Pedagogick diagnostika v ztv
Download
1 / 18

- PowerPoint PPT Presentation


 • 233 Views
 • Uploaded on

PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA V ZTV. Mgr. Vendula Baboučková. Co je to Pedagogická diagnostika?. vědecká disciplína zabývá se objektivním zjišťováním , posuzováním a hodnocením vnějších a vnitřních podmínek i průběhu a výsledků výchovně vzdělávacího procesu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - babu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pedagogick diagnostika v ztv l.jpg

PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA V ZTV

Mgr. Vendula Baboučková


Co je to pedagogick diagnostika l.jpg
Co je to Pedagogická diagnostika?

 • vědecká disciplína

 • zabývá se objektivním zjišťováním, posuzováním a hodnocením vnějších a vnitřních podmínek i průběhu a výsledků výchovně vzdělávacího procesu.

 • diagnóza je tedy hodnotícím zjištěním aktuálního stavu úrovně žáka.

 • smyslem celého procesu diagnostikování je určit výchovně vzdělávací strategie, navrhnout pedagogická opatření – stanovit prognózu


Testov n l.jpg
Testování

 • informace a fakta pro určení správné diagnózy a výběru vhodného pohybového režimu získáme vyšetřením-testováním

 • učitel (cvičitel) získá lékařské vyšetření kde je určena diagnóza jedinec je zařazen do zdrav. skupiny je doporučena ZTV.

 • učitel (cvičitel) dále provede vlastní testování na začátku vyrovnávacího procesu a v jeho průběhu


V b r test l.jpg
Výběr testů

 • bereme ohled na věk, druh a velikost oslabení

 • nutná objektivnost

 • uvedené testy spadají do oblasti biologicko-lékařské a podávají info :

  o stavu a průběhu poruchy, zdravotní odchylky

  zdali dochází ke zlepšení, stagnaci či zhoršování


1 vy et ov n aspekc l.jpg
1.Vyšetřování aspekcí

 • jde o vizuální schopnosti učitele (cvičitele) rozpoznat symptomy oslabení

 • pozorovací schopnosti jsou důležité pro rozpoznávání odchylek v držení těla, při dýchání a odchylek pří různých pohybových činnostech

 • na základě zjištění odlišností lze doporučit lékařské vyšetření a provést další testovaní


Symptomy odchylek v dr en t la l.jpg
Symptomy odchylek v držení těla

 • Kyfotické držení a kyfóza-kulatá záda, omezený rozsah vzpažování, prohnutí v bedrech, vystrčené břicho

 • Plochá záda-toporné pohyby, narovnání hlavně v hrudní oblasti páteře, páteř nedostatečně plní tlumící fci

 • Skoliotické držení, skolióza-nesymetrické pohyby do úklonů, při rotaci, ramena v nestejné úrovni

 • Valgózní, varózní kolena, ploché nohy-těžkopádná chůze, na plných chodidlech, kotníky a klouby nestejně zatěžovány


Symptomy odchylek p i d ch n l.jpg
Symptomy odchylek při dýchání

 • oslabené dýchání-vždy spojeno s vadným držením těla, nedostatečně rozvinut hrudník, krátký výdech bez optimálního uvolnění svalstva

 • převládá horní hrudní dýchání-hluboké nadklíčkové jamky, omezená rotace hlavy, úklony. Nádech-elevace ramen a klíčních kostí-přetěžování svalstva krční páteře a pletence ramenního.Je to neefektivní dýchání omezující při intenzivnější zátěži

 • Asymetrické dýchání, paradoxní dýchání, chybný stereotyp dýchání


Symptomy navy l.jpg
Symptomy únavy

 • Pozorujeme dle reakce cvičenců na zátěž a obtížnost činností

 • Posuzujeme: Barvu kůže, pocení, dýchání, pohyby, subjektivní pocity, koordinace pohybů, rychlost reakce

