การตรวจวินิจฉัยเชื้อคอตีบ
Download
1 / 29

????????????????????????? ????????????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 528 Views
 • Uploaded on

การตรวจวินิจฉัยเชื้อคอตีบ ทางห้องปฏิบัติการ. 9 พฤศจิกายน 2555. อารี ทัตติยพงศ์ Ph.D. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ aree.t@dmsc.mail.go.th. โรคคอตีบทางห้องปฏิบัติการ. โรคคอตีบ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '????????????????????????? ?????????????????' - azize


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
3672892

การตรวจวินิจฉัยเชื้อคอตีบ ทางห้องปฏิบัติการ

9 พฤศจิกายน 2555

อารี ทัตติยพงศ์ Ph.D.

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

aree.t@dmsc.mail.go.th

โรคคอตีบทางห้องปฏิบัติการ


3672892
โรคคอตีบ

ผู้ป่วยยืนยัน - ไข้ เจ็บคอ มีแผ่นฝ้าสีเทาในคอ ตรวจพบเชื้อ C. diphtheriaeสายพันธุ์ ที่สร้าง diphtheria toxin

พาหะ- ไม่มีอาการ แต่พบเชื้อ C. diphtheriaeสายพันธุ์ ที่สร้าง diphtheria toxin

โรคคอตีบทางห้องปฏิบัติการ


3672892

เชื้อก่อโรคคอตีบ

 • Corynbacterium diphteriae

 • Corynbacterium ulcerans

 • Corynbacterium pseudotuberculosis

Genus: Corynebacterium

Family: Corynebacteriaceae

Suborder:Corynebacteriaceae

Order: Actinomycetales

Phylum: Actinobacteria

Kingdom: Bacteria

โรคคอตีบทางห้องปฏิบัติการ


C diphtheriae
C. diphtheriae

 • พบ 1883 โดย Klebs

 • เพาะเชื้อได้ 1884 โดย Loffler

  (Klebs-Loeffler bacillus)

 • พบในเยื่อเมือกในจมูก คอ ของ พาหะ

 • aerobic, facultative anaerobic bacteria

 • แกรมบวก รูปแท่ง รูปร่างคล้ายกระบอง (club shape) เรียงตัวเป็นอักษร V, L, Chinese character แถวขนานกัน (palisade)

 • ไม่สร้างสปอร์

 • Catalase บวก

 • Non-motile

 • Metachromatic granule

โรคคอตีบทางห้องปฏิบัติการ


C diphtheriae1
C. diphtheriae

 • 4 biotypes

  -var gravis

  -var intermedius

  -var mitis

  -var belfanti

โรคคอตีบทางห้องปฏิบัติการ


C diphtheriae2
C. diphtheriae

 • Disinfectant:

 • -1% sodium hypochlorite,

 • -70% ethanol,

 • glutaraldehyde,

 • formaldehyde,

 • iodines,

 • hydrogen peroxide,

 • peracetic acid,

 • quaternary ammonium compounds

Survive on dry inanimate surfaces from 7 days to 6 months

โรคคอตีบทางห้องปฏิบัติการ


3672892

ลักษณะ Colony บน BT

C. diphtheriae

เทา ดำ ด้าน

โคโลนี ดำ เยิ้ม วาว ไม่ใช่ C. diphtheriae

โรคคอตีบทางห้องปฏิบัติการ


3672892

ลักษณะโคโลนีบน Sheep bloodagar และ Blood tellurite agar

24 hr.

Sheep bloodagar

Blood tellurite agar

เทา ดำ

โรคคอตีบทางห้องปฏิบัติการ


3672892

ลักษณะโคโลนีบน Sheep bloodagar และ Blood tellurite agar

48 hr.

Blood tellurite agar

Sheep bloodagar

โรคคอตีบทางห้องปฏิบัติการ


3672892

ลักษณะโคโลนี บน Tinsdale agar

C. diphtheriae

C. ulcerans

C. pseudotuberculosis

ทดสอบ cysteinase

Corynebacterium diphtheriae on Tinsdale agar. The dark halo intensifies after prolonged cultivation. 72 hours, 37 °C in an aerobic atmosphere

โรคคอตีบทางห้องปฏิบัติการ


C diphtheriae3
C. diphtheriae

 • Toxigenic strain vs non-toxigenic strain

 • Bacteriophage carry tox gene

 • Diphtheria toxin สร้างจาก tox gene

 • C. diphtheriae strainต้องถูก infect โดย Bacteriophage

 • Toxigenic strain can cause diphtheria

โรคคอตีบทางห้องปฏิบัติการ


3672892

 • Pathogenesis

 • Toxin

  • tox gene (รับมาจาก bacteriophage)

  • exotoxin

  • A-B subunit

  • ขัดขวางการสร้างโปรตีนของเซลล์ – เซลล์ตาย

  • พบแผ่นฝ้าสีเทา (pseudomembrane)เกาะที่ ต่อมทอนซิล ลิ้นไก่ กล่องเสียง หลอดลม –>block airway

  • toxin กระจายเข้าสู่กระแสเลือด อวัยวะต่างๆ เกิด myocarditis, neuritis etc…

โรคคอตีบทางห้องปฏิบัติการ


3672892

การวินิจฉัยเชื้อ C. diphtheriae

 • การเก็บตัวอย่าง และการนำส่งตัวอย่าง

 • การเพาะเชื้อ จากตัวอย่างผู้ป่วย

 • 3. ทดสอบ toxin ด้วย วิธี Elek test

โรคคอตีบทางห้องปฏิบัติการ


3672892

การเก็บตัวอย่าง

การนำส่งตัวอย่าง

 • - ส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชม.

