z9 nesavr ena konkurencija i monopol
Download
Skip this Video
Download Presentation
Z9. Nesavršena konkurencija i monopol

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Z9. Nesavršena konkurencija i monopol - PowerPoint PPT Presentation


  • 200 Views
  • Uploaded on

Z9. Nesavršena konkurencija i monopol. 1. Što se od navedenog ne odnosi na čisti monopol? a) postojanje značajnih barijera ulasku b) postojanje ekonomije razmjera c) kupci koji prihvaćaju tržišne cijene d) postojanje supstituta proizvodima čistog monopola

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Z9. Nesavršena konkurencija i monopol' - axl


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
z9 nesavr ena konkurencija i monopol
Z9. Nesavršena konkurencija i monopol

1. Što se od navedenog ne odnosi na čisti monopol?

a) postojanje značajnih barijera ulasku

b) postojanje ekonomije razmjera

c) kupci koji prihvaćaju tržišne cijene

d) postojanje supstituta proizvodima čistog monopola

2. Ako je pri nekoj razini proizvodnje cijena jednaka graničnom prihodu, tada je:

a) potražnja savršeno elastična,

b) potražnja je elastična,

c) potražnja je jedinično elastična,

d) potražnja je neelastična,

e) potražnja je savršeno neelastična.

nesavr ena konkurencija i monopol
Nesavršena konkurencija i monopol

3. Ako je pri nekoj razini proizvodnje granični prihod jednak nuli, tada je:

a) potražnja savršeno elastična:

b) potražnja elastična,

c) potražnja jedinično elastična,

d) potražnja neelastična,

e) potražnja savršeno neelastična.

4. Ako granični prihod monopola koji maksimizira profit premašuje granične troškove, tada će monopol:

a) povećati svoje cijene,

b) neće mijenjati ni cijene ni obujam proizvodnje,

c) smanjiti obujam proizvodnje,

d) smanjiti svoje cijene,

e) napustiti sektor.

nesavr ena konkurencija i monopol1
Nesavršena konkurencija i monopol

5. Prosječni prihod poduzeća u savršenoj konkurenciji je:

a) isto što i ukupni prihod,

b) neovisan o graničnom prihodu,

c) isto što i cijena proizvoda,

d) jednak prosječnim troškovima.

6. Monopolistička konkurencija je:

a) slična savršenoj konkurenciji, osim što su proizvodi diferencirani,

b) slična čistom monopolu, osim što su proizvodi diferencirani,

c) slična savršenoj konkurenciji, osim što postoji mali broj

prodavača,

d) slična čistom monopolu, osim što postoji dva prodavača,

e) slična savršenoj konkurenciji, osim što su informacije nepotpune.

nesavr ena konkurencija i monopol2
Nesavršena konkurencija i monopol

7. Monopolistička konkurencija svojstvena je:

a) avio industriji

b) naftnoj industriji

c) proizvodnji prirodnoga plina

d) ugostiteljskim objektima.

8. Nepotpuna konkurencija prevladava u nekom sektoru ako:

a) proizvođači imaju neku mjeru kontrole nad cijenom

proizvoda u tom sektoru

b) krivulja potražnje s kojom je poduzeće suočeno ima

silazni nagib

c) vrijedi da je P veća od MR

d) sve navedeno

e) ništa od navedenog.

nesavr ena konkurencija i monopol3
Nesavršena konkurencija i monopol

9. Oligopol je:

a) isto što i monopol

b) oblik potpune konkurencije

c) tržišna struktura u kojoj je broj

konkurentskih poduzeća mali, ali je

veći od jedan

d) ništa od navedenog nije točno.

nesavr ena konkurencija i monopol4
Nesavršena konkurencija i monopol

10. Odredite maksimalni profit monopoliste primjenom ukupnih i graničnih veličina ako su vam poznati sljedeći podaci.

Pri kojem obujmu proizvodnje i pri kojoj cijeni se postiže maksimalni profit?

