significante schade bij zuiderzeeland
Download
Skip this Video
Download Presentation
Significante Schade bij Zuiderzeeland

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Significante Schade bij Zuiderzeeland - PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on

Significante Schade bij Zuiderzeeland. - 3e Praktijkdag MEPGEP - 1 februari 2007 Rens Huisman (waterschap Zuiderzeeland). Leidt KRW tot significante schade?. Opbouw presentatie. typering gebied afleiding GEP via stappenplan handreiking en rol significante schade Vervolg.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Significante Schade bij Zuiderzeeland' - ayla


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
significante schade bij zuiderzeeland

Significante Schade bij Zuiderzeeland

- 3e Praktijkdag MEPGEP -

1 februari 2007

Rens Huisman (waterschap Zuiderzeeland)

opbouw presentatie
Opbouw presentatie
 • typering gebied
 • afleiding GEP via stappenplan handreiking en rol significante schade
 • Vervolg
keuze waterlichaam
Keuze Waterlichaam
 • Tochten Lage Afdeling Noordoostpolder
typering gebied tochten nop
typering gebied (tochten NOP)
 • wateraan- en afvoerfunctie, landbouwkundige functies
 • kunstmatige, steile en troebele bak met kwelbeïnvloeding en vast peil
 • intensief maaibeheer
 • weinig algen
 • slechte ontwikkeling waterplanten & soortenarme oevervegetatie, plantminnende soorten.
opbouw presentatie1
Opbouw presentatie
 • typering gebied
 • afleiding GEP via stappenplan handreiking en rol significante schade
 • kennishiaten
statustoekenning
stap 8: toets nuttige doel met andere middelen

geen alternatief voor wateraan- en afvoerfunctie

Statustoekenning
 • stap 7: niet relevant, want kunstmatig
 • stap 9: waterlichaam heeft definitief (tot 2015) status kunstmatig
slide11
Inventariseer ‘hydromorfologische

ingrepen’ en mogelijke mitigerende

maatregelen

 • Inrichting, beheer & onderhoud
 • Oeververflauwing, maaibeheer, peilgerelateerde maatregelen
studie significante schade
studie significante schade

1. operationaliseren criteria sig. schade (functies):

 • schade is niet gering: > 15% van verzamelinkomen
 • schade > gangbare variatie: 5 en 95 percentiel vh inkomen
 • bedreigd in voortbestaan: obv gemiddelde inkomen
slide13
Sig. schade mbt Milieu: Milieu in ‘brede zin’:
 • bestaande milieuwetgeving (VHR, Zwemwater)
 • archeologie
 • cultuurlandschap
 • geomorfologie
slide14
2. bepaling relevante functies

3. bepaal groslijst van maatregelen

 • ecol. relevant, geen maatregelen mbt menselijke beïnvloeding
slide15
melkveehouderij

4. sectoranalyse

 • kwantitatief: melkveehouderij, akkerbouw, glastuinbouw, fruitteelt, bloembollenteelt
 • kwalitatief: bosbouw, recreatie, scheepvaart, binnenvisserij

omvang landbouwsector (# bedrijven, opp., nge, etc.)

slide16
gemiddelde gezinsinkomen (per bedrijfstak, per ha)

inkomen per sector per waterlichaam (x miljoen €/jaar)

5 schade aan functies
inschatten gem. grondwaterstanden na realisatie verbetermaatregelen

verwijderen drainage: van VII naar V (zware gronden) en van VII naar III (lichte gronden)

5. schade aan functies
 • inschatten gem. grondwaterstanden in uitgangssituatie

grondwatertrap VII

slide18
verlaging saldo (€/ha) na verandering Gt

inkomensschade (x miljoen €/jaar) na verandering Gt voor ‘tochten NOP’

 • bepalen omvang schade per maatregel
toetsing aan 3 criteria sig schade
b. variatie (toetsing 5- en 95 percentiel)

procentuele verandering van omzet alleen voor bollenteelt op zware gronden buiten de statistische bandbreedte

toetsing aan 3 criteria sig. schade

a. schade > 15% verzamelinkomen

slide21
inkomenssituatie onder bestaansmin., want slechte inkomenspositie van mn bollen- en fruitteelt

c. bedreigd in voortbestaan

sig schade aan milieu
sig. schade aan milieu
 • andere wetgeving: nee
 • archeologie: nee
 • geomorfologie: nee
 • cultuurlandschap: nee
bevindingen sig schade
bevindingen sig. schade
 • criterium variatie is weinig onderscheidend
 • maak gevoeligheidsanalyse
 • vervolg: clusteren en extrapoleren
 • alleen schade, geen kosten maatr.
 • geen emissie-maatregelen
opbouw presentatie2
Opbouw presentatie
 • typering gebied
 • afleiding GEP via stappenplan handreiking en rol significante schade
 • Vervolg
vervolg
Vervolg
 • Uitbreiding gevoeligheidsanalyse bij invulling criteria significante schade
 • Schade vs baten
 • Advies naar provincie
 • Nieuwe projecten / studies zijn nodig
ad