slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
بیابان PowerPoint Presentation
Download Presentation
بیابان

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 61

بیابان - PowerPoint PPT Presentation


 • 831 Views
 • Uploaded on

دبیرستان فرزانگان 2 تهران. بیابان. با راهنمایی سرکار خانم سعدی تهيه كننده :هلیا هنرپیشه اعضای گروه: شیما شجاعی، پانیذ رجیل ، فاطمه زردبانی ، نگین عزیزی. مهر ماه 1391. بیابان‌.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'بیابان' - baakir


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

دبیرستان فرزانگان 2 تهران

بیابان

با راهنمایی سرکار خانم سعدی

تهيه كننده :هلیا هنرپیشه

اعضای گروه: شیما شجاعی، پانیذرجیل، فاطمه زردبانی، نگین عزیزی

مهر ماه 1391

slide3

بیابان‌

بيابانواقعي به سرزمينی اطلاق مي شود که از لحاظ بارندگيبسيارفقير باشد و امکان دارد در طول يک سال يا سالها در آن بارندگي صورت نگيرد و بارش چندين سال ان در طييک روز يا چند ساعت ببارد در چنينشرايطاقليميبيابان معمولا از لحاظ آب و پوشش گياهيفقير و يا مساحت وسيعي از ان فاقد گیاه باشد ودر آن فرسایش آبی وبادی بسیار شدید است.عربها به بیابان صحرا می گویند مانند صحرای آفریقا ، بیابان لوت ، بیابانهایآریکاوآتاکاما.

world s deserts

about 1/5th of land

World's Deserts

Types: subtropical, rain-shadow,

coastal, interior, polar

slide5

تعاريف‌مناطق‌خشک

بعضي ها مناطق خشک را جايي مي دانند که گياه و رستني کم دارد

يا بعضي ها مناطق خشک را جايي مي گويند که بارشهاي جوي کمتر از مقدار تبخير وتعرق مطلق است.

وبعضي‌ها با جمع بندي فاکتورهاي ريزش جوي کم آب قابل استفاد‌ه محدود ومنطقه داراي پوششي گياهي فقير‌را‌مناطق خشک مي دانند.

slide6

ویژگیهای‌آب هوای خشک

 • بارندگي :کم ، نا منظم ، متفاوت ، شديد وبارانهايي موسوم به بارانهاي جني
 • بارندگي وتبخير: بعلت خشکي وگرمي هوا وآفتاب سوزان وزيدن باد شديد ميزان تبخير وتعرق سالانه به 15 تا 20 برابر ميزان بارش سالانه مي رسد
 • رطوبت: رطوبت نسبي هواي خشک کم بوده‌که تقريباً برابر با 20 تا‌30 در‌صد مي باشد.
 • درجه حرارت: به دليل فقر ابر ورطوبت هوا همچنين وجود تابش شديدي خورشيد هوا در تابستانها گرم وشب ها خنک مي باشد.
 • باد : از ديگر ويژگيهاي خشک وزيدن باد زياد در آن مي باشد.
slide8

علل‌خشکی‌در مناطق بیابانی

 • کمربند پرفشار در منطقه شبه حاره
 • پستيوبلندي
 • پراکندگی خشکی و دریاها
 • جریانهای دریائی
slide11

انواع بیابانها

الف- بیابانهای سرد

ب- بیابانهای گرم

slide16

بيابان هاي واقعي

1- مناطق خيلي خشک

مناطق خشک بياباني

تقسيم‌بندي‌مناطق‌خشک‌بر‌اساس‌ميزان بارنگي وتأثير‌مستقيم‌آن در زراعت ديم و پوشش گياهي

2- مناطق خشک

3- مناطق نیمه خشک

slide17

اشکال‌وفرایندهای‌سطح‌زمین‌بیابانهااشکال‌وفرایندهای‌سطح‌زمین‌بیابانها

تپه های شنی

slide18

(YARDANG)

