ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALA...
Download
1 / 48

Genel ?artlar a) 657 say?l? Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen ?artlar? ta??mak, - PowerPoint PPT Presentation


  • 335 Views
  • Uploaded on

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Genel ?artlar a) 657 say?l? Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen ?artlar? ta??mak,' - baakir


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Genel artlar a 657 say l kanunun 48 inci maddesinde belirtilen artlar ta mak

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK


Genel artlar a 657 say l kanunun 48 inci maddesinde belirtilen artlar ta mak

Bu Yönetmelik, KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKDevlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının:öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen yapılacak atamaları kapsar.


Genel artlar a 657 say l kanunun 48 inci maddesinde belirtilen artlar ta mak

Giriş Sınavı: KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKBu Yönetmelikte belirtilen jüri tarafından yapılan yazılı sınav ile yabancı dil okutmanları ve çeviriciler için yapılacak sözlü sınavı,


Genel artlar a 657 say l kanunun 48 inci maddesinde belirtilen artlar ta mak

Merkezi Sınav: KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKÖlçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavını (ALES),ifade eder.


Genel artlar a 657 say l kanunun 48 inci maddesinde belirtilen artlar ta mak

Merkezi sınava Girebilecekler KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavına, bir lisans programından mezun olabilecek durumda olanlar, lisans mezunu olanlar ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurtdışında lisans öğrenimini tamamlamış olanlar müracaat edebilirler.


Genel artlar a 657 say l kanunun 48 inci maddesinde belirtilen artlar ta mak

Merkezi sınavda Başarılı Olmak KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKAlanlarındaki puan türünden yüz üzerinden yetmiş puan alanlar sınavda başarılı sayılırlar. Bu sınavın sonuçları açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.


Genel artlar a 657 say l kanunun 48 inci maddesinde belirtilen artlar ta mak

Genel şartlar KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKa) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,


Genel artlar a 657 say l kanunun 48 inci maddesinde belirtilen artlar ta mak

b)  Naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKALES’ten en az 70, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 50 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,


Genel artlar a 657 say l kanunun 48 inci maddesinde belirtilen artlar ta mak

 c) KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKÜniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.


Genel artlar a 657 say l kanunun 48 inci maddesinde belirtilen artlar ta mak

 d) KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKYabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim görevlisi kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında


Genel artlar a 657 say l kanunun 48 inci maddesinde belirtilen artlar ta mak

4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.


Genel artlar a 657 say l kanunun 48 inci maddesinde belirtilen artlar ta mak

e) yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır. Öğretim elemanı kadro ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar.


Genel artlar a 657 say l kanunun 48 inci maddesinde belirtilen artlar ta mak

Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için: yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.İlanın ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.


Genel artlar a 657 say l kanunun 48 inci maddesinde belirtilen artlar ta mak

 Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:a) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dâhil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında beş yıl tecrübeli olmak,


Genel artlar a 657 say l kanunun 48 inci maddesinde belirtilen artlar ta mak

b) Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak.


Genel artlar a 657 say l kanunun 48 inci maddesinde belirtilen artlar ta mak

 Okutman kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:a) Yabancı dil okutmanları hariç olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerde (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) atanacak okutman adaylarında en az yüksek lisans mezunu olmak,


Genel artlar a 657 say l kanunun 48 inci maddesinde belirtilen artlar ta mak

b) şunlardır:Yabancı dil okutmanı başvurularında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 80 puan veya eşdeğerliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.


Genel artlar a 657 say l kanunun 48 inci maddesinde belirtilen artlar ta mak

Uzman ve Eğitim-Öğretim Planlamacısı kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:a) En az lisans mezunu olmak,b) Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az iki yıl tecrübeli olmak.


Genel artlar a 657 say l kanunun 48 inci maddesinde belirtilen artlar ta mak

Çevirici kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:a) En az lisans mezunu olmak,b) ÖSYM tarafından yapılan YDS dan en az bir dilde 80 puan veya eşdeğerliği ÖSYM kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,c) Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az iki yıl tecrübeli olmak.


