WWW.INTERIMAIR.INFO
Download
1 / 25

WWW.INTERIMAIR.INFO - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

WWW.INTERIMAIR.INFO. EVEN VOORSTELLEN…. Marlé Nijhuis, zelfstandig interim-manager Ruime ervaring in sociale zekerheid en zorgsector. Inzetbaar in velerlei veranderprocessen. Gericht op kwaliteit, resultaat en efficiëntie. Analytisch, betrokken en integer.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'WWW.INTERIMAIR.INFO' - ayla


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Interimair 1342289

EVEN VOORSTELLEN….

Marlé Nijhuis, zelfstandig interim-manager

Ruime ervaring in sociale zekerheid en zorgsector.

Inzetbaar in velerlei veranderprocessen.

Gericht op kwaliteit, resultaat en efficiëntie.

Analytisch, betrokken en integer.

Sinds 2002 eigenaar van Interimair.


Interimair 1342289

INTERIMAIR :

bureau voor interim-management, advies en ondersteuning

in de sociale zekerheid en zorg.

Interim-management en individuele coaching.

Gericht op middle management.

Sterk op operationeel / tactisch leidinggeven.

Gebaseerd op kennis, ervaring, enthousiasme en gedrevenheid.

Uitgebreid netwerk.


Interimair 1342289

 • WAAR INTERIMAIR VOOR STAAT :

 • Het bieden van waarborgen voor succes.

 • Afspraak is afspraak.

 • Geen woorden maar daden: een succesvolle opdracht wordt bepaald door de praktische invulling en niet door de filosofie.


Interimair 1342289

INTERIM-MANAGEMENT

Veranderingen in wetgeving en bedrijfsvoering stellen

andere eisen en vragen dikwijls een noodzakelijke

cultuuromslag in sociale zekerheid en zorgsector.

Interimair zorgt voor verlichting en structuur, gericht op:

professionaliteit

effectiviteit / resultaatgerichtheid

efficiency

meetbaarheid

flexibiliteit


Interimair 1342289

INTERIM-MANAGEMENT

Is in te zetten op 3 manieren:

Verandermanagement: tijdelijke ondersteuning, gericht op het loslaten van oude (vastgeroeste) patronen en het omarmen van een nieuwe manier van werken.

Turn-around management: ondersteuning in crisissituaties waarbij knopen doorgehakt moeten worden.

Overbruggingsmanagement: begeleiding ter overbrugging van een bepaalde periode, waarbij de nadruk ligt op bewaking en voortgang van lopende zaken.


Interimair 1342289

INDIVIDUELE COACHING

Uitvoerend medewerkers en leidinggevenden in de sociale

zekerheid en zorgsector worden steeds vaker geconfronteerd met

een resultaatgerichte bedrijfsvoering, die een andere

aansturing en taakuitvoering vereist dan voorheen.

Interimair beantwoordt persoonlijke vragen en verschaft

nieuwe inzichten, herontdekking van persoonlijke mogelijkheden

en bezinning op de loopbaan. Uiteindelijk doel is toename van

professionaliteit en vergroting van persoonlijke effectiviteit.


Interimair 1342289

HUIDIGE OPDRACHTEN

Vanaf 01 juli 2008 tot 01 juli 2010 werkzaam als extern projectleider bij de gemeente Schiedam voor het project ‘Met Kompas Koersen naar Eigen Kracht’. Doel: mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt op een hogere trede van de re-integratieladder te laten participeren.

Vanaf 01 maart 2009 tot 01 januari 2010 werkzaam als extern projectleider bij de gemeente Schiedam voor een tweede project ‘PIEKEN in Schiedam’. Met het oog op de invoering van de Wet Participatiebudget heeft de gemeente Schiedam als landelijke pilotgemeente niet alleen een budgettaire operatie voor ogen, maar ook een verdere verbetering van de dienstverlening aan haar burgers.Burgers kunnen een participatievoorziening of traject aangeboden krijgen binnen de domeinen re-integratie, inburgering en educatie. De afstemming met het 4e domein, wonen, zorg en welzijn, dient nog verder uitgewerkt te worden. De op te zetten pilot wordt vormgegeven door middel van een wijkgerichte aanpak en een integrale dienstverlening vanuit een multidisciplinair team.

