cilden un skaist pretstats n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cildenā un skaistā pretstats PowerPoint Presentation
Download Presentation
Cildenā un skaistā pretstats

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Cildenā un skaistā pretstats - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

Cildenā un skaistā pretstats. Edmunds Bērks : no hēroiskā uz briesmīgo. Angļu, īru valstsvīrs un filosofs 1756: A Vindication of Natural Society: A View of the Miseries and Evils Arising to Mankind : treatise on anarchy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Cildenā un skaistā pretstats


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
cilden un skaist pretstats

Cildenā un skaistā pretstats

Edmunds Bērks: no hēroiskā uz briesmīgo

slide3

Angļu, īru valstsvīrs un filosofs

1756: A Vindication of Natural Society: A View of the Miseries and Evils Arising to Mankind: treatise on anarchy

1757: A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful: treatise on aesthetics

1765-94: Whig member of House of Commons

Opposed absolute monarchy and supported American colonies against the king

1790: Reflections on the Revolution in France: saw French Revolution as a violent rebellion against tradition which would end in disaster.

cildenais skaistais gleznainais
Cildenais, Skaistais, Gleznainais
 • Longins, Par cildeno (AD 50)
  • Cildenā avots – kā dzirkstele starp rakstnieku un lasītāju nevis tehnika
 • Edmund Burke, Philosophical Inquiry into the Origins of Our Ideas of the Sublime and Beautiful (1757-1759)
 • Imanuels Kants.Spriestspējas kritika (1790)
  • Skaistais ir galīgs; cildenais -- bezgalīgs
edmunds b rks 1729 1797
Edmunds Bērks (1729–1797)
 • Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful (1757) ir pētījums estētikā.
 • Burke Edmund. A Philosophical Inquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and the Beautiful. Oxford University Press, 1998.
cildenais
Cildenais
 • Džons Beilijs, britu armijas ārsts, apraksta cildeno “Esejā par cildeno” (1747) “Milzīgi objekti ir par iemeslu plašām jūtām, un plašas jūtas sniedz prātam augstāku ideju par tā paša spēkiem.”

Dž. Tērners. Sniegputenis: Tvaikonis atstāj ostu, 1842.

edmund burke a philosophical enquiry into the origin of our ideas of the sublime and beautiful
Edmund Burke, A Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful
 • But painting […] can only affect simply by the images it presents; and even in painting a judicious obscurity in some things contributes to the effect of the picture; because the images in painting are exactly similar to those in nature; and in nature dark, confused, uncertain images have a greater power on the fancy to form the grander passions than those have which are more clear and determinate.
skaistais
Skaistais
 • Sievišķīgas īpašības
 • Harmonija
 • Sabiedriskums
 • pasteļtoņi
 • Jutekliskas līnijas
b rks par cildeno
Bērks par cildeno
 • Sāpīga ideja rada cildenas kaislības
 • Cildenais prātu pievērš atsevišķas pieredzes aspektam, radot acumirklīgu racionālas darbības atlikšanu
 • Ass, antisociāls, “vīrišķīgs” attēlojums, kas sastopams neskaidrības un rupja spēka jomā
cildenais1
Cildenais
 • “Patīkamas šausmas” izraisa draudīgu priekšmetu tēlojums
 • Lielāka estētiskā vērtība, ja sāpju cēlonis ir iztēle nevis reālais
 • Cildenā godinājums dabā noteiktu mākslas veidu tiešais mērķis
gleznainais
Gleznainais
 • Starpkategorija, starp cildeno un skaisto
 • Ļauj gleznotājam tēlot dabu kā “mežonīgu sakārtotību”.
gleznain raksturojums
Gleznainā raksturojums
 • Raupjums un asimetrija
 • Līnijas neregularitāte
 • Gaismas un ēnas kontrasti
 • Ainava kā laika sagrauzta Arkādija
  • Torņu drupas, sašķeltas klintis
  • Apsūnojuši krasti un līkumotas straumes
  • Kukaiņu sagrauzti vai līki koki
 • Pirmsindustriālā laikmeta nostalģiska pievilcība
filozofisks p t jums par m su cilden un skaist ideju s kotni
“Filozofisks pētījums par mūsu cildenā un skaistā ideju sākotni”
 • Bērks atšķirībā no Hačesona un Hjūma uzskata:
  • Skaistais nav mūsu apziņā, bet gan pašās lietās;
  • “Filozofisks pētījums par mūsu cildenā un skaistā ideju sākotni” ir vispārējs pārskats par tieksmēm, lietu īpašībām, kas dara tās vai nu skaistas vai cildenas un to atstāto iespaidu uz cilvēkiem.
filozofisks p t jums par m su cilden un skaist ideju s kotni1
“Filozofisks pētījums par mūsu cildenā un skaistā ideju sākotni”
 • “And my point in this enquiry is to find whether there are any principles, on which the imagination is affected, so common to all, so grounded and certain, as to supply the means of reasoning satisfactorily about them. And such principles of Taste, I fancy there are.”
filozofisks p t jums par m su cilden un skaist ideju s kotni2
“Filozofisks pētījums par mūsu cildenā un skaistā ideju sākotni”
 • Kaislības (passions):
   • Bauda(pleasure)
   • Sāpes (pain)
   • Vienaldzības stāvoklis / Labpatika (state of indifference/delight)
filozofisks p t jums par m su cilden un skaist ideju s kotni3
“Filozofisks pētījums par mūsu cildenā un skaistā ideju sākotni”

Kas ir domāts ar cildeno?

