Vlastn hodnocen koly
Download
1 / 12

- PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on

Vlastní hodnocení školy. Základní škola Uničov, Haškova 211 Mgr. Svatopluk Vlk. Vyhláška 15/2005 Sb. § 8, odst. 2. Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy jsou vždy: a) podmínky ke vzdělávání, b) průběh vzdělávání,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - azalia-kemp


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vlastn hodnocen koly

Vlastní hodnocení školy

Základní škola Uničov, Haškova 211

Mgr. Svatopluk Vlk


Vyhl ka 15 2005 sb
Vyhláška 15/2005 Sb.

§ 8, odst. 2.

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy jsou vždy:

a) podmínky ke vzdělávání,

b) průběh vzdělávání,

c) podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání,

d) výsledky vzdělávání žáků a studentů, v případě středních škol a vyšších odborných škol také uplatnitelnost absolventů na trhu práce,

e) řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,

f) úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům


Zdroje vlastn ho hodnocen
Zdroje vlastního hodnocení

 • Dokumentace školy

  • Ekonomická dokumentace (rozpočty, inventury, …)

  • Dokumentace školy

  • Projekty a žádosti

  • Personální dokumentace

 • Práce žáků

 • Dotazník r-u-ž


Hodnocen oblasti
Hodnocené oblasti

 • V prvním hodnocení jsme se snažili postihnout všechny oblasti v co nejširší rovině

 • Připravujeme nové podoblasti se zaměřením na specifika naší školy s širokou platformou zainteresovaných skupin

 • Hodnocení nejen na základě dotazníků, ale široké diskuse s aktéry výchovně vzdělávacího procesu (zástupci rodičů, žáků,…)


Struktura oblast hodnocen
Struktura oblastí hodnocení

 • Zdroje a podklady

 • Popis výchozího stavu

 • Stanovené cíle

 • Plnění cílů

 • Dobré výsledky (popis úspěšnosti a zdůvodnění neúspěšnosti, závěry)


Dotazn k r u
Dotazník R-U-Ž

 • Dotazník pro učitele, rodiče, žáky (1.stupeň a 2.stupeň)

 • Hlavní zdroj informací

 • Zpracován školním psychologem

 • Elektronické vyplnění i hodnocení

 • Škála otázek

  • Uzavřených (ano, spíše ano, spíše ne, ne)

  • Otevřených (zaměřeno na klíčová slova a jejich četnost v textu)


Vazby
Vazby

Vlastní hodnocení má úzkou vazbu na:

 • Koncepční materiály zřizovatele

 • Dlouhodobou koncepci školy

 • Výroční zprávy

 • Vztahy mezi komunitami působícími na školu

 • Vlastní aktivitu školy


Co n m dalo
Co nám dalo?

 • Spoustu práce

 • Uvědomění si řady vlastních předností i nedostatků

 • Možnost podívat se na sebe a školu cizíma očima ( a to někdy dost kriticky)

 • Pochopit očekávání zainteresovaných skupin

 • Možnost připravit se na změnu


Co n m vzalo
Co nám vzalo?

 • Čas a iluze (alespoň zpočátku)

 • Přesvědčení, že to co děláme dobře i dobré je


Pohled na vlastn hodnocen
Pohled na vlastní hodnocení

 • Po hlubším pochopení může být zajímavým materiálem (pokud bude opravdu sloužit pro prezentaci školy)

 • Většina údajů je již obsažena ve výroční zprávě a jejím vhodným doplněním může tento materiál plnit funkce 2 v 1

 • Administrativní zátěž školy (bez hlubšího pochopení a pořádné kampaně)

 • Bez aktivního zapojení ostatních aktérů v procesu vzdělávání (rodiče, žáci, zřizovatel, ostatní komunity) zbytečný dokument


Z v r
Závěr

 • Chybí vysvětlení smyslu a významu

  • Náprava: propagační a mediální kampaň

 • Vzdělání zpracovatelů

  • Náprava: semináře a školení

 • Síla a ochota škol k další administrativě

  • Náprava: úprava normativů

 • Zúčastněnost dalších partnerů

  • Náprava: netuším


Vlastn hodnocen koly1

Díky za pozornost

Vlastní hodnocení školy

Základní škola Uničov, Haškova 211

Svatopluk Vlk