คติธรรม
Download
1 / 31

??????? - PowerPoint PPT Presentation


  • 120 Views
  • Uploaded on

คติธรรม. คำสอน. ชื่อ - ฉายา : หลวงปู่จันทร์ สิริจนฺโท เกิด : 20 มีนาคม 2399 คติธรรม คำสอนสำคัญ : เปล่า…ไม่มีใครเกิด ไม่มีใครแก่ ไม่มีใครตาย นามรูป ธาตุขันธ์ อายตนะ เกิดขึ้นแล้วดับไปต่างหาก.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '???????' - ayanna-russell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
6448461

คติธรรม

คำสอน


6448461

ชื่อ - ฉายา : หลวงปู่จันทร์ สิริจนฺโทเกิด : 20 มีนาคม 2399คติธรรม คำสอนสำคัญ :เปล่า…ไม่มีใครเกิด ไม่มีใครแก่ ไม่มีใครตาย นามรูป ธาตุขันธ์ อายตนะ เกิดขึ้นแล้วดับไปต่างหาก


6448461

ชื่อ - ฉายา : หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโลเกิด : 2 พฤศจิกายน 2402คติธรรม คำสอนสำคัญ : ถ้าหากภูมิจิตของผู้ปฏิบัติจะมองเห็นแต่เพียงกายทั้งหมดนี้เป็นแต่เพียงธาตุสี่ ดิน น้ำ ลม ไฟ รู้แต่เพียงว่าธาตุสี่ ดิน น้ำ ลม ไฟ และภูมิจิตของท่านอยู่แค่นั้น ก็มีความรู้เพียงแค่ชั้นสมถกรรมฐาน ถ้าภูมิจิตของผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติความรู้ไปสู่พระไตรลักษณ์ ถ้าหากมีอนิจจสัญญา ความสำคัญมั่นหมายว่าไม่เที่ยง ทุกขสัญญา ความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นทุกข์ (เพราะตั้งอยู่ไม่ได้) อนัตตสัญญา ความสำคัญมั่นหมายว่าไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง ภูมิจิตของผู้ปฏิบัตินั้นก็ก้าวเข้าสู่ภูมิแห่งวิปัสสนา


6448461

ชื่อ - ฉายา : หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโตเกิด : 20 มกราคม 2413คติธรรม คำสอนสำคัญ :แก้ให้ตกเน้อ แก้บ่ตกคาพกเจ้าไว้ แก้บ่ได้แขวนคอต่องแต่ง แก้บ่พ้นคาก้นย่างยาย คาย่างยายเวียนตายเวียนเกิด เวียนเอากำเนิดในภพทั้งสาม ภพทั้งสามเป็นเฮือนเจ้าอยู่


6448461

ชื่อ - ฉายา : หลวงปู่จันทร์ เขมิโยเกิด : 5 ธันวาคม 2424คติธรรม คำสอนสำคัญ :ผู้ใดอยากดี อย่าพากันพูดเล่น ให้พากันขยันหมั่นเพียร อย่าเป็นคนเกียจคร้าน ผู้ใดอวดเก่ง ผู้นั้นเป็นคนขี้ขลาด ผู้ใดอวดฉลาด ผู้นั้นเป็นคนโง่ ผู้ใดคุยโว ผู้นั้นเป็นคนไม่เอาถ่าน อยากเป็นคนดี ต้องทำดีถูก


6448461

ชื่อ - ฉายา : หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณเกิด : 16 มกราคม 2430คติธรรม คำสอนสำคัญ : ของเก่าปกปิดความจริง ตัดอดีต อนาคตลงให้หมด จิตดิ่งอยู่ในปัจจุบัน รู้ในปัจจุบัน ละในปัจจุบัน ทำในปัจจุบัน แจ้งอยู่ในปัจจุบัน ไม่มีสติ ไม่มีปัญญา ไม่มีความเพียร ไม่มีความสำเร็จ


6448461

ชื่อ - ฉายา : หลวงปู่ดุลย์ อตุโลเกิด : 4 ตุลาคม 2430คติธรรม คำสอนสำคัญ : คิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ ต้องหยุดคิดให้ได้จึงรู้ แต่ก็ต้องอาศัยความคิดนั่นแหละจึงรู้ คนในโลกนี้ต้องมีสิ่งที่มี เพื่ออาศัยสิ่งนั้นเป็นผู้ปฏิบัติธรรม ต้องปฏิบัติถึงสิ่งที่ไม่มี และอยู่กับสิ่งที่ไม่มี


6448461

ชื่อ - ฉายา : หลวงปู่ทองรัตน์ กนฺตสีโลเกิด : 1 มกราคม 2431คติธรรม คำสอนสำคัญ : (...ลูกชายตายหรือ) ให้มันตาย ให้มันตายหมดโคตร หมดเชื้อหมดแนวมัน หมดพ่อหมดแม่มัน (นี่แหละเท่าทันวัฏสังขาร...)


