haku hamkin vieraskielisiin koulutusohjelmiin n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Haku HAMKin vieraskielisiin koulutusohjelmiin PowerPoint Presentation
Download Presentation
Haku HAMKin vieraskielisiin koulutusohjelmiin

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Haku HAMKin vieraskielisiin koulutusohjelmiin - PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Uploaded on

Haku HAMKin vieraskielisiin koulutusohjelmiin. 2014. Sisältö. Hakukelpoisuus Hakeminen Valintaryhmät Hakemuksen liitteet Kielitodistukset Valintakokeet Tulosten julkistaminen Hakuaikataulu Lisätietoja. Vieraskieliset koulutusohjelmat syksyllä 2014. Tekniikan ja liikenteen ala

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Haku HAMKin vieraskielisiin koulutusohjelmiin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sis lt
Sisältö
 • Hakukelpoisuus
 • Hakeminen
 • Valintaryhmät
 • Hakemuksen liitteet
 • Kielitodistukset
 • Valintakokeet
 • Tulosten julkistaminen
 • Hakuaikataulu
 • Lisätietoja
vieraskieliset koulutusohjelmat syksyll 2014
Vieraskieliset koulutusohjelmat syksyllä 2014

Tekniikan ja liikenteen ala

 • Automation Engineering
 • Construction Engineering
 • Mechanical Engineering and Production Technology

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

 • International Business
mill tutkinnolla voi hakea
Millä tutkinnolla voi hakea?
 • Lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto (myös European Baccalaureate-, International Baccalaureate- ja Reifeprüfung -tutkinnot)
 • 3-vuotinen ammatillinen perustutkinto (120 ov) tai sitä vastaava aikaisempi tutkinto
 • Opistoasteen (esim. teknikko) tai ammatillisen korkea-asteen (esim. insinööri) tutkinto
 • 3-vuotiset yhdistelmäopinnot
 • Ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto
 • Ulkomainen tutkinto, joka antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin lähtömaassa
 • Alle 3-vuotisella ammatillisella perustutkinnolla (80 tai 100 ov) tai vastaavalla aikaisemmalla tutkinnolla tai alle 3-vuotisilla yhdistelmäopinnoilla voi hakea vastaavalle alalle
hakuaika 7 1 11 2 2014
Hakuaika 7.1.-11.2.2014
 • Valtakunnallinen yhteishaku osoitteessa www.admissions.fi
 • Hakuaika päättyy 11.2. klo 16.15
 • 1-4 hakutoivetta
 • Hakutoivejärjestys on sitova, eikä sitä voi muuttaa hakuajan päättymisen jälkeen
mill perusteella opiskelijat valitaan
Millä perusteella opiskelijat valitaan?

Koulumenestyspisteiden ja valintakokeen perusteella:

 • Suomalaisella yo-tutkinnolla (myös abit) hakevat
 • Suomessa suoritetulla IB- ja RP-tutkinnolla (myös abit) tai Eurooppa-koulujen EB-tutkinnolla (myös abit) hakevat

Pelkän valintakokeen perusteella:

 • Suomalaisella ammatillisella tutkinnolla hakevat
 • Ulkomaisella todistuksella hakevat
mist arvosanoista saa koulumenestyspisteit
Mistä arvosanoista saa koulumenestyspisteitä?

Tekniikan ja liikenteen ala

 • Pisteitä saa kolmesta ylioppilastutkintotodistuksen arvosanasta:
  • äidinkieli
  • englanti
  • matematiikka tai fysiikan / kemian ainereaali

ja lukion päättötodistuksen keskiarvosta

slide8

DegreeProgramme in International Business

 • Pisteitä saa kolmesta ylioppilastutkintotodistuksen arvosanasta:
  • äidinkieli
  • englanti
  • reaali tai matematiikka

ja lukion päättötodistuksen keskiarvosta

HUOM: Ammatillisella tutkinnolla hakevat valitaan pelkän valintakokeen perusteella.

slide9

Kuinka abi merkitsee arvosanansa?

 • Abien ei tarvitse merkitä yo-arvosanoja hakulomakkeeseen arvosanat-kohtaan; ne saadaan suoraan yo-tutkintolautakunnasta.
 • Abit merkitsevät lukion päättötodistuksen keskiarvonsa ja jos siihen tulee muutos, tulee asiasta ilmoittaa hakutoimistoon kirjallisesti 16.5. mennessä.
 • IB-abit merkitsevät keskiarvoksi 0.00.
slide10

Mitä liitteitä pitää lähettää?

