reuni de mares i pares de segon de cicle inicial curs 2012 2013 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
REUNIÓ DE MARES I PARES DE SEGON DE CICLE INICIAL CURS 2012-2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
REUNIÓ DE MARES I PARES DE SEGON DE CICLE INICIAL CURS 2012-2013

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 13
Download Presentation

REUNIÓ DE MARES I PARES DE SEGON DE CICLE INICIAL CURS 2012-2013 - PowerPoint PPT Presentation

babu
264 Views
Download Presentation

REUNIÓ DE MARES I PARES DE SEGON DE CICLE INICIAL CURS 2012-2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. REUNIÓ DE MARES I PARES DE SEGON DE CICLE INICIALCURS 2012-2013

 2. ORDRE DEL DIA • PRESENTACIÓ DE LES MESTRES. • OBJECTIUS. • ASPECTES GENERALS: NORMES I HÀBITS. • ACTIVITATS I SORTIDES. • ASPECTES A RECORDAR. • PRECS I PREGUNTES.

 3. MESTRES QUE PASSEN PER L’AULA • 2n A: NATI ANDREU. • 2n B:GEMMA BURGOS. • EDUCACIÓ FÍSICA: JOSEP TOMÀS. • MÚSICA:ELENA VIANA. • ANGLÈS:ÀNGELS CAMALLONGA. • EDUCACIÓ ESPECIAL: ALBERTO HERRANZ. • RELIGIÓ: IMMA

 4. ÀREES I OBJECTIUS • LLENGUA CATALANA. • MATEMÀTIQUES. • CONEIXEMENT DEL MEDI. • EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA. • EDUCACIÓ FÍSICA. • ANGLÈS. • MÚSICA. • LLENGUA CASTELLANA.

 5. LLENGUA • COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ ORAL: • Comprendre discursos orals de la vida quotidiana. • Expressar-se oralment en situacions espontànies i formals de la classe. • Utilitzar la llengua oral per intercanviar idees, sentiments,... • Assegurar el lèxic fonamental i ampliar-lo gradualment. • Utilitzar la llengua oral com a instrument d’aprenentatge.

 6. LLENGUA • APRENENTATGE DE LA LECTURA/ESCRIPTURA: • Adquirir l’habilitat lectora, fluïdesa i comprensió. • Expressar-se per escrit de diverses maneres. • Gaudir de la lectura i l’escriptura. • ORTOGRAFIA I GRAMÀTICA BÀSIQUES: • Aplicar a l’hora d’escriure: rr, r, gue, gui, c-qu, ny, ll, tx, ig, ç-s-z, b-v. • Ús de majúscules. • Signes de puntuació. • Plurals i singulars. • Femenins i masculins. • Concordança article i nom. - Temps verbals: present, passat i futur.

 7. MATEMÀTIQUES - NUMERACIÓ I CÀLCUL: • Noció d’unitat, desena i centena. • Numeració fins el 999. • Operacions: • Sumes de dues xifres. • Sumes de tres xifres. • Sumes de 3 sumands. • Restes de dues xifres sense portant-ne. • Restes de dues xifres portant-ne. • Taules de multiplicar. • Noció de doble i triple. • Problemes.

 8. - RELACIONS I CANVI: • Relacions d’ordre. • Sèries creixents i decreixents. • Anterior i posterior. • Ús de la calculadora. • MESURA, ESPAI I FORMA: • Polígons. • Cossos geomètrics. • Figures geomètriques. • Ús de l’euro. • Orientació espacial. • Mesures de longitud, capacitat i pes. • Calendari i rellotge. - ESTADÍSTICA I ATZAR: • Interpretació i representació de gràfics. • Jocs d’atzar.

 9. TALLERS • De dansa. • De ciències. • D’informàtica. • De teatre.

 10. ASPECTES GENERALS: NORMES I HÀBITS 1.- Coses que han de portar els alumnes: - Bata cordada al davant. - Roba d’abric. - Xandall i calçat esportiu en els dies d’educació física. - … 2.- Normes generals d’escola: - Puntualitat. - Assistència. - Medicació. 3.- Hàbits: - D’autonomia. - De convivència. -De treball.

 11. ACTIVITATS I SORTIDES • PROPOSTA DE SORTIDES PER AQUEST CURS: • Celebració de St. Cecília: actuació musical. • Les Feixes del Vilar: El bosc a la tardor. • Celebració Dijous Gras. • Festa de la convivència. • Espectacle musical: El col·leccionista de paisatges. • Taller de ceràmica. • Mostra de teatre escolar. • Educació Viària: Mou-te amb seguretat. • Representació teatral: El príncep feliç. • L’aigua es transforma. • Visita al museu de la Ciència: activitat Toca-toca. • Coneixem El barri. • Gimcana al Bosc de la Concòrdia. • La iaia i la vila neta.

 12. A RECORDAR • Informes. • Deures. • Quotes. • Contacte pares-mestres. • Modificacions de la composició dels grups. • Retallades.

 13. PRECS I PREGUNTES 2n DE CICLE INICIAL