pedag giai szempontok a szakmai vizsga sor n n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pedagógiai szempontok a szakmai vizsga során PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pedagógiai szempontok a szakmai vizsga során

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Pedagógiai szempontok a szakmai vizsga során - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Pedagógiai szempontok a szakmai vizsga során. MESZK OTTB 2014.05.05. A vizsgabizottsági tag feladata. Annak megállapítása, hogy a szakmai vizsgák lebonyolításának feltételei megfelelően biztosítják-e a nyugodt légkört Ellenőrzés, hogy a tárgyi feltételek adottak

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pedagógiai szempontok a szakmai vizsga során' - ayita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a vizsgabizotts gi tag feladata
A vizsgabizottsági tag feladata
 • Annak megállapítása, hogy a szakmai vizsgák lebonyolításának feltételei megfelelően biztosítják-e a nyugodt légkört
 • Ellenőrzés, hogy a tárgyi feltételek adottak
 • Jogszabályi előírásoknak való megfelelés
 • Biztosítja a hallgatók vizsgával kapcsolatos érdekeinek védelmét
 • A hallgató teljesítményének értékelésében való részvétel
 • Objektív vélemény alkotása, jelentés készítése a vizsgáról
a vizsgabizotts gi tag ismeretei
A vizsgabizottsági tag ismeretei
 • A pedagógia fontosabb jogszabályainak ismerete
 • Andragógiai ismerete
 • Szakképzési rendszerek ismerete
 • Elméleti oktatás módszertana
 • Klinikai gyakorlatok módszertana
 • Vizsgaszervezés és lebonyolítás módszertana
a vizsgabizotts gi tag munkav gz s nek alapelvei
A vizsgabizottsági tag munkavégzésének alapelvei
 • Függetlenség
 • Objektivitás
 • Szakmaiság
 • Tárgyközpontúság
 • Eredményesség
 • Hatékonyság
 • Partneri munkakapcsolat
 • Fejlesztő jelleg
 • Etikai követelmények érvényesülése
pedag gus kompetenci i
Pedagógus kompetenciái
 • Szakmai feladatok, szakismeret, vizsgáztatás módszertani felkészültség
 • Pedagógiai folyamatok, tevékenységek ismerete és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók
 • A tanulás, kompetencia fejlesztés támogatása
 • A tanuló személyiségének fejlesztése; az egyéni bánásmód érvényesülése;
 • A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése; esélyteremtés;
 • Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése, ismerete
 • Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
 • Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás
vizsgabizotts gi tag megfigyel si ter letei
Vizsgabizottsági tag megfigyelési területei
 • Írásbeli és/vagy szóbeli vizsgarészek ill. feladatok lebonyolításának körülményei
 • Gyakorlati vizsgarész feladatai, lebonyolítása, követelményekkel való összhangja
 • Vizsgabizottsági tagok feladatai végzésének szakszerűsége
 • Hallgatók felkészültsége
 • Saját pedagógiai ismeretek (önvizsgálat)
az rt kel s vizsgaszab lyzat szerinti szempontjai
Az értékelés vizsgaszabályzat szerinti szempontjai
 • A gyakorlati – valamint, ha a vizsgát szervező intézmény készíti, akkor a szóbeli – vizsgafeladatok megfelelnek-e a szakmai követelményeknek
 • A vizsga légköre, jellemzői
 • A vizsgázók felkészültsége, a felkészültség főbb eredményei és hiányosságai
 • A vizsgázók általános tájékozottsága és magatartása a vizsgáztatás folyamán
 • Az eredmények és a szakképzés színhelye közötti feltételek, összefüggések
 • Egyéb megállapítások, ajánlások vizsgarészenként
vizsgabizotts gi tag v lem ny nek kialak t s ban rv nyes szempontok
Vizsgabizottsági tag véleményének kialakításában érvényes szempontok
 • A véleménye legyen szakmailag kifogástalan
 • Legyen pontos (megfelelő információn alapuljon)
 • Legyen tömör (racionálisan szerkesztett, magyarázatokat csak a szükséges mértékben tartalmazzon)
 • Legyen világos, fogalmazása érthető
 • Személyes élményeket, magánjellegű információkat ne tartalmazzon
vizsg z k rt kel s nek szempontjai
Vizsgázók értékelésének szempontjai
 • Ismeretek pontos, logikus megfogalmazása (elméletben-gyakorlatban)
 • Szakmai nyelvezet használata
 • Információ- kommunikáció pontos, lényeget tartalmazza, jól érthető
 • Adekvát válasz megfogalmazása az adott kérdésre, feleletre
 • Bemutatott munkafolyamat logika sorrendje megfelelő
 • Eszközök, műszerek ismerete megfelelő, előkészítés, alkalmazás előírás szerinti
 • Kivitelezés sorrendje, szakszerűsége megfelelő
 • Dokumentáció szabályainak ismerete
mit m rj nk a gyakorlati vizsga sor n
Mit mérjünk a gyakorlati vizsga során?
 • Kompetencia
  • Valaminek az együttes jelenlétére utal
   • Ismeret
   • Képesség
   • Attitüd
  • Motiváció
  • Képességfejlesztés, képességkialakítás motivációs háttér nélkül lehetetlen
  • Nem lehet leszűkíteni az alkalmasságra és ügyességre.
  • Az alkalmazás, alkalmasság, alkalmazásképesség mindenképpen benne van a kompetencia fogalmában!
kompetencia valaminek megfelel s
Kompetencia=valaminek megfelelés
 • Az oktatási környezetben egy hangsúlyeltolódást fejez ki, azt, hogy a fejlesztés az ismeretek átadásáról a használhatóságuk irányába tolódik el.
 • Úgy kell ezt tenni, hogy az ismeretek, a tudás fontossága ne szoruljanak az ismeretek alkalmazása, az alkalmazás fejlesztése mögé.
  • Egyensúlyt kell teremteni az elméleti és a gyakorlati ismeretek között
 • A cél az, hogy valamiféle igényt keltsünk fel az adott tevékenység, az ismereteket alkalmazni,, átalakítani képes magatartásforma iránt.
mi fontos ismeret s tud s mi nem
Mi fontos ismeret és tudás, mi nem?
 • Az az ismeret, tudás vált a legértékesebbé, amit hasznosítani tudnak az emberek. (boldogulás, megélhetés)
 • A kompetencia előtérbe kerülése azt feltételezi, hogy az egyénnek kell aktiválnia önmagát annak érdekében, hogy a hasznos ismereteket, tudást a legoptimálisabb módon szerezze meg.
 • A kompetencia maga a módszer, az eszköz amellyel az egyén képessé válik a tudás megszerzésére és hasznosítására.
kompetenci k m r se
Kompetenciák mérése
 • Személyes
  • Felelősségtudat
  • Önállóság
  • Precizitás
  • Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
 • Társas
  • Közérthetőség
  • Hatékony kérdezés készsége
  • Empátiás készség
  • Határozottság
  • Kapcsolatteremtő készség
  • Udvariasság
 • Módszer
  • Információ gyűjtés
  • Tervezés
  • Gyakorlatias feladatfelmérés
  • Helyzetfelismerés
  • Értékelés
  • Logikus gondolkodás
  • Intenzív munkavégzés
  • Kreativitás