Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sirius Legal De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sirius Legal De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande

Sirius Legal De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande

126 Views Download Presentation
Download Presentation

Sirius Legal De Scheemaecker Bogaerts Van den Brande

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SIRIUS LEGAL "It's not what you look at that matters, it's what you see“ Henry David Thoreau Sirius Legal De ScheemaeckerBogaerts Van den Brande

 2. Sirius Legal De ScheemaeckerBogaerts Van den Brande

 3. De Vijf Geboden voor een consumentvriendelijke website 1. Bovenal, respecteer de informatieverplichtingen > B2B of B2C? > Toepasselijke wetgeving? • Algemeen-> Wet Elektronische Handel (WEH) • Consumenten-> WMPC • Financiële sector -> Wet betr. financiële diensten op afstand • Reissector -> Reiswet • Overige gemeenrechtelijke informatieverplichtingen Sirius Legal De ScheemaeckerBogaerts Van den Brande

 4. De Vijf Geboden voor een consumentvriendelijke website 1. Bovenal, respecteer de informatieverplichtingen Sirius Legal De ScheemaeckerBogaerts Van den Brande

 5. De Tien Geboden voor een consumentvriendelijke website 1. Bovenal, respecteer de informatieverplichtingen Sirius Legal De ScheemaeckerBogaerts Van den Brande

 6. De Tien Geboden voor een consumentvriendelijke website 1. Bovenal, respecteer de informatieverplichtingen Sirius Legal De ScheemaeckerBogaerts Van den Brande

 7. De Vijf Geboden voor een consumentvriendelijke website 1. Bovenal, respecteer de informatieverplichtingen • PRINCIPE VAN DE RECHTSTREEKSE TOEGANG • ORDERBEVESTIGING met samenvatting order – per e-mail • <-> UITZ. Dienst wordt onmiddellijk geleverd en rechtstreeks gefactureerd (vb. aankoop muziek, ringtones,…) Sirius Legal De ScheemaeckerBogaerts Van den Brande

 8. De Vijf Geboden voor een consumentvriendelijke website 2. Zweer bij een goede set algemene voorwaarden • B2B én B2C (2 sets?) • Op duurzame drager • Voorafgaandelijke kennisname en aanvaarding: • Browse-wrap • Click-wrap • Taal • Inhoud • Betalingsmodaliteiten • Leveringstermijn (30d. WMPC) • Garantievoorwaarden • Risico overdracht eigendom • Eigendomsvoorbehoud • Retourzendingen • Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank • … Sirius Legal De ScheemaeckerBogaerts Van den Brande

 9. Sirius Legal De ScheemaeckerBogaerts Van den Brande

 10. De Vijf Geboden voor een consumentvriendelijke website • 3. Beperk de aansprakelijkheid voor de inhoud van uw website dankzij de gebruiksvoorwaarden/disclaimer • Inhoud • Gebruik • Toegang/Werking • Intellectuele eigendomsrechten • Hyperlinks naar websites derden • Eerlijk en veilig gedrag Sirius Legal De ScheemaeckerBogaerts Van den Brande

 11. De Vijf Geboden voor een consumentvriendelijke website 4. Vlucht het onrechtmatig gebruik van defaultopties en cookies Sirius Legal De ScheemaeckerBogaerts Van den Brande

 12. De Vijf Geboden voor een consumentvriendelijke website • 5. Wees steeds correct met het gebruik van persoonsgegevens Sirius Legal De ScheemaeckerBogaerts Van den Brande

 13. De Vijf Geboden voor een consumentvriendelijke website • 5. INHOUD PRIVACY POLICY • Persoonsgegevens die verzameld worden • De verantwoordelijke van de verwerking • De doeleinden van de verwerking • Recht op inzage, verbetering, verzet, verwijdering • Expliciete toestemming voor direct marketing en cookies • Expliciete toestemming voor mededeling data aan 3den Sirius Legal De ScheemaeckerBogaerts Van den Brande

 14. De Vijf Geboden voor een consumentvriendelijke website Campaignchecker.be Snelle online check van uw reclame campagnes Antwoord binnen de 24u. Aan een vaste prijs van 150 eur. Websitecertifier.be Volledige online audit van uw (e-commerce) website Compliance check Directe aanpassing van uw teksten en documenten Beschikbaar in vijf talen Vaste prijs van 500 eur. Sirius Legal De ScheemaeckerBogaerts Van den Brande