slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Starten als zelfstandige Joy Kisoenpersad Sandra Bousema PowerPoint Presentation
Download Presentation
Starten als zelfstandige Joy Kisoenpersad Sandra Bousema

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Starten als zelfstandige Joy Kisoenpersad Sandra Bousema - PowerPoint PPT Presentation


 • 192 Views
 • Uploaded on

Starten als zelfstandige Joy Kisoenpersad Sandra Bousema. Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Versie 1 oktober 2010. Van een WW-uitkering naar een eigen bedrijf. We gaan het hebben over: De onderzoeksperiode Het ondernemingsplan De drie mogelijkheden om te starten

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Starten als zelfstandige Joy Kisoenpersad Sandra Bousema


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
starten als zelfstandige joy kisoenpersad sandra bousema

Starten als zelfstandigeJoy KisoenpersadSandra Bousema

Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Versie 1 oktober 2010

Starten als zelfstandige

van een ww uitkering naar een eigen bedrijf
Van een WW-uitkering naar een eigen bedrijf

We gaan het hebben over:

 • De onderzoeksperiode
 • Het ondernemingsplan
 • De drie mogelijkheden om

te starten

 • De herlevingstermijn
 • Vrijwillige verzekering zelf-

standige

 • Nog meer informatie is te vinden op…

Starten als zelfstandige

de onderzoeksperiode
De onderzoeksperiode
 • Onderzoeksperiode voor de duur van 6 weken is een richtlijn:
  • Geen sollicitatieplicht
  • Wel acceptatieplicht
  • Let op: hier mag geen acquisitie worden verricht!
 • Ondernemersvaardighedentest
 • Betreft alleen onderzoeksmatige activiteiten ter voorbereiding van een mogelijke start als zelfstandig ondernemer.

Starten als zelfstandige

ondernemingsplan bedrijfsplan
Ondernemingsplan / bedrijfsplan
 • Voor u & uw financier
 • Wat er zoal in staat:
  • Wie bent u, welke motivatie en doelstellingen heeft u?
  • Wat gaat u aanbieden en waarom?
  • Aan wie?
  • Hoe gaat u zich onderscheiden in de markt?
  • Wie is uw concurrent?
  • Wat is uw plan van aanpak?
  • Wat kost het?
  • Wat moet het opleveren?

Ook al hebt u geen financieringsbehoefte, dan nog is

het sterk aanbevolen om een ondernemingsplan te schrijven.

Een ondernemingsplan is belangrijk voor de beoordeling van de startperiode door de werkcoach.

Starten als zelfstandige

starten als zelfstandige en uw ww uitkering
Starten als zelfstandige en uw WW-uitkering

Begin niet voor het eerste contact met werkcoach!

Drie mogelijkheden:

 • Direct starten als zelfstandige:
  • Definitieve uren vermindering
  • Als de start ligt voor de 1e WW-dag dan kan er geen gebruik worden gemaakt van de startersregeling (startperiode)
 • Starten met startperiode:
  • Inkomensverrekening
 • Zelfstandige maakt geen gebruik van WW-uitkering:
  • Herlevingsrecht

Starten als zelfstandige

direct starten als zelfstandige
Direct starten als zelfstandige
 • Urenvermindering:
  • Alle gebruikelijke voorwaarden voor uw uitkering blijven van kracht behalve bij volledige beëindiging van de WW-uitkering.

Voorbeeld urenvermindering:

U gaat de 1e week 20 uur aan de slag, vermeldt dit op uw WW-wijzigingsformulier en uw uitkering wordt voor 20 uur beëindigd. In de 2e week werkt u slechts 10 uur. U krijgt echter toch maar 20 uur WW- uitkering, omdat de uitkering al eerder voor 20 uur is beëindigd.

Met andere woorden: de urenkorting is definitief tenzij binnen de herlevingstermijn volledig wordt gestopt met de zelfstandige werkzaamheden.

Deze manier zou zinvol kunnen zijn bij een hoog uurtarief voor relatief weinig gewerkte uren.

Starten als zelfstandige

verlies van werknemerschap
Verlies van werknemerschap
 • Zelfstandige uren met verlies van werknemerschap
 • Week WW Zelfst. uren Rest. WW
 • 1 40 10 30
 • 2 40 30 10
 • 3 40 25 10
 • 4 40 35 5
 • 5 40 20 5

Starten als zelfstandige

zelfstandige uren
Zelfstandige uren

Welke uren gelden als zelfstandige gewerkte uren?