Vanaf november 2008 individueel coachingstraject m.b.t. persoonlijke ontwikkeling naar zelfstandig ondernemerschap.

Vanaf oktober 2008 mentor van een student van de opleiding Hoger Management voor Zorg en Welzijn.

Vanaf september 2008 coach/ondersteuner afdelingshoofd Sociale Zaken.


Interimair 1342289

Het enthousiaste projectteam ‘Met Kompas Koersen Naar Eigen Kracht’ bij de overhandiging van het eerste boekje aan de Schiedamse wethouder, mevrouw Daskalakis


Interimair 1342289

REFERENTIES Eigen Kracht’ bij de overhandiging van het eerste boekje aan de Schiedamse wethouder, mevrouw Daskalakis

Een greep uit door Interimair uitgevoerde opdrachten:

Teamleider a.i. aanvraagteam gemeente Schiedam, tevens fungeren als ‘vooruitgeschoven post’ in de samenwerking met CWI.

Teammanager a.i. bij het Regionaal Instituut Beschermd Wonen (GGZ) Den Haag. Veranderopdracht; 2 RVE’s op de rails zetten conform de geldende organisatiestructuur, voeren van jaargesprekken, voorbereiden voor HKZ-certificering.

Teamleider a.i. Intergemeentelijke Sociale Dienst Veluwerand. Vervangingsopdracht operationeel team en verder vormgeven aan ketensamenwerking, re-integratie en uitstroom.


Interimair 1342289

REFERENTIES (2): Eigen Kracht’ bij de overhandiging van het eerste boekje aan de Schiedamse wethouder, mevrouw Daskalakis

 • Gemeente Heusden. Doorontwikkelen van bestaand zorgloket tot Wmo-loket en afstemming tussen de gemeentelijke frontoffice en instellingen in de backoffice.

 • Interim operationeel manager a.i. bij gemeente Vught. - Aansturing van operationele eenheid zorgloket WegWijs en Arbeid & Inkomen.- Herijking/doorontwikkeling bestaande zorgloket tot breed WMO-loket. - Met behoud van zelfstandigheid Arbeid & Inkomen voor een experimenteerperiode inbrengen in BVG 's-Hertogenbosch.- Invoering concept vraaggerichte dienstverlening.- Opzetten van een lokaal multidisciplinair zorgoverleg, met als doel: coördinatie en afstemming van zorg en bespreken casuïstiek rondom multiproblemsituaties.


Interimair 1342289

REFERENTIES (3): Eigen Kracht’ bij de overhandiging van het eerste boekje aan de Schiedamse wethouder, mevrouw Daskalakis

 • Afdelingsmanager a.i. bij Visio Noord-Nederland, afdeling Wonen. Visio ondersteunt slechtziende en blinde mensen, al dan niet in combinatie met een verstandelijke, of andere zintuiglijke of lichamelijke beperking, bij het verwezenlijken van hun wens tot zelfstandig leven, leren wonen en werken.


Interimair 1342289

OVERIGE OPDRACHTEN Eigen Kracht’ bij de overhandiging van het eerste boekje aan de Schiedamse wethouder, mevrouw Daskalakis

Interim afdelingshoofd Sociale Zaken gemeente Bussum

Interim afdelingshoofd van de afdelingen Werk & Inkomen gemeente Bergen op Zoom

Interim teamleider afdeling Inkomen gemeente Schiedam

Individuele coaching directeur dienstverlenende organisatie

Individuele coaching accountmanager/bedrijfsleider dienstverlenende organisatie

Individuele coaching aan ZZP-ers

etc.

Voor het complete overzicht, zie www.interimair.info


Interimair 1342289

KLANTTEVREDENHEID 8,3 Eigen Kracht’ bij de overhandiging van het eerste boekje aan de Schiedamse wethouder, mevrouw Daskalakis

Interimair helpt uw organisatie op koers te houden.

De koers van Interimair wordt mede bepaald door de tevredenheid van onze opdrachtgevers.

