rehberlik servisi ek p ali masi seminerini sunar abdullah encan psikolojik dan man n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rehberlik Servisi EKİP ÇALIŞMASI Seminerini sunar Abdullah ŞENCAN Psikolojik D PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rehberlik Servisi EKİP ÇALIŞMASI Seminerini sunar Abdullah ŞENCAN Psikolojik D

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Rehberlik Servisi EKİP ÇALIŞMASI Seminerini sunar Abdullah ŞENCAN Psikolojik D - PowerPoint PPT Presentation


 • 302 Views
 • Uploaded on

Rehberlik Servisi EKİP ÇALIŞMASI Seminerini sunar Abdullah ŞENCAN Psikolojik Danışman. Ekip Nedir?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rehberlik Servisi EKİP ÇALIŞMASI Seminerini sunar Abdullah ŞENCAN Psikolojik D' - babette


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ekip nedir
Ekip Nedir?
 • Ortak menfaatler, değerler çerçevesinde, belirlenmiş süreler için bir amacın yerine getirilmesi veya bir hedefin gerçekleştirilmesi için bir araya gelmiş ya da getirilmiş insan grubudur.
ekip al mas nedir
Ekip Çalışması Nedir?
 • Kurum içerisinde kişiler arasında bağımsızlığı ve iletişimi geliştirip, güven ortamının oluşmasına zemin hazırlayan ve bu ortamın kalıcı olmasını sağlayan bir çalışma sistemi, Toplam Kalite Yönetimi anlayışının başarıya ulaşması için en önemli araçtır
ek b n teleyen unsurlar
EKİBİ NİTELEYEN UNSURLAR;
 • ♦ En az iki veya daha fazla sayıda insan
 • ♦ Ekibi oluşturan kişiler arasında düzenli etkileşim
 • ♦ Bireylerin bir performans hedefini paylaşmış olmaları
ekip al mas n n gerek esi
Ekip Çalışmasının Gerekçesi

