rammenetv rk n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rammenetværk PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rammenetværk

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 14
Download Presentation

Rammenetværk - PowerPoint PPT Presentation

babu
107 Views
Download Presentation

Rammenetværk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Rammenetværk • I Projekt Faglige Netværk er der udviklet 4 forskellige typer af virtuelle netværk som adskiller sig ved deres funktion, målgruppe og indhold og i måden det virtuelle rum er opbygget. • Her præsenteres opbygningen af Rammenetværket som adskiller sig fra de øvrige netværk ved primært at fungere som en kommunikationsplatform indenfor en organisationsenhed og/eller en paraply for mindre faglige netværk • Ideen med dette netværk er primært at understøtte information, kommunikation og vidensdeling i en organisationsenhed Klik for en præsentation Peder Ohrt

 2. Klikpå de indrammede felter og pile - og få en forklaring på indholdet Tilbage til forsiden Peder Ohrt

 3. Forsiden • Forsiden er organisationsenhedens ansigt udadtil og er konstrueret som en webside som er tilgængelig fra internettet. Websiden kan via link forbindes til relevante hjemmesider, intranet m.m. • På websiden anbringes alle generelle informationer om organisationen og via hyperlink forbindes websiden med andre relevante hjemmesider • Websiden er samtidig indgangen til konferencerummet, som man får adgang til via et personligt logon Som eksempel er her valgt et billede af websiden for medarbejdere i psykiatrien i Vejle Amt Tilbage til hovedmenuen Peder Ohrt

 4. Kalenderen • Kalenderfunktionen kan i organisationen anvendes som en fæles elektronisk aftalekalender • Kalenderen kan også anvendes til at publicere arrangementer af relevans for organisationsenhedens medarbejdere Tilbage til hovedmenuen Peder Ohrt

 5. Deltagere • Her kan man få et overblik over hvem der har adgang til netværket og hvad de adgang til • Man kan se deltagernes visitkort og sende en mail via Fronter • Medarbejderne kan her udfylde deres visitkort med foto, hvilket går identificeringen af indlæg og dokumenter lettere Tilbage til hovedmenuen Peder Ohrt

 6. Kompetenceprofil • Her kan medlemmerne udarbejde deres kompetenceprofil i en skabelon • Kompetenceprofiler på medarbejderne kan præsenteres – evt. i en søgbar database Tilbage til hovedmenuen Peder Ohrt

 7. Referater • I denne arkivmappe samles organisationens dagsordner og referater • Det er muligt her også at anbringe midlertidige dagsordner til elektronisk godkendelse og kommentering Tilbage til hovedmenuen Peder Ohrt

 8. Materialer • I denne mappe anbringes relevant materialer • Materialet kan omfatte alt fra dokumenter, links, elektroniske evalueringer, lydfiler, filmklip og fælles elektroniske dokumenter Tilbage til hovedmenuen Peder Ohrt

 9. Forum • Dette er organisationsenhedens konferencerum – rummet for den a-synkrone kommunikation. Kommunikationsformen i dette rum svarer til den kommunikation du kender fra e-mail – med den forskel at kommunikationen kan bindes sammen i forskellige typer af strenge som gør den mere overskuelig • Alle medlemmer kan læse og deltage i kommunikationen • Man kan i Forum også oprette en Fronter Hotline forbeholdt spørgsmål vedr. Fronter Tilbage til hovedmenuen Peder Ohrt

 10. Chat • Chat er rummet for den synkrone kommunikation – d.v.s. at medlemmerne skal være logget på for at kunne deltage i det elektroniske møde • Her kan der afholdes møder uden at man behøver at mødes rent fysisk • Rummet fungere som et chatroom hvor man kan chatte med alle deltagerne samtidig - og man kan også vælge at ”tale” privat med udvalgte medlemmer • Kommunikationen bevares i en log. Deltagerne kan vælge at bevare eller slette loggen Tilbage til hovedmenuen Peder Ohrt

 11. Litteratur • I dette arkiv udarbejdes relevante tematiske litteraturlister samt lister over undersøgelser og forskningsresultater af relevans for organisationens praksis Tilbage til hovedmenuen Peder Ohrt

 12. Nyheder • Nyheder er tænkt som en virtuel opslagstavle hvor medlemmerne kan bringe og læse nyheder inden for organisationens interessefelt • Opslagstavlen kan også anvendes til kollektive beskeder. Det har den fordel at beskeden bringes på Dagens og man kan automatisk få sendt beskeden til sin e-mailadresse Tilbage til hovedmenuen Peder Ohrt

 13. Søgemaskiner • Denne linksamling giver brugeren adgang til en lang række elektroniske søgemaskiner. Det drejer sig bl.a. om: • SweMed, PubMed, PEDro, Norart, The Cochrane Library, eric, CINAHL & PsycINFO, DEFFNet • Adgangen omfatter også visse online tidsskrifter • Der også en direkte adgang til at søge på Sygeplejeskolens bibliotek og Bibliotek.dk Tilbage til hovedmenuen Peder Ohrt

 14. Værktøjer • Dette arkiv er beregnet til at arkivere relevante værktøjer. Det kan være dataindsamlingsværktøjer, evalueringsværktøjer, skabeloner, vejledninger m.m. Tilbage til hovedmenuen Peder Ohrt