MOZAIKA
Download
1 / 30

MOZAIKA - PowerPoint PPT Presentation


  • 333 Views
  • Uploaded on

MOZAIKA. MOZAIKA. IKT VO VÝTVARNEJ VÝCHOVE. Mgr. Mária Šafaříková ● ZŠ Drábova 3 ● 040 23 Košice 2006 ● 2006 ● 2006 ● 2006 ● 2006 ● 2006 ● 2006 ● 2006 ● 2006 ● 2006 ● 2006 ● 2006 ● 2006 ● 2006. OBSAH ● OBSAH ● OBSAH ● OBSAH. OBSAH Cieľ Vysvetlenie pojmu mozaika

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MOZAIKA' - azriel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mozaika

MOZAIKA

MOZAIKA

IKT VO VÝTVARNEJ VÝCHOVE

Mgr. Mária Šafaříková ● ZŠ Drábova 3 ● 040 23 Košice

2006 ● 2006 ● 2006 ● 2006 ● 2006 ● 2006 ● 2006 ● 2006 ● 2006 ● 2006 ● 2006 ● 2006 ● 2006 ● 2006


Mozaika

OBSAH ● OBSAH ● OBSAH ● OBSAH

OBSAH

Cieľ

Vysvetlenie pojmu mozaika

Z dejín mozaiky

Mozaiky majstrov

Mozaiky detí

Mozaiky z internetu

Mozaiky v exceli

Mozaiky v skicári

Mozaiky z papiera

Použitá literatúra


Mozaika

CIEĽ ● CIEĽ ● CIEĽ ● CIEĽ ● CIEĽ ● CIEĽ

Vytvoriť materiál, ktorý:

● prezentuje využitie IKT vo vyučovacom predmete výtvarná výchova na druhom

stupni ZŠ a podieľa sa na zvyšovaní počítačovej gramotnosti žiakov

● oboznámi žiakov s mozaikou ako technikou v dejinách výtvarného umenia

● prezentuje výtvatné práce žiakov druhého stupňa našej školy


Mozaika

VYSVETLENIE POJMU MOZAIKA

Mozaika je plocha vyložená z kamienkov, skielok, polodrahokamov, kože, dreva, keramiky

a pod., ktoré sú na podložku upevnené pevným spojivom.

Tvary jednotlivých dielov, z ktorých sa mozaika skladá, môžu byť pravidelné i nepravidelné

a môžu byť pripravené rôznymi spôsobmi (sekaním, rezaním, liatím, vypálením).

Ich povrch býva prírodný alebo umelo sfarbený či glazovaný.

Z DEJÍN MOZAIKY ● Z DEJÍN MOZAIKY

Mozaika bola používaná v orientálnych krajinách už vo 4. tisícročí p. n. l. Vynikajúce diela sa

zachovali v Ravenne, Ríme, Konštantínopoli i Kyjeve. Mozaika sa uplatnila v obmedzenej

miere v stredoveku, v gotike iba výnimočne. V období renesancie ju navrhoval P. Veronese,

Tizian i Tintoretto. Po ústupe v 17. a 18. storočí, bola znovu oživená v 19. storočí, kedy sa jej

venoval A. Gaudí, G. Klimt i D. Rivera. V Európe ňou pracoval G. Braque, F. Léger,

M. Chagall, H. Erni, P. Janák, V. Sychra a ďalší.

Štúdijným strediskom mozaiky je Instituto d’ Arte per il Mosaico, ktorý bol založený v roku

1957 v Ravenne.


Mozaika

MOZAIKY MAJSTROV ● MOZAIKY MAJSTROV

Mozaiku Bitka pri Isse našli v Pompejach vo Faunovom dome. Dielo vzniklo okolo roku

170 p. n. l. Detail zobrazuje Alexandra Veľkého v boji.


Mozaika

MOZAIKY MAJSTROV

Detaily mozaiky Kresťanský

panaténajský sprievod v chráme

S. Apollinare Nuovo v Ravenne.

Autorom diela je neznámy umelec

z Konštantínopola. Mozaika vznikla

v roku 550.


