proteinurie
Download
Skip this Video
Download Presentation
Proteinurie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Proteinurie - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Proteinurie. Prerenální Renální glomerulární tubulární Postrenální. Proteinurie prerenální (overflow proteinuria)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Proteinurie' - azize


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
proteinurie
Proteinurie
 • Prerenální
 • Renální
  • glomerulární
  • tubulární
 • Postrenální
slide2
Proteinurie
 • prerenální (overflow proteinuria)

při nadměrné tvorbě nízkomolekulárních proteinů a peptidů, překračující normální resorpční kapacitu tubulů. Nalezneme ji při zvýšené tvorbě poly- nebo častěji monoklonálních lehkých řetězců jako Bence-Jonesovu bílkovinu, fibrin degradačních produktů (FDP) při hyperkoagulaci, alfa-1-kyselého glykoproteinu (orosomukoidu) při zánětech, při hemolýze a rhabdomyolýze (hemoglobin a myoglobin – ovšem ty nejsou detekčními papírky jako protein zachyceny), lysozymurie u nádorů.

slide3
Proteinurie
 • glomerulární

při zvýšené propustnosti bazální membrány glomerulů. Nález v moči je dán selektivitou či neselktivitou proteinurie, dle přítomnosti a intenzity zánětu může být provázen i leukocyturií a erytrocytorií.

slide4
Proteinurie
 • tubulární

- při poruše zpětné resoprce profiltrovaných hlavně nízkomolekulárních bílkovin, které jsou tak indikátory poškození tubulů. Jde o beta-1-mikroglobulin, alfa-1-kyselý glykoprotein, retinol vázající protein (RBP), alfa-1-mikroglobulin, N-acetyl-beta- D glukos-aminidáza (NAG)

- při zvýšené sekreci tubulárních bílkovin a enzymů např. vyvolané zánětlivými intersticiálními procesy (Tamm-Horsfallův glykoprotein, enzymy kartáčového lemu – LDL, ALP) a opět lysozomální NAG

slide5
Proteinurie
 • postrenální – při zánětech, atrofii, nekrózách a nádorech vývodných močových cest, kdy se dostávají průnikem krve nebo exudátu do moči vysokomolekulární komponenty
proteinurie1
Proteinurie
 • Funkční (fyziologická)
 • Izolovaná asymptomatická
 • Symptomatická
slide7
I. Funkční (fyziologická) proteinurie

Při dlouhém stání (zvláště u astenických osob), intenzivní námaze a emocích, použití RTG kontrastních látek, obecně narůstá s věkem. Předpokladem hodnocení je diuréza nad 0,75 l/den (oligurie může koncentraci měnit). Je vždy přechodná, tj. může je potvrdit opakované vyšetření.

slide8
II.Izolovaná asymptomatická

Zpravidla nepřekročí 1 g/l. Vzniká bez zjevné exogenní příčiny a můžeme ji opakovaně prokázat. Ve značné části případů jde o proteinurii vázanou na ortostázu, při změněné renální hemodynamice, zejména u dětí s význačnou bederní lordózou. Vyskytuje se hlavně mezi 8.-20. rokem (až 5-15 % dětí), po 20. roce je výjimečná (0,3-2 % osob), prognóza je benigní. Variantou v této skupině je konstantní asymptomatická proteinurie, kterou je nutno zejména u dětí dispenzarizovat a sledovat její další vývoj.

slide9
III. Symptomatická proteinurie

Při hodnotách pod 2 g/d se většinou k jejímu původu nemůžeme přesně vyjádřit ani po vyšetření selektivity proteinurie. Jen u dětí v případech tz. minimal change nephrotic syndrome (MCNS, lipoidní nefrosa) má dovyšetření selektivity značný význam, rozhodne o případném nasazení steroidní terapie i bez renální biopsie. V ostatních případech nález proteinurie lze upřesnit elektroforetickou separací na agaróze nebo lépe v polyakrylamidovém gelu. Většina takto velkých proteinurií znamená iniciální stadium nefropatie. Při snížení glomerulární filtrace pod 0,1 ml/s selektivitu proteinurie nevyšetřujeme, protože je nepravděpodobná. U proteinurií nad 2,0 g/d je účast glomerulární složky velmi pravděpodobná a nad 3,5 (dle jiných autorů 5,0 g/d) jde o manifestní nefrotický syndrom.

slide10
III. Symptomatická proteinurie pokračování

Čisté tubulární proteinurie jsou malé (0,3-1,0 g/d) a snadno uniknou pozornosti. V močovém proteinu jsou přítomny složky ukazující na poruchu reabsorpce v proximálním tubulu (alfa-1-mikroglobulin, beta-2-mikroglobulin apod.) nebo sekreční tubulární komponenty (Tamm-Horsfallův glykoprotein, lysozomální enzymy). Při větší tubulární proteinurii stoupá pravděpodobnost sekundárního poškození glomerulů stagnací moči a změnami v hemodynamice.

