy a vizsgálati személyek antropometriai méret különbségéből adódó különbségeket kizárjuk.

slide17

vertikális talajreakció erőadatok

P  0,05

A vertikális erőknél a támaszfázis elején (fékezéskor) kifejlődő erőcsúcs (FV1N-FV1E) tekintetében szignifikáns különbséget találtunk.

Az Enquist cipő használatakor ez az erőcsúcs kisebb, ami a talajjal történő „ütközéskor” a passzív mozgatórendszert érő kisebb terhelést jelent.

slide19

horizontális talajreakció erőadatok

P  0,05

A horizontális erők esetében az elrugaszkodás fázisában (gyorsításkor) kifejlődő erőcsúcs (FH2N-FH2E) az Enquist cipő használatakor szignifikánsan kisebb, ami azonos időváltozók mellett gazdaságosabb haladást jelent az Enquist cipő viselőinek.

slide20

nullhipotézis elvetése

  • A talajreakció erők elemzésének eredményei alapján elvetettük a felállított nullhipotézist.
  • alapvető és jelentős különbséget találtunk a járás támaszfázisának (saroktámasz) kezdetén – ahol a vertikális erőcsúcs, amely a passzív mozgatórendszert legjobban terheli – szignifikánsan alacsonyabb értéket mutatott az Enquist cipő használatakor, miközben a járás irányába eső erőkomponens egyáltalán nem különbözött
  • szintén jelentős különbséget találtunk a járás elrugaszkodási fázisában, ahol a horizontális erőcsúcs az Enquist cipő használatakor szignifikánsan kisebb azonos időváltozók mellett, mely segíti a járásnak ezt a fázisát
slide21

összegzés

Enquist lábbeliben és hagyományos cipőben a járás fázisainak időváltozói nem mutatnak különbséget.

Kimondható, hogy az Enquist lábbeli nem billent ki a már megszokott járásritmusból, vagyis nem kell elsajátítani benne egy új járásmintát.

slide22

összegzés

  • Az Enquist lábbeliben ízületkímélőbb a járás, mint a vizsgált hagyományos cipőkben.
  • indikációk
  • egészségmegőrzés
  • arthrosis megelőzése, kezelése, tünetek enyhítése
  • minden olyan kórkép, ahol az alsó végtag ízületeinek, valamint a gerincnek a tehermentesítésére szükség van
slide23

összegzés

  • Az Enquist lábbeli segíti a járás elrugaszkodó fázisát, mely megkönnyíti a járást.
  • indikációk
  • alsó végtag rehabilitációja
  • elmerevített boka/térdízület
  • járástanulás alsóvégtagi protézissel
  • idegrendszeri kórképeknél járás könnyítése, segítése