Xxiii kalastusaluep iv t 16 18 2 2011
Download
1 / 21

XXIII KALASTUSALUEP IV T 16.-18.2.2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

XXIII KALASTUSALUEPÄIVÄT 16.-18.2.2011. AJANKOHTAISTA KALASTUSALUEEN VEROTUSKÄYTÄNTÖÖN LIITTYVISTÄ ASIOISTA JUHA REGELIN/ Risto Vesa ASIANAJOTOIMISTO REGELIN OY. KORVAUSTEN VEROTUKSESTA. PERUSSEIKAT KORVAUS = PÄÄSÄÄNTÖISESTI VERONALAISTA TULOA

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'XXIII KALASTUSALUEP IV T 16.-18.2.2011' - azuka


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Xxiii kalastusaluep iv t 16 18 2 2011 l.jpg

XXIII KALASTUSALUEPÄIVÄT 16.-18.2.2011

AJANKOHTAISTA KALASTUSALUEEN VEROTUSKÄYTÄNTÖÖN LIITTYVISTÄ ASIOISTA

JUHA REGELIN/ Risto Vesa

ASIANAJOTOIMISTO REGELIN OY


Korvausten verotuksesta l.jpg
KORVAUSTEN VEROTUKSESTA

 • PERUSSEIKAT

 • KORVAUS = PÄÄSÄÄNTÖISESTI VERONALAISTA TULOA

 • VAHINGONKORVAUS = VERONALAISTA, JOS SAATU VERONALAISEN TULON SIJAAN TAI KORVAUKSENA ELATUKSEN VÄHENTYMISESTÄ

 • >> LUOVUTUKSISTA SAADUT KORVAUKSET (ESIM. MAA- TAI VESIALUEIDEN PAKKO- TAI VAPAAEHTOISET LUNASTUKSET) LÄHES POIKKEUKSETTA SAATU VERONALAISEN TULON SIJAAN = VERONALAISTA

 • - KALASTUSALUE = YHTEISÖ

 • - OSAKASKUNTA (KALASTUSKUNTA) = YHTEISETUUS

 • LUOVUTUSVOITON OSITTAINEN VEROVAPAUS / TVL 49 §

 • - YHTEISÖT (OY JA KALASTUSALUE) JA HENKILÖYHTIÖT (AY, KY) > EI HANKINTAMENO-OLETTAMAA

 • - MUUT (OSAKASKUNTA) SAA 80 % HANKINTAMENO-OLETTAMAN

 • >> HANKINTAMENO-OLETTAMAA EI SOVELLETA KALASTUSALUEESEEN


Korvausten verotuksesta jatkuu l.jpg
KORVAUSTEN VEROTUKSESTA (jatkuu)

 • TULOVEROTUKSESSA

 • KALASTUSALUEIDEN LUOVUTUSVOITTOJEN VEROVAPAUTEEN VS. VERONALAISUUSTEEN VAIKUTTAA VIIME KÄDESSÄ TULON LUONNE (TVL 23)

 • - ELINKEINOTULO / KIINTEISTÖSTÄ SAATU TULO VS. MUUT TULOT

 • ELINKEINOTULO = VERONALAISTA

 • KIINTEISTÖSTÄ SAATU TULO = OSITTAIN VERONALAISTA (MUUHUN KUIN YLEISEEN TAI YLEISHYÖDYLLISEEN TARKOITUKSEEN KÄYTETTY KINTEISTÖ)

 • MUUT TULOT VEROVAPAITA

 • ARVONLISÄVEROTUKSESSA

 • - KIINTEISTÖN LUOVUTUKSESTA SAADUSTA TULOSTA EI MAKSETA ALV

 • - KIINTEISTÖN OMAN KÄYTÖN VEROTUKSESTA ERITYISSÄÄNNÖKSET – MAKSETAAN ALV

 • - KIINTEISTÖN KÄYTTÖOIKEUDEN LUOVUTUKSESTA MAKSETAAN ALV


Korkotulojen l hdeverotus l.jpg
KORKOTULOJEN LÄHDEVEROTUS

 • KORKOTULOJEN LÄHDEVEROTUS ON MUUTTUNUT

 • SÄÄNNÖKSET

 • - L KORKOTULOJEN LÄHDEVEROSTA (1341/90)

