Ruimtecreatie/ruimtevraag - PowerPoint PPT Presentation

aya
ruimtecreatie ruimtevraag n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ruimtecreatie/ruimtevraag PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ruimtecreatie/ruimtevraag

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
Presentation Description
112 Views
Download Presentation

Ruimtecreatie/ruimtevraag

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ruimtecreatie/ruimtevraag Stop reservering Randweg Stop Abdissenbosch fase 2 Extra ruimte Armoedebeleid.

 2. Randweg/Ortumgehungsstrasse Randvoorwaarde vanaf het begin aansluiting Randweg op Ortumgehungsstrasse. Ondanks intensieve en langdurige lobby geen resultaat. 20 dec 2011 verkeersminister NRW l 42n BLIJFT IN Stufe 2. 27 febr. 2012 bevestiging hiervan ondanks financieel aanbod uit Nederland. Grote weerstand in Geilenkirchen.

 3. Randweg/Ortumgehungsstrasse Tijd voor een andere focus op problemen Grensstraat en Kantstraat. Duidelijkheid voor bewoners Europaweg en Heihofweg. Wachten op resultaat aansluiting vanaf Born. Mogelijkheid bekijken van verdere beperking vrachtverkeer Grensstraat/Kantstraat. Wachten op uitkomst Buitenring discussie.

 4. Wat levert het op? Eenmalige opbrengst van 3.500.000€ Inzet vakambtenaren met meer focus op Grensstraat/Kantstraat. Inschatting maken van noodzakelijke kosten Grensstraat/Kantstraat, voorlopig PM

 5. Abdissenbosch fase 2 terug naar agrarische doeleinden. Geen vraag naar industrie gronden Groot aanbod binnen Parkstad Plan al meer dan 10 jaar oud Grote weerstand bij omwonenden Onzekerheid bij omwonenden Nauwelijks gronden verworven Voorkeursrecht gemeente verloren/verlopen

 6. Stoppen plan i.r.t. Krimp Advies “krimp” deskundigen: geen nieuwe ontwikkeling industrie gebieden. Biedt focus en financiële ruimte upgraden bestaande terreinen. Druk op agrarische gronden is al groot. Bestaande werkgelegenheid gaat niet verloren.

 7. Wat levert het op? 1.400.000€ eenmalig Rust bij omwonenden Focus op upgraden bestaande terreinen Geen over aanbod binnen Parkstad (Avantis)

 8. Ruimtevraag Armoede beleid Doel is het realiseren van een subsidie budget ten behoeve van organisaties die zich richten op ondersteuning van inwoners met een minimum inkomen. Voorgesteld wordt om organisaties die zich richten op het ondersteunen van inwoners met een minimum inkomen of minder financieel te ondersteunen in de vorm van een structurele waarderingssubsidie.

 9. Voorbeelden van Organisaties Consuminderhuis Voedselbank Vincentiusvereniging

 10. Doel van voorstel Financiële ondersteuning Voor burgers van Landgraaf, vaak ook doorverwezen door gemeente en/of ISDBOL Vangnet Bevorderen samenwerking Gemeente, ISD BOL, Voedselbank, Consuminderhuis en Vincentiusvereniging Voorbeeld voor andere Parkstad gemeentes

 11. Richting aanduiding ondersteuning Voedselbank bijdrage per client in Landgraaf, mogelijk extra bijdrage kinderen < 3 jaar. Consuminderhuis bijdrage per client die ook aansluit bij consuminder kring. Vincentiusvereniging in samenwerking met gemeente noodfonds voor directe hulp. Etc..

 12. Wat is daarvoor nodig? Voorstel is 50.000€ jaarlijks beschikbaar stellen. Draagvlak realiseren bij de Raad, middels: Raadsinformatieavond op lokatie door de genoemde instanties, bij de genoemde instanties.

 13. De vraag die we ons moeten stellen……. Accepteren we de gevolgen van economische recessie en landelijk beleid, of nemen we ook onze eigen verantwoordelijkheid, naar onze eigen burgers en proberen we onze gemeente ook in dat opzicht leefbaar te houden. Ik heb mijn keus gemaakt en het mag duidelijk zijn welke keus ik hier adviseer.