Informa n let k obce r o domovn ch kanaliza n ch p pojk ch
Download
1 / 2

- PowerPoint PPT Presentation


  • 93 Views
  • Uploaded on

informační leták Obce Žďár o domovních kanalizačních přípojkách. Vážení spoluobčané,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - ayoka


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Informa n let k obce r o domovn ch kanaliza n ch p pojk ch
informační leták Obce Žďár o domovních kanalizačních přípojkách

Vážení spoluobčané,

tento informační leták je určen všem vlastníkům nemovitostí v Doubravě a ve Žďáru a měli byste se v něm dozvědět veškeré důležité informace o domovních kanalizačních přípojkách. Domovní přípojkou se rozumí trubní vedení od domu k podtlakové šachtě. Obec Žďár jako investor hradí náklady na stavbu kanalizace včetně podtlakových šachet. Náklady na domovní přípojku si hradí majitel nemovitosti.

O tom, jak má být domovní přípojka provedena, se dočtete na druhé straně tohoto letáku. Provedení přípojky bude kontrolováno pověřeným pracovníkem obce. Po schválení provedení přípojky bude možné potrubí zasypat.

Pověřeným pracovníkem obce na kontrolu provedení domovních přípojek je p. JENÍKOVSKÝ z Doubravy, tel. 604433373

Domovní přípojky je možné budovat až po usazení podtlakových šachet, nebo po dovedení kanalizačního svodu na hranici pozemku náležejícího k připojované nemovitosti (to v případě, že podtlaková šachta bude umístěna na veřejně přístupném pozemku).

Prosíme, aby byly domovní přípojky dokončeny v průběhu května, příp. až do poloviny června 2011, aby bylo možné na výzvu obecního úřadu provést přepojení nemovitosti na novou kanalizaci.

Zde uvádíme společnosti, které nabídly služby občanům při vybudování gravitačních přípojek:

-OHL-ŽS (současný dodavatel stavby) – zemní práce, pokládka potrubí, tel.: 724725867

-Bareš V. & Bareš P., Všeň 4, zemní práce, pokládka potrubí, tel. 732742331, 732917371

-Holíček Petr, Mnichovo Hradiště, zemní a výkopové práce, tel.: 731946455

-Chrášťanský Josef, Všeň 113, zemní práce, tel.: 481329582, 603371549

-Jeníček Karel, Doubrava, montáž a prodej potrubí a materiálu na přípojky, tel.: 608519397

-Knébl Ladislav, Žehrov, zemní práce, pokládka potrubí, tel.: 603704198

-Lepták, Turnov – kanalizační přípojky na klíč, tel.: 606149505, 605767267

-Materiál na přípojky můžete v nejbližším okolí nakoupit také ve většině prodejen se stavebninami, instalačními potřebami, případně i některých prodejnách s domácími potřebami (železářství) a v hoby marketech.

Jako odstrašující případ a příklad podvodného jednání uvádíme firmu Gorol, která rovněž nabídla své služby při budování domovních přípojek:

Tato firma opakovaně nabízela vykopání přípojek včetně sehnání a osazení podtlakových šachet, ty však hradí obec a usazuje dodavatel stavby kanalizace-společnost OHL! Pan Gorol opakovaně a úspěšněžádal a vybíralpo lidech zálohu na materiál, ač mu již při jeho první návštěvě na OÚ bylo zdůrazněno, že může dělat přípojky pouze tam, kde je šachta v zemi a rovněž byl žádán, aby nechtěl po občanech zálohu a to ještě nesčetněkrát. Zálohy nevracel, i když někde ani nekopl do země, vymlouval se na vše možné i nemožné. Žádáme všechny občany, které pan Gorol podvedl, aby o tom neprodleně informovali starostu obce Žďár na tel. 602 136 242 (pokud tak již neučinili)-proti p. Gorolovi je vedeno trestní stíhání.Vážení občané, důrazně Vás žádáme, nechte si zhotovit gravitační přípojky až po usazení podtlakové šachty a V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEDÁVEJTE NIKOMU ZÁLOHU NA MATERIÁL!!!