 • یاردانگ (YARDANG)
slide23

تقسیم بندی بیابانها از نظرسیمای ظاهری

 • بیابانهای سنگی (ROCY DESERT)
 • بیابانهایسنگریزه یا ریگی (SERIR)
 • بیابانهای شنی (ERG
 • دره های خشک یا وادی ها (WADIS)
 • بیابانهای گودالیSHATTS OR PAN ) )
slide28

بیوماس مناطق بیابانی

مقدار بیوماس و تولید در بیابانها کم است وبرای مثال در غرب کویر لوت تولید در حد صفر می باشد.تولید ناچیز در سطح خاک بیابانی بدلیل تقلیل عناصر غذایی در داخل خاک نیست زیرا پوشش گیاهی کویر عمدتاً به علت زودگذر بودن قسمت سطحی ان از بین رفته و لی ریشه‌ ساقه زیر زمینی و بذور‌ در‌ عمق خاک باقی می ماند به همین دلیل است که بعضی از مناطق بیابانی ضمن اینکه پوشش گیاهی در سطح زمین به چشم نمی خورد خاک حاوی مواد عالی زیادی است اغلب رنگ قرمز در سطح بیابانها در نتیجه مواد آلی است.

slide29

انواع‌پوشش‌گیاهی‌درمناطق‌بیابانیانواع‌پوشش‌گیاهی‌درمناطق‌بیابانی

 • گیاهان مقاوم به شوری یا شور پسند (HALOPHYTE)
 • گیاهان شن دوست یا مقاوم به شن (PSAMMPHYTE)
 • گیاهان صخره دوست (PETROPHYTE)
 • گیاهان نیمه خشکی پسند (MESO PHYTE)
 • گیاهان گچ دوست
slide30

شور پسند

شن دوست

نیمه خشکی پسند

slide31

صخره دوست

گچ دوست

slide32

جانوران‌مناطق‌بیابانی

 • جانوران این مناطق نظیر هر اکوسیستم دیگری جهت تطبیق خود با شرایط حاکم بر این مناطق چند عامل را انجام می دهد. که به شرح ذیل می باشد:
 • بدست آوردن آب اضافی توسط خوردن بافتهای آبدار گیاهان و یا نوشیدن شبنم
 • استفاده از رطوبت جو به صورت مستقیم
 • استفاده از آب موجود در غذا
 • نا تراوا بودن پوشش بدن
 • کاهش هدررفت آب بوسیله عدم فعالیت وحالت سستی
slide35

مار

عقرب طلایی

slide36

پلایا‌یا‌کویر

پلایا اصطلاحی است که در مورد مناطق پست و لم یزرع بیابانها بکار برده می شود یعنی همان کویر است. این مناطق چون پست ترین نقاط بیابان ها هستند هرزاب مناطق مجاور در انها جمع شده وبرکه های موقتی اب را تشکیل می دهد . سطح پلایا چون سفت ومحکم است برای عبور وسایل نقلیه می تواند مورد استفاده قرار گیرد.همچنین بدلیل وجود ترکیبات پتاسیم در کویر ها از لحاظ اقتصادی نیز مقرون به صرفه هستند. کویر در مناطقی تشکیل می شود که بارندگی سالیانه کمتر از 300 میلیمتر باشد و تبخیر بیش از 10 برابر بارندگی است.

slide37

بیابان‌زایی

  به معنی تخریب سرزمین در مناطق خشک‌، نیمه خشک و خشک نیمه مرطوب تحت تأثیر عوامل مختلف از جمله تغییرات آب و هوایی و فعالیت‌‌های انسانی است‌.

slide39

بیابان زدایی چیست؟

بيابان زدايي به منظور تضمين حاصلخيزي دراز مدت در مناطق مسكوني ضروري است.

مبارزه با بیابان زایی عبارت است از مجموعه اقداماتی که در چارچوب طرهای جامع توسعه در مناطق خشک ونیمه خشک تا خشک نیمه مرطوب صورت می گیرد.