  • VEROVELVOLLISET ; YLEISESTI VEROVELVOLLISET LUONNOLLISET HENKILÖT JA KOTIMAISET KUOLINPESÄT (2§) / EI OSAKASKUNTA, EIKÄ KALASTUSALUE

  • VERON KOHDE; KOTIMAASTA SAADUT TALLETUSKOROT JA JOUKKOVELKAKIRJALAINALLE MAKSETUT KOROT (3§) / EI KOSKE MM. PS-SÄÄSTÖJÄ

 • - TVL 33, 139§

  • - KORKO (HYVITYS SIJOITETULLE PÄÄOMALLE); VERONALAISTA PÄÄOMATULOA (33§)

  • - KORKOTULON LÄHDEVEROSTA ANNETUN LAIN MUKAINEN KORKO EI OLE TVL MUKAISTA TULOA (139§) = KOSKA VERO PERITÄÄN LÄHDEVERONA


Korkotulojen l hdeverotus jatkuu l.jpg
KORKOTULOJEN LÄHDEVEROTUS (jatkuu)

 • EPL:SSÄ (ENNAKKOPERINTÄLAKI) EI ENÄÄ YLEISHYÖDYLLISIÄ YHTEISÖJÄ KOSKEVAA ERITYISSÄÄNNÖSTÄ EPL 32§)

 • TULKINTA HAETTAVA TVL:N SÄÄNNÖKSISTÄ

 • YLEISHYÖDYLLISEN YHTEISÖN TULOJEN VERONALAISUUS TVL 23 §)

  • - ELINKEINOTULO

  • - KIINTEISTÖSTÄ SAATU TULO (JOS EI OLE YLEISHYÖDYLLISESSÄ TAI YLEISESSÄ KÄYTÖSSÄ)

 • ONKO KORKOTULO ELINKEINOTULOA TAI KIINTEISTÖSTÄ SAATUA TULOA ?

 • MIKÄ ON TVL 23§ JA 33 § VÄLINEN SUHDE / KUMPI ON VAHVEMPI ? EI OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ, MUTTA PERUSLÄHTÖKOHTANA VOIDAAN PITÄÄ, ETTÄ TVL 23§ ON VAHVEMPI


Korkotulojen l hdeverotus jatkuu6 l.jpg
KORKOTULOJEN LÄHDEVEROTUS (jatkuu)

 • KALASTUSALUEEN JA OSAKASKUNNAN (KALASTUSKUNTA) VÄLINEN ERO

 • KALASTUSALUE = YLEISHYÖDYLLINEN YHTEISÖ

  • - KALASTUSALUEELLE KAIKKI KOROT (LÄHDEVEROTUKSEN ALAISET TALLETUS- JA JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN KOROT) OVAT VEROTTOMIA

  • - PERUSTE = KOSKA EIVÄT OLE ELINKEINOTULOA (ELLEIVÄT KUULU ELINKEINOTOIMINNAN TULOLÄHTEESEEN) / VEROLLISTA KIINTEISTÖTULOA

 • OSAKASKUNTA = YHTEISETUUS (EI YLEISHYÖDYLLINEN YHTEISÖ)

 • - KAIKKI KOROT OVAT VERONALAISIA

 • - PERUSTE; KOSKA EI OLE YLEISHYÖDYLLINEN YHTEISÖ

 • - KOROT EIVÄT OLE LÄHDEVERON ALAISIA, KOSKA OSAKASKUNTA EI OLE LUONNOLLINEN HLÖ EIKÄ KUOLINPESÄ


Korkotulojen l hdeverotus jatkuu7 l.jpg
KORKOTULOJEN LÄHDEVEROTUS (jatkuu)