Prerenální proteinurie se vyskytují u paraproteinémií, hemolytických stavů a rozsáhlých traumatech jako hemoglobinurie, myoglobinurie. Ledviny nejsou primárně postiženy, ale při delším trvání tohoto typu proteinurie je vývin nefropatie až renální insuficience jistý.

albumin
Albumin

Je součástí každé proteinurie. Norma je při klidovém režimu 4-12 mg/d. Při průměrné diuréze jsou denní exkreční množství (mg/d) a koncentrace ve vzorku moči (mg/l) blízké, a to s ohledem na velkou interindividuální variabilitu. Dolní hranicí referenčního rozmezí 1 - 2 mg/l odpovídá mezi detekce citlivých metod.

albumin1
Albumin

Mikroalbuminurie, tj. selektivní stanovení pouze albuminu v moči při negativní celkové proteinurii, je časným markerem glomerulopatie (zvláště diabetické a hypertonické), pokud přesáhne 25 mg/d.

beta 2mikroglobulin
Beta-2mikroglobulin

Protein o m.h. 11,8 kD je součástí glykoproteinu HLA 1 antigenu buněčných membrán a jeho plazmatická hladina (v normě 2-3 mg/l) se zvyšuje u zánětlivých a myeloproliferativních onemocnění.

Vylučuje se kvantitativně glomerulární filtrací a snad i jeho tubulární sekrecí. Při snížení glomerulární filtrace jeho koncentrace v plazmě stoupá a zvyšuje se koncentrace v ultrafiltrátu. Při překročení tubulárního reabsorpčního maxima se zvyšuje jeho exkrece močí (střední hodnota 70 μg/d, horní hranice 300 μg/d).

Jeho stanovení v moči se provádí zpravidla EIA nebo RIA a je ovlivněno pH moče (dekompozice při pH pod 5,5).

Je ukazatelem jak prerenální tvorby (zde jsou ale diagnosticky významné plazmatické koncentrace), tak především tubulární reabsorpce. Nověji je jako ukazatel poškození tubulárních funkcí nahrazován stanovením alfa-1-mikroblobulinu.

alfa 1 mikroglobulin
Alfa-1-mikroglobulin

Glykoprotein o m.h. 26-33 kD, v plazmě je z větší části vázán na IgA a albumin. Průměrná plazmatická koncentrace vázaného alfa-1-mikroblobulinu je 200-300 mg/l, volného asi 10x menší. Volný protein se kvantitativně filtruje v glomerulu a zpětnou reabsorpcí vstřebává v tubulech. V moči je poměrně stabilní, nezávislý na pH a teplotě.

Močí je denně vyloučeno 2-9 mg/d a pro tuto poměrně vysokou koncentraci je jeho stanovení dnes nejvíce využíváno pro zjištění poruchy tubulárních funkcí.

alfa 2 mikroglobulin retinol binding protein rbp
Alfa-2-mikroglobulin (retinol binding protein, RBP)

V plazmě se tento protein o m.h. 21 kD váže s prealbuminem a volná frakce je snadno filtrována glomerulární membránou. Z hlediska glomerulární filtrace a tubulární reabsorpce se chová stejně jako beta-2-mikroglobulin, reabsorpce obou proteinů jsou patrně kompetitivní.

Referenční hodnoty denní exkrece jsou 20-200 μg/l. Jeho stabilita v moči není ovlivněna pH a tak je pro detekci poruch tubulárních funkcí vhodnější než beta-1-mikroglobulin.

K jeho stanovení je ale nutné použít EIA nebo RIA.

imunoglobulin igg
Imunoglobulin IgG

Hlavní komponentou je složka o m.h. 150 kD.