یکی از دغدغه های امروز کشورهای جهان موضوع بیابان زدایی است . توجه به مقوله بیابان زدایی برای کشوری همچون ایران که 43 میلیون هکتار معادل یک چهارم وسعت آن را بیابان فرا گرفته ضرورتی انکار ناپذیر است.حال آنکه 6 میلیون هکتار از این سطح وضعیتی بحرانی دارند و تنها 2 میلیون هکتار آن مهار شده است.

slide40

کنوانسیون بیابان زدایی گامی بلند در جهت مهار بیابان

 بیابان بعنوان یکی از بلایای طبیعی، جامعه جهانی به ویژه ساکنان مناطق خشک را تهدید نموده است اما تنها از یک قرن اخیر این موضوع در ابعاد جهانی مورد توجه جدی قرار گرفته است. به دنبال بروز خشکسالی و وقوع قحطی های شدید در اواخر دهه 1960 و اوایل 1970 در آفریقا، مسئله و پیامدهای آن به صورت یک معضل جهانی و درد مشترک صدها میلیون انسان به خصوص در کشورهای توسعه نیافته در سطح بین المللی مطرح گردید و مجمع عمومی سازمان ملل متحد را بر آن داشت تا در سال 1974اولین قطعنامه رسمی را برای جلب توجه ملت ها به مسأله بیابان زایی و مقابله با آن تصویب نماید و پیگیری کار را به برنامه زیست محیطی ملل متحد (UNEP) محول نمود.

۱۷ژوئن به عنوان روز جهانی بیابان زدایی در سراسر جهان نام گذاری شده است

slide41

کوشش ها

 کوشش‌هايی كه براي مهار بیابان زایی در ایران آغاز شده است، پيشينه ای بيش از ۵ دهه داشته و به دهه‌ی ۳۲۰ خورشیدی در سبزوار و خوزستان باز می گردد. تا سال ۱۳۸۸ خورشیدی ۲۶ میلیون و یک‌صد هزار هکتار از جنگل‌های دست‌کاشت از گونه‌های مقاوم و متناسب با مناطق خشک در ایران ایجاد شده‌ است.

 روش های بیابان زدایی در ایران

مراح بازسازی واحیاء اراضی بسته به  شرایط  آب و هوایی وفیزیو گرافی منطقه با روش های مختلفی انجام می شود.

روش های تثبیت شن های روان وبیابان زدایی در ایران عبارتند از:

نهالکاری (استفاده از گونه های مقاوم)

مالچ پاشی

باد شکن

بذر کاری یا بذر پاشی 

مراقبت و آبیاری

حفاظت وقرق 

slide42

سمر

کوهنگ و کور

اسکنبیل

  بعد از مالچ پاشی                  قبل از مالچ پاشی

slide45

با وجود این انسانها در راستای حفظ خاکها با ید فعالیتهای زیر را انجام دهند. - جلوگيري از تخريب اراضي كشاورزي در حواشي كوير ومناطق بياباني از طريق توسعه فرهنگ و حفظ پوشش گياهي حفاظت از خاك - تعادل سازي در محيط طبيعي - توسعه آبياري مصنوعي - افزايش توليد كشاورزي وافزايش سطح زندگي روستاييان - ايجاد اشتغال در زير بخش هاي كشاورزي

slide46

سیستم های گرد و غبار در غرب ایران

"گرد و غبار یکی از پدیده های جوی است که آثار و پیامدهای زیست محیطی نامطلوبی برجای می گذارد. به دلیل موقعیت جغرافیایی ایران در کمربند خشک و نیمه خشک جهان، این کشور مکررا در معرض سیستم های گرد و غبار محلی و سینوپتیک قرار می گیرد. غرب ایران نیز با توجه به نزدیکی به بیابان های کشورهای مجاور در معرض سیستم های گرد و غباری متعددی می باشد.

