A fenntarthat v ros felk sz lts g alkalmazkod k pess g
Download
1 / 17

A FENNTARTHATÓ VÁROS FELKÉSZÜLTSÉG, ALKALMAZKODÓKÉPESSÉG - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

A FENNTARTHATÓ VÁROS FELKÉSZÜLTSÉG, ALKALMAZKODÓKÉPESSÉG. Fleischer Tamás MTA Világgazdasági Kutatóintézet <http://www.vki.hu/~tfleisch/> <[email protected]>. Budapest Kör Fenntartható-e a városfejlődés? Budapest, 2007. november 12. A FENNTARTHATÓ VÁROS.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' A FENNTARTHATÓ VÁROS FELKÉSZÜLTSÉG, ALKALMAZKODÓKÉPESSÉG' - baakir


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A fenntarthat v ros felk sz lts g alkalmazkod k pess g

A FENNTARTHATÓ VÁROS FELKÉSZÜLTSÉG, ALKALMAZKODÓKÉPESSÉG

Fleischer Tamás

MTA Világgazdasági Kutatóintézet

<http://www.vki.hu/~tfleisch/>

<[email protected]>

Budapest Kör

Fenntartható-e a városfejlődés? Budapest, 2007. november 12.


A fenntarthat v ros
A FENNTARTHATÓ VÁROS

 • Külső és belső fenntarthatósági kritériumok megkülönböztetése

 • * Városi metabolizmusok (de ne essünk túlzásba)

 • * Jellegzetes városi fenntarthatóság-megközelítések

 • Alkalmazkodóképesség vs hatékonyság

 • Tanulságok a katasztrófákhoz kapcsolódó nemzetközi szakirodalomból (biztonság / sebezhetőség)

 • Az eszközök a várospolitika kezében vannak


K ls s bels fenntarthat s gi krit riumok megk l nb ztet se
KÜLSŐ ÉS BELSŐ FENNTARTHATÓSÁGI KRITÉRIUMOK MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE

 • A város egy rendszer (élete: működése, irányítása, fejlesztése stb.)

 • Ha ez a V rendszer hozzájut a környezetéből mindenhez, amire szüksége van; továbbá a környezete mindent felvesz, amit a rendszer kibocsát, akkor a V rendszer működése külsőleg fenntartható.

 • Ez akkor teljesülne, ha a környezetnek mind a felvevő-képessége, mind az erőforrás-termelő kapacitása végtelen lenne.

 • Ezzel szemben a környezet is egyrészt véges, másrészt maga is egy K rendszert alkot, aminek mind erőforrás-kibocsátó, mind felvevő kapacitása korlátozott.

 • Ezért a V rendszer fenntarthatósága csak akkor teljesülhet, ha a K környezeti rendszer fenntarthatósága is biztosított. Azaz V erőforrás feltétele nem haladhatja meg a K rendszer erőforrás újratermelő képességét és V kibocsátása nem haladhatja meg K felvevőképességét. Ez tehát a V rendszer külső fenntarthatósági kritériuma. (Kevésbé szigorú, mintha zártságot követelnénk!)


K ls s bels fenntarthat s gi krit riumok megk l nb ztet se1
KÜLSŐ ÉS BELSŐ FENNTARTHATÓSÁGI KRITÉRIUMOK MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE

 • A külső fenntarthatósági korlátok megértése nagyon egyszerű, önmagában azonban ettől még nem lesz a V rendszer fenntartható

 • A város fenntarthatóságához arra van szükség, hogy a rendszer egyrészt érzékelje a külső fenntarthatósági feltételeket, másrészt saját működése során igazodjon az abból eredő korlátokhoz.

 • A belső fenntarthatóság kritériumát tehát olyan városirányítás elégítheti ki, amelyik egyfelől makro-szinten tisztában van a működési feltételeinek a határaival, másfelől olyan mechanizmusokat képes érvényesíteni, amelyek a városhasználók mikro-szintjén is e feltételeknek megfelelő irányba terelik a mindennapi működést.

 • A belső fenntarthatósági feltételek biztosítása város-kormányzási, közigazgatási, menedzsment stb. ismereteket, jártasságot igényel.

