akc er mal gn teler n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
AKCİĞER MALİGNİTELERİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 78

AKCİĞER MALİGNİTELERİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 330 Views
 • Uploaded on

AKCİĞER MALİGNİTELERİ. Doç. Dr. Çetin Atasoy Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı. Akciğer Kanseri. Periferal kanserler Soliter akciğer nodülü veya kitle Santral kanserler Hiler genişleme veya yoğunluk artışı Postobstrüktif değişiklikler. Periferal kanserler.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'AKCİĞER MALİGNİTELERİ' - axel


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
akc er mal gn teler

AKCİĞER MALİGNİTELERİ

Doç. Dr. Çetin Atasoy

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Radyoloji Anabilim Dalı

akci er kanseri
Akciğer Kanseri
 • Periferal kanserler
  • Soliter akciğer nodülü veya kitle
 • Santral kanserler
  • Hiler genişleme veya yoğunluk artışı
  • Postobstrüktif değişiklikler
morfolojik zellikler
Morfolojik özellikler
 • Herhangi bir boyutta
 • Genellikle yuvarlak veya oval
 • Kontur: düzenli, lobüle, spiküle
 • Plevral kuyruk
 • Damarlarda konverjans
slide10

Spiküler kenarlı nodül:

 • %90 malign
 • %10 benign
  • Tüberkülom
  • Organize pnömoni
dansite
İç dansite
 • Kavitasyon
  • En sık yassı hücreli kanserde
  • Duvarı kalın ve düzensiz
   • 16 mm’den kalın duvar: genellikle malign
   • 4 mm’den ince duvar: genellikle benign
 • Köpük benzeri lüsensiler (ince kesitlerde)
  • En sık adeno ve alveoler kanserlerde
 • Hava bronkogramı: adenokanserlerde
slide16

Hava-sıvı düzeyi

Duvarda nodüller

slide20

Buzlu cam dansitesinde nodül

Yarıdan çoğu malign (BAK) veya premalign (AAH)

2005

2002

hilus de i iklikleri
Hilus değişiklikleri
 • Hiler büyüme ve dansite artışı
 • En sık radyografik bulgulardan
 • Küçük tümör: hilusun dış konkavitesi dolar
 • Geç evrede:
  • Hilus yapısı kaybolur
  • Hiler kitleden perifere çizgisel dansiteler
   • Lenfatik infiltrasyon
bron de i iklikleri
Bronş değişiklikleri
 • Duvar kalınlaşması
 • Obstrüksiyon
 • Endobronşial kitle
slide36

Distalde apse

Sıvı bronkogramları

tipler
Tipler
 • Tipik karsinoid:%85-90
 • Atipik karsinoid: %10-15
 • Nöroendokrin tümörler
 • Küçük hücreli ile aynı spektrumda
yerle im
Yerleşim
 • Tipik karsinoid:
  • Santral bronşlarda
   • İntraluminal polipoid kitle
   • Lümen boyunca
   • Ekstraluminal (buzdağı lezyonları)
 • Atipik karsinoid:
  • Periferal
radyolojik bulgular
Radyolojik bulgular
 • Santral karsinoidler
  • Hiler kitle
  • Atelektazi
  • BT’de endobronşial kitle
  • Bronkosel
 • Periferik karsinoidler
  • Soliter pulmoner nodül veya kitle
slide42
Kalsifikasyon sık
 • Belirgin kontrastlanabilir
 • PET negatif olabilir
 • Octreotid sintigrafisi çok duyarlı
  • Yanlış pozitifler de sık
lenfomada akci er tutulumu
Lenfomada akciğer tutulumu
 • Ekstratorasik hastalıkla beraber
 • Hiler-mediastinal lenf bezlerinden yayılım
 • Primer akciğer lenfoması
sekonder tutulum
Sekonder tutulum
 • Nodüller: metastaz gibi
 • Konsolidasyonlar: pnömoni gibi
 • Retikülonodüler dansiteler: lenfanjitis karsinomatoza gibi
 • Ortak özellikler
  • Hilusa ve mediastene komşu
  • Lenfadenopatilerle beraber
primer pulmoner lenfoma
Primer pulmoner lenfoma
 • Non-Hodgkin (MALToma)
 • Hodgkin: nadir
 • MALT lenfomalar
  • Tek veya multiple konsolidasyonlar
  • Nodül veya kitleler
  • Hava bronkogramları
  • Yavaş büyüme
  • Peribronkovasküler kalınlaşma
  • Lenfadenopati, plevral effüzyon
radyografik g r n mler
Radyografik görünümler
 • Nodüller
  • Genellikle multiple, nadiren tek
  • Değişken boyutta
  • Genellikle düzgün sınırlı
   • Düzensiz sınırlı: adenokanser
  • Alt zon – perifer dominansı
 • Lenfanjitik patern
  • Retikülonodüler
di er g r n mler
Diğer görünümler
 • Kavitasyon
  • Baş boyun yassı hücreli kanserler
  • Kolon adenokanserleri
 • Kalsifikasyon
  • Kemik sarkomları
 • Milier görünüm
  • Tiroid, böbrek, kemik
ad