slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Допо відач: Гречківська Наталія Володимирівна, к.м.н., головний

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Допо відач: Гречківська Наталія Володимирівна, к.м.н., головний - PowerPoint PPT Presentation


  • 121 Views
  • Uploaded on

« П рограмне забезпечення діяльності медичних комісій по проведенню профілактичних медичних оглядів працюючих в шкідливих та небезпечних умовах праці». Допо відач: Гречківська Наталія Володимирівна, к.м.н., головний. спеціаліст з профпатології м. Києва.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Допо відач: Гречківська Наталія Володимирівна, к.м.н., головний' - azura


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

«Програмне забезпечення діяльності медичних комісій по проведенню профілактичних медичних оглядів працюючих в шкідливих та небезпечних умовах праці»

Доповідач: Гречківська Наталія Володимирівна, к.м.н., головний

спеціаліст з профпатології м. Києва

slide2
Трудовий потенціал, найвагомішою складовою якого є здоров’я робітника, значною мірою визначає подальший економічний, соціальний, духовний розвиток будь-якого суспільства. Стан і проблеми трудового потенціалу у світі постійно аналізуються і висвітлюються Міжнародною організацією праці (МОП), найстарішою організацією в системі ООН, авторитет якої є дуже високим.

За даними МОП, проблеми збереження і подальшого розвитку трудового потенціалу в багатьох країнах світу лишаються невирішеними.

slide3
Щороку в світі трапляється 250 млн. нещасних випадків, принаймні 335 тис. з яких – смертельні (кожен 28-й з них – в Україні). Щороку реєструється також 160 млн. професійних захворювань, внаслідок чого у світі помирає 1,1 млн. людей .

В Україні щороку реєструється від 6,0 до 15 тис. професійних захворювань, 22–26 тис. нещасних випадків на виробництві.

slide4
У колишньому СРСР і, зокрема, в Україні в 20-30 рр. минулого сторіччя було створено прогресивну систему медико-профілактичного обслуговування працюючих , в тому числі, працюючих в шкідливих та небезпечних умовах праці.

Важливою складовою її стали науково-дослідні інститути гігієни праці і профзахворювань, а також лікувально-профілактичні заклади, медико-санітарні частини , які здійснювали заходи профілактики, проводили профілактичні медичні огляди та диспансеризацію працюючого населення.

slide5
Працюючи в шкідливих та небезпечних умовах праці –це певна категорія робітників, умови праці яких пов’язані з впливом несприятливих факторів виробничого середовища, і можуть викликатипрофесійні захворювання, тимчасове або стійке зниження

працездатності, підвищити частоту інфекційних та соматичних захворювань, бути причиною раптового різкого погіршення здоров’я або смерті.

slide6
Одним з важливих якісних показників стану здоров'я працюючого населення є професійна захворюваність, як результат комплексного впливу екологічних, соціально-економічних, медико-біологічних і демографічних факторів .
200 1 20 1 0
Показники професійної захворюваності в Україні в 2001-2010 рр.
slide8

Динаміка професійної захворюваності свідчить, що з 2001 по 2008 роки спостерігалось збільшення кількості випадків професійних захворювань (з 5962 у 2005 році до 6700 в 2008 році) і підвищення рівня захворюваності від 4,6 на 10000 працюючих у 2005 році до 5,2 – у 2008 році. В 2010 році кількість профзахворювань зменшилась до 5047 випадків (4,1 на 10000 тис. працюючих).

2001 2010
Розподіл випадків профзахворювань по областях Українив 2001-2010 рр. (абс. к-ть)
slide10
Середній вік та середній стаж роботи захворівших за основними формами професійної патології в Українї
slide11

За період 2001-2010 років в Україні зареєстровано 832 професійних захворювань у працівників галузі охорони здоров’я: 14 – гострі отруєння та захворювання та 818 – хронічні .