 • Külső rendszer-korlátokon nem csak természeti feltételeket, hanem társadalmi, pénzügyi stb. külső feltételeket is értünk.


K ls s bels fenntarthat s gi krit riumok megk l nb ztet se2
KÜLSŐ ÉS BELSŐ FENNTARTHATÓSÁGI KRITÉRIUMOK MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE

 • Ebben az összefüggésben a fenntartható városfejlesztés és -működtetés lényege a városi célkitűzések olyan konzisztens menedzselése, amelynek során érzékenyek tudunk maradni a (változó) külső feltételekhez való alkalmazkodás követelményéhez.


V rosi metabolizmusok
* VÁROSI METABOLIZMUSOK + MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE

 • A környezettel nem számoló, vagy lineáris metabolizmus versus körkörös metabolizmusok (az output egyben inputként is szolgál).

 • (Daly, H.: illúzió, a közgazdászok mindig a vérkeringést veszik példának, az emésztőrendszert valahogy elhanyagolják. Pedig olyan állat, amelyiknek csak keringési rendszere van az örökmozgó kategóriájába esne…)

 • Alberti M (1996) a városi fenntarthatóság három dimenziója:(1) városi áramlatok (energia, áruk, víz, információ)(2) városi minőség (környezetminőség, egészség, hatékonyság, méltányosság, változatosság, elérhetőség stb.)(3) városi mintázatok (struktúrák heterogenitása, sűrűsége, kapcsolódása; funkciók mintázata; és a közösség mintázata)


Jellegzetes megk zel t sek
* JELLEGZETES MEGKÖZELÍTÉSEK MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE

 • Roseland, Mark (1997) Dimensions of the eco-city. Cities Vol. 14: No. 4., pp. 197-202.


Alkalmazkod s vs hat konys g
ALKALMAZKODÁS MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE(VS. HATÉKONYSÁG)

 • Éghajlatváltozás: 2000 előtt fókuszban a globális felmelegedés tényének elfogadtatása, és a kibocsátás-csökkentés szükségességének hangsúlyozása.

 • Jelenleg: a felmelegedés ténye igazoltnak tekinthető, az emberi hozzájárulás jelentős. Azonnali cselekvéssel is legfeljebb fékezni lehet a megindult folyamatokat

 • Két fő csapás: kibocsátás-csökkentés (mitigation) ésalkalmazkodás (adaptation)

 • Mindkét cselekvés szakpolitikai válasz-reakció, az első a kiváltó okokhoz csatol vissza, a második a hatások és a sebezhetőség mértékéhez.


KIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTÉS MEGKÜLÖNBÖZTETÉSEÉS ALKALMAZKODÁS

Közvetlen forrás: Climat Change 2001: Impacts, Adaptation and Vulerability. IPCC TAR Vol II. Közvetett forrás: Smit et al 1999. A csökkentés és az alkalmazkodás mint szakpolitikai válaszok


A v rosok sebezhet s ge szakirodalm b l
A VÁROSOK SEBEZHETŐSÉGE MEGKÜLÖNBÖZTETÉSESZAKIRODALMÁBÓL

 • UNDP (2004) Reducing Disaster Risk 1980-2000 között a Föld lakosságának 75%-a élt olyan helyen, amelyik földrengés, árvíz, szárazság, trópusi ciklonok pusztítása közül legalább egynek ki volt téve.

 • 20 év alatt 1,5 millió ember halt meg természeti katasztrófák következtében. (4,5 milliárd kitett közül minden 3000-ik) 94%

 • (Fegyveres konfliktusok: 10 év alatt 3,9 millió halott = 5 x több)

 • (Halálos közlekedési balesetek 20 év kb.20 millió = 13 x több)

 • Fejlett országokban lakott a katasztrófának kitett népesség 15%-a, és az áldozatok 1,8%-a

 • Disaster Risk Index (DRI) meghatározása és relatív sebezhetőségi indikátor


A VÁROSOK SEBEZHETŐSÉGE MEGKÜLÖNBÖZTETÉSESZAKIRODALMÁBÓL


A VÁROSOK SEBEZHETŐSÉGE MEGKÜLÖNBÖZTETÉSESZAKIRODALMÁBÓL


A v rosok sebezhet s ge szakirodalm b l1
A VÁROSOK SEBEZHETŐSÉGE MEGKÜLÖNBÖZTETÉSESZAKIRODALMÁBÓL