“Whatever is fitted in any sort to excite the ideas of pain, and danger, that is to say, whatever is in any sort terrible, or is conversant with terrible objects, or operates in a manner analogous to terror, is a source of the sublime. […] When danger or pain press too nearly, they are incapable of any delight, and are simply terrible; but at certain distances, and with certain modifications, they may be, and they are delightful.”

filozofisks p t jums par m su cilden un skaist ideju s kotni4
“Filozofisks pētījums par mūsu cildenā un skaistā ideju sākotni”

Jūtas, ko rada cildenais:

“Astonishment, as I have said, is the effect of the sublime in its highest degree; the inferior effects are admiration, reverence and respect.“

filozofisks p t jums par m su cilden un skaist ideju s kotni5
“Filozofisks pētījums par mūsu cildenā un skaistā ideju sākotni”

Kas tiek saprasts ar skaisto?

“(…) where women and men, and not only they, but when other animals give us a sense of joy and pleasure in beholding them”.

filozofisks p t jums par m su cilden un skaist ideju s kotni6
“Filozofisks pētījums par mūsu cildenā un skaistā ideju sākotni”

Jūtas, kas ir skaistā pārdzīvojuma rezultāts:

“By beauty I mean, that quality or those qualities in bodies by which they cause love, or some passion similar to it.”

filozofisks p t jums par m su cilden un skaist ideju s kotni7
“Filozofisks pētījums par mūsu cildenā un skaistā ideju sākotni”

Īpašības, kas liek domāt par cildeno

 • Terors
 • Tumsa, neskaidrība, neziņa
 • Grūtības: tukšums, posts, vientulība
 • Bezgalīgs plašums
 • Bezgalība
filozofisks p t jums par m su cilden un skaist ideju s kotni8
“Filozofisks pētījums par mūsu cildenā un skaistā ideju sākotni”

Kādas īpašības liek domāt par skaisto?

 • Samērojamība
 • Gludums
 • Pakāpeniskas variācijas
 • Smalkums
 • Gaišums
slide25

Edmunds Bērks

starp

un

neoklasicismu

romantismu

neo klasicisms v ersus r omanti sms
Neo-klasicisms versusromantisms

Neoklasicisms

Romantisms

Viduslaike / Austrumu ietekme

Akcents uz individuālo

Kaisles laikmets

Emocijas

Iztēle

Garīgums

Interese par eksotisko

Daba: lauku un savvaļas

Revolūcija

Sociālais taisnīgums

 • Grieķu/romiešu ietekme
 • Akcents uz sabiedrību
 • Prāta laikmets
  • Racionalitāte
  • Filozofija
  • Deisms
 • Eirocentrisms
 • Pilsētas
 • Apgaismība
 • Zinātne
slide27
Daba

Neoklasicisms

Romantisms

Specifiska

Ārpus cilvēka kontroles

Kalni, okeāni, meži

Iedvesmas un garīguma avots

Nesavaldītā daba: satraucoša/cildena

 • Vispārēja
 • Pakļauta cilvēka kontrolei
 • Dārzi
 • Miera un patvēruma pamats
 • Nesavaldītā daba: draudīga/ļauna
m kslinieks
Mākslinieks

Neoklasicisms

Romantisms

savrups

netradicionāls

amorāls

ģēnijs

pravietis

bards

 • Sociāls
 • Gaumes eksperts
 • Morāls
 • Elitārs
 • Intelektuāls
 • Kritisks
edmunds b rks
Edmunds Bērks

Cildenais

Cildenais

Kā darbības princips: starp zvērībām un komisko;

Cildenais un revolūcija (dzīvot brīvībā vai mirt);

Komiskais ir apvērsts cildenums;

 • Ekplēxis (confusion, astonishment, awe) – latv. Longins atsauce uz Sapfo.
 • Iztēle – nepārtrauktības, secības spēja;
 • Spriestspēja -- atšķirtspēja
slide31

Bibliogrāfija

Huhn T. Imitation and Society. The Persistence of Mimesis in the Aesthetics of Burke, Hogarth, and Kant. – University Park, Pennsylvania: The Pensylvania, 2004.

White S. K. Edmund Burke. Modernity, Politics, and Aesthetics. – Oxford: Rowman&liitlefield Publishers, Inc. , 2002.

Konservatīvisms

Liberālisms

Gotiskais romāns