katalog storitev trening komunikacije n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Katalog storitev – trening komunikacije PowerPoint Presentation
Download Presentation
Katalog storitev – trening komunikacije

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Katalog storitev – trening komunikacije - PowerPoint PPT Presentation


 • 179 Views
 • Uploaded on

Katalog storitev – trening komunikacije. BB Svetovanje,družba za poslovne storitve d.o.o. Poljanska cesta 6, 1000 Ljubljana www.bbsvetovanje.si T: 01 430 30 77, M: 041 751 299 E: ksenija.bozic@bbsvetovanje.si. Dejavnost podjetja. OSNOVNI 32 ALI 40-URNI TRENING

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Katalog storitev – trening komunikacije' - ayita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
katalog storitev trening komunikacije

Katalog storitev – trening komunikacije

BB Svetovanje,družba za poslovne storitve d.o.o.

Poljanska cesta 6, 1000 Ljubljana

www.bbsvetovanje.si

T: 01 430 30 77, M: 041 751 299

E: ksenija.bozic@bbsvetovanje.si

dejavnost podjetja
Dejavnost podjetja
 • OSNOVNI 32 ALI 40-URNI TRENING

“Učinkovito komuniciranje in vodenje”

2.TEMATSKI 8 ALI 16-URNI PROGRAMI

  • Vodenje letnega razgovora
  • Sporočanje slabe novice in pretehtane kritike
  • Kreativno reševanje konfliktov
  • Motivacija v skupini
  • Upravljanje s časom in učinkoviti sestanki
  • Težje vodljivi sodelavci
  • Timsko delo
  • Uspešna prodaja
  • Učinkovito telefoniranje
  • Obvladovanje stresa

3.INDIVIDUALNO DELO

komu so delavnice namenjene
Komu so delavnice namenjene

vodstvenim in vodilnim delavcem

komercialistom

vodjem projektnih skupin

vsem, ki želite svojo učinkovitost pri delu in komuniciranju še povečati

3

na cilj
Naš cilj

Naš CILJ je izzvati udeležence, da preverijo svoje dosedanje

strategije vedenj, tudi pri komuniciranju, do te mere, da se ne bodo

mogli upreti želji po spremembi – premagati meje lastnega udobja

in preverjenih vzorcev vedenj, in bodo naredili tako premik »v

glavi« kot v smeri proaktivnega delovanja.

4

na in dela
Način dela

Tako ambiciozen cilj pa lahko dosežemo samo z delavniškim

načinomdela, kar v praksi pomeni maksimalno odgovornost in

angažiranost trenerja, ki zna:

premagati pasivnost udeležencev – osmisliti njihovo prisotnost,

vzpostaviti partnerski odnos med udeleženci in trenerjem,

prilagoditi se tako dinamiki skupine kot potrebam in željam udeležencev,

ustvariti varno okolje za preizkušanje novih veščin,

vzpodbujati komunikacijo med njim in udeleženci in med samimi udeleženci.

5

kdo vas trenira
Kdo vas trenira

KSENIJA ŠPILER BOŽIČ

je diplomirala iz ekonomije, bila pet let zaposlena v komerciali velikega Slo

podjetja, od leta '93 pa deluje kot samostojna podjetnica na področju trgovine,

svetovanja in kadrovanja. Med študijem osebnostnega razvoja in

psihodinamike skupin se je usposobila za spretno povezovanje in uporabo

sodobnih psihodinamskih šol. Danes kot poslovni trener v podjetju BB

Svetovanje d.o.o. odlično vodi in izvaja delavnice kreativne komunikacije v

različnih gospodarskih družbah.

NATAŠA ŠKOFIC KRANJC

je sociologinja, mojstrica poslovne komunikacije, samostojna podjetnica.

Ukvarja se z izobraževanjem odraslih na različnih področjih: komunikacija,

timske veščine in prodaja, s poudarkom na komunikaciji iz nevrolingvističnega

programiranja. Trenirala in svetovala je številnim podjetjem v gospodarstvu,

časopisnim in založniškim hišam, izobraževalnim ustanovam, kandidatom v

predvolilnih bojih, itd.

6

vsebina osnovnega programa
Vsebina osnovnega programa

ELEMENTI KREATIVNE KOMUNIKACIJE

Tehnika poslušanja, zrcaljenja in parafraziranja, elementi celostne komunikacije, pravila jezika odgovornega sporazumevanja, teorija zaznavnih sistemov

2. TEHNIKA KREATIVNEGA DIALOGA (odrasli – odrasli)

Zgradba kreativnega dialoga, pasti, ki ne vodijo v kreativni dialog, indikatorji posameznih stanj jaza, definiranje in krepitev posameznih stanj jaza

3. TEHNIKA VODENEGA DIALOGA v kontekstu ciljnega vodenja

Prepoznavanje posameznikovih potreb, načini zadovoljevanja le-teh, zgradba celostnega vedenja, pravila postavljanja ciljev v skladu s potrebami in zgradba vodenega dialoga

4. MOTIVIRANJE skozi podajanje PRETEHTANE POHVALE IN KRITIKE

Zgradba celostne osebnosti po Gestaltu, pomen pretehtane pohvale in kritike, prepoznavanje ovir za izogibanje uporabe le-te in sama tehnika podajanja pohvale in kritike

5. Po dogovoru ena izmed vsebin tematskih delavnic

7

pridobitve
Pridobitve

Z jasno in nedvoumno komunikacijo učinkoviteje izkoristimo čas pri sestankovanju, delegiranju, kontroliranju in v sporazumevanju nasploh.