Informacn let k obce d r o domovn ch kanalizacn ch pr pojk ch

PROVEDENÍ DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

Domovní přípojkou se rozumí trubní vedení od domu k podtlakové šachtě (domovní přípojku si hradí majitel nemovitosti, podtlakovou šachtu majitel nemovitosti NEPLATÍ !!!).

Přípojka musí být provedena z plastových kanalizačních trubek, vstup do podtlakové šachty je Ø 150 mm. Spád domovní přípojky musí být alespoň 2 cm na 1 m délky. V místě, kde potrubí zahýbá o 90° a tam, kde bude sloučeno více odpadních vedení musí být vložena revizní šachta. Z důvodu čistění svodu v případě dlouhých trubních vedení je vhodné vsadit asi v ½ délky revizní šachtu s šachtovým dnem dle obr. vpravo dole. Při sepnutí ventilu a odsání splašků ze šachty dojde na konci ke stržení vzduchu do podtlakového potrubí. Tím dojde v šachtě a přípojné gravitaci k podtlaku. Pokud není domovní kanalizace odvětrána, může dojít k odsátí syfonů a tím šíření zápachu do domu. Je proto nutné provést dodatečné přivzdušnění. To se provádí na soukromé části přípojky za pomocí odbočky na potrubí a vyvedení potrubím nad povrch. Zakončení například pomocí 2 ks kolen 90°.

V případě, že sloučení dvou odpadních vedení je provedeno až u vstupu do podtlakové šachty, nebo k hlavnímu vedení (z WC) je přiveden odpad z kuchyně či koupelny (bez WC), je možné použít kanalizační odbočku 45° (revizní šachta být nemusí).

Přípojka musí být vodotěsná-nesmí do ní zatékat spodní a povrchová voda. Do přípojky nesmí být svedena voda dešťová. Pokud na části domovní přípojky bude ponecháno původní odpadní potrubí z kameniny, betonu či z litiny, musí být zajištěna vodotěsnost tohoto vedení! Trubní vedení musí být v pískovém loži (podsypáno pískem). Po položení potrubí a před jeho zasypáním MUSÍ být přizván na kontrolu pověřený pracovník obce (zkontroluje provedení přípojky, provede fotodokumentaci), teprve po jeho souhlasu bude možné potrubí a výkop zasypat.

Vlastníci nemovitostí, kde by se do odpadů mohly dostat tuky a oleje,musí do domovní přípojky osadit odlučovače tuků (LAPOL) – jedná se hlavně o přípojky z restaurací, penzionů, vývařoven, opraven automobilů apod.

Přípojka by měla být dovedena k místu, kde dojde k napojení na stávající domovní kanalizaci. K napojení na novou kanalizaci bude každý vlastník nemovitosti obecním úřadem Žďár vyzván. Do té doby MUSÍ být používána stávající domovní kanalizace (žumpa, septik…).

Příklady materiálu na domovní kanalizační přípojky-od domu k podtlakové šachtě:

TRUBKA PLAST Ø160 mm (SVĚTLOST 150 mm), ORIENTAČNÍ CENA 140 Kč/m

kanalizační koleno 160,

15°,30°,45°

ORIENTAČNÍ CENA 95 Kč

přechod litina/PVC 160 mm ORIENTAČNÍ

CENA 140 Kč

poklop 1,5t DN 400

lehký pochůznýORIENTAČNÍ

CENA 950 Kč

přechod kamenina/PVC 160

(včetně těsnění)

ORIENTAČNÍ CENA 420 Kč

kanalizační odbočka 160/110 45°, 160/125 45°, 160/160 45°

ORIENTAČNÍ

CENA 150÷200 Kč

REVIZNÍ ŠACHTA

šachtová trouba 400/1000 ORIENTAČNÍ CENA 1250 Kč/m

ŠACHTOVÉ DNO ve dvou provedeních:

šachtové dno 400/160 ORIENTAČNÍ CENA 1600 Kč

šachtové dno

rozvětvené 400/160 ORIENTAČNÍ CENA 1700 Kč