lek ped 1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LEK – Ped 1 PowerPoint Presentation
Download Presentation
LEK – Ped 1

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

LEK – Ped 1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 204 Views
 • Uploaded on

LEK – Ped 1. Litteratur: Røys ”Pedagogikk i barnehagen” kap 4, Lov om barnehager, Rammeplan for barnehager 1 DEFU 3. oktober 2008. Hva er lek?. Ikke en definisjon – flere! Rammeplanen: Leken har en egenverdi og er en viktig side av barnekulturen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'LEK – Ped 1' - avonaco-williams


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lek ped 1

LEK – Ped 1

Litteratur: Røys ”Pedagogikk i barnehagen” kap 4, Lov om barnehager, Rammeplan for barnehager

1 DEFU 3. oktober 2008

Mette Røe Nyhus 2008, HIØ

hva er lek
Hva er lek?
 • Ikke en definisjon – flere!
 • Rammeplanen: Leken har en egenverdi og er en viktig side av barnekulturen
 • Olofsson (1993): Lek er en frivillig og spontant aktivitet, ikke målrettet, uavhengig av ytre belønning
 • Vedeler (1999): Leken er kulturbetinget

Mette Røe Nyhus 2008, HIØ

hva er lek forts
Hva er lek, forts
 • Lillemyr(2001)
  • Typisk væremåte for førskolebarn
  • Engasjere, motiverer og derfor intr. for læring
  • Allsidig aktivitet
  • Skifter raskt karakter: Både utfordrende og stimulerende
  • Tjener mange funksjoner: Problemløsende akt., stim. utviklingsområdene, styrker identitet og selvfølelse, etterprøv. oppfatninger og verdier

Mette Røe Nyhus 2008, HIØ

teori om lek som et m l i seg
Teori om lek som et mål i seg
 • Fröbel – den norske barnehagetradisjons ”far”s 2 hovedområder:
  • Barnets selvutfoldelse
  • Betydningen av lek
 • Ingen lek menigsløs
 • De voksne skulle holde seg unna
 • Fri lek skulle utvikle barnets personlighet

Mette Røe Nyhus 2008, HIØ

kognitive teorier om lek
Kognitive teorier om lek
 • Piaget sentral – lek sees i forhold til kognitiv utvikling
 • Lek og imitasjon = grunnleggende for intellektuell utvikling
 • Lek = bearbeiding av erfaringer gjennom aktivitet
 • Utvikling skjer i faser og stadier:
 • 1. funksjonslek 2. symbollek 3. regellek
 • Den voksne utenfor leken, men stimulere med rekvisitter

Mette Røe Nyhus 2008, HIØ

psykodynamisk leketeori
Psykodynamisk leketeori
 • Bygger på Freud, viderutv. av Erikson
 • Erikson – utvikling av personlighet og identitet
 • Drivkraft for leken = behov aktiv rolle, mestring, ønske om å være voksen
 • 3 stadier i lek auto-, mikro- og makrokosmisk
 • Fri for innblanding av voksne

Mette Røe Nyhus 2008, HIØ

samspillorienterte leketeorier
Samspillorienterte leketeorier
 • Vekt på samspill og kommunikasjon (sosialpsykologi)
 • Kjerneområder: sos. samspill, sos.ferdigheter, selvoppfatning, mestring av samspill
 • Kommunikasjon og språk sentralt
 • Åm (84) og Olofsson (93): teorier om å utvikle den frie leken, den voksne som deltaker og påvirker
 • Lekeferdighet i fokus
 • Motivasjon = kompetansefølelse og selvoppfatning
 • Mestre leken = økt selvaktelse og sunn personlighetsutv.

Mette Røe Nyhus 2008, HIØ

milj orientert leketeori
Miljøorientert leketeori
 • Inspirert av klassisk adferdspsykologi
 • Leken = utvikling av ferdigheter og holdninger
 • Barns lek – u læring – v arbeid
 • Motivet = selve lekeprosessen
 • Fantasi = et produkt og ikke forutsetning
 • Lek = reproduksjon og gjengivelse av virkeligheten
 • Rollelek = reproduksjon av de voksnes funksjon
 • Lekens funksjon = sosialiseringsfaktor (Vygotsky)
 • Den voksne = modell

Mette Røe Nyhus 2008, HIØ

innl ringspedagogikk og lek
Innlæringspedagogikk og lek

Mette Røe Nyhus 2008, HIØ

ulike former for lek
Ulike former for lek
 • Rollelek
 • Funksjonslek
 • Bevegelseslek
 • Språklig lek
 • Konstruksjonlek
 • Kategoriseringslek
 • Reseptiv lek
 • Regellek

Mette Røe Nyhus 2008, HIØ

voksenrollen i lek og l ring
Voksenrollen i lek og læring
 • Voksenrollen og voksnes deltagelse i lek = begrunnet og bevisst! De voksne kan:
  • være lekens beskytter
  • hjelpe barn til deltagelse
  • lekekamerat for å øke status
  • videreutvikle lek
  • være en støtte og inspirator
  • ”styre” leken ved behov
  • lede aktiviteten over til noe nytt

Mette Røe Nyhus 2008, HIØ