k nigov pavla zl n 2012 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Königová Pavla Zlín 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Königová Pavla Zlín 2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 55

Königová Pavla Zlín 2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Výkon profese porodní asistentky v arabských zemích s důrazem na kulturní odlišnosti a společenské zvyklosti. Königová Pavla Zlín 2012. Program:. multikulturní ošetřovatelství – všeobecná část Saudská Arábie – základní informace

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Königová Pavla Zlín 2012' - azize


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
k nigov pavla zl n 2012

Výkon profese porodní asistentky v arabských zemích s důrazem na kulturní odlišnosti a společenské zvyklosti

Königová Pavla

Zlín 2012

program

Program:

multikulturní ošetřovatelství – všeobecná část

Saudská Arábie – základní informace

Saudská Arábie – RKH, SFH

Praktická část – publikace, fotodokumentace….

nonverb ln komunikace
Nonverbální komunikace
 • Význam neverbálních znaků je podmíněn:
 • Kulturou
 • Dobou
 • Sociální skupinou
 • Prostředím
arabsk kultura
Arabská kultura

???

 • Mimika
 • Pohledy
 • Proxemika
 • Posturologie
 • Haptika
 • Úprava zevnějšku
etick z klady multikulturn p e
Etické základy multikulturní péče
 • Komunikace
 • Čas
 • Prostor
 • Sociální organizace

++

 • Náboženství
 • Jídlo
 • Slavnosti a rituály
 • Struktura společnosti
verb ln komunikace
Verbální komunikace
 • Komunikace zvuková (mluvená)
 • Komunikace grafická (psaná)
 • ???? odlišnosti arabské kultury

++

isl m
Islám
 • Monoteistické náboženství
 • Založené na učení proroka Muhammada(náboženský a politický vůdce, 7.stol.)
 • = „podrobení se“ „odevzdání se „ Bohu(Alláh)
 • Stoupenec islámu – muslim „ten, který se podřizuje Bohu“
 • Zákl.prameny – Korán a Sunna (Muhammadovy činy a slova)
isl m1
Islám
 • Povinnost dodržovat 5 pilířů Islámu
 • Modlitba (salat)
 • Půst (sawm)
 • Dobročinnost (zakat)
 • Pouť (hadž)
 • Úsilí o šíření víry (džihad)

+++

slide9

Saudská Arábie

konzervativní islámské království

slide11

King Abdallah

binAbdal-AzizAlSaud

(2005)

Rozloha : 2 250 000 km2

Populace : 26 mil./2011/

/ Riyadh :4,7 mil. /

/ zahr. pracovníci 5,5mil./

slide12
KSA
 • Státní zřízení: království
 • Forma vlády: islámská absolutistická

monarchie

 • Hlava státu a předseda vlády: král
 • Národnostní složení: Arabové 90%
 • Náboženství: sunnitští muslimové 96%

šíitští muslimové 3%

 • Gramotnost: 78,8%
arabsk kuchyn
Arabská kuchyně
 • zákaz alkoholu a vepřového masa
 • Jehněčí maso
 • Švarma– podobné kebabu
 • Kabsa – rýže s kuřecím masem
 • Falafel–smažené kuličky z bobů
 • Koření, čerstvé ovoce, arabský chléb, homos
 • Arabská káva, čaj……..
sport
Sport
 • Fotbal
 • Sokolnictví
 • Windsurfing
 • Závody velbloudů
 • Čtyřkolky
slide15
Korán – svatá kniha islámu
 • pouze muslimové mohou být státními občany SA
info pro cizince
Info pro cizince:
 • Důkladná celní kontrola
 • Chování v souladu s islámem

(Ramadán,…)

 • Prohibice

- alkohol, drogy

- výrobky z vepřového masa a kůže

- pornografie (široký význam)

 • Možné tresty: pokuta, bičování, vězení,

deportace ze země

slide18
Ženy v saudské společnosti podléhají

řadě omezení, jako je:

- zákaz řídit motorová vozidla (?zrušení?)