In de afgelopen 7 jaren zijn de zeilen in top gehesen.

Dit is ook bij onze opdrachtgevers niet onopgemerkt gebleven.

Zij waardeerden de dienstverlening van Interimair met gemiddeld een 8,3 en daar zijn we best heel erg trots op!


Interimair 1342289

MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID Eigen Kracht’ bij de overhandiging van het eerste boekje aan de Schiedamse wethouder, mevrouw Daskalakis

Bij Interimair staat maatschappelijke betrokkenheid

hoog in het vaandel, hetgeen tot uiting komt in een

breed scala aan (sponsor) activiteiten dat zich uitstrekt

van regionaal tot internationaal niveau.

Stichting Projecthulp Suriname

Gemengd koor Ligatura Raalte

Stichting Sporttalent, Olympisch Netwerk IJssel-Vecht en Noord-Veluwe

Het Britten Jeugd Strijkorkest Zwolle

Stichting KIKA (kinderen met kanker)

Jantje Beton

Stichting Pink Ribbon (onderzoek borstkanker)

Beursvloer Raalte


Interimair 1342289

MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID (2) Eigen Kracht’ bij de overhandiging van het eerste boekje aan de Schiedamse wethouder, mevrouw Daskalakis

Zorggroep Sint Maarten – sponsoring Lourdesreis ouderen

Stichting Drugsinformatie & Preventie voor Jongeren

Water for Life

Cultuurfonds Basiliek Kruisverheffing Raalte

Toerclub Nieuwleusen

Sterren Stralen

Sallandse crossloop (Joop van den Enkloop)

Handbalvereniging Kwiek Raalte

Voetbalclub TVC’28 Tubbergen

Voetbalclub Nieuwleusen


Interimair 1342289

De wens van een zeer bevlogen medewerkster, al 24 keer als verpleegkundig vrijwilligster betrokken bij Lourdesbedevaarten, om de 25ste keer te organiseren voor 'haar' eigen bewoners van het woonzorgcentrum de Eeshof, ging op 23 mei 2008 in vervulling.26 oudere en hulpbehoevende bewoners startten die dag een 5-daagse Lourdesbedevaart.Onder hen ouderen die hun hele leven nog nooit met vakantie geweest waren, laat staan een vliegtuig van dichtbij hadden gezien.Voor deze groep ouderen en hun begeleiders was deze bedevaart onvergetelijk en zeer betekenisvol.

Interimair sponsorde de reiskosten van deze bijzondere ouderenreis.


Interimair 1342289

TVC 4 TUBBERGEN / S.V. NIEUWLEUSEN / HV KWIEK RAALTE verpleegkundig vrijwilligster betrokken bij Lourdesbedevaarten, om de 25ste keer te organiseren voor 'haar' eigen bewoners van het woonzorgcentrum de Eeshof, ging op 23 mei 2008 in vervulling.

Interimair voorzag het gehele team van TVC 4 Tubbergen van een

professioneel tenue en zorgde ervoor dat het D2 elftal van

Nieuwleusen geheel in het nieuw op het voetbalveld verscheen.

Sinds kort zijn hier ook het jeugdteam C2 van de Handbalvereniging Kwiek uit Raalte aan toegevoegd en de Stichting Sporttalent, Olympisch Netwerk IJssel-Vecht en Noord-Veluwe.


Interimair 1342289

MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID (3) verpleegkundig vrijwilligster betrokken bij Lourdesbedevaarten, om de 25ste keer te organiseren voor 'haar' eigen bewoners van het woonzorgcentrum de Eeshof, ging op 23 mei 2008 in vervulling.

Bij Interimair staat maatschappelijke betrokkenheid

hoog in het vaandel, hetgeen tot uiting komt in een

breed scala aan (sponsor) activiteiten dat zich uitstrekt

van regionaal tot internationaal niveau.