slide47

تحلیل سینوپتیک سیستم های گرد و غبار در غرب ایران

دریک مطالعه شرایط پیدایش و منشا سیستم های گرد و غبار غرب ایران در بازه زمانی 5 ساله از سال 1983 تا 1987 بررسی شده است. داده های ساعتی گرد و غبار، قدرت دید، رطوبت نسبی، بارندگی، باد و دیگر عناصر جوی مورد نیاز از سازمان هواشناسی کشور دریافت شده مورد استفاده قرار گرفته است. از نقشه های روزانه ی هوا در دو سطح زمین و سطح 500 هکتو پاسکال نیز استفاده شده است. نتایج حاصله نشان داده است که ماه ژوئن با 536 روز در دوره آماری از نظر فراوانی روزهای گرد و غباری و تعداد موج های هوای گرد و غباری در رتبه ی نخست قرار دارد و ماه دسامبر فقط با 27 روز در همین دوره کمترین روزهای گرد و غباری را تجربه کرده است. ایستگاه دزفول با 4/137 روز بطور متوسط در طول دوره آماری پرگرد و غبارترین ایستگاه وخوی با 6/2 روز بطور متوسط کم گرد و غبارترین ایستگاه ها بوده اند. همچنین مشخص گردید که پرفشار آزور همراه با سیستم های مهاجر بادهای غربی، مهمترین عوامل سینوپتیک تاثیرگذار بر سیستم های گرد و غبار منطقه به شمار می روند. فرودها و سیکلون های مهاجر زمانی به منطقه نفوذ می کنند که پرفشار جنب حاره ای آزور حضور نداشته و یا ضعیف می باشد. این سیستم ها بسته به شرایط، گاهی ایجاد گرد و غبار می نمایند و گاهی بارندگی و گاهی نیز توامان گرد و غبار و بارندگی ایجاد می کنند. اما زمانی که پرفشار آزور تقویت شده و بر منطقه حاکم می گردد، فرو بارهای حرارتی در سطح زمین ایجاد می گردند که نقش زیادی در ایجاد گرد و غبارهای محلی دارند.

slide48

تحلیل سینوپتیک سیستم های گرد و غبار در غرب ایران

با توجه به مسیر حرکت این سیستم ها و نحوه قرارگیری فرودها و کم فشارها در روزهای مختلف، مهمترین منبع گرد و غبارهای وارد شده به غرب ایران، صحرای سوریه، صحرای نفوذ در شمال شبه جزیره عربستان و شمال صحرای کبیر آفریقا می باشد. بیشترین تاثیر کم فشارهای حرارتی شبه جزیره عربستان در گرد و غبار منطقه ی مورد مطالعه هم مربوط به زمانی است که آنها به ایران نزدیکتر بوده و همچنین توسط یک فرود مناسب درسطح بالا حمایت می شود به عبارت دیگر زمانی این اتفاق می افتد که این سیستم ها ویژگی حرارتی- دینامیکی پیدا می کنند."

به اعتقاد کارشناسان گرد و غباری که در کشور وجود دارد از دو منشاء داخلی و خارجی است که پنج درصد آن داخلی و 95 درصد منشاء خارجی دارند که عراق و سوریه به ترتیب بیشترین میزان تولید گرد و غبار را داشته و کشورهای دیگری مانند عربستان ، اردن و حتی کشورهای واقع در شمال آفریقا در بروز این پدیده تاثیردارند.

کارشناسان معتقدند علت اصلی موضوع گرد و غبار که در دو، سه سال گذشته شدت گرفته خشکسالی ها و خشک شدن برخی تالاب هاست ، احداث سد توسط کشور ترکیه در بالادستی که مانع از سرازیر شدن آب به پایین دست و کاهش رطوبت می شود از دیگر دلایل بروز این پدیده است .

