Olioiden välinen yhteistyö
Download
1 / 20

Tietojärjestelmän rakenne Lähde: Jalasoja, Kirsti sys43D-materiaali - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

Olioiden välinen yhteistyö Oliokeskeisen/-pohjaisen järjestelmän toiminta on olioiden välistä vuorovaikutusta, tapahtumia ja tapahtumaketjuja. "meidän" atk-systeemi. Tietovarasto. Ohjelma. TKHJ. Käyttöliittymä näyttö& raportti keskustelut. Toiminnot Tietojen- käsittely- tehtävät.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tietojärjestelmän rakenne Lähde: Jalasoja, Kirsti sys43D-materiaali' - ayoka


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Olioiden välinen yhteistyöOliokeskeisen/-pohjaisen järjestelmän toiminta on olioiden välistä vuorovaikutusta,tapahtumia ja tapahtumaketjuja

sys48D/Valsta


Tietoj rjestelm n rakenne l hde jalasoja kirsti sys43d materiaali

"meidän" atk-systeemi

Tietovarasto

Ohjelma

TKHJ

Käyttöliittymä

näyttö&

raportti

keskustelut

Toiminnot

Tietojen-

käsittely-

tehtävät

Tietokantakyselyt ja

Päivityk-set

Tietokanta

Tietokanta

määritykset

Tietojärjestelmän rakenneLähde: Jalasoja, Kirsti sys43D-materiaali

sys48D/Valsta


Rational unified process
Rational Unified Process

RUP-malli (Rational Unified Process Fundamentals Student Manual 2001: 2.12)

suomennos: Rational Finland

sys48D/Valsta


Vuorovaikutus
Vuorovaikutus

on käyttötapauksen olioiden kommunikaatiota: palvelupyyntöjä ja niihin vastaamista.

Palvelut pyydetään viestien muodossa.

UML:ssä olioiden välistä vuorovaikutusta kuvataan

 • skenaariolla ja joko

 • yhteistyökaaviolla (collaboration diagram) tai

  viestiyhteyskaaviolla (sequence diagram).

sys48D/Valsta


K ytt tapaus ja toimija use case actor
Käyttötapaus ja toimija(use case, actor)

Käyttötapaus

 • vastaa sille määritellyistä järjestelmän palveluista

 • on peräkkäisten tapahtumien sarja

 • kuvaa toimintaa tietotarpeineen

  Käyttötapauksella on vähintään yksi toimija, joka

 • kommunikoi järjestelmän kanssa

 • on olio: joko ihminen tai toinen järjestelmä

sys48D/Valsta


Yhteisty malli
Yhteistyömalli

 • Olioiden välinen yhteistyömalli vastaa annettua käyttötapausta ja sen käyttötilannetta.

 • Käyttötilanteesta laadittu skenaario kuvaa toimijan ja järjestelmän vuoropuhelun sekä tapahtumien kulun.

 • Skenaario kuvaa käyttötapauksen tiettyä käyttötilannetta ja tapahtumat eli palvelupyynnöt etenevät käyttötilanteen vaatimassa järjestyksessä.

 • Yhteistyökaavio kuvaa skenaarion mukaisen tapahtumien kulun oikeassa järjestyksessä. Yhteistyökaaviossa kaikki yhteistyöhön osallistuvat osapuolet (oliot) on kuvattu ja kuvaus on UML:n mukainen. Olioiden attribuutit ja operaatiot ovat palvelupyyntöjen mukaiset.

sys48D/Valsta


Skenaario
Skenaario

on käyttötapauksen käyttötilanteen käsikirjoitus. Siinä kuvataan toimijan ja käyttötapauksen välinen vuoropuhelu toimenpiteiden sarjana.

