osobnostn typologie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Osobnostní typologie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Osobnostní typologie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Osobnostní typologie - PowerPoint PPT Presentation


 • 200 Views
 • Uploaded on

Osobnostní typologie. Pedagogický seminář 28. 2. 2011 Martina Kekule. Osobnost I. dnes cca 15 pojetí osobnosti Statická struktura osobnosti vlastnosti, schopnosti, temperament, charakter - vyvíjí se v důsledku zrání Dynamická struktura osobnosti

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Osobnostní typologie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
osobnostn typologie

Osobnostní typologie

Pedagogický seminář

28. 2. 2011

Martina Kekule

osobnost i
Osobnost I
 • dnes cca 15 pojetí osobnosti
 • Statická struktura osobnosti

vlastnosti, schopnosti, temperament, charakter

- vyvíjí se v důsledku zrání

 • Dynamická struktura osobnosti

motivace, zájmy a postoje, aspirace, hodnoty, životní cíl

osobnost ii
Osobnost II
 • Rysy – vnější projevy
 • Rysy – vnitřní dispozice, faktory

Např. Cattell:

Povrchové rysy – vyjadřují pozorovaný akt

Pramenné rysy – psychologické příčiny, vnitřní determinanty chování

Př. 1. píle, 2. odměna, zavděčení se rodičům, zájem o učivo

nejstar typologie
Nejstarší typologie?
 • astrologie

- svázáno s přírodou (cykly, elementy)

historie typologie
Historie typologie

temperament, charakter

 • Hippokratos

4 typy dle tělesných šťáv (humorů) sangvinik, cholerik, flegmatik a melancholik

navázal Kant, Wundt

 • C. G. Jung – introverze/extraverze  MBTI
 • I. P. Pavlov – nervové procesy  Eysenck
 • E. Kretschmer – konstituční typologie

http://cs.wikipedia.org/wiki/Temperament

mbti typologie
MBTI typologie

Vychází z C. G. Junga + přidaná jedna dimenze

Myers-Briggs Type Indicator

40. léta

Katharine Cook Briggs, Isabel Briggs Myers

mbti typologie1
MBTI typologie

JUNG: Psychologické typy

4 funkce - Feeling, Thinking, iNtuition, Sensing

2 přístupy – introverze, extraverze

 • 8 typů (extraverted feeling, introverted feeling….)

Rational functions: feeling/thinking (lze chápat jako protiklady)

Irrational functions:intuitice, sensing (lze chápat jako protiklady)

 obvykle rozvíjíme 2 fce – racionální/irac. a I/E

mbti typologie2
MBTI typologie
 • Vnímání okolního prostředí

E/I

 • Získávání informací

S/N

 • Zpracování informací

T/F

 • Životní styl

J/P

http://www.myersbriggs.org/my-mbti-personality-type/mbti-basics/

http://www.personalitypage.com/html/portraits.html

Obr. převzat z http://www.zeitzuleben.de/2242-psyche-auf-dem-prufstandpersonlichkeitstests/7/

mbti typologie3
MBTI typologie
 • Vnímání okolního prostředí

E/I

I am seen as “reflective” or “reserved.”

I feel comfortable being alone and like things I can do on my own.

I prefer to know just a few people well.

I sometimes spend too much time reflecting and don’t move into action quickly enough.

I sometimes forget to check with the outside world to see if my ideas really fit the experience.

I am seen as “outgoing” or as a “people person.”

I feel comfortable in groups and like working in them.

I have a wide range of friends and know lots of people.

I sometimes jump too quickly into an activity and don’t allow enough time to think it over.

Before I start a project, I sometimes forget to stop and get clear on what I want to do and why.

http://www.myersbriggs.org/my-mbti-personality-type/mbti-basics/extraversion-or-introversion.asp

mbti typologie4
MBTI typologie

Typy dle Junga a MBTI http://typelogic.com/fa.html

http://www.teamtechnology.co.uk/myers-briggs/intp.htm

faktorov modely
Faktorové modely
 • Cattel: dotazník 16 PF

16 faktorů

 • Eysenck: dotazník EPI (česky EOD)

4 faktory

 • „Big five“

5 faktorů

faktorov modely big five
Faktorové modely - „Big five“

70. Léta

Paul T. Costa a Robert R. McCrae

1. Neuroticism - Emoční stabilita

1. Anxiety 2. Hostility 3. Depression 4. Self-Consciousness 5. Impulsiveness 6. Vulnerability to Stress

2. Extraversion - Extraverze

1. Warmth 2. Gregariousness 3. Assertiveness 4. Activity 5. Excitement Seeking 6. Positive Emotion

3. Openness to experience - Otevřenost vůči zkušenosti

1. Fantasy 2. Aesthetics 3. Feelings 4. Actions 5. Ideas 6. Values

4. Agreeableness - Přívětivost

1. Trust 2. Straightforwardness 3. Altruism 4. Compliance 5. Modesty 6. Tendermindedness

5. Conscientiousness - Svědomitost

1. Competence 2. Order 3. Dutifulness 4. Achievement Striving 5. Self-Discipline 6. Deliberation

http://en.wikipedia.org/wiki/Revised_NEO_Personality_Inventory#Forms_and_Administration

faktorov modely cattel
Faktorové modely - Cattel
 • rysy

VřelostEmocionální stabilitaDominance

ŽivostZásadovostSociální smělostSensitivita (citlivost)OstražitostSnivostUzavřenostUstrašenostOtevřenost ke změněSoběstačnostPerfekcionismusTenze (napětí)Inteligence

16 základních škál

Každý faktor – 2 kvality

Př. dominance-submisivita

5 globálních škál

podobné jako v modelu „Big 5“

http://en.wikipedia.org/wiki/16_Personality_Factors

faktorov modely eysenck
Faktorové modely - Eysenck
 • faktory

1. extraverze/ intraverze

2. emoční stabilita/ labilita

3. inteligence

4. sklon k psychickému onemocnění

Vztah k „Big 5“

1. a 2.  odpovídá

4. svědomitost+přívětivost

Otevřenost ke zkušenosti – chybí

Hypotéza:

Extravert: pomalá excitace, rychlý útlum

Introvert: rychlá excitace, pomalý útlum

Extraversion - Neuroticisim

http://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Eysenck

odkazy
Odkazy
 • Testy

MBTI – česky http://spt.skeletus.com/

NEO PI – různě dlouhé verze v anglickém jazyce

http://en.wikipedia.org/wiki/Revised_NEO_Personality_Inventory#Forms_and_Administration - na konci dokumentu

 • Literatura

Kolaříková O.: Téma osobnostních rysů v psychologii dvacátého století, Academia, Praha 2005

 • Internet