slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 48

- PowerPoint PPT Presentation


  • 123 Views
  • Uploaded on

SÜT VE BESİ HAYVANCILIĞI KOOPERATİFİ BÖLGESEL KALKINMA PROJESİ. “ Gelenekten modernleşmeye büyük bir adım ”. 1987 yılında kurulan BCC İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.,temel olarak inşaat, tarım ve dış ticaret sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - baakir


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

SÜT VE BESİ

HAYVANCILIĞI KOOPERATİFİ

BÖLGESEL KALKINMA PROJESİ

“ Gelenekten modernleşmeye büyük bir adım ”

slide2
1987 yılında kurulan BCC İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.,temel olarak inşaat, tarım ve dış ticaret sektörlerinde faaliyet göstermektedir.
  • Türkiye'nin birçok bölgesinde otel, okul, tatil köyü, toplu konut, hastane inşaatları, Rusya'da çeşitli otel, okul, anaokulu, spor merkezi, hastane, havaalanı, akıllı bina inşaatlarının yanı sıra 2.000 adet askeri konutun inşaatı BCC tarafından tamamlanmıştır.
kioti t rk ye bcc
BCC’nin Türkiye temsilciliğini yürüttüğü, Kioti marka traktörler, başta ABD olmak üzere, Avrupa’da Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Hollanda, İrlanda, İtalya, Portekiz, İspanya, İngiltere, Slovenya, Malta’da, Latin Amerikan ülkelerinde, Asya’da Malezya, Endonezya, Çin ve Tayland, Hindistan, Japonya ve Tayvan’da, Avustralya ve Yeni Zelanda’da uzun yıllardır tüketicilere hizmet vermektedir.KIOTI TÜRKİYE: BCC
  • BCC A.Ş., inşaat alanındaki faaliyetlerinin yanı sıra, tarım sektöründe etkin, yaygın bayii ve servis organizasyonuyla, kaliteli hizmet ve güvenin simgesi olmayı; tarımda makinalaşma ve teknolojinin yanı sıra Türk tarımının gelişmesi ile ilgili öncü, eğitici projelere imza atmayı hedeflemektedir.
projen n kisa tanimi
PROJENİN KISA TANIMI:

Bu projenin ana fikri besi ve süt hayvanlarını köyden çıkarıp, diğer yörelerdeki hayvan yetiştiricilerine de örnek olacak olan, yeni kurulacak, Modern, İleri Besi ve Süt Hayvanları Merkezi’nde toplamak, mevcut halde ilkel yöntemlerle yürütülen ve köylerde büyük bir çevre sorunu halinde olan hayvan yetiştiriciliğini modernize etmektir.

projen n ama lari genel ama lar
PROJENİN AMAÇLARIGENEL AMAÇLAR:

Merkezileşmiş bir yönetim anlayışı, kaynak kullanımı, işbirliği ve bilgi paylaşımının sağlanarak Türk çiftçisinin de artık dünya standartlarıyla aynı kalite ve yeterlilikte üretim yapmasının ve hak ettiği küresel hayat standartlarına ulaşmasının sağlanması,

Sürdürülebilir ve dünya ile rekabet edebilir standartta, örnek teşkil edebilecek bir üretim ortamının yaratılması,

Kırsal kalkınmanın hızlandırılarak, büyük şehirlere göçün önlenmesi,

Aynı birimden aynı maliyetlerle daha fazla üretim sağlanarak GSMH ortalamasının yükseltilmesi, dolayısıyla makro ekonomiye katkı sağlanması,

slide7
Bilfiil çiftlikte istihdam edilecek nüfusun işgücüne kazandırılması,

Yem hammaddesi sağlanması gerekliliği nedeniyle alım garantisi verilerek proje mahalinde toprak tarımıyla uğraşan nüfusa sabit gelir garantisi verilerek istihdama katkı sağlanması,

Proje mahali civarında süt ürünleri imalatçılarına besin değeri yüksek, hijyenik koşullarda üretilmiş, kaliteli, rekabet edebilir maliyette hammadde sağlanması,

ley e y nel k ama lar
İŞLEYİŞE YÖNELİK AMAÇLAR:

Köyde yoğunlaşmış olan ahırları köyün dışına çıkarıp, yetiştirilen inekleri modern bir çiftlik sistemine kavuşturmak,

Doğru beslenme yöntemleriyle beslemek,hayvanların doğru miktarda ve doğru kalitede yiyecekle beslenmesini sağlamak,

İneklerin modern ve sağlıklı süt sağım yöntemleriyle sağılması,İleri veterinerlik hizmetleriyle ineklerin sağlık durumlarının sürekli olarak kontrol altında tutulması,

Her bir ineğin en uygun spermle döllenerek genetik gelişim ve ilerlemenin sağlanması,

Gübrelerin modern ve ileri gübre toplama ve atık yöntemleriyle toplanmasının sağlanarak çevre hijyeninin tesis edilmesi ve kontrolü,

Sütün merkezi olarak toplanması ve nakliyesi,

slide11
Hayvancılığın önemli olduğu ve çiftçilerinin para kazanarak refah içinde yaşadığı ABD, Hollanda, Danimarka ve İsrail gibi ülkeler ziyaret edilerek hayvan çiftlikleri incelendi.