 • Únava může být malá, střední, velká


2 vy et ov n hybnosti l.jpg
2. Vyšetřování hybnosti

 • Hodnotíme: statickou složku - vyšetřování celkového postoje

  dynamickou složku – hodnocení rozsahu pohybu, síly jednotlivých svalových skupin, správnosti jednoduchých hybných stereotypů


Statick slo ka hodnocen postavy l.jpg
Statická složka: hodnocení postavy

 • Dle Jaroše a Lomíčka

  -sleduje: držení hlavy a krku, hrudník, břicho se sklonem pánve, křivku zad, držení v rovině čelní, dolní končetiny

  - čtyřstupňová škála hodnocení

 • Dle Matthiase

  -funkčně pojatý test - stoj, předpažit, výdrž 30sekund

 • Dle Kleina a Thomase modifikované Mayerem

  - sleduje: držení hlavy a krku, tvar hrudníku, tvar břicha a sklon pánve, zakřivení páteře, výše ramen a postavení lopatek

  - čtyřstupňová škála hodnocení


Dynamick slo ka l.jpg
Dynamická složka

 • Zásady při testování:

  - vysvětlíme proč testování provádíme

  - testujeme v klidném prostředí, na tvrdé rovné podložce

  - žádáme provedení pohybu bez předchozí instruktáže, bez rozcvičení či uvolnění

  - zjišťujeme rozsah pohybu, cvičební prvek provádíme 1x s výdrží a nalézáme příčinu omezení


Hodnocen rozsahu kloubn pohyblivosti l.jpg
Hodnocení rozsahu kloubní pohyblivosti

 • Pohyblivost rozlišujeme normální, zmenšená nebo zvětšená

 • Hlezenní kloub (20°/45°), kolenní kloub(135°), kyčelní kloub (10°/45°/120°), loketní kloub (150°), zápěstí (70°/60°), ramenní kloub (90°)


Slide13 l.jpg

Diagnostika svalových skupin

 • Svaly s tendencí ke zkrácení

 • Svaly s tendencí k ochabování

 • Syndrom svalových disbalancí:

  - Dolní pánevní svalový syndrom

  - Horní proximální svalový syndrom

  - Vrstvový syndrom


Vy et en hypermobility l.jpg
Vyšetření hypermobility

 • Je nežádoucí, většinou jde o vrozené uvolnění vaziva

 • Dochází ke zmenšení statické stability, klouby jsou vazivovým aparátem nedostatečně chráněny a mohou se snáze poškodit

 • Zjišťuje se převážně vyšetřením kloubní pohyblivosti popř. se používají různé zkoušky, které postihují jednotlivé segmenty těla


Testy hypermobility l.jpg
Testy hypermobility

 • Rotace hlavy

 • Zkouška šály

 • Zkouška zapažených paží

 • Zkouška předklonu

 • Zkouška posazení na paty


Hybn stereotypy a jejich vy et ov n l.jpg
Hybné stereotypy a jejich vyšetřování

 • Zjišťujeme časovou posloupnost zapojování jednotlivých svalových skupin do svalového řetězce

 • Motorický stereotyp je základní jednotkou hybnosti

 • Kvalita hybných stereotypů a stupeň fixace jsou závislé zejména na:

  - fyziologických předpokladech, vlastnostech centrálních složek hybného systému

  - způsobu jak byly hybné stereotypy vypracovány, posilovány a korigovány


P klad hybn ch stereotyp l.jpg
Příklad hybných stereotypů

 • Extenze v kyčelním kloubu

 • Abdukce v kyčelním kloubu

 • Flexe trupu

 • Flexe šíje

 • Abdukce v ramenním kloubu

 • Zkouška kliku


Dal formy sledov n l.jpg
Další formy sledování

 • Kaschův step-test: vyšetření zdatnosti – vystupování na 30cm vysokou lavičku po dobu 3min. Výstupy řídí metronom (24x1min). Po 1min klidu měříme tep

 • Chodecký test: 2km. Jdi jak nejrychleji můžeš do příjemného pocitu

 • UNIFIT test

 • EUROFIT test

 • Posouzení tělesné hmotnosti: BMI (hmotnost-kg/výška2-m)