slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ. Képzési kínálat Tanári szakképzettség megszerzése (bemeneti feltételek) Felvételi eljárás (jelentkezés, pontszámítás) Finanszírozás (ösztöndíjak, költségtérítés, diákhitel) Információforrások. Választható képzések. Mesterképzések

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Nyugat-magyarországi Egyetem

Savaria Egyetemi Központ

slide2
Képzési kínálat
 • Tanári szakképzettség megszerzése (bemeneti feltételek)
 • Felvételi eljárás (jelentkezés, pontszámítás)
 • Finanszírozás (ösztöndíjak, költségtérítés, diákhitel)
 • Információforrások
v laszthat k pz sek
Választható képzések
 • Mesterképzések
  • Szakterületi (diszciplináris) mesterképzések - diplomásoknak
  • Tanári mesterképzések - főként pedagógusoknak
 • Szakirányú továbbképzési szakok
  • Szakterületi képzések - diplomásoknak
  • Pedagógus szakvizsgás képzések - pedagógusoknak
 • Egyéb képzések (bemeneti feltétel teljesítése)
  • Részismeret megszerzésére irányuló képzések
 • Alapképzési szakok
 • Felsőfokú szakképzések
slide4

Mesterképzések

Tanári mesterszakok

 • angoltanár
 • andragógustanár
 • biológiatanár
 • földrajztanár
 • horváttanár / nemzetiségi horvát-tanár
 • környezettan-tanár
 • magyartanár
 • orosztanár
 • pedagógiatanár
 • szlovéntanár / nemzetiségi szlovén-tanár
 • technikatanár
 • testnevelőtanár
 • történelemtanár
 • vizuális és környezetkultúra tanár

Diszciplináris mesterszakok

 • andragógia
 • esztétika
 • geográfus
 • informatikus könyvtáros
 • rekreáció
 • szlavisztika
slide5

Bölcsészettudományi

Kar

Művészeti, Nevelés- és

Sporttudományi Kar

Szakirányú továbbképzési szakok

 • Magyar kultúra képviselet
 • Interkulturális kommunikáció és menedzsment
 • Magyar nyelv oktatás külföldieknek
 • Szaktárgyak oktatása idegen nyelven
 • Fejlesztő, differenciáló pedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő SZI képzés
 • Gyakorlatvezető mentortanár
 • Mentorpedagógus (pedagógus-szakvizsgára felkészítő)
 • Mérési-értékelési feladatokra és pedagógus-szakvizsgára
 • Felkészítő SZI képzés
 • Munkahelyi egészségfejlesztés
 • Életmód tanácsadó és terapeuta
v laszthat k pz sek pedag gusoknak
Választható képzések - pedagógusoknak

Alapképzési szakok

Felsőfokú szakképzések

Valamennyi képzésről részletesebben tájékozódhat a felvételi portálon, a Szakajánló 2011 kiadványban.

tan ri szakk pzetts g megszerz se
Tanári szakképzettség megszerzése

a meglévő főiskolai szintű végzettség mester szintűre emelése (a korábbi egyetemi kiegészítőnek megfelelően)

újabb tanári szakképzettség megszerzése mesterképzésben

tanári szakképzettség megszerzése (bolognai alapképzésben végzettek számára)

tanári szakképzettség megszerzése (tanári szakképzettséggel nem rendelkezők esetében)

tan ri szakk pzetts g megszerz se1
Tanári szakképzettség megszerzése

A képzési idő (alapesetek)

 • 2-5 félév a korábbi végzettség(ek) függvényében
  • „kiegészítő” képzés: 2 félév
  • újabb szakképzettség: 2 + 2 félév*
  • pedagógus végzettség esetén (pl. tanító): 3 félév (110 kredit megléte esetén, kivéve technikatanár)
  • bolognai alapképzésben szerzett végzettséggel rendelkezők esetén: 5 félév
  • első tanári szakképzettség megszerzése egyetemi végzettséggel, vagy mesterképzéssel párhuzamosan: 3 félév (110 kredit megléte esetén)
tan ri szakk pzetts g megszerz se r szismeret megszerz se
Tanári szakképzettség megszerzéseRÉSZISMERET megszerzése

A képzés főbb jellemzői:

 • intézményi felvételi eljárás, nem központi!! (információk a felvételi portálon)
 • 2 félévig tart
 • arra irányul, hogy az új szakterületre vonatkozóan 50 kreditnyi meghatározott ismeretanyagot biztosítson a jelentkező számára
 • költségtérítéses képzés (a költségtérítés nem átalány összeg, a teljesítendő kreditek arányában állapítja meg az intézmény)
tan ri szakk pzetts g megszerz se2
Tanári szakképzettség megszerzése

A legfontosabb információk:

 • Meglévő tanári szakképzettség esetén nem kell az alapszakot elvégezni!
 • Bizonyos feltételek fennállása esetén korhatár nélkül államilag támogatott képzésre is be lehet kerülni!
 • Első, vagy újabb tanári szakképzettség megszerzésére való jelentkezés esetén előzetes kreditbeszámítást kell kezdeményezni!
slide11

Felvételi eljárás

 • Jelentkezési határidő: 2011. február 15.
 • E-felvételi hitelesítés: 2011. február 23. (várhatóan)
 • Felvételi vizsgák: 2011. június vége - július eleje
 • Dokumentum pótlás végső határideje, sorrendmódosítás: 2011. július 7. (várhatóan)
 • Ponthatár megállapítás (várhatóan): 2011. július 21. (várhatóan)
slide12

Felvételi eljárás

 • Betűkódok:
  • NYME-BTK
  • NYME-MNSK
  • NYME-TTMK
 • A Felvételi Tájékoztató megjelenése: 2010. december 15.
 • Hivatalos kiegészítés: legkésőbb a jelentkezési határidő előtt 15 nappal
 • További információk: http://www.felvi.hu
slide13

Felvételi eljárás

Egy jelentkezési lapot kell beadni a központi postacímre:

„Felsőoktatási felvételi jelentkezés”

1380 Budapest, Pf. 1190

Az eljárási alapdíj 9.000 Ft,

Az alapösszegért 3 szakra (Á és/vagy K), összesen 6 helyre lehet jelentkezni.

A további jelentkezésekért 2.000 Ft kiegészítési díj fizetendő.

A hátrányos helyzetű jelentkezők az alapdíj(!) összegéből 50%-os, a halmozottan hátrányos jelentkezők 100%-os kedvezményt kapnak (kritérium: ennek megfelelő dokumentumokkal való igazolása és jelölése a jelentkezési lapon)

A jelentkezési lap megtalálható a Felvételi Tájékoztató mellékleteként, továbbá kérhető az Oktatási Hivatal Regionális Irodáiban, és elérhető korlátozott számban a felsőoktatási intézményekben is.

slide14

Felvételi eljárás

 • A jelentkező korlátlan számú jelentkezést nyújthat be.
 • A felvételi jelentkezési lapon meg kell jelölni, hogy
  • a jelentkező milyen munkarend szerinti képzésre,
  • továbbá hogy az első tanévre államilag támogatott vagy költségtérítéses képzésre jelentkezik
 • Ha a jelentkező több lehetőséget jelöl meg, azokat rangsorolnia kell.
 • A rangsor (várhatóan) 2011. július 7-ig egy alkalommal módosítható.
slide15

Felvételi eljárás

Előzetes kreditbeszámítás

 • Az adott kar Dékáni Hivatalnál kell kezdeményezni (levelezési cím: 9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4.)
 • A kreditbeszámításhoz be kell nyújtania:
  • a leckekönyv olvasható másolatát
  • az oklevél olvasható másolatát
  • a kreditbeszámítási eljárási díj befizetéséről szóló banki kivonat másolatát
 • Beküldési határidők:
  • A 2011. május előtt oklevelet szerzett jelentkezők esetében: 2011. január 14. (A kreditbeszámítás eredményéről a jelentkező február 1-ig elektronikus levélben kap értesítést.)
  • A 2010/11 tanév tavaszi félévében oklevelet szerzők esetében: 2011. június 20. (Az oklevél helyett ebben az esetben az oklevél kiállításáról szóló eredeti igazolás szükséges. A kreditbeszámítás eredményéről a jelentkező június 25-ig elektronikus levélben kap értesítést.)
slide16

Felvételi eljárás

Eljárási díjak

 • Felvételi vizsgadíj: 3.000 Ft/képzés
 • Előzetes kreditbeszámítás eljárási díja: 2.000 Ft/képzés

A befizetést átutalással kell teljesíteni az intézmény 10047004-00290634-00000000 számú bankszámlaszámára.