Yhteistyökaavio

tarkentaa käyttötapauksen toimintaa. Siinä kuvataan sekä skenaarion mukainen vuoropuhelu että käyttötapauksen palvelupyynnöt liiketoiminta- eli kohdeolioille.

sys48D/Valsta


K ytt tapauskaavio k ytt tapauskartta helia esimerkki ks ulla vanhanen 28 2 2002 k ytt tapaukset 4
Käyttötapauskaavio, käyttötapauskartta (Helia)- esimerkki ks. Ulla Vanhanen (28.2.2002) Käyttötapaukset: 4

Tilausten käsittely

tarkasteltava käyttötapaus, jolle kuvataan käyttötilanteita

sys48D/Valsta


K ytt tapausesimerkki tilausten sy tt yleiskuvaus
KäyttötapausesimerkkiTilausten syöttö, yleiskuvaus

Toiminto palvelee uusien tilausten tallentamista atk-järjestelmään. Toimija antaa järjestelmälle tilaavan asiakkaan ja tilattavien tuotteiden tunnistetiedot sekä kunkin tilattavan tuotteen tilatun määrän. Järjestelmä näyttää tuotekohtaiset saatavuustiedot. Lopputuloksena on uusi tallennettu tilaus.

Toimijana on myyntisihteeri.

sys48D/Valsta


Tilausten sy tt perustoimintatapa k ytt tapauskuvaus esimerkki tarkemmin ks vanhanen 2002
Tilausten syöttö, perustoimintatapaKäyttötapauskuvaus-esimerkki (tarkemmin ks. Vanhanen 2002)

 • Toimija hakee asiakkaan tiedot; hakuperuste: numero, nimen alku, aakkostunnus.

 • Järjestelmä näyttää asiakkaan tiedot (tunnus, nimi, toimitusosoite, yhteyshenkilön nimi ja puhelin, maksuehdon, toimitusehdon, toimitustavan, alennus% ja maksuhäiriön, jos on.

 • Toimija antaa tilauksen tiedot: haluttu toimituspvm.

 • Toimija hakee tilattavan tuotteen; hakuperuste: tunniste tai nimen alku.

 • Järjestelmä näyttää tuotteen tiedot: tunniste, nimi ja toimitettavissa oleva määrä, myyntihinnan ja –yksikön ja laskee asiakkaan alennuksen per myyntiyksikkö.

 • Toimija syöttää tilattavan määrän.

 • Järjestelmä laskee ja näyttää tilatun arvon ja koko tilauksen kumulat. arvon. (Tilauksen syöttö jatkuu kohdasta 4, jos tilataan lisää tuotteita).

 • Toimija hyväksyy tilauksen.

 • Järjestelmä antaa tilaukselle numeron ja ilmoittaa, että tilaus on tallennettu järjestelmään.

sys48D/Valsta


K ytt tapauskaavio riippuvuuskaavio esimerkki tilausten sy tt versio 0 1
Käyttötapauskaavio, riippuvuuskaavio-esimerkkiTilausten syöttö, versio 0.1

sys48D/Valsta


K ytt tilanne esimerkki m rityksen testitapaus
Käyttötilanne-esimerkki (määrityksen testitapaus)

Asiakkaan yhteyshenkilö soittaa myyntisihteerille tehdäkseen tilauksen. Asiakkaan tiedot löytyvät järjestelmästä. Hakuperusteena käytetään asiakasnumeroa. Asiakkaalla ei ole maksuhäiriöitä.

Asiakas tilaa kolmea tuotetta, kutakin eri määrän. Tuotteet löytyvät järjestelmästä ja niitä on tarpeeksi, jotta tilaus voidaan tehdä. Asiakas tietää tilattavien tuotteiden tuotetunnukset, joten järjestelmä hakee tuotetiedot tunnusten avulla.

sys48D/Valsta


Skenaarioesimerkki
Skenaarioesimerkki

 • Toimija on valinnut tilauksen syöttö –toiminnon ja syöttää asiakkaan asiakasnumeron näytöllä olevaan kenttään.