 • MIKÄLI KORKOTULOSTA ON PERITTY AIHEETTOMASTI (TAI MUUTEN VIRHEELLISESTI) LÄHDEVEROA

 • AIHEETTOMASTI PERITTY LÄHDEVERO KATSOTAAN TULOVERON ENNAKOKSI

  • - LUETAAN HYVÄKSI SÄÄNNÖNMUKAISESSA VEROTUKSESSA

  • - JOS LOPULLISESSA (SÄÄNNÖNMUKAINEN VEROTUS) EI TULE VEROJA MAKSETTAVAKSI (TAI ON MAKSETTU LIIKAA ENNAKOINA) >> PALAUTUSTA

  • - JOS VEROJA TULEE MAKSETTAVAKSI, KOROISTA AIHEETTA PERITTY LÄHDEVERO LUETAAN HYVÄKSI (KUTEN MUUTOIN MAHDOLLISESTI MAKSETUT ENNAKOT)


Arvonlis verotus t smentyy ja tiukkenee l.jpg
ARVONLISÄVEROTUS TÄSMENTYY JA TIUKKENEE

 • VEROHALLINNON KANSSA KÄYDYT NEUVOTTELUT KESÄLLÄ JA SYKSYLLÄ 2010 (PERUSTEENA HHaO 15.12.2009 PÄÄTÖSTEN TULKINTA JA ULOTTUVUUS)

  • KÄSITELLYT KYSYMYKSET

   • 1) OSAKASKUNTIEN / VESIALUEIDEN OMISTAJIEN OMISTAJA/VIEHEKORTTIKORVAUSTEN JÄTTÄMISTÄ-SIIRTÄMISTÄ KALASTUSALUEIDEN KÄYTTÖÖN >> ARVONLISÄVEROLLISTA PALVELUN MYYNTIÄ

   • 2) KALASTUSALUEEN VIRANOMAISTOIMINTOJEN LUONNE

   • 3) VÄHENNYSOIKEUKSIEN LAAJUUS

   • 4) OMISTAJAKORVAUSTEN LAHJOITTAMINEN

   • 5) VEROKANTAA (23/9%) / MIKÄ ON MYYDYN (KALASTUSLUPA) PALVELUN LUONNE – MAHDOLLISUUS LIIKUNNAN HARJOITTAMISEEN


Selv t asiat l.jpg
SELVÄT ASIAT

VASTIKKEELLINEN (ARVONLISÄVEROLLINEN MYYNTI)

 • KALASTUSALUEELLE VALTAKIRJALLA JÄÄVÄT OMISTAJAKORVAUKSET JA VIEHEKORTTIPALAUTUKSET OVAT VASTIKETTA VEROLLISESTA MYYNNISTÄ

 • OSAKASKUNTIEN TOIMEKSIANNOSTA TEHDYISTÄ KALANPOIKASISTUTUSET JA MUU PALVELUN MYYNTI

  • KALASTUSL 64 § SIIRTOSOPIMUS = TOIMEKSIANTOON RINNASTETTAVA

 • NÄIHIN TOIMINTOIHIN KOHDISTUVIIN HANKINTOIHIN SISÄLTYVÄT ARVONLISÄVEROT OVAT VÄHENNYSKELPOISIA


Veroviraston tulkintakannanotot l.jpg
VEROVIRASTON TULKINTAKANNANOTOT

 • KALASTUSALUEELLE SUORAAN JÄÄVÄT 30 € OMISTAJAKORVAUKSET JA VIEHEKORTTIPALAUTUKSET OVAT ARVONLISÄVEROTTOMIA YLEISTUKIA

  • näihin toimintoihin kohdistuviin hankintoihin sisältyvät arvonlisäverot ovat kuitenkin vähennyskelpoisia

 • KALASTUSALUEEN VIRANOMAISTOIMINTA / EI SELVÄÄ KANTAA VEROVIRASTOLTA

  • Kalastusalueiden näkemys; yleensä viranomaistoiminta niin vähäistä, että kalastusalue saa tehdä kaikesta vähennykset