6448461

ชื่อ - ฉายา : หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโมเกิด : 3 กุมภาพันธ์ 2431คติธรรม คำสอนสำคัญ : พุทธะคือผู้รู้ก็ตัวเรานี้เอง เปรียบได้กับไข่อยู่ข้างในเปลือก ทำให้เปลือกไข่แตกเราก็ได้ไข่ พิจารณาร่างกายของเราให้แตก แล้วเราก็จะได้ธรรมะ


6448461

ชื่อ - ฉายา : หลวงปู่จูม พนฺธุโลเกิด : 24 เมษายน 2431คติธรรม คำสอนสำคัญ : ความรัก ความชัง เป็นปฏิปักษ์ธรรม


6448461

ชื่อ - ฉายา : หลวงปู่ขาว อนาลโยเกิด : 28 ธันวาคม 2431คติธรรม คำสอนสำคัญ : ทำไมเกิดมาไม่เหมือนกันล่ะ ไม่เหมือนกันคือความประพฤติ ผู้นี้เขาประพฤติดี เขามีการรักษาศีล มีการให้ทาน มีการสดับรับฟัง เขาจึงมีปัญญาดี มีการศึกษาเล่าเรียนดี อยู่ไหนก็มีแต่กรรมดี


6448461

ชื่อ - ฉายา : หลวงปู่สิงห์ ขนฺตยาคโมเกิด : 27 มกราคม 2432คติธรรม คำสอนสำคัญ : วิธีแก้จิตก็คือวิธีนั่งสมาธินี้เอง แต่ก็เป็นของที่ขาดคราวมานาน จนผู้ศึกษาพระพุทธศาสนาเข้าใจผิดไปหมดว่าหมดคราวหมดสมัย หมดเขตมรรคผลธรรมวิเศษเสียแล้ว


6448461

ชื่อ - ฉายา : หลวงปู่กินรี จนฺทิโยเกิด : 8 เมษายน 2439คติธรรม คำสอนสำคัญ : ถ้าขาดสติ โอกาสที่จิตใจจะวิ่งไปตามอารมณ์ภายนอกมันก็มีมากขึ้น และอารมณ์ทั้งหลายก็ย่อมครอบงำจิตให้หลงใหลมัวเมาได้ง่ายขึ้น


6448461

ชื่อ - ฉายา : หลวงปู่ฝั้น อาจาโรเกิด : 20 สิงหาคม 2442คติธรรม คำสอนสำคัญ : บุญกุศลนั้นก็ไม่ใช่อื่นไกล ก็ได้แก่ทานบารมี ศีลบารมี ภาวนาบารมีนี้แหละ ทานก็รู้อยู่แล้ว คือการสละหรือการละการวาง ผู้ใดละมาก วางได้มาก ก็เป็นผลานิสงส์มาก ผู้ใดวางได้น้อย ละได้น้อย ก็มีผลานิสงส์น้อย


6448461

ชื่อ - ฉายา : หลวงปู่กงมา จิรปุญฺโณเกิด : 6 พฤศจิกายน 2443คติธรรม คำสอนสำคัญ :เราจะกลัวเสือหรือกลัวกิเลส กิเลสมันทำให้เราตายนับภพนับชาติไม่ถ้วน เสือตัวนี้มันทำให้เราตายได้หนเดียว


6448461

ชื่อ - ฉายา : หลวงปู่หลุย จนฺทสาโรเกิด : 11 กุมภาพันธ์ 2444คติธรรม คำสอนสำคัญ : จิตติดที่ไหน ย่อมไปเกิด ณ ที่นั้น จิตติดเรือนก็อาจจะมาเกิดเป็นจิ้งจกตุ๊กแกได้ แม้แต่พระภิกษุติดจีวรยังไปเกิดเป็นเล็น น่าหวาดกลัวนัก แล้วกิเลสมีร้อยแปดประตู พุทโธมีประตูเดียว เพราะฉะนั้นให้ฝึกหัดปฏิบัติให้คุ้นเคย วาระที่เราจะเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติจะเข้าจิตได้ทันหรือเปล่า