 • Järjestelmä hakee ja näyttää asiakasnumeron mukaiset asiakkaan tiedot: nimi, toimitusosoite, yhteyshenkilön nimi ja puhelin, maksuehto, toimitusehto, toimitustapa, alennus%. Asiakkaalla ei ole maksuhäiriöitä.

 • Toimija kuittaa, että asiakas on oikea.

 • Järjestelmä pyytää toimituspäivämäärää uudelle tilaukselle. Toimija syöttää halutun pmv:n.

 • Järjestelmä pyytää tilattavan tuotteen tuotenumeron tai tuotteen nimen alkuosan. Toimija antaa tuotetunnuksen.

 • Järjestelmä hakee kyseisen tuotteen ja näyttää sen tiedot: tunniste, nimi ja toimitettavissa oleva määrä, myyntihinta ja –yksikkö ja laskee asiakkaan alennuksen per myyntiyksikkö. Samalla järjestelmä pyytää toimijaa antamaan tilattavan tuotemäärän.

 • Toimija syöttää tilattavan määrän.

 • Järjestelmä laskee ja näyttää tilatun arvon ja koko tilauksen kumulatiivisen arvon. (Tilauksen syöttö jatkuu kohdasta 4, jos tilataan lisää tuotteita).

 • Toimija hyväksyy tilauksen.

 • Järjestelmä antaa tilaukselle numeron ja ilmoittaa, että tilaus on tallennettu järjestelmään.

 • Toimija poistuu tilauksen syöttö –toiminnosta.

sys48D/Valsta


1.1 hae Asiakas(asiakasnumero, lista1)

 • <<use case>> :Tilauksen syotto

 • Asiakas

 • asiakasnumero

 • nimi

 • toimitusosoite

 • alennusprosentti

 • toimitusehto

 • maksuehto

 • toimitustapa

 • maksuhäiriö

 • Tilaus

 • tilausumero

 • toimituspvm

 • /tilaussumma

 • Tuote

 • tuotetunnus

 • nimeke

 • myyntiyksikkö

 • myyntihinta

 • Tilausrivi

 • tilattumäärä

 • /tilattuarvo

 • näytä lomake

 • hae ja näytä Asiakas()

 • hae ja näytä Tuote()

 • näytä Tilaus()

 • laske tilaussumma()

 • laske tuotteentilausarvo()

 • lisää Tilaus()

 • lisää Tilauksentuote()

:Asiakas

asiakasnumero

nimi

toimitusosoite

alennusprosentti

hae Asiakas()

anna Maksuhairio()

anna Maksuehto()

anna Toimitusehto()

anna Toimitustapa()

:Maksuhairio

maksuhäiriö

1 0

1.2 anna Maksuhairio(OID)

1.3 anna Maksuehto(OID)

1.4 annaToimitustapa (OID)

1.5 anna Toimitusehto(OID)

1

:Myyntisihteeri

1

1 anna Asiakas(numero)

1 1

:Maksuehto

maksuehtokoodi

hae Maksuehto()

1.6 hae Toimitus-ehto(koodi)

:Toimitusehto

toimitusehtokoodi

hae Toimitusehto()

2 vahvista Asiakas

1 1

3 anna toimitusaika()

1.7 hae Maksuehto(koodi)

1.8 hae toimitustapa(koodi)

4.1* hae Tuote(tunnus, lista2)

:Toimitustapa

toimitustapakoodi

hae Toimitustapa()

1

4* anna Tuote(tunnus, määrä)

:Tuote

tunnus

nimeke

myyntiyksikkö

myyntihinta

varastomäärä

hae Tuote()

5* vahvista tilattumäärä

6 vahvista tilaus

:Tilauksentuote

tilattumäärä

tilattuarvo

lisää Tilauksentuote()

1..*

1

7 tilaus OK

5.1* lisää Tilauksentuote(määrä, arvo)

6.1 lisää Tilaus(lista 3)

:Tilaus

tilausnumero

toimituspvm

tilaussumma

lisää Tilaus()