Znamo si postavljati prioritete, cilje, meje zdrave tolerance.

Okrepimo karizmatičnost, odločnost in samozavest.

Znamo si urediti čustva v vsaki situaciji in s tem zmanjšati stres.

Gradimo motivirano, lojalno, odgovorno in samoiniciativno ekipo sodelavcev.

Prave sodelavce znamo postaviti na pravo delovno mesto.

Znamo vplivati na zmanjšanje bolniških odsotnosti in na odhajanje zaposlenih.

Pogovor znamo preusmeriti od iskanja krivcev k iskanju rešitev.

Konflikte, slabe novice in nestrinjanja znamo jemati neosebno in jih konstruktivno reševati.

Ohranjamo dobre odnose in kreativno vzdušje, ki povečujejo poslovne rezultate.

8

reference
Reference

ABB Ljubljana, ACS - Andragoški center Slovenije, Adria Airways, Alpe papir, Aerodrom Ljubljana, Atech

CPI - Center za poklicno izobraževanje

Droga Kolinska, Duropack-Tespack

Elektronabava

Hidria korporacija, Hidria Perles

IBI Kranj, INEA Ljubljana, Intertrade ITS, Iskra ISD, Iskra PRINS, Iskra TELA, Izum

KD Group

LIP Bled

Mecum, Mobitel, Motvoz

Osnovna šola Leskovec pri Krškem

Podjetnik, Rotomatika, SIQ – Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje

Termoelektrarna toplarna Ljubljana, Tiskarna Ljubljana, Tomos Koper

VOGT electronic

9

kreativno re evanje konfliktov
Kreativno reševanje konfliktov
 • CILJ: Uporaba v skupini nastalega konflikta za dosego rešitve.
 • ZA:
    • Direktorje in vodstvene delavce
    • Vodje projektnih skupin
    • Delovodje
 • PRIDOBITVE:
    • Udeleženci konflikta ne jemljejo osebno
    • Razumevanje nastanka konflikta
    • Razrešitev konflikta
    • Ustvarjanje pozitivne klime za preprečevanje konfliktov

10

sporo anje slabe novice in pretehtane kritike
Sporočanje slabe novice in pretehtane kritike
 • CILJ: Jasno sporočanje slabih novic.
 • ZA:
    • Direktorje in vodstvene delavce
    • Kadrovske delavce
 • PRIDOBITVE:
    • Zmanjševanje posledic slabih novic
    • Zmanjševanje čustvene prizadetosti
    • Preprečevanje konfliktov
    • Ohranjanje oz. vzpostavljanje pozitivne klime v podjetju

11

te je vodljivi sodelavci
Težje vodljivi sodelavci
 • CILJ: Preobrazba problematičnega sodelavca v učinkovitega.
 • ZA:
    • Direktorje in vodstvene delavce
    • Vodje projektnih skupin
    • Delovodje
    • Kadrovske delavce
 • PRIDOBITVE:
    • Prepoznavanje problematičnih sodelavcev
    • Ugotavljanje vzrokov problematičnosti
    • Motivacija za preobrazbo oz. odpustitev iz skupine
    • Prerazporeditev: pravi ljudje na pravih mestih

12

re itve namesto izgovorov
Rešitve namesto izgovorov
 • CILJ: Rezultati namesto izgovorov.
 • ZA:
    • Direktorje in vodstvene delavce
    • Vodje projektnih skupin
    • Delovodje
 • PRIDOBITVE:
    • Iskanje rešitve namesto krivcev
    • Učinkovito vodenje razgovorov
    • Ločevanje izgovorov od dejstev
    • Hitrejše odločanje
    • Boljši poslovni rezultati

13

motivacija v skupini
Motivacija v skupini
 • CILJ: Visoko motivirani sodelavci.
 • ZA:
    • Direktorje in vodstvene delavce
    • Vodje projektnih skupin
    • Delovodje
 • PRIDOBITVE:
    • Sposobnost sprejemanja in dajanja pohvale in kritike
    • Uporaba pohvale in kritike kot orodja za motivacijo
    • Porast zdrave samozavesti
    • Krepitev lojalnosti podjetju
    • Boljši medsebojni odnosi
    • Dolgoročna motivacija
    • Osebna in strokovna rast

14

u inkoviti sestanki
Učinkoviti sestanki
 • CILJ: Učinkoviti sestanki.
 • ZA:
    • Direktorje in vodstvene delavce
    • Vodje projektnih skupin
    • Delovodje
    • Vse organizatorje sestankov
 • PRIDOBITVE:
    • Krajši in učinkovitejši sestanki
    • Jasno definirani:
     • vzroki za sestanek (zakaj)
     • sklicatelji sestanka (kdo)
     • pravila poteka sestanka (kako in kdaj)