6448461

ชื่อ - ฉายา : หลวงปู่ชอบ ฐานสโมเกิด : 12 กุมภาพันธ์ 2444คติธรรม คำสอนสำคัญ : ...แน่นอน มรรคผลนั้นคงอยู่แค่เอื้อมนั้นเอง เทศน์ที่สั้นที่สุด...วาง พิจารณาตน วางตัวเจ้าของ จิตตะในอิทธิบาท 4 เอาใจใส่ นั่งก็ตาย นอนก็ตาย ยืนก็ตาย เดินก็ตาย


6448461

ชื่อ - ฉายา : หลวงปู่คำดี ปภาโสเกิด : 26 มีนาคม 2445คติธรรม คำสอนสำคัญ : ความไม่ประมาท คือเป็นผู้มีสติจดจ่ออยู่ที่กายและใจทุกอิริยาบถ ไม่มีการเผลอสติ จึงจัดว่าเป็นผู้ไม่ประมาท เข้าใจไหม?


6448461

ชื่อ - ฉายา : หลวงปู่เทสก์ เทสรํสีเกิด : 26 เมษายน 2445คติธรรม คำสอนสำคัญ : แท้ที่จริงธรรมะคือตัวของเรานี้ทุกคนก็มีแล้วครบมูลบริบูรณ์ทุกอย่าง แต่เราไม่ได้สร้างสมอบรมให้เห็นธรรมะที่มันมีในตนของตน ธรรมะแทรกอยู่ในขันธโลกอันนี้ หากใช้อุบายปัญญาพิจารณากลั่นกรองด้วยวิธี 3 อย่าง มีศีล สมาธิ ปัญญา ดังอธิบายแล้ว ธรรมะจะปรากฏในตัวของตน ของตน กายและจิตอันนี้เป็นบุญกรรมและกิเลสนำมาตกแต่งให้ เมื่อนำมาใช้โดยหาสาระมิได้ ถึงแม้จะมีอายุยืนนาน ก็ปานประหนึ่งว่าหาอายุมิได้ สมกับพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสว่า บุคคลใดมีชีวิตอยู่ร้อยปี แต่เขามิได้พิจารณาเห็นความเกิดดับของอัตภาพนี้ ผู้นั้นสู้ผู้เขามีชีวิตอยู่วันเดียว แต่พิจารณาเห็นความเกิดดับไม่ได้


6448461

ชื่อ - ฉายา : หลวงปู่อ่อน ญาณสิริเกิด : 1 กรกฎาคม 2445คติธรรม คำสอนสำคัญ : ธรรมะเป็นทางแก้ทุกข์ เมื่อจะแก้ก็ต้องสอบทุกข์ก่อน ให้เห็นทุกข์ก่อนเหมือนกับเราทำงานอะไร เราต้องเห็นงานก่อน จึงจะทำได้ ทุกข์อันหนึ่งที่เป็นงานของพวกเราควรทำ ถ้าไม่ทำเราก็ไม่พ้น ฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนพวกเราให้รู้ทุกข์


6448461

ชื่อ - ฉายา : หลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโตเกิด : 5 สิงหาคม 2445คติธรรม คำสอนสำคัญ : ศีลมีมากมายหลายข้อ ไม่ต้องรักษาหมดทุกข้อหรอก รักษาแต่ใจตัวเองอย่างเดียวให้ดีเท่านั้น กายวาจาก็จะดีไปด้วยกัน


6448461

ชื่อ - ฉายา : หลวงปู่ศรีจันทร์ วณฺณาโภเกิด : 18 มกราคม 2447คติธรรม คำสอนสำคัญ : กายเหมือนเรือ ใจเหมือนนายเรือ ถ้านายเรือไม่รับการฝึกหัดชำนิชำนาญ หรือประมาทไป ก็จะพาเอาเรือไปเป็นอันตรายเสีย ต่อเป็นผู้ได้ศึกษาและมีสติ จึงจะสามารถพาไปถึงท่า


6448461

ชื่อ - ฉายา : หลวงปู่ลี ธมฺมธโรเกิด : 31 มกราคม 2449คติธรรม คำสอนสำคัญ : คนที่จะพ้นตาย ต้องทำตัวเหมือนคนตาย คนกลัวตายต้องตายอีก ผู้ที่จะพ้นจากภพก็ต้องเข้าไปอยู่ในภพ ผู้ที่จะพ้นจากชาติต้องรู้เรื่องของตัว จึงจะเป็นไปได้ ขณะเรานั่งสมาธิหลับตาภาวนานั้น ก็ให้หลับแต่ตา ส่วนใจเราต้องให้สว่างไสว สมาธิเปรียบเหมือนตะปู ปัญญาเปรียบเหมือนค้อนที่ตอกตะปู ถ้าตะปูเอียงไปค้อนก็ตีผิดๆถูกๆ ตะปูนั้นก็ไม่ทะลุกระดานนี้ฉันใด ใจเราจะบรรลุธรรมชั้นสูงทะลุโลกได้จะต้องมีสมาธิเป็นหลักก่อน แล้วจึงเกิดญาณปัญญา ญาณนี้จะได้แต่คนทำสมาธิเท่านั้น ส่วนปัญญาธรรมดาย่อมมีอยู่ทั่วไปแก่คนทั้งหลาย