 • Buglas Bamboo Institute (BBI) Philippijnen

 • Hospice Midden-Salland Raalte

 • Salland Midzomerfestival

 • Boerderij Strunk, agrarische geschiedenis en Oudheidkamer

 • Leger des Heils

 • Stöppelhaene, oogstfeest Raalte

 • Zorggroep Sint Maarten – De Eeshof Tubbergen

 • Stichting Havonos, Hart voor Noo(r)d-Oost Srilanka

 • Stichting Hoftheater Raalte


Interimair 1342289

In 2007 bestond de Toerclub Nieuwleusen 30 jaar. De jubilerende toerclub heeft met een monstertocht ‘Ride for the Oekraïne 2007’ sponsorgelden ingezameld (ruim € 40.000,00) voor de aanschaf van apparatuur t.b.v. het algemene ziekenhuis in Beregovo.

Interimair was een van de hoofdsponsoren.


Interimair 1342289

MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID (4) jubilerende toerclub heeft met een monstertocht ‘Ride for the Oekraïne 2007’ sponsorgelden ingezameld (ruim € 40.000,00) voor de aanschaf van apparatuur t.b.v. het algemene ziekenhuis in Beregovo.

Bij Interimair staat maatschappelijke betrokkenheid

hoog in het vaandel, hetgeen tot uiting komt in een

breed scala aan (sponsor) activiteiten dat zich uitstrekt

van regionaal tot internationaal niveau.

 • Vereniging Natuurmonumenten

 • Ronald Mc Donald Kinderfonds

 • Vereniging Knokkers (volwassenen met ervaring van Kindermishandeling)

 • Vereniging ter voorkoming van Kindermishandeling

 • Vereniging Cordaid, bevorderen van solidariteit met bijzondereaandacht voor kansarmen in de maatschappij

 • etc.

  Voor alle gesponsorde projecten, zie www.interimair.info


Interimair 1342289

MEERZORG DE EESHOF jubilerende toerclub heeft met een monstertocht ‘Ride for the Oekraïne 2007’ sponsorgelden ingezameld (ruim € 40.000,00) voor de aanschaf van apparatuur t.b.v. het algemene ziekenhuis in Beregovo.

Interimair overhandigt in april 2006 nieuwe tafels aan de

Meerzorg van Zorggroep Sint Maarten, locatie de Eeshof

Tubbergen.


Interimair 1342289

OPENING KANTOOR INTERIMAIR jubilerende toerclub heeft met een monstertocht ‘Ride for the Oekraïne 2007’ sponsorgelden ingezameld (ruim € 40.000,00) voor de aanschaf van apparatuur t.b.v. het algemene ziekenhuis in Beregovo.

Op 08 september 2006 opende Interimair haar nieuwe kantoor.

Met ruim 120 netwerkrelaties werd er een onvergetelijk feest gevierd, dat ‘s avonds uiteraard eindigde met een prachtige boottocht op de wateren in de kop van Overijssel.


Interimair 1342289

BAMBOEPROJECT FILIPPIJNEN EN jubilerende toerclub heeft met een monstertocht ‘Ride for the Oekraïne 2007’ sponsorgelden ingezameld (ruim € 40.000,00) voor de aanschaf van apparatuur t.b.v. het algemene ziekenhuis in Beregovo.

HET HOSPICE MIDDEN-SALLAND IN RAALTE

Tijdens de opening van het nieuwe pand van Interimair in

september 2006, was de opbrengst bestemd voor een tweetal goede doelen: het bamboeproject van BBI op de Filippijnen en het Hospice Midden-Salland in Raalte.

De opbrengst bedroeg maar liefst € 3.000,00 euro, waardoor beide projecten een bedrag van € 1.500,00 kon worden overhandigd!


Interimair 1342289

BEDANKT VOOR UW AANDACHT jubilerende toerclub heeft met een monstertocht ‘Ride for the Oekraïne 2007’ sponsorgelden ingezameld (ruim € 40.000,00) voor de aanschaf van apparatuur t.b.v. het algemene ziekenhuis in Beregovo.

Voor vragen of een (vrijblijvende) afspraak,

neem gerust contact op met Marlé Nijhuis:

Adres Twickel 51, 8103 HJ Raalte

Telefoon 0572 – 35 48 57 / 06 – 511 60 892

E-mail m.nijhuis@interimair.info

Internet www.interimair.info


ad