 • Ylioppilastutkinnolla tai suomalaisella ammatillisella perustutkinnolla hakevan ei tarvitse toimittaa liitteitä hakemukseensa.
 • Suomalaisella ammatti- tai erikoisammattitutkinnolla hakevien tulee toimittaa kopio tutkintotodistuksesta 21.2.2014 mennessä ensimmäisen hakutoiveen amk:n hakutoimistoon.
 • IB-abien tulee toimittaa Predicted Grades -kopio keskiarvoineen, RP-abien tutkintotodistus -kopio ja EB-abien kopio väliaikaisesta todistuksesta 16.5.2014 mennessä hakutoimistoon.
 • Ulkomaisella tutkinnolla hakevan tulee toimittaa kopio tutkintotodistuksesta (+virallinen käännös) hakutoimistoon 21.2.2014 mennessä.
slide11

Kielitodistukset: tarvitaanko niitä?

 • Hakijoilla, jotkaovatEU/ETA-maiden kansalaisiaeitarvitse olla tehtynäkielitestiä: kielitaitotestataanvalintakokeenyhteydessä.
 • Hakijoiden, jotkaeivät ole minkään EU/ETA-maankansalaisiajahakevatulkomaillasuoritetullatutkinnolla, tuleetoimittaatodistusriittävästäkielitaidosta* ensimmäisenhakutoiveenamk:nhakutoimistoon 21.2.2014 mennessä.

*Listahyväksytyistäkielitodistuksista: www.hamk.fi/applicationfulltime

slide12

Valintakokeet

 • Joihinkin valintakokeisiin on olemassa ennakkomateriaali, joka julkaistaan etukäteen ammattikorkeakoulujen nettisivuilla.
 • Valintakokeesta on saatava vähintään 30/100 pistettä voidakseen tulla valituksi.
 • Kielikoe arvioidaan hyväksytty/hylätty-asteikolla. Kielikokeesta on saatava hyväksytty voidakseen tulla valituksi.
slide13

23.4.2014 DP in International Business

 • Valintakokeeseen sisältyy matemaattis-loogista päättelykykyä mittaava osio, ryhmäkeskustelu, essee ja monivalintatehtävä.
 • Valintakokeessa on kaikille hakijoille pakollinen kielikoe, josta ei voi saada vapautusta.
 • Valintakokeen ennakkomateriaali julkaistaan osoitteessa www.hamk.fi/applicationfulltime tammikuussa 2014.

24.4.2014 Tekniikan ja liikenteen alan koulutusohjelmat

 • Valintakokeessa mitataan loogista päättelykykyä sekä matematiikan, fysiikan/kemian perusosaamista.
 • Valintakokeessa on kaikille hakijoille pakollinen kielikoe, josta ei voi saada vapautusta.
slide14

Tulosten julkistaminen

 • Tulokset julkistetaan aikaisintaan 27.5.2014 javiimeistään 15.7.2014.
 • Hakijalle tarjotaan vain yhtä opiskelupaikkaa / yhteishaku hakutoivejärjestyksen ja valintapisteiden perusteella, alemmat toiveet peruuntuvat.
 • Opiskelupaikka on vastaanotettavatiistaihin 29.7.2014 klo 16.15mennessä.
slide15

Hakija voi halutessaan jonottaa yhteen ylemmän hakutoiveen koulutukseen (jonotusoikeus päättyy 12.8.2014).

 • Hakijoiden, joiden ei ole tarvinnut lähettää todistuskopioitaan hakuaikana, tulee toimittaa kopiot todistuksista opiskelupaikan vastaanottoilmoituksen yhteydessä.
 • Alkuperäiset todistukset tarkastetaan kahden ensimmäisen opiskeluviikon aikana.
slide16

Yhden korkeakoulupaikan sääntö

 • Hakija voi ottaa vastaan vain yhdenuudenkorkeakoulupaikan vastaan yhden lukukauden aikana.
 • Lukukausi = 1.8. - 31.12. / 1.1. - 31.7.
 • Koskee vain niitä koulutuksia, jotka ovat mukana yhteishauissa (sekä amk-yhteishaut että yo-yhteishaku).
 • Uudesta opiskelupaikasta poissaolevaksi ilmoittautunut ei voi ottaa toista uutta paikkaa vastaan saman lukukauden aikana.
lis tietoja
Lisätietoja
 • www.hamk.fi/applicationfulltime
 • www.admissions.fi
 • HAMKin Koulutustarjonta 2014 -esite
 • HAMK hakutoimisto: 03 646 4503, admissions@hamk.fi
slide19

Bachelor of Business Administration (BBA)

in International Business

www.hamk.fi/ib

Contact: va-studentaffairs@hamk.fi

Bachelor of Engineering (BEng)

in Automation Engineering

www.hamk.fi/automationengineering

Contact: va-studentaffairs@hamk.fi

in Construction Engineering

www.hamk.fi/constructionengineering

Contact: construction@hamk.fi

in Mechanical Engineering and Production Technology

www.hamk.fi/mecheng

Contact: programme.me@hamk.fi