Mozaika

MOZAIKY MAJSTROV

Detaily mozaikovej dlažby v dome

Tasselovcov v Bruseli. Na rekonštrukcii

domu, okolo roku 1900, sa podielal

architekt Victor Horta.


Mozaika

MOZAIKY MAJSTROV

Mozaikové obloženie lavice v

Güellovom parku v Barcelone, ktorú

vytvoril Antonio Gaudí v spolupráci

s architektom Jujolom. Park bol

zriadený v rokoch 1900 – 1914.


Mozaika

MOZAIKY MAJSTROV ● MOZAIKY MAJSTROV

Detail vnútornej výzdoby Severnej stanice vo Valencii.


Mozaika

MOZAIKY DETÍ ● MOZAIKY DETÍ


Mozaika

MOZAIKY DETÍ ● MOZAIKY DETÍ


Mozaika

MOZAIKY Z INTERNETU ● MOZAIKY Z INTERNETU

● našli naši žiaci ●


Mozaika

MOZAIKY Z INTERNETU ● MOZAIKY Z INTERNETU

● našli naši žiaci ●


Mozaika

MOZAIKY Z INTERNETU ● MOZAIKY Z INTERNETU

● našli naši žiaci ●


Mozaika

MOZAIKY Z INTERNETU ● MOZAIKY Z INTERNETU

● našli naši žiaci●


Mozaika

MOZAIKY Z INTERNETU ● MOZAIKY Z INTERNETU

● našli naši žiaci ●


Mozaika

MOZAIKY V EXCELI ● MOZAIKY V EXCELI

● vytvorili naši žiaci ●


Mozaika

MOZAIKY V EXCELI ● MOZAIKY V EXCELI

● vytvorili naši žiaci ●


Mozaika

MOZAIKY V EXCELI ● MOZAIKY V EXCELI

● vytvorili naši žiaci ●


Mozaika

MOZAIKY V EXCELI ● MOZAIKY V EXCELI

● vytvorili naši žiaci ●


Mozaika

MOZAIKY V SKICÁRI ● MOZAIKY V SKICÁRI

● vytvorili naši žiaci ●


Mozaika

MOZAIKY V SKICÁRI ● MOZAIKY V SKICÁRI

● vytvorili naši žiaci ●


Mozaika

MOZAIKY V SKICÁRI ● MOZAIKY V SKICÁRI

● vytvorili naši žiaci ●


Mozaika

MOZAIKY Z PAPIERA ● MOZAIKY Z PAPIERA

● vytvorili naši žiaci ●


Mozaika

MOZAIKY Z PAPIERA ● MOZAIKY Z PAPIERA

● vytvorili naši žiaci ●


Mozaika

MOZAIKY Z PAPIERA ● MOZAIKY Z PAPIERA

● vytvorili naši žiaci ●


Mozaika

MOZAIKY Z PAPIERA ● MOZAIKY Z PAPIERA

● vytvorili naši žiaci ●


Mozaika

MOZAIKY Z PAPIERA ● MOZAIKY Z PAPIERA

● vytvorili naši žiaci ●


Mozaika

MOZAIKY Z PAPIERA ● MOZAIKY Z PAPIERA

● vytvorili naši žiaci ●


Mozaika

POUŽITÁ LITERATÚRA ● POUŽITÁ LITERATÚRA

Baleka, Jan. 1997.Výtvarné umění: výkladový slovník: malířství, sochařství, grafika. 1. vyd.

Praha: Academia, 1997. ISBN 80-200-0609-5

Pijoan, José. 1982. Dejiny umenia 2. 1. vyd. Bratislava: Tatran, 1982.

Pijoan, José. 1983. Dejiny umenia 3. 1. vyd. Bratislava: Tatran, 1983.

Pijoan, José. 1986. Dejiny umenia 9. 1. vyd. Bratislava: Tatran, 1986.

Prette, M. C. – Capaldo, A. 1997. Tvorivosť, tvar, farba. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá

V práci boli použité výtvarné práce žiakov 5. a, 5. b, 6. a, 7. a, 8. b z roku 2006.


ad