Juhendaja: Margus Ernits - PowerPoint PPT Presentation

ayala
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Juhendaja: Margus Ernits PowerPoint Presentation
Download Presentation
Juhendaja: Margus Ernits

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation
Juhendaja: Margus Ernits
210 Views
Download Presentation

Juhendaja: Margus Ernits

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Virtuaallabori veebipõhise kasutajaliidese realiseerimine Eesti Infotehnoloogia Kolledži näitelMadis ToomIT-süsteemide arendus Juhendaja: Margus Ernits

  2. Projekti ülevaade • Käimas on projekt: “Administreerimise õppemooduli loomine praktilise küberkaitse IT süsteemide administraatoritele koostöös RIA ja CERT Eestiga” • Luuakse praktilise õppega kauglabor • Pakub interaktiivset tagasisidet • Skaleerub väiksemate ja suuremate vajaduste jaoks • Võimaldab teha praktilisi laboreid

  3. Hetkeolukord • Rakenduse allosad: • Varasemate diplomitööde raames valminud: • Virtualiseerimise allosa (Karolyn Ficher) • Tagasiside ja kontroll allosa (Aivar Guitar) • Veel valmimisel: • Kasutajaliides (Antud diplomitöö) • Õppematerjalide allosa (Antud diplomitöö) • Broneerimise allosa • Hetkel luuakse erinevate diplomitööde raames: • Nimeserveri seadistamise labor • E-posti teenuse seadistamine

  4. Distantslabor

  5. Probleem • Puudub kauglabori kasutajaliides • Kauglabori allosad on integreerimata

  6. Diplomitöö eesmärk • Luua kasutajaliides: • Analüüsi käigus: • selgitada laborile esitatavad nõuded • määratleda süsteemiarhitektuur • leida sobilikud arendusvahendid • Integreerida labori allosad • Luua õppematerjalide allosa

  7. Metoodika • Peamiselt kasutati tehnoloogiate valikul võrdlevat analüüsi • Testiti funktsionaalust ja prototüübiti lahendusi • Testiti erinevate tehnoloogiliste lahenduste kokkusobivust

  8. Kokkuvõte • Valminud: • Kauglabori analüüs ja dokumentatsioon • Veebiliidese esimene iteratsioon • Projekti Edasised tegevused: • Luua broneerimise allosa • Esimese iteratsiooni hinnangute alusel otsustada edasised tööd • Diplomitöö edasised tegevused: • Kirjeldada üleantav tulemus

  9. Programmi lähtekood • Projekt asub: • https://github.com/magavdraakon/i-tee • Lähtekoodi saab allalaadida: • git@github.com:magavdraakon/i-tee.git

  10. Tänan kuulamast!