  • Verovirasto käyttäytynyt syksyllä 2010 siten, kuin hyväksyisi heille esitetyn lähtökohdan (laissa julkisen vallan käytöksi / viranomaistoiminta katsotut tehtävät)


Viranomaistoiminta l.jpg
VIRANOMAISTOIMINTA

 • 7 § 2 mom. kalastuksesta päättäminen yleisellä vesialueella järvessä (mm. verkko-, viehekalastus-, sekä nuottaus- ja troolilupien myöntö ja maksun periminen niistä)

 • 11 § 3 mom. yleiskalastusoikeuden kieltäminen ja rajoittaminen (onki- ja pilkkikiellot, oikeus hakea viehekalastuskielto TE-keskuksesta)

 • 26 § 2 ja 4 mom. kalastuskieltoalueen pidentäminen padotussa vedessä

 • 32 § 2 mom. kalastusasetuksesta poikkeavien määräysten antaminen pyydysten sallitusta silmäkoosta

 • 32 § 3 ja 37 § 2 mom. kieltää tai rajoittaa muutoin luvallisen pyydyksen käytön tai tietynlaisen kalastustavan

 • 35 § 2 mom. kalastusasetuksesta poikkeavan ja muun alamitan määrääminen suuremmaksi (eli tiukennus kalastusasetukseen)

 • 43 § 1 mom. ja 46 § rauhoituspiirin perustaminen ja lakkauttaminen

 • kalastusalue voi asettaa omia kalastuksenvalvojiaan, joilla laajahkot toimivaltuudet kalastuslain 13 luvun mukaisesti.


Veroviraston muut kannanotot l.jpg
VEROVIRASTON MUUT KANNANOTOT

 • OMISTAJAKORVAUSTEN LAHJOITTAMINEN KALASTUSALUEELLE

  • Verovirasto ei ollut halukas ottamaan mitään kantaa

  • >> vakavasti harkittava toimintamalli, mutta riskit tunnistettava ja siihen varauduttava

 • AVL 85a § (PALVELU, JOLLA ANNETAAN MAHDOLLISUUS LIIKUNNAN HARJOITTAMISEEN / 9 % VEROKANTA – 30.6.2010 SAAKKA 8 %)

  • Verovirasto katsoi, ettei voida soveltaa alennettua verokantaa – ei kirjallista päätöstä/ ei ennakkoratkaisua

  • Biljardilaitteiden luovuttaminen kilpa- ja harrastepelaajien käyttöön biljardisalissa (KHO 31.12.1996/4061); samoin mikroautorata (4.11.1997/2796) > 8%

  • Laskettelun ja lumilautailun opetus (KHO 25.10.2002/2698) > 22%

  • Ohjattujen ratsastustuntien pitäminen (KHO 26.5.2009/1305) > 8%


Varojen siirto osakaskunnilta muutoin kuin palvelujen ostona l.jpg
VAROJEN SIIRTO OSAKASKUNNILTA MUUTOIN KUIN PALVELUJEN OSTONA ?

 • LAHJOITUS / LAHJAVEROTUS >> LAHJOITUSTARKOITUS (EI SAA OLLA VASTIKETTA JOSTAIN SUORITUKSESTA/PALVELUSTA)

 • KALASTUSALUE = YLEISHYÖDYLLINEN YHTEISÖ

 • LAHJAT YLEISHYÖDYLLISELLE YHTEISÖLLE VEROVAPAITA

 • KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMAN KÄYTTÄMINEN

 • VAIKUTTAAKO 64 § / SOPIMUS VS. MUUT LUOVUTUKSET (LAHJA)

 • PELKKÄ LAHJOITUS / SIIRTYMÄ ? – VEROTTAJAN EPÄILYT / VERONKIERTO (AVL 181§ / PerVL 33a§)?