Süt veriminin hayvan başı günlük 40kg’ın altına düşmediği görüldü. Türkiye’de bu ortalama köylerdeki inekler dahil 7,5 kg/gün/inek civarındadır.

Bu ülkelerde uzun yılların deneyimi ve araştırması ile edinilmiş bilgilerle ve yöntemlerle, hayvanların verimi için ön şart olan MUTLULUKLARI sağlanmakta. Verimin özü, ineklerin optimum refahının sağlanmasına yönelik know-how’dır.

Mutlu hayvanların hem verimi artmakta, hem de daha az hastalanmaktalar.

slide12
Çiftliklerde ırkları iyi seçilmiş hayvanlar iyi ve doğru beslenirlerse EKONOMiK BiR DEĞER haline gelir.

BCC, işin temelini oluşturan yem üretme makinalarının Türkiye ve bütün civar ülkeler distribütörlüğünü Know-how'ı ile birlikte almıştır. Bu da makinaların imalatının Türkiye’de yapılarak, sistemin İslam ülkelerinin tamamına ihraç edilebileceği anlamına gelir.

Gelişmiş ülkelerdeki çiftlik yapılanmalarına benzer yapılanmaların Türkiye’de oluşturulmaması için hiçbir neden yoktur.

Çiftlikler bilimsel olarak kurulur ve işletilmesi doğru olarak gerçekleştirilirse, bölgesel kalkınma projesi haline gelmemeleri için hiçbir neden yoktur.

projen n ayrintilari
PROJENİN AYRINTILARI:

Lokasyon : ……….

Oturum Alanı : 357 dönüm arazi

Çiftlik Adedi : 52

Toplam Hayvan Adedi : 10.400 baş (100 sağmal + 100 düve = 200 baş/çiftlik)

Tesisler : Hayvan Barınakları

: Genel Yönetim Binaları

: Süt Sağım ve Depolama Merkezleri

: Yem Merkezleri ve Makine Parkı

: Veteriner, Karantina ve İnek Bakım Merkezi

: Gübre Atık Tesisi

: Mandıra ve Peynir Fabrikası

: Soğuk Hava Depoları

Enerji : Sistem enerjiyi güneş ya da enerji pompası enerjisinden sağlayacak şekilde planlanacaktır.

Toplam İstihdam : 240 kişi

letme manti i
İŞLETME MANTIĞI:

Hedef,işletmenin tamamına sahip olan büyük sermaye sahipleri yerine, içinde çok ortağı barındıran kendilerine ait bağımsız bölümlerinde kendi işletmelerine sahip olan; ancak ortak alanları yönetim tarafından işletilen bir birlik oluşturmaktadır.

Her bir çiftliğin ticari bir işletme prensibi ve verimliliği ile işletilmesi hedeflenmektedir.

Her bir hayvan için veri kütüğü oluşturulacak, sağlık durumları, hijyenik koşulları ve günlük süt verimleri ortak işletme tarafından kaydedilecektir.

Verimliliği düşük olan veya hijyen standartlarına uymayan çiftlikler uyarılacak, aksaklığı giderme yolları kendilerine gösterilecektir.

slide16
Verimsizliği sürekli hale gelen çiftçiye yaptırım uygulanacak, ileri aşamada sistemden çıkarılabileceklerdir.

Yönetim, bakım, işletim, gübre ıslahı, ortak yerlerin hijyeni, beslenme hizmetleri 30 yıl süresince ortak işletme tarafından sağlanacaktır. Amaç, sağlık, beslenme ve hijyen kalitesini en üst düzeyde tutarak, bu hizmetleri en rekabetçi fiyatlara mal etmektir. Her bir sağlık, gıda, hijyen, nakliye hizmetinin bedeli üreticinin piyasadan tedarik edeceği ortalama fiyatın %90’ından yüksek olamayacaktır.

İşletme mantığındaki en önemli nokta, işletme yönetimi hizmet ve pazarlama organizasyonunu yaparken, ürünü değerlendirme tamamen üreticinin insiyatifine bırakılmaktadır. Dolayısı ile sistem, bağımlı hale getirmekten ziyade verimli hale getirmek üzere kurulmuştur.

peyn r fabr kasi
Peynir fabrikasının amacı, hayvan yemi için peynir altı suyunun tedarik edilmesidir. Peynir fabrikasına süt, piyasa fiyatından alınacaktır. Her bir çiftlik hissesi oranında belli kotada sütü bu tesise vermeye zorunlu olacaktır. Fabrika, yönetimin kontrolünde kooperatif tarafından işletilecek. Amaç, çiftliğin piyasa koşullarına bağımlı olmadan, temel hammadde gereksinimini az maliyetle tedarik etmesidir; çünkü, istikrarlı ve bağımsız beslenme kalitesi verimin temel anahtarıdır.PEYNİR FABRİKASI:
so uk z nc r s stem
SOĞUK ZİNCİR SİSTEMİ:

Süt sağıldığı andan itibaren, el değmeden soğuk zincirde nihai noktaya ulaştırılarak, bakteri değerleri dünya kabul standartlarından aşağılarda tutulabilecek ve özellikle bebek ve hamile beslenmelerine dönüşecek mamül ürünler için bulunmaz değerde bir hammadde oluşturulacaktır. %100 organik formülü ile RMH sisteminin en önemli özelliği, sürdürülebilir verimliliği sağlamasıdır. Sütü bazı kimyasal formüllerle kg. olarak arttırabilirsiniz; ancak, sütün besin değeri tek taraflı yükleme neticesinde çok düşer, yani sütteki bazı değerler artarken, bazı değerler çok seyrek hale gelir ve kimyasal katkılar ihtiva eder. Sistemde her gün sağılan süt anında laboratuar analizine gönderilerek, besin değeri her sayımda anında takip edilerek, eksiklik organik takviye ile anında giderilecektir.

tahm n nek ba i ve beher ftl k k r zarar hesabi
TAHMİNİ İNEK BAŞI ve BEHER ÇİFTLİK KÂR – ZARAR HESABI:

Gelir

Çiftlik Başı Sağmal Sayısı : 100

Sağılabilir Hayvan Sayısı : 80

Günlük Süt Üretimi/İnek : 35 kg (Üreticilerin her şeyi en iyi şekilde

uygulayacağını varsayarsak)

Süt kg fiyatı : 0,80 krş

Günlük Gelir/İnek : 35 kg x 0,80= 28 TL

Gider

İnek Yem + Bakım Maliyeti / Gün : 10 TL

Düve Yem + Bakım Maliyeti / Gün : 5 TL

Toplam : 15 TL

Brüt Kâr/İnek/GÜn : 28 TL – 15 TL= 13 TL

Gider/Çiftlik/Gün : 10 TL X 100 inek = 1.000 TL

5 TL X 100 düve= 500 TL

Toplam =1.500 TL/gün

Gelir/Çiftlik/Gün : 35 kg süt x 80 sağmal x 0,80 krş =2.240 TL/gün

Yıllık Gelir (Sağılabilir gün sayısı) : 300 x 2.240 TL = 672.000 TL

Yıllık gider : 365 x 1.500 TL = 547.500 TL

Yıllık Kar (süt) : 672.000 – 547.000 = 124.500 TL

100 adet Düve Satışı Kar : 100 x 2.500 TL = 250.000 TL

GENEL TOPLAM KAR : 374.500 TL

d er de erler
DİĞER DEĞERLER:

Her bir çiftlik için hayvan başına ortalama 10.000.-USD yatırım yapıldığını varsayarsak, her bir çiftlik sahibi;

200 hayvan X 10.000.-USD = 2.000.000 dolarlık bir yatırımın sahibi olacaktır.

Her bir çiftlikte bulunan 200 adet hayvan için hayvan başı 10 dönümden hesaplanırsa 10.400 hayvan,

( 52çiftlik x 200 baş ) X 10 dönüm = 104.000 dönüm yöresel arazide de satın alma garantisi ile mahsul ektirilerek, toprak tarımıyla uğraşan çiftçiye de istikrarlı gelir sağlanacaktır.

f nansman
FİNANSMAN:

Finansmanın önemli bir bölümü ( %40-60 ) oranında Dünya Bankası’ndan sağlanacaktır.

Kalanın ( %50’sinin ) yarısı ( %25 ’i) T.C. devleti tarafından hibe kredi olarak verilmektedir. Kredi hibede esas projenin kazanması ve kazandıran projenin de çok ortaklı kırsal ve kalkınma projesi niteliğinde olmasıdır.

Diğer % 25 Ziraat Bankası’ndan asgari 10 yıl vadeli kredi olarak sağlanabilir.

Finansman projesi, fizibilite öncesi çalışmalar ve fizibilite çalışması Dünya Bankası proje finansmanında uzmanlaşmış kişilerce hazırlanacaktır.

Proje tamamen Dünya Bankası’nın 1. tercih ve 1. sınıf projeler norm ve standartlarında hazırlanmaktadır. Geri ödeme kabiliyeti çok yüksek, tam bir kırsal kalkınma projesidir.

slide24

ÜLKEMİZDE KULLANAN ŞİRKETLER:

ERNAK

KOÇATA

SÜTAŞ

BANVİT

SÖKTAŞ EFELER

slide30
Merkez:

Meşrutiyet Mah. Ebe kızı Sk. No: 14 / 2 Osmanbey / İstanbul

Trakya Şubesi:

Hatip Mah. Omurtak Cad. Edirne Yönü, Çırak Bayırı Mevkii No: 388 Çorlu-Tekirdağ

Ege Şubesi:

1199 / 1 Sok. No:3 / A Yenişehir / İzmir

www.bcc.com.tr

slide31

DÜNYADAN ÖRNEKLER:

İNCELEME GEZİLERİ>