پدیده گرد و غبار در سال 83 و 84 تنها دو تا سه استان را مورد تاثیر قرار داده بود اما اکنون بیش از 22استان کشور را تحت تاثیر قرار داده است و ازاین رو کنترل پدیده گرد و غباربه عنوان یکی از اولویت های اساسی مردم منطقه تبدیل شده و بر اساس بررسی های انجام شده 280 تا 300 هزار هکتار بیابان در استان خوزستان وجود دارد که به عنوان کانون تولیدگرد و غبار در داخل کشور و به ویژه خوزستان محسوب می شود.

slide49

طبق نظر مسئولین:

14 هزار هکتار از عملیات مالچ پاشی در شهرهای جنوبی کشور انجام شده است که این رقم باید تا پایان سال مالی 30 هزار هکتار در اطراف اهواز و استان خوزستان و تا پایان برنامه پنجم به 200 هزار هکتار برسد.

سازمان جنگل ها و مراتع به عنوان متولی امر باید سالانه 100 هزار هکتار بیابان زدایی کند که این کار در حال اجراست. البته ظرفیت سازمان جنگل ها 400 هزار هکتار است که به دلیل مشکلات مالی این میزان امکان پذیر نیست.

طرح جامع مقابله با بیابان زدایی با همکاری سازمان جنگلها و مراتع برای اجرا در 2 تا 5/2 میلیون هکتار اراضی بیابان برای یک دوره پنج ساله آماده شده و این سازمان قادر است در سال 400 هزار هکتار از این اراضی را تثبیت کند .

slide51

کویرلوت

کویر لوت کویری است در منطقه جنوب شرقی ایران. این کویر در شمال شرقی شهرستان کرمان قرار دارد. هسته آن گرمترین نقطه کره زمین است.

slide52

موقعیت و شاخص‌های کلی دشت لوت

 • محدوده‌ای بین استان‌های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان
 • بین دو گسل نهبندان در شرق و نای بند در غرب
 • حد شمالی آن در حد مدار 32 درجه و حد جنوبی در حد مدار 28 درجه
 • وسعت حوضه آبگیر دشت لوت، حدود 175 هزار کیلومتر مربع
 • طول آن از شمال به جنوب حدود 900 کیلومتر و غرب به شرق حدود 300 کیلومتر
slide53

دشت لوت به سه واحد جغرافیایی تقسیم شده است:

لوت شمالی :از عناصر ریگ، شن و ماسه تشکیل‌شده و حد جنوبی آن را بریدگیهای نا منظم مشرف به چاله «رود شور بیرجند» تشکیل‌می دهد.

لوت مرکزیشگفت‌انگیز‌ترین قسمت دشت لوت است. در قسمتهای شرقی لوت مرکزی تپه‌ها و توده‌های عظیم و بهم پیوسته ماسه‌ای قرار گرفته و سطح قابل توجهی از لوت را به‌عرض متوسط 52 کیلومتر وطول‌متوسط ‌62 کیلومتر در لوت پوشانده است.

لوت جنوبی (لوت زنگی):

غنی‌ترین قسمت چاله لوت از نظر پوشش گیاهی است

slide58

جاذبه‌های‌گردشگری

 • شماری از فعالیت‌های تفرجی ممکن در نواحی بیابانی
 • ماسه درمانی
 • پیاده روی در بیابان
 • دوچرخه سواری در بیابان،
 • خودرو سواری بر روی تل‌ماسه‌ها،
 • ، اسکی روی تپه‌هایماسه‌ای
 • شترسواری
 • رصد ستارگان
 • پختن غذا با انرژی خورشید
 • آفتاب درمانی
 • گشت شبانه در کویر (سکوت وآرامش کویر)
slide59

چندضلعی های نمکی

رالی بیابان

موتورسواری

پدیده سراب

slide60

منابع

اسلایدهای سمینار آقای محمدعلیزاده- دانشکده جغرافیا- دانشگاه تهران

چکیده کتاب نگرشی تازه به بیابان      انتشارات توسعه روستایی

سایتwww.irandesert.com

تحلیل سینوپتیک سیستم های گرد و غبار در غرب ایران- حسن ذوالفقاری، حیدر علیزاده

slide61
ع

باتشكر از حسن توجه وحوصله شما عزيزان