slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GETINGE PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 24

GETINGE

177 Views Download Presentation
Download Presentation

GETINGE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. GETINGE En växande medicinteknisk koncern med fokus på heltäckande lösningar för infektionsbekämpning, kirurgi och vård av äldre och rörelsehindrade Kunder Akutsjukvård långvård Industri/Laboratorier Omsättning 7,5 - 8 miljarder SEK anställda 5 300 produktion 20 tillverkningsenheter i 9 länder Distribution 80 försäljningsbolag i 27 länder Distributörer i över I00 länder

 2. Verksamhetsinriktning Infektionsbekämpning Sterilisation Desinfektion 40% Långvård Hygiensystem Patienthanntering Sårvård 30% Surgical Systems Operationsbord Operationslampor 30% Affärsområden Långvård 30% Industri I0% Akutsjukvård60% Kundsegment

 3. Infection Control - Sjukvård Desinfektion Sterilisation IT-Lösningar Materialhantering Kompletta Infektionsbekämpningssystem för:Sterilcentraler, Operationssalar, Vårdavdelningar, Riskavfall, Mikrobiologi, Apotek etc.

 4. Infection Control - Industri Sterilisation Desinfektion Vattenbehandling Lasthantering Kompletta System för:Produktion, Forskning / Laboratorier, Djurhus, Livsmedelsindustri

 5. Infection Control Sterilisation DesinfektionMarknads-6 200 Mkr 2 500 Mkrandelar Tillväxt4 % 5 % Getinge 24%Getinge 27% Steris US 21% Miele DE 15% Sakura JP 8% Steris US 9%

 6. Extended Care Hygiensystem Patienthantering Sårvård Kompletta lösningar för institutionell långvård: Sjukhus, äldreboende, vårdhem

 7. Extended Care Hygiensystem Patienthantering Wound Care Marknads-1 400 Mkr 1 700 Mkr 8 000 Mkrandelar Tillväxt5 - 7 % 8 - 10 % 8 - 10 % Getinge 55 %Getinge 39% Hillrom US 25% Sakai JP 8 % Liko SE 7% KNCI US 20% Chiltern UK 4% Guldman DK 5% Huntleigh UK 7% Getinge 6%

 8. Året som gick 2000

 9. Infection Control -3,2% +13,3% +11,6% Marknadsutveckling 2000 Extended Care VästeuropaNordamerikaÖvriga världen +10,6% + 3,5% + 8,1%

 10. Getinge Industrier Resultat (MSEK)

 11. NYTT AFFÄRSOMRÅDE surgical systems

 12. Surgical Systems Maquet förvärvas i december 2000

 13. Surgical Systems ALM förvärvas i januari 2001

 14. Surgical Systems - Ett första steg • Att skapa en stark global spelare inom surgical systems med världs- ledande position inom: - Operationsbord - Operationslampor - Ceiling service units • Distribution genom egna säljbolag på alla viktiga marknader i utvecklade länder

 15. Surgical Systems Operationsbord Operationslampor Ceiling Service Units Marknads-4 000 Mkr 2 000 Mkr 1 000 Mkrandelar Tillväxt5% 5% 10 - 15% Getinge 40% Getinge 20% Draeger DE 25% Miizuho JPN 18% Berchtold DE 20% Kreuzer DE 15% Steris US 15% Steris US 15% Getinge 6%

 16. Omstrukturering av Affärsområde Surgical Systems • Produktion Samordning och koncentration av koncernens bord- och lamptillverkning • Distribution Samordning av affärsområdets säljresurser • Cross-Selling • Nedläggning av OrtoMaquet

 17. Samordningsvinster - Surgical Systems • Kostnadssynergier om 140 - 150 Mkr per år inom två år • Cross-selling => ökad försäljningstillväxt år 2 - 5 • Nedläggning av OrtoMaquet förbättrar rörelseresultatet med 65 Mkr per år

 18. Framtida Fokus

 19. Affärsområde Infection Control 2001- 2002 Att skapa en homogen och marknadsorienterad organisation ur en federation av bolag som förvärvats under de senaste I0 åren • Förbättrad produktionsstruktur - kostnadsledarskap • Systemförsäljning • Service-expansion - infrastruktur

 20. Affärsområde Extended Care 2001- 2002 Ett välpositionerat affärsområde med ökat fokus på tillväxt • Stark produktpipeline • Cross-selling Wound Care • Expansion säljkår

 21. Affärsområde Surgical Systems 2001- 2002 Skapa och utveckla ett världsledande affärsområde för kirurgiska arbetsstationer • “Centre of excellence” för bord respektive lampor • Gemensamma säljbolag på viktigare marknader • Stark resultatförbättring år 1 - 3 • Ytterligare förvärvsmöjligheter

 22. I:a Kvartalet 2001

 23. Getinge Industrier I:a kvartalet Resultat Mkr

 24. UTSIKTER Infection Control • Fortsatt god tillväxt på utvecklingsmarknaderna • Blandade utsikter på utvecklade marknader • Gradvis förbättrad kostnadsstruktur Extended Care • Positivt efterfrågeläge på de flesta marknader • Förvärv under år 2000 bidrar positivt till resultatet • Starkt produktsortiment Surgical Systems • Starkt förbättrad konkurrenskraft • Cross - selling effekter • Nedläggning av OrtoMaquet