 • ถ้ายังส่งห้อง labไม่ได้ เก็บเข้าตู้เย็น

 • ส่งตัวอย่างถึงห้อง lab โดยแช่หรือไม่แช่น้ำแข็ง ก็ได้

 • - ถ้าระยะเวลานำส่งถึงห้อง lab นานกว่า 24 ชั่วโมง ควรแช่เย็น

Throat swab

-ใช้ swab (nylon, rayon, polyester) ป้ายขอบแผ่นฝ้าสีเทาหรือป้ายใต้แผ่นฝ้าสีเทา (ถ้าสามารถทำได้)

-ใส่ swab ลงในอาหารนำส่ง Amies media

เก็บตัวอย่างก่อนให้ antibiotic

โรคคอตีบทางห้องปฏิบัติการ


3672892

Transport medium

 • คุณสมบัติ

 • ทำให้แบคทีเรียก่อโรคเจริญช้าลง

 • แบ่งตัวช้าลง

 • ไม่ให้ตาย

 • ไม่ให้เชื้อประจำถิ่น overgrowth

Amies with charcoal

Amies without charcoal

โรคคอตีบทางห้องปฏิบัติการ


Commercial transport medium
Commercial Transport Medium

Amies without charcoal

Stuarttransport media


3672892
การเพาะเชื้อในห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์การเพาะเชื้อในห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

โรคคอตีบทางห้องปฏิบัติการ


3672892

ตัวอย่าง การเพาะเชื้อในห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์Throat swab

เพาะเชื้อบน Sheep bloodagar และ Blood tellurite agar

บ่ม 18-24 hr

subculture เชื้อที่สงสัย บน Blood Agar

บ่ม 18-24 hr

ย้อมแกรม (+ bacilli, pleomorphic, chinese letter) ทดสอบ catalase

ทดสอบปฏิกิริยาทางชีวเคมี

บ่ม 18-24 hr

อ่านผลปฏิกิริยาชีวเคมี

โรคคอตีบทางห้องปฏิบัติการ


3672892

Day 1การเพาะเชื้อในห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

1. BT

2. Sheep BA

Throat swab

Incubate 18-24 hr

โรคคอตีบทางห้องปฏิบัติการ


3672892

ลักษณะโคโลนี บน การเพาะเชื้อในห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์BT เทา ดำ กลม ไม่วาว ส่วนใหญ่เป็น pure colony

Day 2

BT

เลือก colony แล้ว subculture ลงใน

Blood agar

Incubate 18-24 hr, 37OC

Blood agar -- ß-hemolysis Strep gr. A

โรคคอ ตีบทางห้องปฏิบัติการ เพ. ฤ


3672892

catalase:+ oxidase: -การเพาะเชื้อในห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Day 3

Gram + bacilli,

pleomorphic , club shape

Chinese character

Gram staining

Incubate 18-24 hr, 37OC

โรคคอตีบทางห้องปฏิบัติการ


3672892

Day 4การเพาะเชื้อในห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 • TSI

 • Motile

 • Bile esculin

 • Nitrate

 • Urease

 • Esculin

 • CTA-base

 • CTA-glucose

 • CTA-maltose

 • CTA-sucrose

 • CTA-mannitol

 • CTA-xylose

อ่านผล รายงานผล

+

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

K/A

โรคคอตีบทางห้องปฏิบัติการ


Streptococcus pyogenes hemolytic streptococcus gr a
Streptococcus pyogenesการเพาะเชื้อในห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์(ß-hemolytic streptococcus gr. A)

- เชื้อก่อโรคในทางเดินหายใจส่วนบน

- gram positive streptococci (cocci in chain)

- ß-hemolysis on sheep blood agar

-catalase negative, oxidase negative

-Sensitive ต่อ Bacitracin

-Resistant ต่อ Optochin

-PYR (L-pyrrolidonyl arylmidase) positive

-CAMP test -negative

-antiserum A-positive, B-negative

โรคคอตีบทางห้องปฏิบัติการ


3672892

CAMP test –negative การเพาะเชื้อในห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Gram positive cocci in chain

Bacitracin- sensitive

PYR- positive

โรคคอตีบทางห้องปฏิบัติการ


3672892

Pure colonyการเพาะเชื้อในห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 • C. amycolatum

 • C. diphtheriae

 • C. jeikeium

 • C. minutissimum

 • C. pseudodiphtheriae

 • C. striatum

 • C. ulcerans

 • C. urealyficum

Vitek 2 compact , automated bacterial identification, Drug sensitivity test

โรคคอตีบทางห้องปฏิบัติการ


3672892

Biochemical patterns of การเพาะเชื้อในห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์C. diphtheriae

โรคคอตีบทางห้องปฏิบัติการ


3672892

การทดสอบการเพาะเชื้อในห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ diphtheria toxin (Elek test)

เชื้อคอตีบ

Anti- toxin

Precipitation band

Immuno diffusion assay

โรคคอตีบทางห้องปฏิบัติการ


3672892

โรคคอตีบทางห้องปฏิบัติการโรคคอตีบทางห้องปฏิบัติการ


3672892

C. diphtheriae : S. pyogenes โรคคอตีบทางห้องปฏิบัติการ=59:23 (2.6:1)

โรคคอตีบทางห้องปฏิบัติการ


ad