Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Februarie 2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Februarie 2014

Februarie 2014

151 Views Download Presentation
Download Presentation

Februarie 2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Nicolae Cinteză Director Direcţia Supraveghere Banca Naţională a României Februarie 2014

  2. 1.1. Evoluţia principalilor indicatori pe sistem bancar 31.12.2011 - 31.12.2013 - mii lei -

  3. 1.2. Evoluţia principalilor indicatori pe sistem bancar 31.12.2011 - 31.12.2013 - mii lei - (*) Valoare brută din bilanţul monetar - S.14 (rezidenţi)

  4. 1.3. Evoluţia principalilor indicatori pe sistem bancar 31.12.2011 - 31.12.2013

  5. 2. Situaţie privind creditele neperformante în sold la 31.12.2013 (bănci comerciale) - lei -

  6. 3. Simularea variaţiei ratei NPL după deducerea creditelor neperformante cu diferite grade de acoperire cu provizioane la 31.12.2013 - lei -

  7. 4. Situaţia expunerii neperformante la 31.12.2013 (simulare după definiţia EBA) - lei -

  8. - milioane lei -

  9. - milioane lei -