 • UNDP - Disaster Risk Index (DRI) korlátai

 • Országos szintre, - halálozásra, mert erre van viszonylag megbízható adat – és nagy katasztrófákra vonatkozik

 • A kockázatot jelentő eseményeket valójában folytonos eloszlásúnak kellene tekinteni, aminek az egyik szélsősége a nagy katasztrófa, a másik vége a mindennapi veszélyforrás (ivóvíz, élelmiszer, levegő szennyezése, veszélyes élet- és munkakörülmények, csatornázás hiánya, közlekedés stb.)

 • A sebezhetőséget az ellenálló-képesség és az adaptációs képesség befolyásolja (coping and adaptive capacity). Ezek javítása a város feladata!gazdasági (tartalék hiánya, kevés eszköz) társadalmi (támogatási mechanizmusok és intézmények hiánya) műszaki (gyengén épített, nem biztonságos házak), környezeti (ökoszisztémák törékenysége)


Ellen ll k pess g
ELLENÁLLÓKÉPESSÉG MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE

 • Az ellenállóképes rendszer hat alapelve (Wildavsky-elvek)

 • Az ellenálló-képességet növeli, ha jól funkcionálnak a rendszerműködés hatásait jelző visszacsatolások és ennek nyomán korrekciókra kerül sor a működésben

 • Külső eredetű sokkok hatása enyhíthető, ha a rendszer diverzifikált forrásokra támaszkodik és alternatív szállítási utakkal rendelkezik

 • Ha megnöveljük a források átáramlásának a sebességét, a rendszer adott idő alatt több forráshoz jut [ jó ez nekünk? FT ]

 • Szigorúan hierarchikus rendszerek kevéssé rugalmasak, fej-nehéz (túlcentralizált) rendszerek kevéssé ellenállók

 • Mozgósítható tartalékkapacitások léte ellenállóbbá teszi a rendszert

 • Ha a rendszerben átlapolások vannak a funkciók között, zavar esetén a korábbi redundáns elem átveheti a kiesett funkciót.


Tanuls gok
TANULSÁGOK MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE

 • A fenntartható városfejlesztés és -működtetés lényege a városi célkitűzések olyan konzisztens menedzselése, amelynek során érzékenyek tudunk maradni a (változó) külső feltételekhez való alkalmazkodás követelményéhez

 • A városi veszélyek és kockázatok nem külső adottságok, hanem az alapvető szolgáltatásokhoz valónem megfelelő hozzáférésnek, a gazdasági és politikai egyenlőtlenségnek és a rossz városirányításnak a termékei. (Mark Pelling The vulnerability of cities)

 • Az ellenálló-képesség mértéke azon mérhető le, hogy a város mennyire képesrugalmasan reagálni, ha az infrastruktúra-hálózatánakegyes elemei kiesnek


Tanuls gok1
TANULSÁGOK MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE

 • A hálózatokon az átlapoló funkciók hiánya és a tartalék-kapacitások hiánya vezet oda, hogy kis események is nagy zavarokat okozhatnak a városi rendszerek működésében.

 • Nem adott terhelésre kicentizett, egyfunkciós, éppen hogy működő rendszerekre van szükség, hanem arra, hogy az előre nem felmérhető változásokra is képes legyen reagálni a rendszer

 • Ezek a szabályok a normál működést is folyamatosabbá, jobbá teszik, az élhetőbb, fejlődőképesebb várost szolgálják, nem csupán katasztrófa esetén érvényesek.


A fenntarthat v ros felk sz lts g alkalmazkod k pess g1

A FENNTARTHATÓ VÁROS MEGKÜLÖNBÖZTETÉSEFELKÉSZÜLTSÉG, ALKALMAZKODÓKÉPESSÉG

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET !

Fleischer Tamás

MTA Világgazdasági Kutatóintézet

<http://www.vki.hu/~tfleisch/>

<[email protected]>

Budapest Kör

Fenntartható-e a városfejlődés? Budapest, 2007. november 12.


ad