 • Normální hodnoty v moči 2-6 mg/l, mez detekce by měla být 1 mg/l (kvalitní turbidimetrie či nefelometrie, případně ELISA)
 • Zvýšené hodnoty v moči
  • při neselektivně glomerulární proteinurii tj. u „velkých „ proteinurií, paralelně je zvýšena exkrece albuminu
  • při postižení vývodných močových cest, kdy se do moče dostávají i alfa-2-mikroglobulin a Apo A1, albuminurie je naopak relativně nízká
transferin
Transferin

Horní hranice normální exkrece je zhruba 0,7 mg/d, střední hodnota 0,2 mg.

Zvýšení může signalizovat glomerulární poruchy dříve než zvýšení exkrece albuminu.

Ke stanovení je nutno použít EIA nebo RIA metody.

lehk et zce igg
Lehké řetězce IgG

V plazmě zdravých osob je volných lehkých řetězců imunoglobulinů:

 • 2,0-4,4 mg/l typu kappa
 • 1,1-2,4 mg/l typu lambda.

Jejich m.h. je 22-44 kD a jsou volně filtrovány a jejich denní exkrece je souhrnně kolem 5-6 mg/d.

Poměr kappa/lambda je udáván na 1,0-5,0. Při odchylkách od tohoto poměrně širokého rozmezí tj. při hodnotách pod 1,0 nebo nad 5,1 je podezření na monoklonální gamapatii.

alfa 2 makroglobulin
Alfa-2-makroglobulin

Protein o m.h. 720-900 kD.

Plazmatická koncentrace je 1,2 - 3,2 g/l.

Močí je vyloučeno:

 • při normální exkreci nejvýše 2 mg/d a tato exkrece je převážně postrenálního původu
 • zvýšení exkrece je známkou postižení vývodných močových cest.

Podobně se chová apolipoprotein A1, jehož volná forma má m.h. 28 kD, v plazmě je převážně vázán na HDL a další lipoproteiny.

enzymy v mo i
Původ:

plazma (filtrací)

erytrocyty

leukocyty

tubuly

vývodné cesty

prostatický sekret

bakterie

Ovlivnění aktivity:

pH moče

degradace

inhibitory aktivity

Enzymy v moči
enzymy v mo i1
Enzymy v moči
 • Laktátdehydrogenáza (E.C.1.1.1.27) - převažují izoenzymy LDH-1 a LDH-2, normálně nejsou detekovatelné izoenzymy LDH-4 a LDH-5; zvýšení u chorob ledvin nespecifické.
 • Gamaglutamyltransferáza (E.C.2.3.2.2)- renálního původu (tubuly), ukazatel akutního onemocnění ledvin (luminální membrána?).
enzymy v mo i2
Enzymy v moči
 • ALP(E.C.3.1.3.1) – renálního původu (tubuly), (luminální membrána).
 • Alfa-amyláza(E.C.3.2.1.1)– pankreatický izoenzym, vzhledem k molekulové hmotnosti v moči převažuje,
  • vysoké aktivity v moči při akutní pankreatitidě,
  • nízké při chronické pankreatitidě.

Možnost sekundární kontaminace slinami (simulace, močit pod dozorem).

Pro zlepšení výpovědní hodnoty se používá poměr U_AMS/U_Kreat nebo index ACCR (Amylase to Creatinine Clearance Ratio). Slinný izoenzym může pocházet z vývodných cest močových (ureter).

enzymy v mo i3
Enzymy v moči
 • Beta-N-Acetyl-D-glukózaminidáza (E.C.3.2.1.30) – renálního původu, stoupá po poškození ledvin (dibekacin, fosfomycin) a při rejekci transplantované ledviny.
 • Lysozym (E.C.3.2.1.17) – z leukocytů, zvýšen při leukocyturii; při leukémii (z monocytů nebo myelomonocytů) až 1000x nad normál, může pak tvořit až 97 % proteinurie.
enzymy v mo i4
Enzymy v moči
 • Uropepsinogen – část pepsinogenu proniká do krevního oběhu a je vyloučena močí jako uropepsinogen; nekoreluje se sekrecí pepsinogenu žaludeční tekutinou; nepřítomnost uropepsinogenu může indikovat atrofii žaludeční sliznice.
 • Na+, K+-ATPáza – enzym bazolaterální membrány; snížení aktivity po aplikaci neomycinu (nejvíce), netilmicinu (středně), amikacinu a hydroxigentamicinu (nejméně).