stp sud muntenia n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
STP-Sud Muntenia PowerPoint Presentation
Download Presentation
STP-Sud Muntenia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

STP-Sud Muntenia - PowerPoint PPT Presentation


  • 127 Views
  • Uploaded on

STP-Sud Muntenia. INFORMARE PRIVIND ACTIVITĂŢILE ŞI ETAPELE NECESARE REVIZUIRII PRAO. INTEGRAREA PRAO ÎN DOCUMENTELE DE PROGRAMARE. Persective finaciare ale UE 2007 - 2013. Linii directoare ale Strategiei Lisabona privind ocuparea. Cadru Naţional Strategic de Referinţă.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'STP-Sud Muntenia' - avongara


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
stp sud muntenia
STP-Sud Muntenia

INFORMARE PRIVIND ACTIVITĂŢILE ŞI ETAPELE NECESARE REVIZUIRII PRAO

integrarea prao n documentele de programare

INTEGRAREA PRAO ÎN DOCUMENTELE DE PROGRAMARE

Persective finaciare

ale UE 2007 - 2013

Linii directoare ale

Strategiei Lisabona

privind ocuparea

Cadru Naţional Strategic

de Referinţă

Capitolul privind

ocuparea

din Planul Naţional

de Reformă

Politica

activă

a pieţei

muncii

din

România

Societatea Civilă

Programul Operaţional

Sectorial Dezvoltarea

Resurselor Umane

Agenţia Naţională

pentru Ocupare

Alte agenţii

specializate în domeniu

Alte surse(naţionale, etc. )

Pactul teritorial

privind ocuparea

PRAO

Parteneriate judeţene

repere europene privind ocuparea for ei de munc
Obiectivul strategic stabilit de Consiliul Uniunii Europene ( Lisabona martie 2000 ) este ca « Uniunea Europeana sa devina cea mai competitiva si dinamica economie bazata pe cunoaştere in lume, capabila de creştere economica durabila, cu mai multe locuri de munca si o mai mare coeziune sociala »

Politica de ocupare implementata de Uniunea Europeana este reflectata de Strategia Europeana privind Ocuparea lansata la summit-ul de la Luxemburg in anul 1997 ca o reacţie la nivelul ridicat al şomajului si având ca instrument financiar Fondul Social European .

Scopul formulat pe termen lung “ocuparea deplina” in perspectiva anului 2010 trebuie sa se materializeze in atingerea unei rate generale a ocupării de 70% ,60% pentru femei si 50% pentru lucrătorii in vârsta (55-64 ani).

Repere europene privind ocuparea forţei de muncă
slide4
OBIECTIVE PRAO:

caută să îmbine specificităţile regionale şi priorităţile naţionale;

caută să inoveze politica privind ocuparea şi incluziunea socială prin concentrarea resurselor şi testarea de noi soluţii;

contribuie, prin acţiuni la nivel regional, la atingerea obiectivelor naţionale stabilite în limitele cadrului strategiei de la Lisabona;

urmăreşte structura ghidurilor de referinţă privind ocuparea în ghidurile de referinţă integrate ale Strategiei de la Lisabona

se integrează în capitolul privind ocuparea în Planul Naţional pentru Reformă

PRAO este un instrument de planificare a politicilor publice privind ocuparea şi incluziunea socială la nivel regional
slide5
CUPRINSUl PLANULUI REGIONAL DE ACTIUNE PENTRU OCUPARE

SI INCLUZIUNE SOCIALA 2006 – 2008 REGIUNEA...

Capitolul I - INTRODUCERE

1.1. Necesitatea elaborarii PRAO

1.2. Viziunea strategica

1.3. Tinta

1.4. Rezumat

Capitolul II - PROCESUL DE PLANIFICARE

2.1. Cadrul European

2.2. Cadrul National

Capitolul III - CADRUL REGIONAL

3.1. Profilul geografic si administrativ

3.2. Profilul demografic

3.3. Economia regională

3.4. Piata fortei de muncă

3.5. Educatie şi invatamant

Capitolul IV - PROGRAME SI SERVICII CONEXE

Capitolul V - ANALIZA SWOT A RESURSELOR UMANE

Capitolul VI - STRATEGIA REGIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA

OBIECTIV GENERAL

PRIORITATI

etape n elaborarea prao
2006

Etapa 1 –Evaluarea ocupării şi incluziunii sociale în contextul politicilor din România.

Etapa 2 – Colectarea şi analiza datelor în ceea ce priveşte dezvoltarea actuală şi viitoare cu privire la creşterea şi ocuparea fiecărei regiuni.

Etapa 3 – Pe baza acestei analize, fiecare regiune şi-a stabilit un număr de domenii de intervenţie prioritare în contextul ghidurilor de referinţă privind ocuparea care au fost revizuite.

Etapa 4 – Urmărind dezvoltarea priorităţilor, PRAO a fost dezvoltat şi prin urmare schiţat şi trimis spre consultare persoanelor interesate din regiune.

Etapa 5 – Pe baza consultărilor făcute, priorităţile în domeniile de intervenţie au putut fi amendate.

Etapa 6 – Analiza şi aprobarea PRAO.

2009

Etapa 7– Implementarea planurilor.

Etapa 8– Monitorizarea, revizuirea şi evaluarea progresului implementării planurilor.

Etapa 9– Actualizarea PRAO pentru implementarea în 2010 şi 2011.

Etape în elaborarea PRAO
slide8

Descrierea procesului de revizuire a PRAO

Raport asupra stadiului implementării PRAO

Analiza raportului de către Pactul Regional

Actualizarea măsurilor/acţiunilor

Organizarea unor intâlniri de consultare la nivel regional, dacă se consideră necesar

Revizuirea finală a PRAO

intreb ri cheie n timpul monitoriz rii i evalu rii sta diului implement rii prao
Intrebări cheie în timpul monitorizării şi evaluării stadiului implementării PRAO

1.Sunt îndeplinite scopurile şi obiectivele în conformitate termenele specificate in plan? Daca nu, de ce nu sunt îndeplinite?

2. Sunt scopurile şi obiectivele încă actuale?

3. Ar trebui ca termenele limită pentru îndeplinirea obiectivelor să fie schimbate?

4. Au persoanele şi institutiile responsabile resurse adecvate (resurse financiare, echipament, facilitati, training, etc.) pentru a-şi îndeplini scopurile?

6. Ar trebui ca priorităţile să fie schimbate pentru a se se pune mai mult accent asupra îndeplinirii obiectivelor?

7. Ar trebui ca obiectivele să fie schimbate?

8. Care sunt out-puturile ca urmare a activităţii de monitorizare şi evaluare în vederea îmbunătăţirii activităţilor planificate?

tabel de monitorizare a gradului implement rii m surilor i ac iunilor incluse n prao 2006 2008
Tabel de monitorizare a gradului implementării măsurilor şi acţiunilor incluse în PRAO 2006-2008
slide12
Periodicitatea monitorizării şi actualizării PRAO va fi următoarea:

a) PROIS are responsabilitatea de a aproba un PRAO cu o durata de trei ani începând cu generaţia următoare

b) PROIS are responsabilitatea de a aproba anual Planul de Implementare al PRAO

c) PROIS primesc de la GAT rapoarte trimestriale cu privire la implementare