15

vodenje letnega razgovora
Vodenje letnega razgovora
 • CILJ: Učinkovito izveden letni razgovor.
 • ZA:
    • Vsem, ki ste poklicno vpeti v vodenje ljudi (od delovodij do članov uprave podjetja) in kadrovanje.
 • PRIDOBITVE:
    • Tako izpeljan LR, da oba sogovornika veliko pridobita
    • Obvladovanje tehnike spraševanja in podajanja pretehtanih povratnih informacij
    • Motiviranje s pravimi vzvodi
    • Postavljanje pravih ljudi na prava delovna mesta
    • Izboljšani odnosi med podrejenimi in nadrejenimi

16

upravljanje s asom
Upravljanje s časom
 • CILJ: Zvišanje učinkovitosti in več prostega časa.
 • ZA:
    • Direktorje in vodstvene delavce
    • Vodje projektnih skupin
    • Delovodje
    • Vse, ki imajo premalo časa
 • PRIDOBITVE:
    • Večja učinkovitost posameznika
    • Boljša organiziranost posameznika
    • Prepoznavanje pravih ciljev in prioritet
    • Zmanjševanje stresa
    • Več prostega časa

17

timsko delo sinergija
Timsko delo = sinergija
 • CILJ: Z delom v timu lažje in hitreje do boljših delovnih rezultatov.
 • ZA:
    • Direktorje in vodstvene delavce
    • Za člane in vodje delovnih skupin (timov)
 • PRIDOBITVE:
    • Utrjeno prepričanje o prednostih timskega dela
    • Osvojeno in preverjeno znanje o posebnostih, procesih in načinih timskega dela
    • Povečana motivacija za skupinsko delo v že obstoječih timih
    • Znanje o oblikovanju učinkovitega in kreativnega tima
    • Timsko razmišljanje in profesionalno delo v timu

18

uspe na prodaja
Uspešna prodaja
 • CILJ: Prodati več in lažje.
 • ZA:
    • Za komercialiste
    • Uslužbence in vodje v prodaji
    • Projektne skupine, ki morajo pripraviti predstavitve za kupce.
 • PRIDOBITVE:
    • Prepričljiva in karizmatična predstavitev
    • Vsaka prodajna akcija bo dobro pripravljena in ovrednotena
    • Več zaprtih poslov, ki bodo prispevali k večji finančni učinkovitosti prodaje
    • Ohranjanje vse več zadovoljnih stalnih kupcev
    • Prodorno in omikano pridobivanje kupcev za nove izdelke  Usklajena osebna poslovna rast s strategijo podjetja

19

obvladovanje stresa
Obvladovanje stresa
 • CILJ: V stresnih situacijah učinkovito upravljamo s seboj.
 • ZA:
    • Vsem, ki želite učinkovito upravljati s stresom.
 • PRIDOBITVE:
    • Zaupanje v lastne sposobnosti za reševanje stresnih situacij
    • Usmerjanje dogodkov po lastnih načrtih
    • Obvladovanje stvari, ki bi vas sicer razburile
    • Občutek, da imate niti v svojih rokah

20

u inkovito telefoniranje
Učinkovito telefoniranje
 • CILJ: S prodornim, učinkovitim in sproščenim telefoniranjem do zastavljenih ciljev.
 • ZA:
    • Za prodajalce
    • Komercialiste v prodaji
    • Tajnice, poslovne sekretarke
    • Telefonske promotorje, telefoniste
 • PRIDOBITVE:
    • Razumeti, kdaj in zakaj sploh telefonirati in kdaj ne
    • Ločevanje poslovne in osebne zavrnitve
    • Uspešno komuniciranje s težavnimi sogovorniki
    • Predloga za oblikovanje osebnega lista za telefoniranje
    • Samozavestno izveden klic »v živo«
    • Uspešna priprava na telefonski klic
    •  Telefoniranje brez strahu, prodorno in učinkovito

21

prednosti
Prednosti

FLEKSIBILNOST

Osnovni 40-urni program / tematski 8-urni programi

Vsebina prilagojena skupini oz. aktualnosti situacije

Pri delu uporabljamo različne psihodinamske pristope

NAČIN DELA

Delamo v skupini za 8 do 12 udeležencev

Delo poteka interaktivno in je prilagojeno različnim učnim pristopom.

Sprotno spremljanje rezultatov

SESTAVNI DEL PROGRAMA

Pisno in ustno evalvacijsko poročilo po zaključku delavnice

Svetovanje za nadgradnjo

22

zaklju ek
Zaključek

Uporaba veščin učinkovite komunikacije vodi k

boljšemu izkoristku časa, večji odgovornosti,

motiviranosti in kreativnosti zaposlenih, kar vodi k

izboljšanim odnosom med njimi.

Rezultat = večji dobiček!

23