 • VEROTTAJALLA EI LINJAUSTA

 • LAIN SANAMUODON MUKAAN LAHJA ON VEROTON;

  • LAHJOITUSTARKOITUS

  • LAHJOITUKSELLE EI PALVELUN OSTOA KUVAAVIA EHTOJA


Miten voidaan toimia lahjaverotus l.jpg
MITEN VOIDAAN TOIMIA? (LAHJAVEROTUS) ?

 • KAKSI ”TURVALLISTA” MENETTELYVAIHTOEHTOA:

 • 1A) ANNETAAN YKSITTÄISLAHJA JA LAADITAAN LAHJAKIRJA TAI

 • 1B) LAHJOITETAAN OMISTAJAKORVAUSPALAUTUKSET MÄÄRÄVUOSIKSI (ESIM. 3 VUOTTA)

  • ANNETAAN LAHJAVEROILMOITUS, JOSSA ESITETÄÄN OMA KÄSITYS ;

  • EI LAHJAA PerVL 2 §

  • MAHDOLLINEN MUUTOKSENHAKU

 • 2) HAETAAN PERVL MUKAINEN ENNAKKORATKAISU

  • MAHDOLLINEN MUUTOKSEHAKU

 • TAI 3) TOIMITAAN LAIN SANAMUODON MUKAAN JA OTETAAN TIETOINEN RISKI, ETTÄ VEROTTAJA PUUTTUU MYÖHEMMIN


Tuloverotuksen erityishuojennus l.jpg
TULOVEROTUKSEN ERITYISHUOJENNUS ?

 • Ns. ”SUPERYLEISHYÖDYLLISYYS”

 • ERILLISLAKI (L JA A ERÄIDEN YLEISHYÖDYLLISTEN YHTEISÖJEN VERONHUOJENNUKSISTA 680/76 JA 1230/94)

 • EI VIELÄ HAETTU MINKÄÄN KALASTUSALUEEN OSALTA ?

 • KOSKA ALV:SSA EM. PALVELUIDEN MYYNNIT ON KATSOTTU VEROLLISEKSI MYYNNIKSI, VEROTTAJAN TULISI KATSOA NE MYÖS TULOVEROTUKSESSA ELINKEINOTULOKSI

 • >> TARVE TULOVEROHUOJENNUKSELLE SAATTAA TULLA LISÄÄNTYÄ!! (MIKÄLI VIIVAN ALLE JÄÄ JOTAIN VEROTETTAVAA)


Tuloverotuksen erityishuojennus jatkuu l.jpg
TULOVEROTUKSEN ERITYISHUOJENNUS (jatkuu) ?

HUOJENNUKSEN EDELLYTYKSISTÄ

 • TOIMINTA YHTEISKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄÄ

 • VERONHUOJENNUSTA VOIDAAN PITÄÄ PERUSTELTUNA YHTEISÖN TOIMINNAN YHTEISKUNNALLE TUOTTAMAAN ETUUN NÄHDEN

 • OTETTAVA HUOMIOON, MISSÄ MÄÄRIN YHTEISÖN VAROJA JA TULOJA KÄYTETÄÄN YHTEISKUNNAN KANNALTA TÄRKEÄÄN YLEISHYÖDYLLISEEN TOIMINTAAN

 • OTETTAVA LISÄKSI HUOMIOON, MERKITSEEKÖ YHTEISÖN TIETTYÄ LIIKETOIMINTAA KOSKEVA VERONHUOJENNUS VASTAAVAA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELINKEINONHARJOITTAJILLE HAITTAA, JOKA EI OLE VÄHÄINEN


Tuloverotuksen erityishuojennus jatkuu17 l.jpg
TULOVEROTUKSEN ERITYISHUOJENNUS (jatkuu) ?