- zákaz používat MHD

- zákaz kamkoli cestovat bez souhlasu muže

- zákaz setkávat se s nepříbuznými muži

či oslovit cizího muže na veřejnosti

 • Pokud to jejich manžel, případně otec či syn nedovolí, nesmějí podstoupit vyšetření ani operaci.
 • Jsou nuceny k předem dohodnutým sňatkům

(„předčasným sňatkům“).

slide21

v roce 2004

počet lůžek :1 192 / vč.„A&E“, LW,NICU,OT /

+ 48 dialyzačních „chairs“

+ PSCC : 158 lůžek

stav zaměstnanců :7 179

oau obstetric assessment unit p jem
OAU – ObstetricAssessment Unitpříjem
 • počet lůžek : 3 + 2
 • 12-ti hod služby
 • 24 hod servis pro „eligible“ pacientky
 • 24 týd. těhotenství a více
 • vstupní posouzení:

- rodičky

- těhotné ženy s problémy spojenými těhotenstvím

 • u překotných porodů – vedení porodu a případná resuscitace novorozence
3a p edporodn odd
3A – předporodní odd.
 • počet lůžek : 29
 • 12-ti hod služby
 • péče : 1 : 6 den

1 : 10 noc

 • stav : por.as. „in charge“

por.as.,sestry – den / noc

1 ošetřovatelka

3b labour ward porodn s l
3B - labourwardporodní sál
 • počet lůžek : 7 + 2 porodní pokoje

HDU – 3 lůžka

 • 12-ti hod služby
 • PS - péče 1 : 1
 • HDU - péče 1 : 3
slide26
HDU
 • po porodu nutná další observace
 • těhotné ženy s vysokým rizikem
 • APH , PPH
 • PPI
 • preeklampsie
 • kardiomyopatie
 • Sickle cell anemie / srpkovitá /
stav pa sester na ps
Stav PA + sester na PS
 • „head nurse“
 • „charge nurse“
 • 5 – 7 por. asistentek
 • 1 všeobecná sesta
 • 1 – 2 ošetřovatelky
stav l ka na ps
Stav lékařů na PS
 • Consultant – porodník
 • Consultant – gynekolog
 • Fellow
 • Senior resident
 • Resident

/ + resident na příjmu a na gyn. /

 • Intern
 • 24 hod „on call“
4a 54 postnatal estined l
4A,54 – postnatalšestinedělí
 • počet lůžek : 30 + 32
 • 12-ti hod služby
 • péče : 1 : 5 – 6
 • stav : por.as. „headnurse“

por.as. „ in charge“

por. as.,sestry - 6

ošetřovatelky - 4

p e na estined l
péče na šestinedělí:
 • lékař / porodník / - vizita 1 x denně
 • lékař / neonatolog / - vizita 1 x denně
 • lékař „on call“
 • por.asistentky
 • sestry – s porodnickou nástupní praxí a

zkušenostmi

 • ošetřovatelky
 • fyzioterapeut – denně
 • . . .
5b gynekologie
5B - gynekologie
 • počet lůžek : 32
 • 12-ti hod služby
 • péče : 1 : 5 den

1 : 6 noc

 • těhotné ženy do 24. týd.gravidity
 • plánované gynekologické operace a výkony
 • akutní případy

/ectop.grav.,torze ovarií.,incoml.AB,…/

7a 7b vip
7A,7B - VIP
 • počet pokojů : 6 + 8
 • 12-ti hod služby
 • všechny skupiny žen,

jejichž stav

„vyžaduje“

por.-gyn. péči

p jem pacientky
příjem pacientky :
 • ? důvod přijetí,? anamnéza od pacientky
 • fyz. f-ce,analýza moči
 • PALPACE- týd.gravidity /výška fundu/

- poloha plodu

- postavení plodu

- naléhající část

- vztah n.č. ke k. pánevní

/ ? pětin n.č. ještě palpujeme/

 • KTG – minimálně 30 min /dle situace/
slide34

„filesregister“

 • kontrola dokumentace – „file“
 • podrobné zdokumentování
 • vaginální vyš. / digitální,v zrcadlech /
 • dle aktuální situace odběry,infuze,. . .
transport bez kontroly l ka e
transport bez kontroly lékaře :
 • 3B /porodní sál/

- fyziologické těhotenství

- porod v běhu „established labour“

- fyziologické KTG

- poloha podélná záhlavím

- žádné patologie

 • porod na OAU/příjmu/-fyziol.
transport po kontrole l ka em
transport po kontrole lékařem:
 • domů
 • 3A-počínající porod „earlylabour“

- g.h. 24 a více s potížemi

/ kompenzovaná/

 • HDU- g.h. 24 a více s akut. potížemi

nebo dekompenzované

 • 7A,7B
 • porod - na OAU/příjmu/ + patologie

- mimo nemocnici / BBA / + kontrola

neonatologem

transport na 3b por s l
transport na 3B / por.sál /

přítomna patologie plodu či rodičky

- APH,PP,PET,HELLP,DM,kardiomyop.

