Od renesance po klasicismus
Download
1 / 49

OD RENESANCE PO KLASICISMUS - PowerPoint PPT Presentation


 • 158 Views
 • Uploaded on

OD RENESANCE PO KLASICISMUS. Mgr. Jitka Nováková A3V 29.9. 2011. Úvod Renesance a humanismu. pojem renesance – umění 14. -17.stol. vliv zámořských objevů v 15. stol. humanismus – v centru pozornosti je člověk rozvoj rané fáze – italské městské státy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'OD RENESANCE PO KLASICISMUS' - ayita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Od renesance po klasicismus

OD RENESANCE PO KLASICISMUS

Mgr. Jitka Nováková

A3V

29.9. 2011


Vod renesance a humanismu
Úvod Renesance a humanismu

 • pojem renesance – umění 14. -17.stol.

 • vliv zámořských objevů v 15. stol.

 • humanismus – v centru pozornosti je člověk

 • rozvoj rané fáze – italské městské státy

  ( Florencie, Benátky, Siena a další)

 • renesance v českých zemích - 16. a 17. stol.

 • vynález knihtisku – 1453

 • jednotícím jazykem se stala latina


Humanismus
Humanismus

 • humanismus byl kult. proudem, uplatňoval se ve všech oborech (literatura, politika, přír.vědy, …)

 • umělci usilovali o reálné zachycení postav

 • oblíbené žánry: portrét, davové scény, antika

 • důležitý byl jinotaj (alegorie), soustředění na člověka, snaha o harmonii, přirozenost

 • stavěly se městské domy, vily, letohrádky

 • spojení renesance a reformace (poč. 16.stol)


Italsk ran renesan n architektura
Italská raně renesanční architektura

 • první ren. práce: soutěž na výzdobu dveří florentského baptistéria (1401), vyhrál Lorenzo Ghiberti

 • první ren stavba: nalezinec Neviňátek (F. Bruneleschi) – znaky: plné zdi, oblouky, sloupy

 • další stavba: kupole chrámu Santa Maria del Fiore:dvouplášťová konstrukce, tambur, lucerna – viz foto

 • Bruneleschi sestrojil perspektivu

 • Leon Battista Alberti – teoretik, architekt, medailér, napsal spis „O malbě“

 • jeho práce: průčelí kostela Sta Maria della Novella


Ran renesan n socha stv
Raně renesanční sochařství

 • nejv. sochař této doby – Florenťan Donatello

 • socha sv. Jiří, sochy proroků pro Giottovu kampanilu (zvonici), zpěvácká tribuna pro florentský dóm

 • jeho další dílo: „David“ – první skutečný akt od dob antiky

 • Donatellův následovník: Andera del Verrocchio

 • Lucca della Robbia – mramorová zpěvácká tribuna, reliéfy z glazované terakoty


Ran renesan n mal stv
Raně renesanční malířství

 • zakladatel: malíř Masaccio (Tommaso di Giovanni di Simone Guidi, 1401-1428)- foto

 • začleňoval postavy do architektury dle perspektivy, využíval atmosféru a osvětlení

 • jeho stěžejní dílo: výzdoba kaple Brancachiů v kostele Sta Maria de Carmine ve Florencii

 • malíři hledali zákonistosti kompozice, barvy, osvětlení

 • další autoři: Filippo Lippi, Fra Angelico, Paolo Ucello, Piero della Francesca


Botticelli a leonardo da vinci
Botticelli a Leonardo da Vinci

 • Botticelli (1445 – 1510), vl. jménem Sandro di Mariano Filipepi, jeho mecenáši byl rod Medici

 • „Primavera“ – alegorické zobrazení Venuše, náladovost, zvlněné linie

 • „Zrození Venuše“, „Venuše a Martus“

 • Botticelli maloval zejména náb. obrazy, madony

 • na jeho dílo navázala v 19. stol. secese


Leonardo da vinci 1452 1519
Leonardo da Vinci ( 1452 – 1519)

 • přechod mezi ranou a vrcholnou renesancí

 • byl vzorem renesanční všestrannosti, objevil vzdušnou perspektivu a šerosvit (sfumato)

 • zajímal se o anatomii, biologii, geologii, hydrologii,…

 • žil střídavě ve Florencii a Milánu ve službách Lodovika Mora

 • jeho učitelem byl Andrea del Verocchio


Leonardovo d lo
Leonardovo dílo

 • obrazy madon – nejisté autorství

 • portrét Ginevry Benciové – první mistrovské dílo

 • „Klanění tří králů“, „Sv. Jeroným“

 • „Madona ve skalách“ – postav yjsou ve tvaru pyramidy, šerosvit

 • „Sv. Anna samotřetí“ a „Poslední večeře“

 • „Giocconda – Mona Lisa – portrét ženy s tajemným úsměvem

 • poslední dílo: obraz sv. Jana Křtitele – jediný obraz s Leonardovým podpisem


Italsk vrcholn renesan n um n 1500 1520
Italské vrcholně renesanční umění 1500 - 1520

 • přesun umění do Říma na papežský dvůr

 • umělci plně ovládali anatomii, perspektivu i osvětlení

 • nejv. představitelé: Michelangelo, Rafael, Tizian, Bramante

 • architektura: r.1505 – výstavba chrámu sv. Petra v Římě – arch. Bramante – čtvercový půdorys, dokonalé vyvážení

 • ve stavbě pokračovali např. Raffael, r.1546 Michelangelo

 • Andrea Palladio – radnice ve Vicenze, villa Rotonda


Socha stv a mal stv
Sochařství a malířství

 • génius italské renesance – Michelangelo Buonarotti (1475 – 1564) – malíř, sochař, architekt, básník

