Gimnazjum im. Anny nakwaskiej w małej wsi - PowerPoint PPT Presentation

azana
gimnazjum im anny nakwaskiej w ma ej wsi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gimnazjum im. Anny nakwaskiej w małej wsi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gimnazjum im. Anny nakwaskiej w małej wsi

play fullscreen
1 / 20
Download Presentation
Gimnazjum im. Anny nakwaskiej w małej wsi
173 Views
Download Presentation

Gimnazjum im. Anny nakwaskiej w małej wsi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Gimnazjum im. Anny nakwaskiej w małej wsi Projekt „20 lat wspólnie”

 2. Nasza gmina • Gmina Mała Wieś -(do 1948 gmina Święcice ) - gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie płockim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie płockim. • Według danych z 31 grudnia 2009 r. gminę zamieszkuje 6297 osób. • Wójtem jest Wojciech Józef Zmysłowski. • Według danych z roku 2002 gmina Mała Wieś ma obszar 108,91 km², w tym: • * użytki rolne: 74% • * użytki leśne: 16% • Gmina stanowi 6,05% powierzchni powiatu.

 3. Rys Historyczny • Dzieje wielu miejscowości wchodzących w skład gminy Mała Wieś sięgają średniowiecza. W kilku wsiach, m. in. Arciszewie, Podgórzu, Dzierżanowie, Święcicach odnaleziono pozostałości cmentarzysk z XI – XII w. W Podgórzu archeolodzy odkryli ślady osady, być może jeszcze z czasów kultury łużyckiej. W średniowieczu powstawały w okolicy pierwsze drewniane kościoły oraz grody, których pozostałości w postaci kopców ziemnych można oglądać w Orszymowie i Wilkanowie. Okoliczne wioski dzieliły losy całego Mazowsza oraz piastowskiej i jagiellońskiej Polski. Często były to dzieje burzliwe, o czym świadczy choćby przykład orszymowskiego grodu, zdobytego i spalonego przez Litwinów w 1258 r. Na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych nasze okolice jako część Ziemi Wyszogrodzkiej powróciły do Korony Polskiej. Wioski były własnością królewską, biskupią, a przede wszystkim znajdowały się w rękach drobnej szlachty. Dziedziczone, dzielone, sprzedawane często zamieniały właścicieli. W czasach Rzeczpospolitej Obojga Narodów miejscowi szlachcice chętnie uczestniczyli życiu politycznym. Byli również fundatorami kościołów. Po II rozbiorze Polski w 1793 r. okolice Małej Wsi przypadły na kilkanaście lat Prusom, a następnie po okresie napoleońskim i kongresie wiedeńskim stały się aż do pierwszej wojny światowej częścią zaboru rosyjskiego- na przełomie XIX i XX w. należały do powiatu płockiego guberni płockiej. Większość wsi należała w tym okresie do gminy Święcice, której urzędnicy mieli swą siedzibę w Wilkanowie. Lata 60-te XIX wieku wraz z klęską powstania styczniowego przyniosły chłopom upragnioną własność ziemi. Następne dziesięciolecia to okres łączący na wsi tradycyjny tryb życia i system wartości ze zjawiskami zupełnie nowymi, takimi jak uprzemysłowienie. W ostatnich latach XIX w. na granicy Niździna i Małej Wsi powstała cukrownia. Stale wzrastała również liczba ludności, np. parafia Orszymowo w 1780 r. liczyła 1850 mieszkańców, natomiast w 1913 r. było ich już ponad cztery tysiące. Największe wsie Święcice, Dzierżanowo, Nakwasin, liczyły ponad 300 mieszkańców. Powstały również dwie nowe Przykory i Ściborowo. Czasy niewoli pozostawiły bolesne ślady związane z przegranymi walkami o niepodległość, takie jak mogiła z powstania styczniowego w Dzierżanowie. Również obie wojny światowe były bardzo trudnym okresem w dziejach okolicznych miejscowości. W lipcu 1915 r. wycofujący się Rosjanie spalili kilkanaście wiosek i dworów, towarzyszyła temu masowa ucieczka mieszkańców. Jednym z pierwszych akordów września 1939 r. była śmierć kilku harcerzy w potyczce z Niemcami na polach Podgórza.