Lan fak ltelerde varsa ilgili birimin b l m ba kan nca b l m kurulunun g r al narak dekanl a

İlan şunlardır:Fakültelerde:Varsa ilgili birimin bölüm başkanınca, bölüm kurulunun görüşü alınarak dekanlığa,


Genel artlar a 657 say l kanunun 48 inci maddesinde belirtilen artlar ta mak

Konservatuar ve Yüksekokullarda: şunlardır:Varsa ilgili birimin bölüm başkanınca, bölüm kurulunun görüşü alınarak müdürlüklere,


Rekt rl e ba l b l mlerde b l m ba kan nca rekt rl e

Rektörlüğe bağlı bölümlerde: şunlardır:Bölüm başkanınca Rektörlüğe,


Enstit lerde enstit y netim kurulunun g r al narak m d rl e

Enstitülerde: şunlardır: Enstitü yönetim kurulunun görüşü alınarak, müdürlüğe


Dekan m d rler talepleri ilan edilmek zere rekt rl e iletilir

Dekan, Müdürler talepleri şunlardır:ilan edilmek üzere rektörlüğe iletilir. 


Genel artlar a 657 say l kanunun 48 inci maddesinde belirtilen artlar ta mak

Rektörlükler kendilerine ulaşan kadro taleplerini şunlardır:en geç bir ay içinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirirler. 


Genel artlar a 657 say l kanunun 48 inci maddesinde belirtilen artlar ta mak

78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesine göre kullanma izni verilen kadrolar Yükseköğretim Kurulunun internet adresinde yayınlanmak üzere rektörlükçe Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir. 


Genel artlar a 657 say l kanunun 48 inci maddesinde belirtilen artlar ta mak

İlan metninde adaylarda bu Yönetmelik kapsamında belirlenen şartlar, son başvuru tarihi, ön değerlendirme sonuçlarının ilan tarihi, giriş sınavı tarihi ve sonuçlarının açıklanacağı günler ile internet adreslerini içeren sınav takvimi de belirtilir


Genel artlar a 657 say l kanunun 48 inci maddesinde belirtilen artlar ta mak

Son başvuru tarihi ilan tarihinden itibaren belirlenen şartlar, son başvuru tarihi, ön değerlendirme sonuçlarının ilan tarihi, giriş sınavı tarihi ve sonuçlarının açıklanacağı onbeş günden az olarak belirlenemez.Adayların başvuruları, şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese ya da ilanda belirtildiği takdirde internet erişimi üzerinden yapılır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.


Genel artlar a 657 say l kanunun 48 inci maddesinde belirtilen artlar ta mak

Giriş sınavı jürisinin belirlenmesi: belirlenen şartlar, son başvuru tarihi, ön değerlendirme sonuçlarının ilan tarihi, giriş sınavı tarihi ve sonuçlarının açıklanacağı (1) Giriş sınavı jürisi; fakültelerde dekanın; konservatuar, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında müdürün önereceği en az sekiz öğretim üyesi arasından 


Genel artlar a 657 say l kanunun 48 inci maddesinde belirtilen artlar ta mak

(biri ilgili anabilim dalı başkanı, anabilim dalı başkanı yoksa bölüm başkanı olmak üzere) ilgili yönetim kurulunca seçilecek üç asıl bir yedek üyeden oluşur. Önerilen üyelerin, atama yapılacak öğretim elemanı kadro unvanının gerektirdiği görev alanı ile ilgili olması esastır.Genel artlar a 657 say l kanunun 48 inci maddesinde belirtilen artlar ta mak

Ön değerlendirme: belirler.(1) Sınav jürisi; müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı, ALES puanının %60’ını (merkezi sınavdan muaf olan adayların son iki yıla ait ALES notunun bulunmaması halinde, ALES puanı 70 olarak kabul edilir) ve yabancı dil puanının %40’ını; 


Genel artlar a 657 say l kanunun 48 inci maddesinde belirtilen artlar ta mak

Meslek Yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70’ini ve lisans mezuniyet notunun %30’unu dikkate alarak belirler ve kurumun web sitesinde ilan eder.


