Kyseliny
Download
1 / 33

Kyseliny - PowerPoint PPT Presentation


 • 213 Views
 • Uploaded on

Kyseliny. Ing. Jarmila Kirvejová. Cíle : Žák se naučí : Rozlišovat pojmy kyselý, zásaditý, neutrální. Definovat pojem kyselina. Vyjmenuje nejznámější kyseliny a jejich použití Zapsat rovnici neutralizace. Kyseliny.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kyseliny' - aziza


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kyseliny

Kyseliny

Ing. Jarmila Kirvejová


Kyseliny

Cíle:

 • Žák se naučí :

 • Rozlišovat pojmy kyselý, zásaditý, neutrální.

 • Definovat pojem kyselina.

 • Vyjmenuje nejznámější kyseliny a jejich použití

 • Zapsat rovnici neutralizace


Kyseliny1
Kyseliny

 • jsou to sloučeniny, které ve vodných roztocích odštěpují kation vodíku H+

 • kation H+ se spojí s molekulou vody a vzniká tzv. oxoniový kation H3O+


Co jsou to kyseliny
Co jsou to kyseliny?

 • Představ si, že si kousneš do citronu. Okamžitě se ti vybaví kyselá chuť. A v čem jsou nakládané kyselé okurky? Kyselina octová (ocet) se používá jak do okurek tak do zálivek na saláty.

 • A co superkyseléBompary? Obsahují velké množství kyseliny citronové.

 • Minerálky, které chutnají příjemně kysele se podle toho nazývají kyselky.


Co jsou to kyseliny1
Co jsou to kyseliny? kyseliny?

 • Ne každá kyselina chutná kysele (nehledě k tomu, že ochutnávání chemikálií je životu nebezpečné). Ukážeme si vhodnější způsoby, jak zjistit, zda je látka kyselá. Protikladem kyselin jsou v chemii zásady.


Ur ov n kyselosti a z saditosti roztok
Určování kyselosti a zásaditosti roztoků kyseliny?

 • K určování kyselosti nebo zásaditosti roztoků se používají tzv. indikátory (česky ukazatele).

 • Indikátory jsou látky, které mají jinou barvu v kyselém prostředí a jinou barvu v zásaditém prostředí. Prostředí, které není ani kyselé ani zásadité se nazývá neutrální.


P rodn indik tor
Přírodní indikátor kyseliny?

 • Lakmus se získává z isladského lišejníku. Má fialovou barvu. V kyselém prostředí zčervená a v zásaditém prostředí zmodrá. Můžeme jej použít jako roztok (přikápneme ho do roztoku) nebo jako lakmusový papírek, který se do roztoku namočí.


Ph vod kov exponent
pH – vodíkový exponent kyseliny?

 • Vyjádření míry kyselosti (zásaditosti) roztoku –stupnice pH

 • pH = - log [H3O+] záporný logaritmus koncentrace vodíkových iontů

 • 0 ------------------ 7 ---------------------->14

 • Kyselost zásaditost


Rozd len kyselin
Rozdělení kyselin kyseliny?

1) Bezkyslíkatékyseliny

HCl

HBr

2)Kyslíkaté kyseliny

H2 SO4

HNO3


Bezkysl kat kyseliny
Bezkyslíkaté kyseliny?kyseliny

 • dvouprvkovésloučeniny, kterévždyzačínají

  písmenemH (vodík)

 • prveknadruhémmístědávákyseliněnázev

  HClkyselinachlorovodíková

  HBrkyselinabromovodíková


Be z kysl kat kyseliny
Be kyseliny?zkyslíkatékyseliny

 • molekula je složená z kyselinotvorného prvku a vodíku

 • halogenvodíkové kyseliny – HF, HCl, HBr, HI

 • kys. sulfanová(sirovodíková) – H2S

 • kys. kyanovodíková -HCN


Kysl kat kyseliny
Kyslíkaté kyseliny?kyseliny

 • tříprvkovésloučeniny

 • nazačátkuvzorce je vždyH (vodík), nakonci

  O (kyslík). Uprostřed je značkaprvku, kterýdává

  kyseliněpojmenování

  H2 SO4 kyselinasírová

  H NO3 kyselinadusičná


Kysl kat kyseliny1
Kyslíkaté kyseliny kyseliny?