nesavr ena konkurencija i monopol6
Nesavršena konkurencija i monopol

11. Ako monopolist proizvede pri cijeni od 2,5 $ ukupno 10,000 jedinica, granični prihod je jednak graničnom trošku i iznosi 2, ukupni troškovi su mu 30.000 $ na toj razini proizvodnje, a fiksni troškovi su 3.000 $, koliki će mu biti profit i kakvu poslovnu strategiju će primijeniti?

nesavr ena konkurencija i monopol7
Nesavršena konkurencija i monopol

12. Ispunite sljedeću tablicu u kojoj su zadani podaci o proizvodnji nekog monopolista. Gdje je točka ravnoteže i koju cijenu određuje monopolist?

z12 kako tr i ta odre uju dohotke
Z12. Kako tržišta određuju dohotke

1. Pravilo najmanjeg troška za poduzeće koje proizvodi optimalnu veličinu outputa korištenjem proizvodnih faktora A i B glasi:

a) MPa/Pa=MPb/Pb

b) MPaxPa=MPbxPb

c) MUa/Pa=MUb/Pb

d) MRPa=MRPb

e) ništa od navedenog

kako tr i ta odre uju dohotke
Kako tržišta određuju dohotke

2. Prihod graničnog proizvoda inputa A potrebnog za proizvodnju finalnog dobra X je:

a) granični proizvod inputa A pomnožen s

cijenom inputa X,

b) prosječni proizvod inputa A pomnožen s

cijenom finalnog dobra X,

c) granični proizvod inputa A pomnožen s

količinom finalnog dobra X,

d) prosječni proizvod inputa A pomnožen s

graničnim prihodom finalnog dobra X,

e) ništa od navedenog.

kako tr i ta odre uju dohotke1
Kako tržišta određuju dohotke

3. Potražnja za nekim inputom određena je:

a) njegovom cijenom,

b) njegovim graničnim fizičkim

proizvodom,

c) prihodom graničnog proizvoda,

d) stupnjem tehnološkog razvitka.

kako tr i ta odre uju dohotke2
Kako tržišta određuju dohotke

4. Prihod graničnog proizvoda kapitala jednak je:

a) umnošku graničnog proizvoda

kapitala i graničnog prihoda outputa,

b) umnošku kamata i graničnog prihoda

outputa,

c) umnošku graničnog proizvoda

kapitala i njegovoga graničnog

troška,

d) umnošku graničnog proizvoda kapitala i

kamata.

kako tr i ta odre uju dohotke3
Kako tržišta određuju dohotke

5. MRP rada jednak je:

a) MPl x MR

b) MPl x nadnica (dohodak od rada)

c) MPl x MCl

d) nadnica x MR

6. Općenito vrijedi da dodavanjem jedinice faktora proizvodnje granični proizvod toga inputa:

a) raste

b) pada

c) ostaje isti

d) stalan je tijekom čitavoga procesa

kako tr i ta odre uju dohotke4
Kako tržišta određuju dohotke

7. Odnos između finalne potražnje i potražnje za inputima jetakav da je:

a) prva izvedena iz posljednje

b) posljednja izvedena iz prve

c) prva uvijek manja od posljednje

d) posljednja uvijek manja od prve.

8. Potražnja za nekim faktorom proizvodnje određena je:

a) ponudom toga faktora

b) prihodom graničnog proizvoda tog

faktora

c) cijenom tog faktora

d) prosječnom proizvodnjom tog

faktora.

kako tr i ta odre uju dohotke5
Kako tržišta određuju dohotke

9. Poduzeće prodaje svoje proizvode na tržištu potpune konkurencije i kupuje inpute na tržištu potpune konkurencije. Na temelju zadanih podataka za to poduzeće ispunite tablicu:

Koliko će rada koristiti poduzeće ako nadnica po satu iznosi 8 kuna, a koliko ako iznosi 6 kuna?

kako tr i ta odre uju dohotke7
Kako tržišta određuju dohotke

12. Promaknuti ste na mjesto savjetnika direktora velike tvrtke, vaš prvi zadatak je predložiti promjene u kombinaciji inputapri proizvodnji pet proizvoda. U posljednju kolonu upišite da li su promjene potrebne ili ne, i ako jesu, što biste savjetovali?

ad