♦ Öncelikleri belirlemek için beraber çalışarak işin sonuçlarını iyileştirmek,

 • ♦ Problemleri çözmek, kararlar almak
 • ♦ Grup üyeleri arasındaki kişisel ilişkileri düzelterek, üyeleri gereksiz yakın gözetimden kurtarmak,
ekip al mas n n gerek esi1
Ekip Çalışmasının Gerekçesi
 • ♦ Yaşamlarını zenginleştirerek, yaptıkları işin efendisi olmalarına izin vermek,
 • ♦ İşleri başarıyla yapmaktan elde edilen yararlara katılmalarını sağlayarak çalışma yaşamının niteliğini iyileştirmektir.
 • İşini çok iyi bilen profesyonel çalışanlara sahip olmak istiyorsak da ekip çalışması yapmalıyız
slide7
Çünkü yapılan araştırmalar, öğrenmenin ;
 • % 10 okumak
 • % 20 duymak
 • % 30 okur ya da dinlerken seyretmek
 • % 50 bir işin yapılmasını izlemek
 • % 90 işin kendisini yapmak
 • ile oluştuğunu tespit etmişlerdir.
slide8
Ekip bir dakikada kurulabilir; ancak yüksek performanslı bir ekibe sahip olmak zaman gerektirecektir. Ekiplerde etkili çalışma yapabilmek için üyelerin karakteristik davranış özelliklerinide bilmek gerekir.
 • İnsanların gösterdikleri bazı davranışlar;
 • Önerici-karşıönerici-destekleyici-hayırcı-savunucu-akıncı-engelleyici-yergici-özetçi-araştırıcı-kırıcı-tuzakçı-yakınmacı-erkçi-bilgiç-hayran toplayıcı-öğrenci vb
ek pte yelere d en g revler
EKİPTE ÜYELERE DÜŞEN GÖREVLER:
 • Başarılı bir ekipte üyelerin şu niteliklere sahip olması gerekir;
 • ♦ Tartışma başlatabilme
 • ♦ Amaçlara erişebilmek için öneri getirebilme
 • ♦ Konuları özetleyebilme
 • ♦ İşi ve ekibi sahiplenme
slide10
Birlik anlayışı içinde olma
 • ♦ Farklı çözümler getirmede yaratıcı olma ve uzlaşma
 • ♦ Verilere dayalı konuşma
 • ♦ Eleştiriye tahammül etme
 • ♦ Standartlar konusunda grupla beraber hareket etme
 • ♦ İnsan ilişkileri konusunda bilgili olma ve her türlü ilişkide samimi olma
 • ♦ Hoşgörülü olma
ek pte olmasi gereken zell kler
EKİPTE OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER
 • Çalışmanın nihai hedefi önceden belirlenmiş olmalıdır ve ekip elemanları bu hedefe ulaşmak için hep birlikte ve işbirliği içinde çalışmalıdırlar.
 • İş birliği yapan elemanlar kurum içinde daha önceki hiyerarşik düzendeki konumlarına bakılmaksızın birbirlerini çalışma arkadaşı olarak kabul etmeli ve çıkar çatışmasına yol açacak bir ortam bulunmamalıdır.
 • Ekip elemanları, kendi aralarında birbütün oluşturacak şekilde farklı alanlarda uzmanlıklarasahip olmalı ve birbirlerini tamamlayıcı özellikte olmalıdırlar.
ek p ali masinin esaslari
EKİP ÇALIŞMASININ ESASLARI
 • Grupta hiyerarşi söz konusu değildir. Herkes, proje öncesindeki unvanlar gözetilmeksizin eşittir ve grubun eşit ağırlıktaki bireyleridir. Bu, grup elemanları tarafından kabul edilmiştir.
 • Roller ( örneğin, tartışma ve toplantılarda oturum başkanlığı ) sürekli değişir.
 • Fikirler düzenli olarak açıklanır ve tartışılır. (Sükut ikrardan gelmez !)
 • DİNLEMEK, KONUŞMAK KADAR ÖNEMLİDİR.
ek p ali masinin esaslari1
EKİP ÇALIŞMASININ ESASLARI
 • Anlaşmazlıklar örtbas edilmez, aksine ortaya konur,deşilir ve tartışılır.
 • Fikir ayrılıkları, bozgunculuk olarak değil, farklı bilgi kaynakları ve düşünme tarzları olarak kabul edilir.
 • Ekip içinde eleştiriye her zaman yer vardır ama suçlamaya ASLA
 • Sorgulanmayan hiç bir fikir veya deneyim olamaz.
 • Öğrenme gereksinimi her zaman açıkça belirtilir.
ek p ali masinin esaslari2
EKİP ÇALIŞMASININ ESASLARI
 • Haberleşme kanalları kurulur, bilgiler süreklipaylaşılır.
 • Tüm dokümanlar, her zaman ekipteki herkesin kullanımına açık olur.
 • Kararlar mümkün olduğunca oy birliğiyle alınır.
 • Hiç kimse, daha önceden kararlaştırılmamış bir işi, gurup elemanlarının hepsini haberdar etmeden ve onaylarını almadan yapamaz.
 • Herkesin yapacağı işler, diğerlerinin gözlemlerine açık olmalıdır.
 • Kararlar, tartışmalar ve çalışma sonuçları düzenli olarak kağıda dökülerek tablo ve çizelgelerle kolay anlaşılır şekle dönüştürülür.
ek p ali masinin esaslari3
EKİP ÇALIŞMASININ ESASLARI
 • Projedeki değişiklikler ve hedeften sapmalardan bütün elemanlar hemen haberdar edilir ve durum açıklığa kavuşturulur.
 • 'Oyun' un kurallarına sürekli uyulur. Gerektiğinde kurallar üzerinde yeniden tartışılır
ek p ali masinin avantajlari
EKİP ÇALIŞMASININ AVANTAJLARI
 • Ekip, bir kişinin tek başına üretebileceğinden daha fazla fikir üretebilir ve çözüm önerisi geliştirebilir. Böylece tek kişi tarafından çözümlenmesi güç vakaları daha kolay sonuca ulaştırma gücüne sahip olur.
 • Çeşitli uzmanlık alanlarından oluşturulan ekibin ortak çalışması sonucu, düşünme kapasitesi yükselmiş ve sorunlar çok yönlü ele alınmış olur.
 • Yanlış karar verme ve yanlış uygulama riski ekip çalışmasıyla en aza indirilmiş olur.
ek p ali masinin avantajlari1
EKİP ÇALIŞMASININ AVANTAJLARI
 • Karşılıklı hoşgörüye dayalı, uyumlu bir ekip çalışması ortamı yaratılması, farklı ve çeşitli fikir ve önerilerin değerlendirilmesini de sağlar. Herkes birbirinin düşüncesini dinlemeyi, analiz etmeyi ve bu düşünceler üzerinde tartışmayı, değerlendirmeyi öğrenir.
ek p ali masinin dezavantajlari
EKİP ÇALIŞMASININ DEZAVANTAJLARI
 • Eğer ekipte yer alan kişiler birbirlerinin çalışma tarzına alışık değillerse, ekip çalışması gerektiğinden uzun zaman alabilir. Elemanların birbirlerinin çalışma tarz ve temposuna alışmaları için belli bir zamana gereksinimleri vardır.