 • oslavoval člověka v jeho kráse, měl sklon k monumentalitě

 • „Pieta“ – v dómu sv. Petra, šroubovitý pohyb

 • „David“ (mramor) – oslava občana a člověka

 • „Mojžíš“ – zobrazení smutku a hněvu

 • fresky v Sixtinské kapli – práce pro papeže Julia II., výjevy z Geneze, plasticita postav

 • freska „Poslední soud“ – konec ren. ideálu, dramatičnost


Rafael santi 1483 1520
Rafael Santi (1483 – 1520)

 • v raném díle navázal na Leonarda da Vinci

 • jeho Madony mají pyramidální kompozici

 • freska“Athénská škola“ – výzdoba pro papeže

 • vznešená krása vrcholné renesance, zpodobnění starověkých filizofů na pozadí soudobé architektury

 • jeho dílo je vzorem akademické hist. malby

 • vytvořil řadu portrétů, vyzdobil římské paláce


Tizian tiziano vecellio
Tizian (Tiziano Vecellio)

 • pracoval pro význ.evropské šlechtice

 • jeho portréty mají půvabné tvary, pleť se zlatavými záblesky – např. „Toaleta mladé ženy“, „Flóra“, „Bella“

 • kompozice s mytolog. náměty „Venuše urbinská“, „Danae“

 • zralá díla – uvolněný rukopis „Snímání z kříže“, „Pieta“, „Apolon a Marsyas“ (Kroměříž)

 • Tizian uměl oslavit krásu žen a života, maloval přesvědčivě psych. hloubku


Renesan n um n mimo zem it lie n mecko
Renesanční umění mimo území ItálieNěmecko

 • zvýšený zájem o portrét a krajinu, doznívání pozdní gotiky

 • Albrecht Dürer (1471 – 1528), vyučil se zlatníkem, byl zručný v kresbě a rytí

 • vytvořil cyklus dřevořezů „Apokalypsa“(1498), „Velké Pašije“ a řadu mědirytin

 • malba „Růžencová slavnost“ (NG Praha) – jednoduchost, krásná barevnost

 • Dürer byl ren. osobnost, stýkal se s Raffaelem, psal studie, ovlivnil řadu svých následovníků


D rerovi sou asn ci
Dürerovi současníci

 • saský malíř Lucas Cranach st. (1472 – 1553)

 • měl zálibu v prostorovém zachycení krajiny, která je lyrická až expresivní, rozevlátá drapérie

 • maloval i mytologické náměty (Venuše, Eva, Lukrécie)

 • portrétista něm. reformace Hans Holbein ml., byl činný v Basileji a v Anglii

 • význ. podobizny: tři portréty Erasma Rotterdamského, Jindřicha VIII., portréty vlastní rodiny


Nizozemsk renesan n mal stv
Nizozemské renesanční malířství

 • překonání got. přežitků, obliba jinotaje, zátiší a portrét

 • nejv. malíř 16. st. Pieter Brueghel st.

 • čerpal náměty z venkovského života, laskavý humor, všechny obrazy jsou symbolické morality, kritizující lidské nešvary

 • „Dětské hry“, „Přísloví“, „Země blahobytu“ („Senoseč“ v NG Praha)

 • další díla „Mrzáci“, „Návrat lovců“, „Selský tanec“ a další


Renesance v esk ch zem ch
Renesance v českých zemích

 • italští umělci odcházeli do zaalpských zemí, Uher a odtud na Moravu a do Čech

 • dělení na 3 období: ren. jagelonská, ren. prvních Habsburků, ren. rudolfinská

 • centry um. činnosti byly dvory bohatých šlechticů

 • první skutečná ren. stavba – Královský letohrádek v Praze (arch. Paollo della Stella) – nejčistší ren. stavba na sever od Alp

 • na stavbě se podílel i císař Ferdinand I.


Od renesance po klasicismus

 • v době renesance vznikala řada zámků, městských center

 • výzdoba: sgrafita, kazetové stropy – zámky Telč, Český Krumlov, Nelahozeves, Litomyšl, Opočno

 • na Moravě zámky Bučovice, Velké Losiny

 • vznikla celá řada urbanisticky řešených měst – např. Telč, Slavonice, Jindřichův Hradec, Nové Město nad Metují a další


Rudolfinsk um n
Rudolfinské umění

 • umění na dvoře Rudolfa II., umělci tvořili ve stylu manýrismu

 • milánský malíř Giuseppe Arcimboldo – maloval alegorické hlavy (obraz knihovníka, portrét Rudolfa II., atd.)

 • po něm nastoupili do Prahy němečtí a nizozemští malíři a sochaři – např. Bartholomeus Spranger – vytvořil cykly mytologických obrazů „Proměny“, „Alegorie moudrosti“

 • portrétista Hans van Aachen „Podobizna císaře“, „Jan Kepler“, „Autoportrét“ a další


Man rismus 1520 1590
Manýrismus ( 1520 – 1590)

 • umění mezi vrcholnou renesancí a barokem

 • vyznačuje se protáhlými postavami, duhovou barevností a uvolněnou kompozicí

 • sochařství: Giambologna, Parmigiamino

 • malířství: El Greco (vl. jménem Domenikos Theotokópulos), Kréťan, učil se v Itálii a ve Španělsku (Toledo)

 • maloval obrazy s náb. náměty, postavy jsou odhmotněné, protáhlé, výrazná barevnost

 • striktně se nedržel Bible, dostal se do konfliktu s círk. hierarchií