t rkiye de hangi alt kimlikten ne kadar insan var n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Türkiye’de hangi alt kimlikten ne kadar insan var? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Türkiye’de hangi alt kimlikten ne kadar insan var?

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 18
Download Presentation

Türkiye’de hangi alt kimlikten ne kadar insan var? - PowerPoint PPT Presentation

babu
395 Views
Download Presentation

Türkiye’de hangi alt kimlikten ne kadar insan var?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Türkiye’de hangi alt kimlikten ne kadar insan var? 1995 ile 2000 yılları arasında MGK nın emri ile 3 üniversitenin öğretim üyelerinin yaptığı kamu oyundan saklanan etnik grupların ve mezheplerin dağılımı raporu...

 2. Erciyes Üniversitesi, Elazığ Fırat Üniversitesi, Malatya İnönü Üniversitesinin öğretim görevlileri katılımı ile 68 ili dolaşıp tek tek köy ve mahallelere kadar teker teker hangi kökenden,mezhepten ve tarikattan olduğunun tespitini yapmıştır. 60 il tamamıyla bitirilmiş diğer 8 il ise nüfus sirkülasyonu sebebiyle ve projenin aniden durmasıyla % 65 lerde kalmıştır. • Araştırmanın bir diğer amacı ise Türkiye’nin etnik ve mezhepsel dağılımının tespitiyle dış güçlerce yapılacak provakosyanları tespit etmekmiş. • İŞTE SONUÇLARI AÇIKLANMAYAN ARAŞTIRMAYA GÖRE TÜRKİYE’DE HANGİ KÖKENDE NE KADAR İNSANIN VAR OLDUĞU.

 3. TÜRKLER • Türkmen,Yörük,Tatar,Tahtacı,Terekeme, Karaçay,Azeri gibi Türk soyundan gelen gruplar ve artık tamamen Türkleşmiş geldikleri kökenle ilgileri kalmamış 50 milyon civarı. Ayrıca diğer etnik gruplar içinde sayılan, ancak Türkleşme sürecinde olanlarda dahil edildiğinde bu sayı 55 milyona çıkıyor.

 4. KÜRTLER • Sayıları 3 milyon civarında olan,ancak kimilerince ayrı bir halk kabul edilen Zazalarda kürt nüfusuna dahil edildiğinde 12milyon600bin. Ancak bu sayının 2,5 milyonu ciddi derece Türkleşme sürecinde olduğu ve bazı yerlerde Kütlüğünü dahi kabul etmediği çok net biliniyor.

 5. GÜRCÜLER • Ağırlıklı olarak Ordu Artvin Samsun ve Marmara bölgesindeki ilerde bulunuyorlar. Nüfusları 870bin civarında. Karadeniz deki birkaç ildeki Gürcüleri saymazsak diğerleri Gürcüce’yi unutmuş durumdalar. Ancak son yıllarda Gürcüstan’ın kurulmasıyla Gürcülüğe yönelik bir ilgi artışı olmuş.

 6. BOŞNAKLAR • Ağırlıklı olarak Adapazarı İzmir Manisa İstanbul da yaşıyorlar. Nüfusları 1milyon700bin civarında.

 7. ÇERKEZLER • Değişik illerde yaşayan bu topluluğun da sayısı 2milyon160bin civarında.Çerkezlerin 1,5 milyondan fazlası Çerkezce’yi unutmuşlar.

 8. ARAPLAR • İstanbul Siirt Şırnak Mardin Diyarbakır Şanlıurfa Hatay ve Adana illerinde olmak üzere toplam 870bin civarında.

 9. ARNAVUTLAR • Toplam nüfusları 1milyon300bin.500bin kadarının yoğun bir Türkleşme süreci sonunda Arnavutluk’la hiçbir ilgisi kalmamış. Geri kalan kısımda ise çok çok canlı bir “Arnavut şuuru”var.

 10. LAZLAR • Bütün Doğu Karadenizlilerin Laz sanılması yanlışından dolayı kalabalık sanılan Lazların gerçek sayısı 80 bin civarında. Çünkü bir Kafkas halkı olan ve Lazca adlı bir dil konuşan gerçek Lazlar Rize ve Artvin’in birkaç köyünde ve göç ettikleri birkaç Marmara şehrinde yaşıyorlar.

 11. HEMŞİNLER • Lazlar gibi Rize ve Artvin’in bazı ilçelerinde yaşarlar. 13 bin civarındalar.

 12. POMAKLAR • Kimine göre Türk kimine göre ise Slav ırkından olan Pomaklar 600bin civarındalar ve tamamıyla Türkleşmiş durumdalar.

 13. DİĞERLERİ • Çingeneler : 700 bin civarı. • Ermeniler :60 bin • Rumlar : 15 bin • Yahudiler : 20 bin • Ayrıca çok az sayıda Süryaniler.

 14. ALEVİLER • 5 ile 25 milyon kiş olduğunu söyleyen Aleviler ise 8 milyon750bin civarındalar. Avrupadaki 1milyon Alevi ile araştırmanın tamamlanmadığı illerde dahil edilirse Türkiye’de 10 milyon Alevi var.Buna göre Türkiye nufusunu %85 i Sünni.

 15. Rapordaki Bir Diğer Sonuç • Türk nüfusu son 15 yıldır artmadığı gibi son 5 yıldır azalıyor. Buna karşılık Kürtler her yıl %2,5 artıyor.Türkiye’nin şu anki nüfus artışını kürtlerden kaynaklı olduğu biliniyor.Boşnaklar her yıl binde 12 Türkler binde 8 Arnavutlar binde 5 azalıyorlar.Buna karşılık Türkleşme oranının en fazla kürtlerde olduğu onları Boşnakların Çerkezlerin ve Arnavutların takip ettiği bir gerçek. Güneydoğudan göç eden Araplarda’da yoğun bir Türkleşme hızı görülüyor.

 16. ABD liler Kürtleri Daha Az • ABD de bulunan “Languages of the World” kuruluşundan P.A Andrews tarafından yapılan araştırmada 2004 yılına göre Türkler 60milyon347bin Kürtler 5milyon852bin Zazalar 371bin Lazlar14bin Diğer Halklarsa 700bin kişiden ibaret.

 17. ABliler ise Türkleri Azınlık Göstermişti… • AB komisyon görüşmelerinde çok ciddi olarak ortaya atılan kimi rakamlara göreyse Türkiye nüfusunun 44 milyonu değişik etnik gruplardan oluşuyor. Bu raporda Türklerin sayısı 28 milyonla sınırlı.

 18. ? • Prof.Dr.Şaban Kuzgun başkanlığında yapılan bu araştırma 2000 yılında ani ve meçhul bir trafik kazası sonucu vefatıyla ve diğer öğretim görevlilerinin de ilginç bir biçimde projeden uzaklaşmak istemeleriyle aniden durduruldu.