bevissthet l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bevissthet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bevissthet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Bevissthet - PowerPoint PPT Presentation


 • 165 Views
 • Uploaded on

Bevissthet. PSY 1000 høsten 2003 Christine Mohn h.c.mohn@psykologi.uio.no. Definisjon. Overvåkning og påvirkning av indre og ytre stimulering (Hilgard, s. 188). 4 bevissthetsnivåer. Full bevissthet Underbevissthet Førbevissthet Ubevissthet. Relevans for patologi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bevissthet' - ayame


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bevissthet
Bevissthet
 • PSY 1000 høsten 2003
 • Christine Mohn

h.c.mohn@psykologi.uio.no

definisjon
Definisjon
 • Overvåkning og påvirkning av indre og ytre stimulering (Hilgard, s. 188)
4 bevissthetsniv er
4 bevissthetsnivåer
 • Full bevissthet
 • Underbevissthet
 • Førbevissthet
 • Ubevissthet
relevans for patologi
Relevans for patologi
 • Dissosiasjon, automatisering
 • Dissosiasjonsforstyrrelse (multiple personligheter)
psykoaktive stoffer
Psykoaktive stoffer
 • Avhengighet
  • Toleranse
  • Abstinens
  • Tvangsmessig bruk
 • Misbruk
typer av stoffer
Typer av stoffer
 • Sedativa (alkohol, barbiturater, tranqulizers, inhalanter)
 • Opiater (opium, -derivater, metadon)
 • Stimulantia (amfetamin, kokain, nikotin, kaffein)
 • Hallusinogener (LSD, meskalin, PCP)
 • Cannabis (marijuana, hasj)
slide7
Søvn
 • Metode:
  • EEG
  • Subjektiv rapportering
fem s vnstadier 4 1
Fem søvnstadier (4+1)
 • Stadium 1: thetabølger
 • Stadium 2: thetabølger, deltabølger
 • Stadium 3 og 4: deltabølger
 • Stadium 5: drømmesøvn / REM-søvn
egenskaper ved s vn
Egenskaper ved søvn
 • Hypothalamus og hjernestammen
 • Fysiologiske karakteristikker
 • Aldersbetingede forandringer
 • Subjektiv oppfattelse av søvnmengde
 • Kjernesøvn og ekstrasøvn
 • Søvnmengdens betydning overvurdert?
 • Effekter av søvndeprivasjon
teorier om rsaker til s vn
Teorier om årsaker til søvn
 • Hjernen hviler
 • Energibesparing
 • Vekst og reparasjon av hjernen
 • Betydning for læring
 • Betydning for motorikk
 • Tidsfordriv mens det er mørkt
 • Psykologisk ferie fra oss selv
dr m rem s vn
Drøm (REM-søvn)
 • Metode:
  • EEG
  • Subjektiv rapportering
egenskaper ved dr m
Egenskaper ved drøm
 • Fysiologiske karakteristikker
 • ”Paradoksal søvn”
 • Aldersbetingede endringer
teorier om rsaker til dr m
Teorier om årsaker til drøm
 • Nevrofysiologisk tilfeldighet
 • Opprydning i hjernen
 • Forhindring fra for dyp søvn
 • Utløp for kreativitet
 • Bearbeiding av ubevisste konflikter
 • Konsolidering og bearbeiding av innlært materiale
 • Effekter av drømdeprivasjon
hypnose
Hypnose
 • Definisjon: tilstand der en bruker sensoriske, kognitive og motoriske evner på andre måter enn i vanlig bevissthetstilstand
 • Gåtefullt, ladet begrep
 • Individuelle forkjeller mht hypnotiserbarhet
dette skjer under hypnose
Dette skjer under hypnose:
 • Sterkt selektiv oppmerksomhet
 • Økt suggestibilitet
 • Rikere fantasiliv
 • Redusert planlegging
 • Redusert realitetstesting
 • Aksept av realitetsforvrengning
 • Ofte posthypnotisk amnesi
hvorfor kan vi hypnotiseres
Hvorfor kan vi hypnotiseres?
 • Hilgards teori: oppdeling av bevisstheten
 • Sosial-kognitiv teori: sosialpsykologisk prosess
hypnose og smertepersepsjon
Hypnose og smertepersepsjon
 • Terapeutisk hypnose
 • Sensorisk vs. affektiv smertekomponent
 • Endring i persepsjonen, ikke hallusinasjon!
 • Hvordan virker hypnose smertestillende?
  • Forventning
  • Redusert angst
  • Lukking av ”portene” i ryggmargen
hypnose og smertepersepsjon18
Hypnose og smertepersepsjon
 • Grenser for smertestillende effekt av hypnose
 • Hypnose ”light”: meditasjon, yoga