 4. Jak powstało nasze gimnazjum? „Czy miał Pan jakieś problemy we wspomnianym tworzeniu gimnazjum?” „Oczywiście. Kiedy gimnazjum zaczęło swoją działalność mieliśmy 104 uczniów, którzy byli w 4 klasach. Mieliśmy do dyspozycji zaledwie 3 sale lekcyjne – nie było pokoju nauczycielskiego, gabinetu dyrektora. Było jedno pomieszczenia, które miało wiele funkcji. Budowa gimnazjum rozpoczęło się w 2001 roku, a zostało oddane do użytku w 2003 roku. Do tego czasu gnieździliśmy się w szkole podstawowej. Pracowało się bardzo ciężko. Pierwsza pracowania jaka mieliśmy – to była pracownia komputerowa – 10 Macintoshy. Rewelacja! Niestety kiedy wprowadziliśmy się do nowego gimnazjum – ukradli nam te komputery. Nie było jeszcze alarmów… Przez 3 lata z rzędu organizowaliśmy kursy komputerowe. Za każdy kurs dostawaliśmy 15 00 zł, które przeznaczaliśmy na wynagrodzenie dla nauczycieli prowadzących kurs, a resztę przeznaczaliśmy na zakup sprzętu. Pamiętam, jaka radość panowała, gdy kupiliśmy laptopa. W 2006 roku przed odejściem założyłem drugą pracownię. Potem jeszcze trzecią tą do biblioteki multimedialnej. Nigdy nie narzekaliśmy na małą ilość komputerów. Jednak mieliśmy małą ilość książek. Podczas Dni Gminy Mała Wieś do mojego gabinetu przyszła pewna pani Magdalena Bielicka. Przyjechała z Warszawy i przedstawiła się jako prezydent klubu Lyons Club Warszawa. Ich hasłem było „czyń dobrze”. Ona zaproponowała, że dla naszej szkoły coś by zrobiła. Specjalnie dla nas zorganizowali spektakl w Teatrze na Rampie w Warszawie, z którego dochód został przeznaczony na potrzeby gimnazjum. Było o tym bardzo głośno. Pamiętam była to suma 13-15 tysięcy złotych, co starczyło zupełnie na książki. Powoli nasze gimnazjum zaczęło się doposażać. Jednak ciągle potrzebne są pieniądze. Zamiast skupiać się na tym, co jest na zewnątrz, np. na ogrodzeniu, woleliśmy dobrze wyposażyć szkołę. Kupiliśmy na przykład keyboard Korga, który wspaniale służy nam do dziś. „ Fragment wypowiedzi dyrektora gimnazjum w latach 1999-2006 pana Andrzeja Barcińskiego.

 5. Czy dostrzega pan/pani jakieś zmiany w naszej miejscowości w ciągu ostatnich 20 lat? • Przede wszystkim ja dostrzegam jedną zasadniczą zmianę: ludzie całkowicie inaczej pojmują estetykę otoczenia. • Są lepsze perspektywy do życia . Powstały nowe drogi , które ułatwiły komunikację miejską . Powstały linie autobusowe , które również ułatwiły nam poruszanie się po okolicy. Do każdego gospodarstwa zostały doprowadzone wodociągi , jak i również śmietniki , które ułatwiły składanie śmieci , po czym są one wywożone na wysypiska. Rozwinęła się również telekomunikacja , prawie do każdej posesji podłączono Internet i telefony stacjonarne , co ułatwiło kontakt ze światem. Wydaje mi się , że to są największe zmiany, które ułatwiły nam życie. • Mnóstwo asfaltu położonego w naszej gminie, także kanalizacja. Ja obserwuję także zmiany w stylu życia mieszkańców-20 lat temu było przywiązanie do miejsca zamieszkania, od czego teraz się odchodzi. • Widocznymi na pierwszy rzut oka zmianami są: rozbudowanie Małej Wsi (szczególnie w stronę Płocka)-powstanie nowego osiedla domków jednorodzinnych, gdzie wcześniej były pola uprawne, po upadku słynnego GS-u zniknął bar „Pod Jeleniem” , na którego miejscu została zbudowana lecznica weterynaryjna, upadła cukrownia- bardzo potężny zakład, z którego Mała Wieś słynęła, powstało wiele kilometrów dróg w stronę okolicznych wsi, pojawiły się chodniki. (Wypowiedzi pochodzą z fragmentów wywiadów ) Zakrzewo

