Radionica o pristupu leader
Download
1 / 13

Radionica o pristupu LEADER - PowerPoint PPT Presentation


  • 85 Views
  • Uploaded on

Radionica o pristupu LEADER. Pristup Leader u Francuskoj Primjer regije Limousin LAG Leader Pays de Guéret : 44 općine, 37 500 stanovnika , 22 stanovnika /km2 . ZAGREB, 5 . studenog 2013. Organizacija LAG-ova u Francuskoj. S adržaj : Područje i projekt

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Radionica o pristupu LEADER' - azriel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Radionica o pristupu leader

Radionica o pristupu LEADER

Pristup Leader u Francuskoj

Primjer regije Limousin

LAG Leader Pays de Guéret : 44 općine, 37 500 stanovnika, 22 stanovnika/km2

ZAGREB, 5. studenog 2013


Organizacija lag ova u francuskoj
OrganizacijaLAG-ova u Francuskoj

Sadržaj :

  • Područje i projekt

  • Postupak odabira LAG-ova

  • Mogući pravni status LAG-ova

  • Osnivanje LAG-a

  • Prihvatljivi troškovi LAG-ova

  • Financiranje troškova

  • Funkcioniranje odbora za programiranje


Leader projekt podru ja ili podru je projekata

LEADER projekt područjaili područje projekata?

Projekt područja(up down):

Nacionalni ciljevi u području ruralnog razvoja (država) putem programa ruralnog razvoja za Francusku(PDRH)

Regionalni ciljevi putem regionalnog dokumenta za ruralni razvoj (Regionalni odbor)

Područje projekata (bottom up):

Mobilizacija lokalnih aktera: izabranih čelnika departmana i općina, ali i civilnog društva


Postupak leader
Postupak LEADER

UP

DOWN


Odabir lag ova

Odabir LAG-ova

Na nacionalnoj razini:

Odobrenje Regionalnog dokumenta o ruralnom razvoju

Podjela proračunskih omotnica za svaku regiju

Na regionalnoj razini:

Poziv lokalnim područjima za podnošenje projekata s obzirom na:

Koherentnost i organizaciju područja

Poštivanje načela održivog razvoja

Koherentnost Regionalnog dokumenta za ruralni razvoj (DRDR) i Politike ruralnog razvoj za Francusku (PDRH)

Strategija i ciljevi

Implikacije za suradnju


Mogu i pravni statusi lag ova

Mogući pravnistatusi LAG-ova

Javno tijelo:

LAG priključen već postojećoj javnoj ustanovi (Javna ustanova međuopćinske suradnje)

Punopravni javni LAG

Privatno tijelo:

Neprofitna udruga

Podizvođenje s jednim privatnim pružateljem usluga


Osnivanje lag ova

Osnivanje LAG-ova

Temelji Leader:

Participativna demokracija

Stimuliranje poduzetničkih kapaciteta područja

Inovacija i suradnja

Posljedice:

Na razini izabranih lokalnih čelnika: pomiriti odabire lokalne politike i inicijative lokalnih aktera te dijeliti donošenje odluka

Na razini lokalnih aktera: prilagoditi se pravnim procedurama i poštovati institucionalni okvir (Politika ruralnog razvoja za Francusku, Regionalni dokument o ruralnom razvoju i direktive Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj – EAFRD)


Prihvatljivi izdaci lag ova najvi e 20 omotnice eafrd a

Prihvatljivi izdaciLAG-ova (najviše 20% omotnice EAFRD-a)

Funkcioniranje:

Plaće i doprinosi voditelja i upravitelja (1,5 ekvivalent punog radnog vremena od čega 1 za vođenje i 0,5 za upravljanje)

Putovanja i ostali vanjski troškovi (najam, usluge, komunikacija, oprema itd.)

Investicije:

Samo materijal: informatika, fotokopirni uređaj, namještaj, telefoni itd.)

Obnova na kraju amortizacije


Financiranje tro kova lag a

Financiranje troškova LAG-a

EAFRD: 55% ukupnog iznosa ne uključujući poreze

Kakav god bio status LAG-a, on može tražiti sredstva EAFRD-a samo za iznos koji ne uključuje poreze (vlastita sredstva LAG- a ili javni nacionalni doprinosi)

Može se financirati u iznosu od 100% osim zahtjeva javnih tijela sufinanciranja (općenito 20% vlastitih sredstava)

Javna tijela sufinanciranja

Regija ili departman: financiraju samo radna mjesta vođenja ili upravljanja (određen je maksimalni postotak, ograničen na 1,5 ekvivalent punog radnog vremena za LAG-ove)

Kotizacija općina područja LEADER uz predočenje “povrata ulaganja”


Primjer godi nji prora un lag pays de gu ret
Primjer: godišnji proračunLAG Pays de Guéret

Financiranje LAG-a u iznosu od 96%


Funkcioniranje odbora za programiranje

Funkcioniranje odbora za programiranje

Odbor:

37 punopravnih članova i 35 zamjenika, dakle 72 osobe

1 javni kolegij s 15 punopravnih članova

1 privatni kolegij s 22 punopravna člana

Dvostruki kvorum:

Najmanje polovica članova mora biti prisutna(19)

Najmanje polovica članova javnog kolegija mora biti prisutna (11)

Punomoći se ne prihvaćaju

Pravila:

Članovi mogu biti naručitelji jednog projekta

Članovi kojih se neki projekt izravno tiče ne sudjeluju u glasovanju


Odbor za programiranje

Odbor za programiranje

Uključuje :

U prosjeku 3 sastanka godišnje (odbor za programiranje obrađuje 15 do 20 dosjea )

1 sastanak upravnog odbra LAG-a 15 dana prije svakog sastanka odbora za programiranje

Tijekom sastanka odbora za programiranje, voditelji ukratko izlože svaki projekt, predsjednik zatraži mišljenje tijela za sufinanciranje i nadležnih službi za obradu projekta. Prije pristupanja glasovanju, predsjednik otvara raspravu u Odboru.

3 moguća glasa:

za

odgoda (mogućnost)

protiv


Radionica o pristupu leader

Hvala na pozornosti

Philippe PONSARD

Directeur

GAL Leader Pays de GUERET

2 rue Hubert Gaudriot

23000 GUERET

France

Mobile phone : 0033 6 16 59 22 17

Languages : French / English