В структурі професійних захворювань серед працівників галузі охорони здоров’я займає перші місця туберкульоз органів дихання – 726 випадків, або 87,3 % .

slide12

Аналіз професійної захворюваності працівників міста Києва свідчить про те, що показники професійної захворюваності значно занижені, і є наслідком недосконалості діючої системи виявлення профзахворювань, небажання роботодавців, а іноді і представників санітарно-епідеміологічних станцій своєчасно оформлювати санітарно-гігієнічні характеристики умов праці працівникам з підозрою на професійне захворювання або отруєння.

slide13

Кількість працюючих на промислових підприємствах

м. Києва

slide14
У 2009 в м. Києві було зареєстровано 9 випадків хронічних професійних захворювань, у 2010 та 2011 роках – по 11 випадків хронічних професійних захворювань. Гострі професійні захворювання (інтоксикації) в м. Києві впродовж останніх років не реєструються.

За результатами проведених медичних оглядів працюючих в шкідливих та небезпечних умовах праці по м. Києву кількість вперше взятих на диспансерний облік в 2011 році становила - 12346 працюючих ( у 2010 році - 8239, у 2009 році - 7065).

slide15
Наказ МОЗ від 21.05.2007 р № 246 « Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» вимагає вносити результати медичних оглядів працівників певних категорій до єдиної комп’ютерної бази даних району, міста, області, держави. Але,таких баз даних, нажаль, до цього часу не існує.

Більшість програм розробляється сьогодні власними ресурсами лікувально-профілактичних закладів самотужки, тільки під формат конкретного лікувального закладу без урахування вимог та регламентів медичного огляду, затвердженого нормативно-правовими актами держави.

slide16
На протязі 2010-2012 років на базі Міського центру профпатології м. Києва було розроблено та впроваджено програмне забезпечення інформаційна система «Профілактичні медичні огляди», яка забезпечує наступні функції:

- автоматизація проведення профілактичних медичних оглядів комісіями зі створенням та накопиченням бази даних рівня медичних комісій;

- створення та накопичення центральної бази даних міського центру профпатології м. Києва, структурованої за районами міста;

- аналіз та моніторинг інформації, створення аналітичних звітів.

slide17
Першим кроком для реалізації поставлених задач була розробка інформаційної системи «Профілактичні медичні огляди» (ІС «ПМО») на базі Міського центру профпатології, в основу якої були внесені всі вимоги Наказу МОЗ України від 21.05.2007 р № 246 « Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій » щодо ведення медичної документації, звітної оперативної інформації,форм заключного акту за результатами проведення профілактичного медичного огляду.

Другим кроком розвитку автоматизованої системи була організація комп’ютеризації робочого місця реєстратора медичних комісій з проведення профілактичних медичних оглядів та підключення інтернет - доступу для формування єдиної комп’ютерної мережі з загальною базою даних.

Третім кроком реалізації ІС «ПМО» була апробація програмного продукту на базі трьох лікувально-профілактичних закладів м. Києва , де створені та функціонують медичні комісії.

slide18

На даному етапі створена окрема версія програми для головного програмного колектора - головного робочого місця системи - Міського центру профпатології м. Києва.

slide19
Структура ІС «Профілактичні медичні огляди», рух документів та обмін даними між учасниками процесу
slide20
Завдання, які вирішує ІС «Профілактичні медичні огляди»

Формування підприємством списків працівників для проходження профогляду.

Погодження списків працівників з СЕС для визначення пунктів шкідливих та небезпечних факторів.

Обмін інформацієюміж медичними комісіями та закладами контролю (СЄС, МЦПП).

Автоматизоване формування маршруту працівника-пацієнта під час проходження медичного огляду.

Створення медичної документації (медичної картки пацієнта, медичних довідок, заключного акту і оперативної інформації) та економічних розрахунків (підприємство, лікувальний заклад).

Створення бази даних результатів медичних оглядів працівників, реєстру професійних хворих та диспансерних груп ризику.

Створення центральної бази даних міста.

slide21

Стартова форма Інформаційної системи «Профілактичні медичні огляди»

slide22

Форма вибору бази даних, напрямку профогляду (попередній чи періодичний) та розділу програми

slide23

Формування списків працівників для проходження профогляду та маршруту проходження профогляду

slide25

Визначення профпридатності працівника з формуванням диспансерної групи

slide26

Формування заключного акту за результатами медичного огляду

slide27

Формування додатку до заключного акту

slide28
Дякуємо за увагу!

Київський міський центр профпатології

Тел. +380 (44) 424-34-42, +380 (44) 451-28-23

E-mail: info@mcpp.org.ua

Home page: http://mcpp.org.ua

Головний спеціаліст з профпатології м. Києва

Гречківська Наталія Володимирівна