Wojskowa Akademia Techniczna Ul. Gen. S. Kaliskiego 2 00-908 Warszawa - PowerPoint PPT Presentation

azia
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wojskowa Akademia Techniczna Ul. Gen. S. Kaliskiego 2 00-908 Warszawa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wojskowa Akademia Techniczna Ul. Gen. S. Kaliskiego 2 00-908 Warszawa

play fullscreen
1 / 2
Download Presentation
Presentation Description
213 Views
Download Presentation

Wojskowa Akademia Techniczna Ul. Gen. S. Kaliskiego 2 00-908 Warszawa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. SZKOLNICTWO WOJSKOWE Zostań oficerem Zostań podoficerem Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu Ul. Wojska Polskiego 86 60-628 Poznań Tel. (61) 857 53 60 www.spwlpoznan.wp.mil.pl Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie Ul. Szkoły Podchorążych Lotnictwa 5 08-521 Dęblin Tel. (81) 551 97 36, 551 97 73 www.wsosp.deblin.pl/spsp Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce 76-271 Ustka – Lędowo 1N Tel. (59) 815 15 31 www.sp.mw.mil.pl Wojskowa Akademia Techniczna Ul. Gen. S. Kaliskiego 2 00-908 Warszawa Tel. (22) 683 79 38, 683 79 39 www.wat.edu.pl Akademia Marynarki Wojennej Ul. Jana Śmidowicza 69 81-103 Gdynia Tel. (58) 626 27 35 www.amw.gdynia.pl Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych Ul. Czajkowskiego 109 51-150 Wrocław Tel. (71) 765 81 51, 765 81 62 www.wso.wroc.pl Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych Ul. Dywizjonu 303 nr 12 08-521 Dęblin Tel. (81) 883 77 33, 883 71 00 www.wsosp.deblin.pl Termin składania dokumentów do dnia 31.03.2011 r. www.wkuradom.pow.mil.pl

  2. SZKOLNICTWO WOJSKOWE • Kandydaci ubiegający się o powołanie do służby składają do komendanta szkoły: • Wniosek, • ankietę osobową, • dokument potwierdzający posiadane wykształcenie (świadectwo dojrzałości, dyplom ukończenia studiów) , • CV (życiorys), • skrócony odpis aktu urodzenia, • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, • cztery zdjęcia legitymacyjne plus jedno w wersji elektronicznej, • inne dokumenty (poświadczenia) rozpatrywane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. • Wojskowy komendant uzupełnień kieruje osobę do wojskowej komisji lekarskiej i wojskowej pracowni psychologicznej a następnie niezwłocznie przesyła do komendanta szkoły: • orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej; • opinie wojskowej pracowni psychologicznej; • dokumenty ewidencyjne osoby. Termin składania dokumentów do dnia 31.03.2011 r. www.wkuradom.pow.mil.pl