6448461

ชื่อ - ฉายา : หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโรเกิด : 26 พฤศจิกายน 2452คติธรรม คำสอนสำคัญ : การภาวนาไม่ใช่เป็นของหนักเหมือนแบกไม้หามเสา เป็นของเบาที่สุด นึกภาวนาบทใดข้อใด ก็ให้เข้าถึงจิตถึงใจ จนจิตใจผ่องใสสะอาดตั้งมั่นเที่ยงตรงคงที่อยู่ ภายในจิตใจของตน ใจก็สบาย นั่งก็สบาย นอนก็สบาย ยืนไปมาที่ไหนก็สบายทั้งนั้น ในตัวคนเรานี้เมื่อจิตใจสบาย กายก็พลอยสบายไปด้วย อะไรๆทุกอย่างมันก็สบายไป มันแล้วแต่จิตใจ


6448461

ชื่อ - ฉายา : หลวงปู่บุญมี สิริธโรเกิด : 14 ตุลาคม 2453คติธรรม คำสอนสำคัญ : เมื่อนั่งภาวนาให้เป็นผู้มีสติ อย่าให้มันขาด ธรรมะจั่งสิเจริญขึ้น ซาดว่าเฮ้ดซื่อๆ บ่มีสติ ธรรมะมันบ่เกิด


6448461

ชื่อ - ฉายา : หลวงปู่เทียน จิตฺตสุโภเกิด : 5 กันยายน 2454คติธรรม คำสอนสำคัญ : ความรู้สึกตัวเป็นรากเหง้าของบุญ ความไม่รู้เป็นรากเหง้าของบาป


6448461

ชื่อ - ฉายา : หลวงปู่บัวพา ปญฺญาภาโสเกิด : 31 ตุลาคม 2454คติธรรม คำสอนสำคัญ : คนเราควรใช้สติเป็นตา ใช้ปัญญาเป็นกล้องส่องใจ จะได้รู้ว่าสภาพที่แท้จริงของจิตเป็นอย่างไร ธรรมชาติของปกติจิต คือพื้นที่ของภวังคจิต เป็นจิตที่ผ่องใสไพโรจน์ จิตที่แปรผันออกจากพื้นที่ของมันเพราะตัวอวิชชา คือความไม่รู้เท่าทันต่อโลก ไม่รู้เท่าทันต่ออารมณ์ จิตจึงได้ผันแปรออกจาก "ความปกติ" (หมายถึงความสงบ) แล้วกลายเป็นบุญหรือกลายเป็นบาป


6448461

ชื่อ - ฉายา : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภเกิด : 8 มกราคม 2455คติธรรม คำสอนสำคัญ :อันสตินี้ สัมปชัญญะนี้ ก็สมมติเป็นโชเฟอร์ ผู้กำพวงมาลัย ได้แก่เป็นผู้มีสติคอยระมัดระวังกาย วาจา จิต อยู่เสมอๆ


6448461

ชื่อ - ฉายา : หลวงปู่มหาบัว ญาณสมฺปนฺโนเกิด : 12 สิงหาคม 2457คติธรรม คำสอนสำคัญ : การคลี่คลายคือการเปิดดูหัวของกิเลสนั่นเอง มันหลบ มันซ่อน มันยึด มันถืออยู่ตรงไหน มันยึดมันถือว่าอันไหนสวยอันไหนงาม ธรรมะฟาดเข้าไปๆ มันสวยที่ไหน มันงามที่ไหน


6448461

ชื่อ - ฉายา : หลวงปู่ชา สุภทฺโทเกิด : 17 มิถุนายน 2461คติธรรม คำสอนสำคัญ : หมามันยังรู้จักอารมณ์ของมันเลย เวลาหิวมันก็คราง "หงิงๆ" ใครไม่รู้จักอารมณ์ของตัวเองก็ตายเสียดีกว่า


6448461

รวบรวมโดย ... มันจะรอ

จากหนังสือ ธรรมคือชีวิต


ad