Genel artlar a 657 say l kanunun 48 inci maddesinde belirtilen artlar ta mak

 Bu sıralamaya göre son sırada aynı puanının %70’ini ve lisans mezuniyet notunun %30’unu dikkate alarak belirler ve kurumun web sitesinde ilan eder. puna sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun on katından az olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır.


Genel artlar a 657 say l kanunun 48 inci maddesinde belirtilen artlar ta mak

Giriş sınavları: puanının %70’ini ve lisans mezuniyet notunun %30’unu dikkate alarak belirler ve kurumun web sitesinde ilan eder. (1) Giriş sınavı bu Yönetmelikte belirtilen jüri tarafından ilan edilen alanla ilgili bilgi düzeyini ölçecek şekilde yazılı olarak yapılır.


Genel artlar a 657 say l kanunun 48 inci maddesinde belirtilen artlar ta mak

(2) Ancak puanının %70’ini ve lisans mezuniyet notunun %30’unu dikkate alarak belirler ve kurumun web sitesinde ilan eder. yabancı dil okutmanları ve çeviricilerde adayların mesleki ifade ve bilgi becerisi ile anlatım yeteneğini ölçecek şekilde sadece sözlü sınav yapılır.


Genel artlar a 657 say l kanunun 48 inci maddesinde belirtilen artlar ta mak

(3) Sınav jürisi yazılı ve sözlü sınavın nesnel, ölçülebilir ve denetlenebilir olmasını sağlar. Raportör olarak belirlenen üye, sınavların soru ve cevaplarını tutanak altına alır.


4 s zl s nav sonucu 60 puan n alt nda olanlar de erlendirme a amas na ge emezler

(4) Sözlü sınav sonucu 60 puanın altında olanlar değerlendirme aşamasına geçemezler.


Genel artlar a 657 say l kanunun 48 inci maddesinde belirtilen artlar ta mak

Değerlendirme değerlendirme aşamasına geçemezler. (1) Sınav jürisi değerlendirmesinde; ALES notunun %30’unu (merkezi sınavdan muaf tutulacak adayların değerlendirilmesinde; son üç yıla ait merkezi sınav notunun bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir),


Lisans mezuniyet notunun 30 unu yabanc dil puan n n 10 unu ve giri s nav notunun 30 unu

 lisans mezuniyet notunun %30’unu, yabancı dil puanının %10’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu; 


Genel artlar a 657 say l kanunun 48 inci maddesinde belirtilen artlar ta mak

Meslek yüksekokullarında ise ALES notunun %35’ini (merkezi sınavdan muaf tutulacak adayların değerlendirilmesinde; son üç yıla ait merkezi sınav notunun bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir),


Genel artlar a 657 say l kanunun 48 inci maddesinde belirtilen artlar ta mak

lisans mezuniyet notunun %30’unu ve giriş sınavı notunun %35’ini hesaplayarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayı başarı sırasına göre belirler.


Genel artlar a 657 say l kanunun 48 inci maddesinde belirtilen artlar ta mak

Sınavlarda başarılı olanların atanması notunun %35’ini hesaplayarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayı başarı sırasına göre belirler. :Başarı puanları esas alınarak ilan edilir. İlan edilen kadro sayısını geçmemek şartıyla yedek aday da ilan edilebilir. Atamalar yürürlükteki mevzuata göre yapılır.


Genel artlar a 657 say l kanunun 48 inci maddesinde belirtilen artlar ta mak

Muafiyet notunun %35’ini hesaplayarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayı başarı sırasına göre belirler. Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar,


Genel artlar a 657 say l kanunun 48 inci maddesinde belirtilen artlar ta mak

Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlileri


Genel artlar a 657 say l kanunun 48 inci maddesinde belirtilen artlar ta mak

yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında,


Genel artlar a 657 say l kanunun 48 inci maddesinde belirtilen artlar ta mak

merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme  çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, Programı kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisikadrolarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarınınyabancı dil okutmanı hariç öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.


Personel daire ba kanl

Personel Daire çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, Başkanlığı