Az utaláskor a megjegyzés rovatban fel kell tüntetni a jelentkező nevét és a megjelölt szakot.

slide17

Felvételi eljárás

Korlátozások

 • A 2006 szeptembere előtt kezdett, főiskola vagy egyetemi tanári szakképzettséggel rendelkezők esetében a korábbi szakképzettségnek megfelelő 2 féléves mesterképzések kizárólag levelező tagozaton folynak.
 • A 2006 szeptembere előtt kezdett, két főiskola vagy egyetemi tanári szakképzettséggel rendelkezők számára a szakok párosítására, vagyis a két korábbi szakképzettségnek megfelelő mesterképzés egyidejű teljesítésére nincs lehetőség. A szakképzettségek egymást követően szerezhetők meg.
felv teli elj r srend pontsz m t s
Felvételi eljárásrendPontszámítás

Tanulmányi pont (= oklevél minősítés * 8) max. 40 pont

+

Motivációs beszélgetés max. 50 pont

+

Többlet-, előnyben részesítési pont max. 10pont

ÖSSZESENmax. 100 pont

felv teli elj r srend pontsz m t s1
Felvételi eljárásrendPontszámítás

Többletpontok mesterképzésen (max. 10 pont)

 • előnyben részesítés: 10 pont
 • fogyatékosság: 3 pont
 • gyermekgondozás: 3 pont
 • halmozottan hátrányos helyzet: 5 pont
 • hátrányos helyzet: 3 pont
 • 2. nyelvvizsga / közép C: 3 pont
 • nyelvvizsga / felső C: 5 pont
 • TDK/OTDK helyezés 5 pont

Egy jogcímen egyszer adható többletpont!

felv teli elj r srend 9 felv teli motiv ci s besz lget s
Felvételi eljárásrend (9)Felvételi – motivációs beszélgetés
 • A motivációs beszélgetések előre megadott témakörök alapján zajlanak majd (ezek letölthetők lesznek a Felvételi portálról)
 • Minden jelentkező értesítést kap a felvételi időpontjáról
 • A felvételi vizsgáról szóló értesítőben megjelölt dokumentumokat mindenképpen hozzák magukkal a motivációs beszélgetésre!
p nz gyek
„Pénzügyek”
 • Államilag támogatott az a hallgató, aki:
  • ilyen finanszírozási formára nyert felvételt és
  • nem merítette ki 12 féléves keretet vagy
  • nem szerzett végbizonyítványt azonos képzési szinten

Életkori kritérium nincs!!

 • Mindkét forma az első tanévre szól, tanévenként ÁTSOROLÁS történik
slide22

„Pénzügyek”

Térítések

 • Minden hallgató számára automatikusan biztosított a két részletben történő fizetés lehetősége.
 • Intézményünkben elérhető a diákhitel engedményezési szolgáltatás.
 • Intézményünkben működik diákhitel tanácsadás, és hitelelfogadó hely is.
slide23

„Pénzügyek”

DIÁKHITEL

Főbb jellemzők

 • Nincs hitelbírálat
 • Jövedelemarányos törlesztés
 • 40 év alatti életkor, magyar állampolgárságú személy veheti igénybe
 • A Diákhitel Központ non profit szervezet – nincs versenyképes megoldás vele szemben
 • A törlesztés rugalmas, a törlesztést a megszerzett jövedelem határozza meg
slide24

„Pénzügyek”

DIÁKHITEL

Igényelhető összegek

15.000 Ft; 21.000 Ft; 25.000 Ft; 30.000 Ft; 40.000 Ft;

50.000 Ft – magasabb törlesztés vállalása esetén

A kamat mértékének meghatározása kormányrendeletben rögzített szabályok szerint történik.

A 2010. december 3-án érvényes kamatláb 8,50%.

http://www.diakhitel.hu

info@diakhitel.hu

06-40-24-00-24

slide25

Rendezvények

 • „Légy egy kicsit egyetemista” - Nyitott Egyetem

2010. december 16-ig

(részletek a web lapon és az iskolai plakátokon)

 • Educatio oktatási kiállítás (Budapest)

2011. január 21-22.

 • Felvételizők napja (NYME valamennyi kara)

Szombathely, 2011. január 26.

slide26

Információforrások

 • Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató
  • NYME BTK
  • NYME MNSK
  • NYME TTMK
 • Szakajánló 2011 kiadvány
 • A SEK Felvételi portálja: http://www.sek.nyme.hu/felveteli
 • A SEK felvételi e-mailje: felveteli@sek.nyme.hu

Az előadás a Felvételi portálról letölthető