Download
howest ontmoet ouders n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Howest ontmoet ouders PowerPoint Presentation
Download Presentation
Howest ontmoet ouders

Howest ontmoet ouders

195 Views Download Presentation
Download Presentation

Howest ontmoet ouders

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Howest ontmoet ouders Campus Rijselstraat

 2. Overzicht van de avond

 3. Hoger onderwijs: de toekomst! door Isabel Uitdebroeck, Opleidingsdirecteur Howest Brugge

 4. BAMA-structuur Doctor (PhD) Arbeidsmarkt Academische master 60/ 120 SP Schakel-programma Professionele bachelor Academische bachelor 180 SP Aansluitings-traject 90/120 SP HBO5 Secundair onderwijs

 5. HO-begrippen: leerresultaten Leerresultaten bepalen wat een lerende verwacht wordt te doen bij het afronden van een leertraject en de wijze waarop het geleerde kan worden getoond (opleidingsdoelstellingen)

 6. Laborant microbiologieFunctie-omschrijving: In het laboratorium van de sterk groeiende afdeling microbiologie maak je na een grondige opleiding deel uit van een team van 5-tal gedreven laboranten. Het je taak algemene microbiologische analyses uit te voeren, hoofdzakelijk op voedingsmonsters. Je rapporteert aan de technisch verantwoordelijke van de afdeling microbiologie. Functie-vereisten: Voor dit werk zoeken we iemand met een A1-diploma, bij voorkeur met enige ervaring in microbiologische analyses. De functie vraagt om een medewerker met een positieve attitude, die graag in groep routinewerk uitvoert, die leergierig is en dit zeer nauwkeurig weet af te leveren. Het is een absolute vereiste deze job voltijds en met flexibiliteit naar werkuren toe in te willen vullen. Je woont bij voorkeur in regio Brugge.

 7. Commercieel-administratief medewerker Verhuur (Waregem)Functie-inhoud:Dagdagelijkse telefonische contacten met klanten Adviseren van klanten over het verhuurassortiment en het gebruik ervan Opvolging van volledige korte-termijn huuraanvraag tot de opmaak van het huurcontract Input van orders of retours Nauw contact met de transportplanning Profiel:Ervaring in commerciële binnendienst, bij voorkeur in transport- of bouwsector Talenkennis: N – F,  bij voorkeur Frans als moedertaal Zelfstandig, flexibel, stressbestendig, communicatief Klantgericht Administratief onderlegd

 8. HO-begrippen: ECTS ECTS of European Credit Transfer andAccumulation System • 1 ECTS = 1 studiepunt • Europees systeem om kwalificaties te (h)erkennen • Maat voor werkbelasting van studenten om leerresultaat te bereiken • 1 ECTS = 1 SP = 25 tot 30u studietijd • 1 jaar = 60 ECTS • 1 semester = ± 30 ECTS

 9. HO-begrippen: Modulair en flexibel onderwijs Creditbewijzen

 10. HO-begrippen: volgtijdelijkheid Eindcompetentie module A = begincompetentie module B

 11. Leerkrediet Inschrijving = -60 SP Start = 140 SP Geslaagd = +120 SP Check: www.studentenportaal.be

 12. De perfecte student

 13. Een slechte start

 14. Blijvende moeilijkheden

 15. Principes leerkrediet • Niet van toepassing voor schakelprogramma’s • Na behalen master gaat de initiële 140 SP uit de rugzak • Na stop studies: opbouw rugzak à rato van 10 SP/jaar, met max. van 60 SP

 16. Organisatie academiejaar PROEFEXAMENS IN WEEK NA HERFSTVAKANTIE

 17. Weekplanning

 18. Weekplanning

 19. Werkvormen • Hoorcolleges • Werkcolleges • Projecten • Case studies • Simulatiespelen • Bedrijfsbezoeken • Studiereizen • Stages

 20. Studiefiches • Via Leho-sites of howest-website • Info over doelstellingen, inhouden, studiemateriaal, werkvormen, evaluaties, ….

 21. Competentiegericht evalueren

 22. Rapport

 23. Studievoortgang • Bindende studievoorwaarden • 2 keer op rij minder dan de helft van opgenomen SP behaald • Trissen voor OLOD Gemotiveerde aanvraag om verder te kunnen inschrijven Kan geweigerd worden

 24. OER Studiebegeleiding • Alle voorgaande info uitgeschreven in het Onderwijs- en examenreglement:www.howest.be/oer door Walter Vanparys, studiecoach

 25. Algemene regel Wie met een GOEDE VOOROPLEIDING en GEMOTIVEERD 38 à 40 uur / week op een GOEDE MANIER voor school werkt, heeft zeer grote kans op slagen.

