Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CARACTERÍSTIQUES GENERALS Nivell: 1r cicle d’ESO Matèria: Interculturalitat i educació PowerPoint Presentation
Download Presentation
CARACTERÍSTIQUES GENERALS Nivell: 1r cicle d’ESO Matèria: Interculturalitat i educació

CARACTERÍSTIQUES GENERALS Nivell: 1r cicle d’ESO Matèria: Interculturalitat i educació

183 Views Download Presentation
Download Presentation

CARACTERÍSTIQUES GENERALS Nivell: 1r cicle d’ESO Matèria: Interculturalitat i educació

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. GUIA PER AL PROFESSORAT CARACTERÍSTIQUES GENERALS Nivell: 1r cicle d’ESO Matèria: Interculturalitat i educació Sessions: Depenent del grup i el nivell de treball (aproximadament 5 o 6 sessions) Organització dels grups: lliure, encara que el professor tindrà potestat de canviar algun o alguns grups que estiguin descompensats Material necessari: 1 ordinador per grup amb connexió a internet, programes de word i powerpoint i disponibilitat per a usar els cercadors habituals. Espai: Aula d’informàtica Avaluació: S’avaluarà la participació activa dels alumnes Suports: Internet, Biblioteca Webquest realitzada: M. Carmen Margalef Vernet, Sílvia Navarro Poch i Rosana Castillo Esteve