Alle productieve uren, inclusief de niet declarabele uren, bijvoorbeeld ook:

 • Het werven van opdrachten
 • Het bijwerken van de eigen bedrijfsadministratie
 • Het reizen tussen verschillende klanten of werkplekken
 • Het verdiepen in vakkennis

UWV vergelijkt de urenopgave met de uren zelfstandigenaftrek bij de Belastingdienst

Starten als zelfstandige

regeling startperiode als zelfstandige
Regeling ‘Startperiode als zelfstandige’
 • Startperiode maximaal 26 weken
 • WW-uitkering op voorschotbasis:
  • Geen sollicitatieplicht
  • Geen acceptatieplicht passend werk
  • Wel ingeschreven staan bij het WERKbedrijf
 • Verzekerd voor Ziektewet en WIA
 • Eén plan/idee per uitkeringsduur

Voorwaarde om aan startperiode te mogen deelnemen: u bent nog niet gestart als zelfstandige!

Starten als zelfstandige

de toekenning aanvraag startperiode
De toekenning aanvraag startperiode
 • Toekenning door uw werkcoach
 • Op basis van:
  • Realistische haalbaarheid
  • Uw motivatie
  • Geschiktheid als zelfstandige (competentietest)
  • Doorzettingsvermogen
  • ….

Dit blijkt onder andere uit het ondernemingsplan.

 • Contactmomenten gedurende gehele traject door de werkcoach
 • Er vindt een evaluatie plaats voor het einde van de startperiode

Starten als zelfstandige

de inkomstenverrekening
De inkomstenverrekening
 • Uitkering = voorschot
  • Verrekening fiscale winst over verrekeningsperiode (52 weken)
   • 52 weken vanaf aanvang werkzaamheden
   • Helft wordt voor 70% verrekend
   • Ook fiscale winst na startperiode
   • Bij de verrekening wordt er gekeken naar de fiscale winst plus de ondernemersaftrek.
 • Definitieve verrekening na circa 2 gesloten boekjaren
 • Dit kan er toe leiden dat er geld terugbetaald moet worden. De uitkering is een voorschot.
 • Op eigen verzoek is vermindering van voorschot mogelijk

Zie voor meer informatie factsheet

Starten als zelfstandige

na de startperiode en dan
Na de startperiode: en dan?
 • Volledig als zelfstandig ondernemer:
  • WW-uitkering wordt beëindigd
 • Volledig stoppen als zelfstandig ondernemer:
  • WW-uitkering loopt door
   • Sollicitatieverplichting
 • Gedeeltelijk verder als zelfstandig ondernemer:
  • WW-uitkering wordt gedeeltelijk beëindigd
   • Urenaftrek (Let op! alle uren dus ook de niet declarabele uren)
   • Sollicitatieverplichting

Daarnaast moeten de gegevens ook goed meetbaar zijn.

Starten als zelfstandige

starten zonder gebruik ww uitkering
Starten zonder gebruik WW-uitkering
 • Zelfstandige maakt geen gebruik van WW-uitkering:
  • Herlevingsrecht
 • Starten voor eerste contact werkcoach

Starten als zelfstandige

herlevingstermijn
Herlevingstermijn
 • Herlevingstermijn begint na (geheel of gedeeltelijk) stopzetten WW-uitkering
 • Gekoppeld aan oorspronkelijk toegekende WW-duur:
  • Minimaal 18 maanden
  • Maximaal 38 maanden
 • Resterende uitkering herleeft

Voor meer informatie zie factsheet

Starten als zelfstandige

vrijwillige verzekering zelfstandige
Vrijwillige verzekering zelfstandige

Als zelfstandige val je niet onder de werknemersverzekeringen (WW, WIA). Om het risico te dekken dient de zelfstandige zelf verzekeringen af te sluiten.

 • Ziekte
 • Arbeidsongeschiktheid

Waar?

 • UWV
  • Vrijwillige verzekering dient binnen 13 weken na het eindigen van de verplichte verzekering te worden aangevraagd.
 • Verzekeringsmaatschappij

Het is raadzaam om direct bij de start van de onderneming een (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten (ook tijdens de startperiode).

Starten als zelfstandige

nog meer informatie is te vinden op
Nog meer informatie is te vinden op…
 • kvk.nl
 • uwv.nl/eigenbedrijf
 • werk.nl
 • belastingdienst.nl
 • rijksoverheid.nl
 • freelance.nl
 • mkb.nl
 • antwoordvoorbedrijven.nl en ondernemerschap.nl

Overige instanties: CBS, FENEDEX, EIM, fnvzzp.nl, diverse branche organisaties (google).

Voor informatie over ‘Verklaring arbeidsrelatie’ zie factsheet

Starten als zelfstandige

vreemd vermogen
Vreemd vermogen
 • Particuliere lening aan startende ondernemers biedt fiscale voordelen. Voor info: belastingdienst.nl
 • Microkredieten. Voor info: qredits.nl en microfinanciering.com
 • BBZ financiering via de gemeente. Voor info: szw.nl of de gemeente.
 • Durfkapitalisten. Voor info: www.nebib.nl
 • Diverse Banksites bijvoorbeeld:
  • Rabobank (kengetallen)
  • ABNAMRO (financiering door ex-ondernemers)
  • ING

Starten als zelfstandige