 6. Czy powstały nowe instytucje ? • W 1997 roku powstał Gminny Ośrodek Kultury, w 1999 roku postało gimnazjum, następnie nowe banki, w 2000 roku powstało Gminne Centrum Informacji , powstały nowe firmy- usługi, handel, dużo film budowlanych. Pojawiły się także organizacje pozarządowe- m.in. działające w Zakrzewie Stowarzyszenie „Bliżej siebie”. • Na miejscu szkoły , która została przeniesiona do Podgórza, powstał Dom Pomocy Społecznej , który funkcjonuje do dziś . Jest on miejsce zamieszkania wielu osób , ośrodkiem pracy , ale również miejsce gdzie odbywają się liczne imprezy , na które może przyjść każda zainteresowana osoba. • Powstał dom kultury na miejscu ówczesnego GS-u , gdzie był sklep odzieżowy. Rozbudowała się szkoła, powstała hala sportowa, rozbudował się ośrodek zdrowia- kiedyś był bardzo mały, powstały dwa bloki, rozbudował się urząd gminy- kiedyś był mniej więcej jak przeciętny dom piętrowy. Powstał market oraz lecznica weterynaryjna. Powstała także dwa lata temu sala bankietowa w miejscu starej świetlicy i domu strażaka. (Wypowiedzi pochodzą z fragmentów wywiadów ) Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie Gminne Centrum Informacji

 7. Czy estetyka naszej miejscowości zmieniła się ? • Z tym jest coraz lepiej, dba się o zieleń. Zauważamy małe, ale jednak zmiany w wyglądzie parku, o który zaczyna się dbać. Istnieje projekt renowacji parku, ale póki co, własnymi środkami przeprowadzamy jakieś zmiany. Skwerki są w miarę zadbane. Powstały chodniki. • Tak, każdy bardziej dba o swoją posesję. Są ładnie pomalowane domy, bloki. Wszystko o wiele lepiej się prezentuje. • No zmieniła się bardzo. Zwłaszcza domy, które zostały wyremontowane. Nie wszystkie, ale nic nie zrobimy, jeżeli niektóre bloki – wspólnoty, nie mają pieniędzy na remonty. Estetyka jednak poprawiła się na duży plus. (Wypowiedzi pochodzą z fragmentów wywiadów ) Park w Małej Wsi

 8. Czy jakość środowiska naturalnego poprawiła się ? Czy rozwinęła się turystyka ? • Tak , wyznaczono szlaki turystyczne , w miejscach dużego skupiska osób postawiono tablice , które przedstawiają mapę okolicy i historię . Nasza okolica leży nad Wisła , a wiec są miejsca chronione , w których przyjemnie można spędzić wolny czas. Duży teren naszej okolicy zajmują lasy , które przyciągają turystów . • Ależ to jest niemalże najbardziej widoczną zmianą. Przede wszystkim kanalizacja, segregacja jest od wielu lat powszechna. Następuje likwidacja dzikich wysypisk śmieci. Niestety odczuwalne jest palenie plastików, szczególnie przy sklepach. Ale na plus- edukacja ekologiczna(w formie rozrywki), utworzenie ścieżki ekologicznej, coroczna akacja wymiany odpadów na drzewka, konkursy ekologiczne. • Tak, pod tym względem dużo się zmieniło. Nikt już nie wyrzuca śmieci byle gdzie. Na terenie Małej Wsi są pojemniki do segregacji śmieci. (Wypowiedzi pochodzą z fragmentów wywiadów ) Wisła w Zakrzewie

 9. Czy są jakieś osiągnięcia z których jest Pan/pani dumna ? • Z kościoła, cmentarza, co jest ważne dla starszych ludzi. Nowy ośrodek zdrowia, jest dużo sklepów, rynek. • Zadowolona jestem z tego , że kraj się rozwija , nie w każdej dziedzinie , ale na pewno widać znacznie różnice , niż kilkanaście lat temu. Wydaję mi się, że powinno być więcej instytucji , w których mogłaby spotykać się młodzież i osoby starsze , aby móc spędzić czas w gronie znajomych . Również powinno powstać więcej miejsc rozrywki , ale każdy mógł znaleźć ciekawe zajęcie dla siebie. • Do tych znaczących dla mnie osiągnięć można zaliczyć: powstanie hali sportowej dostępnej dla wszystkich mieszkańców, działalność Gminnego Ośrodka Kultury- jestem z tego bardzo zadowolony, bo jest to bardzo fajna rzecz dla młodzieży, powstał klub sportowy „Spójnia Mała Wieś” , kiedyś pod nazwą „Grot”, można czasami iść w niedzielę na mecz. (Wypowiedzi pochodzą z fragmentów wywiadów ) Urząd Gminy w Małej Wsi