 • YLEISHYÖDYLLISEN YHTEISÖN (ESIM. KALASTUSALUE) VOIDAAN KATSOA HARJOITTAVAN YHTEISKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄÄ TOIMINTAA, JOS SEN VARSINAISENA TARKOITUKSENA ON VALTIOLLISIIN ASIOIHIN VAIKUTTAMINEN REKISTERÖITYNÄ PUOLUEENA TAIKKA SOSIAALISEN TAI

 • - MUUN YHTEISKUNNALLISESTI TÄRKEITÄ TARPEITA PALVELEVAN TOIMINNAN HARJOITTAMINEN,

 • - MIKÄLI TÄMÄ TOIMINTA ON KOKO VALTAKUNNAN ALUEEN KATTAVAA TAI MUUTEN LAAJAA, VAKIINTUNEEN MUODON SAAVUTTANUTTA JA PYSYVÄÄ


Tuloverotuksen erityishuojennus jatkuu18 l.jpg
TULOVEROTUKSEN ERITYISHUOJENNUS (jatkuu) ?

 • VEROHALLITUKSEN MÄÄRÄÄMÄ VEROVIRASTO (= SAVO-KARJALA) MYÖNTÄÄ LAIN MUKAISEN VERONHUOJENNUKSEN MÄÄRÄAJAKSI, KUITENKIN ENINTÄÄN VIIDEKSI (5) VEROVUODEKSI KERRALLAAN

 • UUDESTA HAKIJASTA VEROVIRASTON ON ENNEN ASIAN RATKAISEMISTA HANKITTAVA LAUSUNTO YLEISHYÖDYLLISTEN YHTEISÖJEN VEROVAPAUSLAUTAKUNNALTA

 • VAPAUTUSTA ON HAETTAVA KIRJALLISESTI NELJÄN (4) KUUKAUDEN KULUESSA SEN VEROVUODEN PÄÄTTYMISESTÄ, JOLTA VAPAUTUSTA PYYDETÄÄN


Tuloverotuksen erityishuojennus jatkuu19 l.jpg
TULOVEROTUKSEN ERITYISHUOJENNUS (jatkuu) ?

 • VEROVAPAUS EI VAPAUTA ILMOITUSVELVOLLISUUDESTA (VEROILMOITUS); ANNETTAVA LISÄKSI VUOSITTAIN HUOJENNUKSEN ANTANEEN VEROVIRASTON MÄÄRÄÄMÄ ERITYINEN SELVITYS

 • HUOJENNUS VOIDAAN MENETTÄÄ, JOS

  • YHTEISÖ MUUTTUNUT

  • TOSIASIALLINEN TOIMINTA MUUTTUNUT

  • VEROVELVOLLINEN EI OLE NOUDATTANUT ASETETTUJA ERITYISEHTOJA

 • EI KOSKE ARVONLISÄVEROTUSTA / VAIN TULOVEROTUSTA

 • EI KOSKE OSAKASKUNTAA, KOSKA EI OLE YLEISHYÖDYLLINEN YHTEISÖ


Lopuksi l.jpg
LOPUKSI ?

 • KALASTUSLAIN MUUTTAMISEN YHTEYDESSÄ ON SYYTÄ PITÄÄ HUOLI SIITÄ, ETTÄ

 • KALASTUSALUE (TULIPA SIITÄ MINKÄ NIMINEN TAHANSA ORGAANI) – MÄÄRITELLÄÄN YLEISHYÖDYLLISEKSI YHTEISÖKSI

 • ?? VOIDAANKO / ONKO TARKOITUKSENMUKAISTA ??

 • - LÄHTEÄ AJAMAAN YHTEISTEN VESIALUEIDEN OSAKASKUNTIA MYÖS YLEISHYÖDYLLISIKSI YHTEISÖIKSI

 • - KALASTUSVESIIN KOHDISTUU YLEISTÄ KÄYTTÖÄ, MUTTA VEROTUKSESSA KAIKKI JÄÄ OMISTAJAN VASTATTAVAKSI


Asianajotoimisto regelin oy juha regelin l.jpg

ASIANAJOTOIMISTO REGELIN OY ?Juha Regelin

Suomen osoite:

Hallituskatu 27 A1, 90100 Oulu, FinlandTel. +358 50 3087961

[email protected]

[email protected]

Hong Kong office address:

Rm. 1709, Nan Fung Tower,

173 Des Voeux Road Central,

Hong Kong


ad