 • V molekule obsahují vodík, kyselinotvorný prvek a kyslík

 • Vznikají reakcí kyselinotvorného oxidu s vodou

 • SO3 + H2O -------> H2SO4

 • N2O5 + H2O------> H2N2O6 =HNO3


Kyselina chlorovod kov
Kyselina kyseliny?chlorovodíková

HCl

kyselinasolná

 • bezbarvá, těkavá kapalina, max. 37%; technická

 • zbarvena do žluta příměsmi FeCl3

 • 0,3% obsažena v žaludečníšťávě, kde se podílí

  naštěpeníbílkovin

  použití: - čištění kovů před letováním

  - výroba plastů, barviv

  - v koželužském a potravinářském

  průmyslu


Kyselina fluorovod kov hf
Kyselina fluorovodíková - HF kyseliny?

 • vzniká stejně jako HCl

 • silně leptá sklo, proto se uchovává v plastových nádobách

  využití – leptání skla


Dal bezkysl kat kyseliny
Další bezkyslíkaté kyseliny kyseliny?

Sirovodíková – sulfanová H2S

 • rozpuštěním sirovodíku v H2O

  Kyanovodíková - HCN

 • rozpuštěním kyanovodíku v H2O

 • prudce jedovatá

 • její sloučenina KCN - cyankáli


Kyselina dusi n hno 3
Kyselina kyseliny?dusičnáHNO3

 • bezbarvá kapalina, nestálá na světle (žloutne)

 • silná žíravina, max. 65%

 • použití: hnojiva, výbušniny, barviva

 • dráždí dýchací cesty

 • soli - dusičnany

  Použití - výroba barviv

  - výroba výbušnin

  - dusíkatá průmyslová hnojiva


Kyselina s rov h 2 so 4
Kyselina sírová (H kyseliny?2SO4)

 • bezbarvá olejovitá kapalina

 • soli - sírany

  Použití - výroba chemikálií

  - průmyslová hnojiva

  - plasty, barviva, léčiva

  - výbušniny

  - čištění ropných produktů

  - úprava rud


Dehydrata n inky kyseliny s rov
Dehydratační účinky kyseliny sírové kyseliny?

 • Koncentrovaná kyselina sírová má schopnost odebírat látkám vodu. Všechny organické látky obsahují uhlík. Pokud organické látce odebereme vodu, zčerná (uhlík se vyloučí).Kyselina fosfore n h 3 po 4
Kyselina fosforečná (H kyseliny?3PO4)

 • soli - fosforečnany

  Použití - výroba průmyslových hnojiv

  - výroba nealkoholických nápojů

  (minerálky,cola…)


Dal kysl kat kyseliny
Další kyslíkaté kyseliny kyseliny?

Kyselina uhličitá H2CO3

 • rozpouštěním CO2 a H2O

 • snadno se rozkládá

 • součást perlivých nápojů

  Kyselina siřičitá H2SO3

 • rozpouštěním SO2 a H2O

 • SO2 spalováním fosilních paliv, ve vzduchu reaguje s vodou a vytváří kyselé deště


Kysel de t
Kyselé deště kyseliny?


Ed n kyselin
Ředění kyselin kyseliny?

 • Při ředění kyselin se uvolňuje velké množství tepla.

 • Platí pravidlo KDV – Kyselinu lijeme Do Vody (zamezíme prudkému ohřátí vody a možnému vystříknutí žíravé směsi).


Disociace ionizace kyselin
Disociace (ionizace) kyselin kyseliny?

Popisuje průběh děje, kdy kyselina ve vodném roztoku odštěpuje vodíkový iont H+.

Ze zbytku molekuly se stane anion kyseliny.

HCl ------- > H+ + Cl-

H2SO4 --------> 2H2+ SO4-2


Kysel neutr ln z sadit
Kyselý, neutrální, zásaditý kyseliny?

 • Vodíkový (oxóniový) kation způsobuje kyselost roztoku. Čím víc je v roztoku vodíkových kationtů, tím je roztok kyselejší. Naopak anionty OH-způsobují zásaditost roztoku. Pokud je v roztoku více aniontů OH- než kationtů H3O+, je roztok zásaditý. Neutrální roztok obsahuje stejný počet H3O+ a OH- iontů.


Kysel roztok
Kyselý roztok kyseliny?

 • hodně H3O+ iontů


Neutr ln roztok
Neutrální roztok kyseliny?

 • stejně H3O+ a OH- iontů


Z sadit roztok
Zásaditý roztok kyseliny?

 • hodně OH- iontů


Neutralizace
Neutralizace kyseliny?


Pravidla bezpe n pr ce s kyselinami
Pravidla bezpečné práce s kyselinami kyseliny?

 • 1. Při práci s kyselinami používáme ochranné pomůcky.

 • 2.Při ředění kyselin se uvolňuje velké množství tepla, proto vždy opatrně přiléváme kyselinu do vody.

 • 3. Při potřísnění kyselinou postižené místo omýváme proudem tekoucí vody, popřípadě je neutralizujeme roztokem jedlé sody.