 10. Czy bezrobocie zwiększyło się? Czy powstały nowe zakłady pracy? • Bezrobocie na pewno się zwiększyło z powodu upadku cukrowni. Większość instytucji i ludzi miało utrzymanie z cukrowni- tam pracowało około 130 ludzi na stałe, a w kampanii w granicach 300 osób. Na pewno obecnie jest większe bezrobocie, ludzie są zmuszeni do poszukiwania pracy poza miejscem zamieszkania, 100-200 km od domu. • Najbardziej namacalną zmianą, która mocno odcisnęła się piętnem, była likwidacja cukrowni. Decyzja, która zapadła nie na szczeblu gminny, ale na szczeblu centralnym. Były to jakieś umowy unijne, które mówiły o ograniczeniu produkcji cukru w Polsce. To są jednak tylko zasłyszane przeze mnie rzeczy. Faktem jest, że na terenie cukrowni można było coś stworzyć. Natomiast na dzień dzisiejszy są tam tylko magazyny i nie wiadomo, co za moment stanie się z tą cukrownią. (Wypowiedzi pochodzą z fragmentów wywiadów ) Cukrownia w Małej Wsi

 11. Ścieżka dydaktyczno-ekologiczna „W dolinie Ryksy” Nazwa jest nieprzypadkowa, zgodnie z nią szlak wiedzie w dorzeczu rzeczki Ryksy, która przemierza całą gminę od Święcic do Zakrzewa, my zaś wierzymy w to, że w przyszłości tak samo przemierzy całą gminę szlak ścieżki „W Dolinie Ryksy”. Historia jej tworzenia toczy się już od paru ładnych lat. Rozpoczęło ją kilkuosobowe grono, które opracowało projekt trasy i przystanków. Następnie „dzikie” rajdy organizowane były przy różnych okazjach przez GOK i szkoły; trasa opisana została w projekcie „A szlak by to trafił…” realizowanym przez Stowarzyszenie „Bliżej Siebie”, a rok temu za sprawą projektu w Szkole Podstawowej w Małej Wsi udało się wykonać 8 tablic informacyjnych. W roku bieżącym za sprawą Stowarzyszenia „Szansa na Rozwój” pozyskaliśmy środki z budżetu Województwa Mazowieckiego na utworzenie szlaku oraz druk folderów informacyjnych, co nie udałoby się bez współudziału Nadleśnictwa Płock (Leśnictwa Brody i Podgórze), Urzędu Gminy i szkół.Wracając do uroczystości otwarcia, była plenerowa i bardzo turystyczna, ale uświetnili ją leśnicy w pięknych galowych mundurach, dyrektorzy Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum oraz pracownicy Urzędu Gminy. Odsłonięcia pierwszej tablicy informacyjnej zawieszonej na budynku GOK dokonali z-ca nadleśniczego Pan Marek Włoczkowski oraz prezes stowarzyszenia Pan Mariusz Marciniak. Rajd „W dolinie Ryksy” Tablica informacyjna „W dolinie Ryksy”

 12. Kiedyś i dziś Kościół w Zakrzewie

 13. Sala bankietowa Świetlica

 14. Przedszkole w Małej Wsi

 15. Sport w gminie Mała Wieś Boisko sportowe Hala sportowa w Małej Wsi

 16. Kultura w gminie Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Małej Wsi „Dni Gminy Mała Wieś” Dworek w Podgórzu

 17. Ochrona środowiska Oczyszczalnia ścieków w Małej Wsi Segregacja odpadów

 18. Komunikacja wiejska • Powstały nowe drogi, wiele miejscowości zyskały drogi asfaltowe . Niestety brak ścieżek rowerowych, ale to chyba nie jest taka straszna rzecz, ponieważ te wszystkie boczne drogi w naszej gminie sprzyjają wycieczkom rowerowym. Droga asfaltowa w Niździnie Droga asfaltowa w Gałkach

 19. Piękne zakątki naszej gminy Park w Małej Wsi Teren nad Wisłą w Zakrzewie Zachód słońca nad Wisłą

 20. Nad projektem pracowały uczennice klasy IIId : -Dominika Bartosińska -Joanna Pieńkowska -Katarzyna Nowacka -Karolina Szeligowska -Martyna Figurska -Jowita Grzelak -Sylwia Grzelak