Identifikátor materiálu: EU OPVKICT2-4/Vl14 - PowerPoint PPT Presentation

identifik tor materi lu eu opvkict2 4 vl14 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Identifikátor materiálu: EU OPVKICT2-4/Vl14 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Identifikátor materiálu: EU OPVKICT2-4/Vl14

play fullscreen
1 / 21
Identifikátor materiálu: EU OPVKICT2-4/Vl14
189 Views
Download Presentation
baby
Download Presentation

Identifikátor materiálu: EU OPVKICT2-4/Vl14

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Identifikátor materiálu: EU OPVKICT2-4/Vl14

 2. Druhá světová válka Mgr. Štěpán Rubíček

 3. Jak to všechno začalo • Vše začalo v roce 1933 vzestupem Adolfa Hitlera • V roce1934 se stává hlavou Německého státu a vůdcem politické strany NSDAP -  Národně socialistické německé dělnické strany • Prosazuje názor, že Němci jsou nadrasou = nejvyšší nadřazenou rasou jsou podle Hitlera Árijci – blonďáci s modrýma očima • Chtěl ovládnout a řídit celý svět

 4. Předzvěst války • 1936 – vytvořena osa Berlín – Řím – Tokio • Spojencem Hitlera se stává Itálie – v čele s Benitem Mussolinim a Japonsko s císařem Hirohitem • Hitler cítil křivdu - Německo podle něj nemělo prohrát 1. světovou válku • Od roku 1934 začal s vyzbrojováním země a plánováním celosvětové expanze

 5. Benito Mussolini Císař Hirohito

 6. 1938 • 29.9.1938 – Mnichovská dohoda • Hitler získává české pohraničí (SUDETY) a s ním také celé Česko pod svou moc bez boje • ČSR se přejmenovává na Protektorát Čechy a Morava v čele s prezidentem Emilem Háchou. • Slovensko se odtrhuje a vytváří Slovenský štát– vedený Josefem Tisem • Všechny tyto události byly nezvratnou předzvěstí vzniku nové války

 7. Emil Hácha

 8. Vznik 2. světové války • 31. 8.1939 provedli Němci fingované přepadení vysílače v Gliwicích (Gliwice patřily Německu), v polských uniformách; měla to být záminka k vyhlášení války • Druhá světová válka začala 1. září 1939 německým“odvetným“ útokem proti Polsku • Německá armáda měla výhodu jak početní, tak také technickou • Polská armáda byla zaostalá – např. bránili se na koni s mečem proti německým tankům • 6. 10.1939 – bylo Polsko poraženo

 9. Postup války • Po dobytí Polska napadá Hitler další státy – Francii, Belgii, Sovětský svaz a letecky zaútočil na Velkou Británii • Hitler nebojoval pouze v Evropě, ale také v Africe • Jediným neutrálním státem v Evropě zůstalo Švýcarsko • Proti snaze Hitlera a spol. se spojily USA (prezident Franklin DelanoRoosevelt), Velká Británie (ministerský předseda Winston Churchill)aSSSR (premiér Sovětského svazu Josif Vissarionovič Stalin) • 7. prosince 1941 –vstup USA do války - útok Japonska na americký přístav PearlHarbor = Hitlerovy plány se začaly postupně rozpadat

 10. Modře je zvýrazněn postup Německa ve 2. sv. válce

 11. Domácí odboj (Protektorát Čechy a Morava) • Odboj = je forma boje proti moci vedená ozbrojenou či neozbrojenou formou, cílem je destabilizovat či svrhnout vládnoucí moc • Mnozí čeští vlastenci bojovali proti německé okupaci • Někteří tím, že skrývali Židy a jiné pronásledované osoby – za tyto služby byla smrt • Někteří bojovali jako partyzáni v horách • Jiní utekli do Anglie, kde bojovali jako letci RAF proti Hitlerovi

 12. Konec války se blíží • 1944 – Německo prohrává bitvu za bitvou, nezvládá válčit na obou frontách (západní – VB+USA, východní - SSSR) • Ze západu postupovala americká armáda • Z východu (Podkarpatská Rus, Slovensko) postupovala Rudá armáda

 13. Konec války se blíží • 5. května 1945 vypuklo v Praze postání proti německým okupantům • 8. května 1945 – končí 2. světová válkav Evropě– Německo se vzdává • Československo osvobodila sovětská Rudá armáda, pouze Plzeň byla osvobozena Američany. • Ve světě končí 2. světová válka až 2. září 1945 kapitulací Japonska

 14. Oběti celkem • Celkový počet obětí druhé světové války 62 537 400 což je 3,17% tehdejší světové populace

 15. Výsledek 2. světové války • Válečné náhrady: 900 mld. USD, celkové škody 4 000 mld. US • Válka měla totální charakter (zneužita věda i technika) • Odění ve světě rozhodují dvě supervelmoci - SSSR, USA • Vznik dvou mocenských bloků (východ × západ) • Svět objevil atomovou bombu • 24.10.1945 – vzniká OSN - Organizace spojených národů, která by měla chránit svět před novou válkou. V radě OSN usedá pět hlavních vítězů 2. světové války (USA, Velká Británie, SSSR, Francie a Čína)

 16. Představitelé vítězných mocností: VB, USA, SSSR (Churchill, Roosevelt, Stalin)

 17. Zdroje: • Autor neznámý. Dostupný pod licencí Creative Commons [online]. [cit. 5.5.2013]. Dostupný na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-1989-0322-506,_Adolf_Hitler,_Kinderbild.jpg • Autor neznámý. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 5.5.2013]. Dostupný na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hitler,_recoloured.jpg • BAIN, George Grantham. Dostupný pod licencí Creative Commons [online]. [cit. 5.5.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mussolini-ggbain.jpgSnímek č.15: • Autor neznámý. Dostupný pod licencí Creative Commons [online]. [cit. 5.5.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hirohito_in_dress_uniform.jpg • Autor neznámý. Dostupný pod licencí Creative Commons [online]. [cit. 5.5.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:H%C3%A1cha.jpg • Autor neznámý. Dostupný pod licencí Creative Commons [online]. [cit. 5.5.2013]. Dostupný na WWW:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_121-1354,_Kurt_Daluege_in_Prag.jpg • SÖNNKE, Hans. Dostupný pod licencí Creative Commons [online]. [cit. 5.5.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_146-1979-056-18A,_Polen,_Schlagbaum,_deutsche_Soldaten.jpg

 18. Zdroje: • SAN, Jose. Dostupný pod licencí Creative Commons [online]. [cit. 5.5.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Second_world_war_europe_animation_small.gif • TOVEY, P.h.f..Dostupný pod licencí Creative Commons [online]. [cit. 5.5.2013]. Dostupný na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spitfire_IIA_P7666.jpg • Citace ze stránek: Wikipedie - otevřená encyklopedie [online]. [cit. 2012-05-05]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka • Autor neznámý.Dostupný pod licencí Creative Commons [online]. [cit. 5.5.2013]. Dostupnýna WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yalta_summit_1945_with_Churchill,_Roosevelt,_Stalin.jpg