a projektm dszer alkalmaz si gyakoris ga a k zoktat sban n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
A projektmódszer alkalmazási gyakorisága a közoktatásban

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

A projektmódszer alkalmazási gyakorisága a közoktatásban - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

A projektmódszer alkalmazási gyakorisága a közoktatásban. Radnóti Katalin ELTE TTK Fizikai Intézet rad8012@helka.iif.hu Honlap: http://members.iif.hu/rad8012/. Az előadásban érintett témák. A tantárgyi obszervációs vizsgálatokról

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A projektmódszer alkalmazási gyakorisága a közoktatásban' - ayla


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a projektm dszer alkalmaz si gyakoris ga a k zoktat sban

A projektmódszer alkalmazási gyakorisága a közoktatásban

Radnóti Katalin

ELTE TTK Fizikai Intézet

rad8012@helka.iif.hu

Honlap: http://members.iif.hu/rad8012/

az el ad sban rintett t m k
Az előadásban érintett témák
 • A tantárgyi obszervációs vizsgálatokról
 • A különböző módszerek alkalmazási gyakorisága a közoktatásban
 • A projektmódszer alkalmazási gyakorisága
 • Fejlesztések a pedagógusképzésben és a pedagógus továbbképzésben
slide3

Országos Közoktatási IntézetProgram- és Tantervfejlesztési KözpontTantárgyi obszervációs vizsgálatok 2001-tőlTémavezető: Kerber ZoltánÁltalános iskolák Középiskolák Tanórai történések

mintav tel
Mintavétel
 • 2002-ben152 általános iskola 2185 tanára,
 • 2003-ban155 iskola 2346 tanára (6 és 8 évfolyamos gimnáziumok, 4 évfolyamos gimnáziumok, szakközépiskolák, szakközép és szakiskolák, szakiskolák),
 • 2005-ben276 iskola magyar nyelv és irodalom, matematika tanárai és az igazgatók (145 általános és 131 középiskola),

vettek részt a vizsgálatban, az ország minden tájáról.

tant rgyi obszerv ci 2002 s 2003
Tantárgyi obszerváció2002. és 2003.
 • Kérdőíves adatgyűjtés
 • A kérdőívkétrészből állt:

- közös, minden tantárgy

esetében azonos rész,

- tantárgyspecifikus rész.

obszerv ci 2005
Obszerváció 2005.

Az igazgatói kérdőív fő témakörei:

 • Tantárgyköziség – korszerű tartalmak
 • Kompetenciák fejlesztése
 • Iskola élete, tanárok munkája
  • munkaközösségek
  • tantestület
  • vezetői munka
  • tanulásszervezés
  • hospitálások
  • továbbképzések – innovációk
  • iskola eredményességének tényezői
obszerv ci 20051
Obszerváció 2005.

A tanári kérdőív fő témakörei:

 • Tantárgyköziség gyakorlata
 • Tanulásszervezési eljárások alkalmazása
 • Kompetenciafejlesztés gyakorlata
 • Értékelés
  • Individualizálás, egyéni követelmények,
  • felzárkóztatás, tehetséggondozás
  • formatív értékelés elemei
  • kimeneti mérések eredményeihez való igazodás (kompetenciamérés)
fejleszt si ter letek
Fejlesztési területek

SuliNova Kht. HEFOP 2.1.A központi program

 • Óvoda-iskola átmenet
 • Lemorzsolódás
 • Dráma
 • Projekt
 • Árnyalt tanulóértékelés…
 • Hatékony tanuló megismerési technikák
 • Kooperatív tanulás
 • Tanórai differenciálás heterogén csoportban
 • Multikultúra
 • Tevékenységközpontú pedagógia
 • Integrációs pedagógiai rendszer (IPR )
 • Oktatási szakértői

Tanártovábbképzés mentorálással,

és alapképzés (didaktika és szakmódszertan)

r sztvev k
Résztvevők
 • Szakmai vezető: Szőke Judit
 • Szakmai tanácsadók:

Nahalka István és Knausz Imre

 • A projekt munkacsoport tagjai:

Csirmaz Mátyás

Mayer Ágnes

Radnóti Katalin

pedag giai koncepci
Pedagógiai koncepció
 • Mit jelent a projektoktatás az integráció szempontjából?
 • Konstruktivista megközelítés.
 • A pedagógus szerepének megváltozása.
 • A műveltségeszmény kitágítása.
 • Reformpedagógiai alapok.

Mottó:

szeretet, türelem, tolerancia.

f t mak r k
Fő témakörök

Tanuláselméleti háttér

A tanulók a közoktatásban

A projekt definiálása, története, kialakulása

A projektek lebonyolítási módjai, értékelési lehetőségei

Különböző témájú projektek elemzése

Az egyes tanulók lehetséges részvétele a projektmunkában

A szülők felkészítése a gyerekek újszerű tanulási helyzetére

fels oktat si kipr b l s
Felsőoktatási kipróbálás
 • Miskolci Egyetem Neveléstudományi Tanszéke
 • Pécsi Tudományegyetem Neveléstudományi Tanszéke

Munkamódszerek: a hallgatók aktivitására épülő kollektív munkaformák.

Hallgatói projektek: szöveggyűjtemény létrehozása, honlap létrehozása.

k pz k k pz se
Képzők képzése

3 x 3 nap Esztergomban

 • Tantervkészítés
 • Integrált nevelés
 • Felnőttoktatás
 • Tanácsadás
 • Mentorálás

Feladatok: projektterv készítés, saját 30 órás program elkészítése, bevezetés megtervezése

Munkamódszer: 4 fős csoportok, drámapedagógia (projektper eljátszása)

sszefoglal s
Összefoglalás

A kapott adatok alapján valójában csak annyit tudunk biztosan megállapítani, hogy elég kevéssé alkalmazzák a módszert a kollegák.

Arról, hogy a középiskolák vagy az általános iskolák alkalmazzák-e gyakrabban a módszert, gyakorlatilag nem tudunk mit mondani. Ugyanis hol az egyik, hol a másik javára mutathatunk ki akár statisztikailag szignifikáns különbségeket is a kérdőív különböző helyein.

Ez rámutat a különböző adatgyűjtések eredményeinek értelmezési problémáira. Egészen biztosan működnek az úgynevezett megfelelési mechanizmusok. Például az igazgatók azt a képet akarják iskolájukról kialakítani, hogy ott nagyon modern szellemű nevelőmunka folyik. Ezért fölé becslik ezek alkalmazását.

A felsőoktatási kipróbálások sikeresek voltak.

A tantestületi képzések és mentorálások folyamatban vannak.