 26. Oorzaken van niet slagen • Onvoldoende gestudeerd • Verkeerde studiemethode • Onvoldoende planning • Tekort aan voorkennis niet bijgewerkt • Persoonlijke en familiale problemen

 27. Onvoldoende studeren • Geen 38 u / week gemiddeld (24 les / 14 studie) • Week telt 168 u dus nog 50 u ruimte voorsport, hobby, sociale contacten, … • Soms veel bijkomende activiteiten (job, ...) • Meestal nog te weinig zelfdiscipline

 28. Verkeerde studiemethodes • Teveel van buiten leren, zonder inzicht • Te oppervlakkig leren • Te weinig concentratie • Te weinig aandacht of afwezig in lessen

 29. Onvoldoende planning • Te laat beginnen • Nooit een planning opmaken • Veel tijd in taken, maar niet studeren • Uitstellen van moeilijke leerstofonderdelen

 30. Rol ouders • Ondersteunen en stimuleren • Interesse tonen • Delicaat: wettelijk volwassen, maar wel gesponsord • Teveel controle werkt negatief • Eigen studiemethode niet opdringen • Niet overbezorgd zijn • Niet teveel helpen • Niet teveel medelijden

 31. Studiebegeleiding in Howest

 32. Monitoraat • Elke lector is monitor • Problemen i.v.m. inhoud • Examenbank: voorbeeldvragen • Feedback en remediëring na examens

 33. Mentoraat • Per 20 studenten 1 mentor • Begeleidt de student tijdens hele academiejaar: - introductiegesprek - evaluatiegesprekken (na examens) - functioneringsgesprek (voor blokperiode) • Ook steeds te raadplegen bij niet-vakinhoudelijke problemen

 34. Studiecoach • Vragen i.v.m. • studiemethode • studieplanning • faalangst • concentratie • demotivatie • zelfwaardering • aanpassing • ... • Op afspraak • Individueel of in groep

 35. Studiecoach: wie, waar, wanneer? • Walter Vanparys • Op afspraak • Lokaal bij de STIP • walter.vanparys@howest.be • GSM : 0498 773860

 36. Talent Coach door Dascha Debruyne

 37. Wat doet de Talent Coach? • Begeleiding van studenten die persoonlijke omstandigheden moeten combineren met het behalen van competenties • Opstarten van een procedure om faciliteiten aan te vragen en verzorgen van communicatie naar de opleiding en lectoren

 38. Voor wie is de Talent Coach? • Studenten met een functiebeperking, topsportstatuut, cultuurstatuut, mandaat in bestuursorgaan of politiek mandaat • Studenten in specifieke sociale en individuele omstandigheden • werkstudent, student-ondernemer, gezin of zwangerschap, andere culturele achtergrond, …

 39. Taken Talent Coach • Werkt faciliteiten uit op vlak van onderwijs, examens en stage • online registratie door student via Howest-site • attest, bewijsstukken • persoonlijk gesprek • Overleg met lectoren, studiebegeleiders, externe begeleiders … • Doorverwijzing naar studiecoach, StuvoHowest, trajectbegeleider,…

 40. Talent Coach: wie, waar, wanneer? • Dascha Debruyne • Op afspraak • Lokaal bij de STIP • talentcoach.brugge@howest.be • GSM : 0475 793168

 41. Studentenvoorzieningen in Howest • StuvoHowest = alle niet-studiegebonden thema’s • Studiefinanciering, mobiliteit, huisverting, psychosociale ondersteuning, laptopdienst, sport, cultuur, enz • Studiefinanciering: alle vragen over • Studietoelage • Ondersteuning studiekosten • Laptops • studentenstatuut, kinderbijslag, studentenjobs, …

 42. Studentenvoorzieningen in Howest • Psychosociale ondersteuning • Eerstelijnshulp bij alle vragen • Financiële steun bij therapie of logopedie • Cursussen en trainingen (www.psywest.be) • Mobiliteit • Huren studentenfiets • 50% korting op Buzzy Pazz (ook in combinatie met trein)

 43. Studentenvoorzieningen in Howest • Huisvesting • www.kotwest.be • Bemiddeling bij conflicten met kotbaas • Sport & cultuur • Ondersteuning studentenorganisaties en -activiteiten • Zorgen voor leven in de brouwerij! • Varia • Brugge studentenstad • Inktpoint • Gratis fruit

 44. StuvoHowest: wie, waar, wanneer? • Stuvois elke dag bereikbaar • Medewerker : Charlotte Goddeeris • charlotte.goddeeris@howest.be • GSM : 0473 642492

 45. Internationalisering door Sigrid Bosteels

 46. Waarom internationaliseren? • Open en kritische blik op wereld • Samenwerken en communiceren in multiculturele context • Ontwikkeling persoonlijkheid • Meer kansen op arbeidsmarkt • Diversiteit begrijpen en toepassen