- patol. KTG,nepravidelné polohy plodu,

? naléhání plodu,KP,. . .

3b p e porodn as
3B – péče porodní as.
 • příjem rodičky z OAU nebo 3A /dokumentace/
 • ? fyz.f-ce, ? stav rodičky
 • abdominální palpace
 • kontinuální KTG – abdominální sonda
 • zákl.odběry – KS + Rh,KO
 • zajištění 1 žilního vstupu / RL /
slide39
vaginální vyšetření / po 4 hod /

V + V

? centralizace cervixu

konzistence

spotřebování - %

dilatace

? vedoucí část - ? záhlaví, ? vstupování

? šípový šev / LOA /

+ amniotomie

+ zavedení sculp elektrody / FSE /

slide40
Syntocinon 5(2) IU / 500 ml RL

start 40 ml / hod. . . . . .max 240 ml / hod

 • vedení 2.d.p.,3.d.p.

/ Syntometrin,Methergin /

 • zahájení resuscitace novorozence

/ neonatolog „on call“ /

 • kontrola a ošetření porodního poranění
 • první přiložení novorozence k prsu matky
 • transport na šestinedělí
dal povinnosti pa na ps
další povinnosti PA na PS :
 • při SC ošetření novorozence na oper.sále

s neonatologem

 • asistence lékaři při koml.porodu

/ VEX,kleště,KP,mnohočetné těh.,. . ./

 • asistence lékaři při kompl.výkonech

/ extraamn. Prostaglandin,amniocentéza,

TRF plodu in utero,. . ./

 • . . .
analgezie na ps
analgezie na PS :
 • entonox – inhalace dle potřeby
 • opiáty – Pethidine 75-100 mg i.m.,/i.v./

Phenergan 25 mg i.m.

 • PCA /patient controled anaesthesia /

- Pethidine,Morphine

 • epidurál
slide43
+++
 • pohotovostní operační sál
 • operační sály
 • neonatologické odd./ JIP + „HDU“/
 • antenatal. kl. ,IVF
 • 24 hod „refferal“ systém
 • 24 hod farmakologický servis
 • 24 hod Centrální sterilizace
 • ultrazvukové odd. / 7,00 – 16,30 /
statistika rok 2004
statistika / rok 2004 / :
 • Deliveries 8 881
 • Primi 25%
 • Ventouse 4.1%
 • C.S 16.7%
 • Forceps 0.3%
 • Preterm 7.7%
 • Breech 1.6% / 56% of them by C.S /
 • Epidural 8.4%
slide45

statistika / rok 2004 / :

 • Placenta praevia / 56 cases / 0.01%

/ 87% by C.S /

 • Gestational diabetes 12.2%
 • Cardiac 1.1%
 • 9 027 infants born

/ 114 twins, 13 triplets, 2 quadrepts /

 • 2.6 per 1 000 neonatal death
 • 6.6 per 1 000 stillbirth
slide48
SFH
 • Jakojedináposkytujeslužbypřímoministruvnitra a jehorodině.
typ instituce
Typ instituce:
 • Státnínemocnicevzdělávacíhotypu
 • AkreditovanáSaudskouradoulékařskýchspecialistů
 • Spadá pod Ministerstvovnitra
 • Akreditovaná Kanadskou lékařskou radou
 • Kapacita: 508 lůžek
 • Systém řízení: britský/kanadský
odd len
Oddělení:
 • Internal Diseases:cardiology, dermatology, diabetics, endocrine glands, digestive system, hematology diseases, infectious diseases, internal diseases, kidney and urology unit, neurology, psychiatry clinic, lung diseases, and rheumatic diseases
odd len1
Oddělení:
 • Surgery Dept.:general surgery unit, orthopedics unit, urinary tracts surgery, plastic surgery, brain and neurology surgery, children surgery, ophthalmic surgery, and ENT surgery
odd len2
Oddělení:
 • LabourWard

Gynecology Dept.Paediatrics Dept./ NeonatologyDentistry Dept.Emergency RoomPharmacy dept.Laboratory and Blood BankX-RayPhysiotherapy Dept.

uplatn n pro porodn asistentku
Uplatnění pro porodní asistentku:
 • EmergencyDept. – LabourAssessment
 • LabourWard – Neonatology
 • Antenatal / PostnatalDept.
 • Gynaecology