Download
utrecht law college n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Utrecht Law College PowerPoint Presentation
Download Presentation
Utrecht Law College

Utrecht Law College

161 Views Download Presentation
Download Presentation

Utrecht Law College

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Utrecht Law College

  2. Pijlers Utrecht Law College • Selectie gemotiveerde en ambitieuze studenten aan de poort • Instroom per college van 75 à 100 studenten • Regulier bachelorprogramma • Verplichte extra studie-gerelateerde activiteiten • Learning en social community • Nauwe band met afnemend veld • Prestatie-eisen • Bul + getuigschrift

  3. Selectiecriteria • Aantoonbaar bewuste keuze voor de rechtenstudie en het Utrecht Law College; • Ambitie en in staat om goede studieresultaten te behalen; • Gemotiveerd en in staat om binnen dit honoursprogramma te studeren; • Academische nieuwsgierigheid, zoals op zoek gaan naar achtergronden; • Verantwoordelijkheid willen dragen voor de eigen opleiding en bereidheid om een bijdrage te leveren aan het college; • Aantoonbare interesse in het organiseren en bijwonen van extra (studie)activiteiten.

  4. Twee colleges Cohort 2012/2013 • aantalaangemeldestudenten: 204 • aantalgeselecteerdestudenten: 120 • aantalzij-instromers: 15 • uitvalbinneneenjaar: 20 Cohort 2013/2014 • aantalaangemeldestudenten: 276 • aantalgeselecteerdestudenten: 170 • aantalzij-instromers: 12 • uitvalbinneneenjaar: nu 14

  5. Learning Community • Werkgroepen met studenten van eigencollege • Eigen docententeam, gezamenlijkoverleg over inhoud en studenten • Extra aandachtvoor de praktijk: o.a. oefenrechtbank, ministages en excursies • Zelfonderwerpenaandragenénorganiseren van modules; • Extra contacturen: verdiependewerkgroepbijeenkomsten; extra aandachtvooronderzoek.

  6. Social Community • Eigen studieruimtes • Mentoren • Introductiekamp • Studiereizen • Commissies • Workshopbegeleiders • Twee jaarbijelkaar

  7. Enkele resultaten • Rendement • 85% van instroom afgestudeerd binnen 4 jaar • 70% binnen 4 jaar met ULC-getuigschrift • 46% landelijk gemiddelde • Reputatie • pleitwedstrijden, prijzen • afnemend veld • research master • Toekomst • Uitbreiding colleges • Afbouw reguliere opleiding