slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KALENDARIUM 2007 PowerPoint Presentation
Download Presentation
KALENDARIUM 2007

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

KALENDARIUM 2007 - PowerPoint PPT Presentation


  • 113 Views
  • Uploaded on

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” STAN PRAC Warszawa, 3 sierpnia 2007 r. KALENDARIUM 2007. kwiecień – przekazanie robocze projektu Strategii Rozwoju Rybołówstwa 2007-2013 („Strategii”) do KE

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KALENDARIUM 2007' - awentia-jackson


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”STAN PRACWarszawa, 3 sierpnia 2007 r.

kalendarium 2007
KALENDARIUM 2007

kwiecień – przekazanie robocze projektu Strategii Rozwoju Rybołówstwa 2007-2013 („Strategii”) do KE

maj - spotkanie robocze z DG ds. Rybołówstwa, służące omówieniu przekazanego w kwietniu projektu Strategii

czerwiec –przekazanie oficjalne Strategii i Programu Operacyjnego („PO”) KE

lipiec – spotkanie z DG ds. Rybołówstwa celem wstępnego omówienia przekazanego w czerwcu PO

harmonogram
HARMONOGRAM

sierpień – przekazanie Strategii w wersji zawierającej uwagi KE przekazane MGM w czerwcu br.

wrzesień– spotkanie z KE celem wstępnego omówienia przekazanego oficjalnie PO oraz wyznaczenia pierwszego spotkania negocjacyjnego

październik – negocjacje PO

listopad – negocjacje PO

grudzień – decyzja KE zatwierdzająca PO

slide4
Zgodnie z art. 17 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1198/2006 z 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego KE:

- Komisja sprawdza spójność przedłożonego PO z celami określonymi w wymienionym rozporządzeniu oraz ze Strategią - 2 miesiące;

- Komisja podejmuje decyzję o zatwierdzeniu PO w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące.

przygotowania akt w prawa krajowego
Przygotowania aktów prawa krajowego:
  • projekt ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego
  • rozporządzenieMGM w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach PO „Zrównoważony…”
  • rozporządzenieMGM w sprawie podziału środków finansowych w ramach PO „Zrównoważony…”
system instytucjonalny
System instytucjonalny

Instytucja zarządzająca - Minister Gospodarki Morskiej

Instytucje pośredniczące:

1) ARiMR – w zakresie osi priorytetowej:

I – Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej

II – Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe przetwórstwo i rynek rybny

III – Środki służące wspólnemu interesowi

2) FAPA – w zakresie osi priorytetowej:

IV - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa

Instytucja certyfikująca – Minister Finansów

Instytucja audytowa – Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

slide9
Dziękuję za uwagę.

MINISTERSTWO GOSPODARKI MORSKIEJ

ul. Młynarska 42