<<utility>>

:Tilausnumero

uusinumero

1

Tilauksen syöttö yhteistyökaaviona (PP)

lista1: nimi, toimitusosoite,alennusprosentti

lista2: nimeke, myyntiyksikkö, myyntihinta

lista3: tilausnumero, toimituspvm, tilaussumma

sys48D/ValstaKäyttötapauskaavio, riippuvuuskaavio-esimerkkiTilausten syöttö, versio 0.2usean käyttötilannekuvauksen jälkeen perusteltua

sys48D/Valsta


Miksi yhteisty kaavio m rityksen iteraatio ja testaus
Miksi yhteistyökaavio? määrityksen iteraatio ja testaus

 • varmistutaan oikeista käyttö- ja osakäyttötapauksista (riippuvuudet), käyttötapaus ja sen kuvaus tarkentuvat (variaatiot, poikkeukset)

 • luokkamalli tarkentuu: kerrannaisuudet, suhteet, vastuut, ohjaustietoluokat (apuluokat), perustietoluokat (tekniset)

 • tilamalli tarkentuu: operaatiot ja ehdot

 • laatu paranee: läpikäydään monimutkaiset käyttötilanteet ja/tai kriittiset käyttötapaukset

 • käytön useus- ja aikavaatimukset alkavat löytyä

 • testaus/testitapaukset: oliopeli, simulaatio

sys48D/Valsta


K ytt tilanne skenaario ja yhteisty kaavio testauksen apuna m rityksen testitapaus
Käyttötilanne, skenaario ja yhteistyökaavio testauksen apuna; määrityksen testitapaus

käyttötapaus-malli

yhteistyö-kaaviot

tilakaaviot

luokkakaavio& -kuvaukset

sys48D/Valsta


Sys48d n m ritysteht v 3 yhteisty malli
sys48D:n määritystehtävä 3: Yhteistyömalli apuna; määrityksen testitapaus

Kohteet

 • atk-järjestelmän käyttötapauskuvaukset ja –kaaviot sekä luokkamalli

  Tehtävä

 • määritä käyttötapausten yleisimmät, tärkeät, kriittiset käyttötilanteet

 • testaa määrityksen tulokset

  Tavoite

 • käyttötilanteiden (skenaariot ja yhteistyö-/viestiyhteyskaaviot) tietotarpeiden tarkistus => käyttötapausten ja luokkien tarkka määritys on tarkentunut

 • näyttöjen ja tulosteiden tietotarpeet on löydetty

  Menetelmät

 • tietotarveanalyysi

 • käyttötilanteen simulointi, esim. oliopeli

  Tulokset

 • käyttötilannekuvaukset, skenaariot ja kaaviot määrityksen katselmointiin

 • käyttötapaus- ja luokkamalli suunnittelulle

sys48D/Valsta


Sys48d m ritysdokumentin loppukatselmointi m ritysteht v 5
sys48D määritysdokumentin loppukatselmointi apuna; määrityksen testitapausmääritystehtävä 5

Lähtökohta

 • kaikki määrityksen dokumentit eli katselmoinnin kohde on valmis

  Tehtävä

 • itsenäinen tarkastus, valmistautuminen katselmointikokoukseen

 • katselmointikokous ja pöytäkirjan laatiminen

 • korjaustoimenpiteet ja hyväksyminen tai uusi kaselmointikokous

  Työtapa

 • toisen projektiryhmän (1-2) jäsenet (2-3) tarkastavat tekijöiden dokumentaation

 • dokumentaation läpikäynti ja käyttötilanteen simulointi (oliopeli)

  Tarkastetaan

 • notaatio

 • sisältö ja kuvausten välinen yhdenmukaisuus

  Huomaa

 • asiakas (tilaaja, ylläpito, suunnittelu)

  Tuloksena on hyväksytty, valmis määrityksen kuvasto

sys48D/Valsta


ad